Opettajan pedagogiset opinnot

Select degree programme

Search for degree programme

Bachelor's Programmes

Master's and Licentiate's Programmes

Doctoral Programmes

Reset

Ohje on tarkoitettu sekä vanhoissa koulutuksissa että uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville. 

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) yhdessä maisterin tutkinnon kanssa tuottavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin (perusopetus, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, kansan-, kansalais- ja työväenopistot).

Koulutus järjestetään kasvatustieteellisessä tiedekunnassa yhteistyössä yliopiston harjoittelu- ja kenttäkoulujen, bio- ja ympäristötieteellisen, humanistisen, matemaattis-luonnontieteellisen, teologisen, lääketieteellisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan sekä Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun taiteen laitoksen kanssa.

Aineenopettajan kelpoisuus koostuu kolmesta osiosta:

 • ylempi korkeakoulututkinto
 • opetettavan aineen opinnot
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

OBS! Information om den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen hittar du här.

N.B. Here you will find information about studying in the Subject Teacher Education Programme in English (STEP).

Opintoihin hakeutuminen

Tieteenalastasi riippuen voit hakeutua suorittamaan perus- ja lukio-opetukseen ja/tai aikuisopetukseen suuntautuvia opintoja. Molemmat tuottavat saman laaja-alaisen kelpoisuuden. Perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opinnot on mahdollista suorittaa myös ruotsiksi tai englanniksi

Koulutukseen valitaan vuosittain noin 500 uutta opiskelijaa. Katso lisätietoa hakemisesta.

Huom! Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandi- ja maisteriohjelmiin valitut opiskelijat saavat koulutusohjelmaan valinnan yhteydessä opinto-oikeuden suomen/ruotsinkielisiin perus- ja lukio-opetukseen suuntautuneisiin opettajan pedagogisiin opintoihin. Mikäli sinulla siis on opinto-oikeus matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandi- tai maisteriohjelmaan, sinun ei tarvitse hakea erikseen opinto-oikeutta suomen- tai ruotsinkielisiin opettajan pedagogisiin opintoihin. Jos haluat suorittaa pedagogiset opinnot englannin kielellä, sinun tulee osallistua valintamenettelyyn uudelleen.

Voit hakeutua suorittamaan opettajan pedagogisia opintoja myös maisteriksi valmistumisen jälkeen. Lisätietoa löydät ohjeesta Pätevöityminen aineenopettajaksi valmistumisen jälkeen.

Opintojen ajankohta tutkinnossasi

Tutkinto-opiskelijana uusissa koulutusohjelmissa opettajan pedagogiset opinnot suoritetaan vasta maisterivaiheessa (poikkeuksena kasvatustieteelliset tutkinnot) ja sijoitetaan kokonaisuudessaan maisterin tutkintoon. Voit hakea opinto-oikeutta pedagogisiin opintoihin kandi- tai maisterivaiheessa  vielä kevään 2020 haussa. Vuodesta 2021 haku on mahdollista vain kandidaattivaiheen opiskelijoille. Vanhan tutkintorakenteen mukaan opiskelevat sijoittavat usein perusopinnot (25 op) kandidaatin ja aineopinnot (35 op) maisterin tutkintoon. Tietoa opintojen sijoittamisesta tutkintoosi saat omasta tiedekunnastasi.

Opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista suorittaa lukuvuoden aikana. Opinto-oikeus on kuitenkin voimassa yhtä kauan kuin tutkinnonsuoritusoikeus. Erillisopiskelijoille opinto-oikeus myönnetään kahdeksi vuodeksi.

Yleistä opettajan pedagogisista opinnoista

 • Opettajan pedagogisten opintojen opinto-oppaat löytyvät WebOodista (https://weboodi.helsinki.fi/hy/opasopiskopas.jsp) Kasvatustieteellisen tiedekunnan Kasvatustieteiden osaston alta.

  • Kasvatustieteen aineopinnot, (perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat) opettajan pedagogiset opinnot 60 op, 2019-20
  • Kasvatustieteen aineopinnot, aikuisopetukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op, 2019-20
 • Syyslukukauden opintoihin (periodit I ja II) ilmoittaudutaan WebOodissa heinä–elokuussa ja kevätlukukauden opintoihin (periodit III ja IV) marras–joulukuussa. Huomaa, että harjoitteluihin voi olla poikkeava ilmoittautumisaika.
 • Opinnot alkavat syksyllä elokuun lopulla. Opetusta on myös väli- ja intensiiviviikoilla.
 • Opinnot on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana. Opinnot vaativat läsnäoloa, opiskelu on kokopäiväistä (ainakin harjoittelut) eikä poissaoloa voi korvata muulla työllä.
 • Opinnot suoritetaan periodijärjestyksessä ja kasvatustieteellisille opintojaksoille tulee osallistua aineenopettajan koulutukselle merkityissä periodeissa: Opettaja työnsä tutkijana - Didaktiikka (0 eli intensiiviperiodi), Oppimisen psykologia (I periodi), Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki (III periodi), Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet (III periodi).
 • Opinnot suoritetaan siinä ryhmässä, johon opiskelija on ilmoittautunut / johon hänen ilmoittautumisensa on siirretty. Ensimmäinen luento on pakollinen ja ryhmissä on 90 % läsnäolopakko. Ryhmiä joudutaan tasaamaan ja mahd. myös yhdistämään, lopulliset ryhmäjaot selviävät usein vasta opintojakson alkaessa. Ilmoittautumisjärjestys ratkaisee ryhmään pääsyn (huom. ei koske opetusharjoitteluita).
 • Opiskelijan tehtävänä on suorittaa annetut tehtävät määräajassa. Mikäli opintojakson opintosuoritus tai sen osasuoritus jää kesken, tulee opiskelijan ottaa välittömästi yhteyttä opintojakson opettajaan ja sopia suoritustavasta. Kesken oleva opintosuoritus tulee suorittaa loppuun vuoden kuluessa opintojakson aloittamisesta. Ks. tarkemmin kasvatustieteellisen tiedekunnan opetuksen ja opiskelun yhteiset toimintaohjeet.
 • Opiskelijan tehtävänä on vähintään lukukausittain tarkistaa, että kaikki suoritukset on asianmukaisesti rekisteröity. Tarkistamista varten opiskelija voi tilata sähköpostitse maksuttoman epävirallisen suoritusotteen. Tilaaminen edellyttää voimassaolevaa käyttäjätunnusta ja salasanaa yliopiston verkkoon. Opintosuoritusotteesta puuttuvista suorituksista tai virheistä tulee ottaa yhteyttä Siltavuoren opetus- ja opiskelijapalveluihin, josta voi tarvittaessa tilata myös virallisen opintosuoritusotteen.
 • Tentteihin ilmoittaudutaan erikseen WebOodissa ja lukuvuodessa taataan kaksi uusintamahdollisuutta.
 • Opintoihin liittyvässä viestinnässä on käytettävä Helsingin yliopiston sähköpostia. Sähköpostit on mahdollista siirtää toiseen osoitteeseen.
 • Liity aineenopettajaopiskelijoiden viralliselle sähköpostilistalle lähettämällä osoitteeseen majordomo@helsinki.fi viesti, jossa on ensimmäisellä rivillä teksti subscribe edu-ao etunimi.sukunimi@helsinki.fi (katso tarvittaessa tarkempi ohje). Liitythän listalle heti saatuasi opettajan pedagogisten opintojen opinto-oikeuden, vaikka aloittaisitkin opinnot esim. vasta vuoden päästä (näin tärkeä tieto esim. tulevista infotilaisuuksista tavoittaa sinut myöhemmin). Opettajat tiedottavat omille ryhmilleen parhaaksi katsomallaan tavalla. Opintojakso- ja ryhmäkohtaisia tiedotteita lähetetään myös WebOodin kautta, usein jo ennen opintojakson alkua (ilmoittauduthan siis ajoissa opintojaksoille).
 • Opintoneuvontaa antaa Siltavuoren opiskelijapalvelut: opiskelijapalveluiden yhteystiedot. Kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa otetaan ensisijaisesti yhteyttä siltavuori-student@helsinki.fi -osoitteeseen. Käsittelyn nopeuttamiseksi viestin otsikkoon kannattaa kirjoittaa aiheen lisäksi AO/PKL tai AO/aikope riippuen siitä, oletko perus- ja lukio-opetuksen vai aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuva opiskelija. Lisäksi kannattaa mainita, oletko tutkinto- vai erillisopiskelija.
 • Jos haluat korvata opintoja, on aiemmin hankkimasi osaamisen vastattava sisällöltään korvattavan opintojakson tai -kokonaisuuden osaamistavoitteita. Lisätietoa löydät täältä ja kasvatustieteellisen tiedekunnan tarkennetut linjaukset täältä. Kasvatustieteellisen tiedekunnan opintojen hyväksilukemista voit hakea tästä. Myös korvaavuutta hakevan opiskelijan kannattaa ilmoittautua kyseiselle opintojaksolle, mutta peruthan ilmoittautumisen heti jos saat myönteisen korvaavuuspäätöksen. Perusharjoittelun hyväksilukua (koskee PKL-opiskelijoita) on haettava elokuun aikana.
 • Erillisiä opettajan pedagogisia opintoja suorittavat opiskelijat eivät voi liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi, mutta Kelan ateriatukikortin voi noutaa Kaisa-talon opiskelijapalvelupisteestä (ota henkilöllisyystodistus mukaan). Aukioloajat löydät täältäHuom. erillisopiskelija: jos opettajan pedagogiset opintosi eivät valmistu ensimmäisen lukuvuoden aikana, tulee sinun ilmoittautua Oilissa läsnäolevaksi seuraavalle lukuvuodelle. Opiskelija, joka on laiminlyönyt lukuvuosi-ilmoittautumisen, menettää opiskeluoikeutensa. Saadakseen opiskeluoikeuden takaisin opiskelijan tulee hakea tiedekunnalta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi.

Lukuvuoden 2019–2020 opinnoista

Tärkeää tietoa kaikille opettajan pedagogisten opintojen uusille/opinto-oikeuden jo aiemmin saaneille, syksyllä 2019 opintonsa aloittaville opiskelijoille:

 

 • Lue huolella ja kokonaan läpi tämä Opettajan pedagogiset opinnot -ohjesivu. Lue huolella läpi myös orientoivan infon 26.6.2019 diat.
 • Liity aineenopettajaopiskelijoiden edu-ao -sähköpostilistalle, katso ohjeet kohdasta Yleistä opettajan pedagogisista opinnoista. Jos sinulla ei erillisopiskelijana ole vielä Helsingin yliopiston sähköpostiosoitetta, liity listalle heti kun olet saanut sähköpostiosoitteen. Liitythän listalle heti saatuasi opettajan pedagogisten opintojen opinto-oikeuden, vaikka aloittaisitkin opinnot esim. vasta vuoden päästä (näin tärkeä tieto esim. tulevista infotilaisuuksista tavoittaa sinut myöhemmin).
 • Huomaathan, että PED0061 Opettaja työnsä tutkijana - Didaktiikka 2 op -luentokurssi alkaa maanantaina 26.8.2019 klo 15–17 Porthanian salissa 1 (Yliopistonkatu 3, 1. krs).
 • Ilmoittautumisohjeet syksyn 2019 opintojaksoille (lähetetty edu-ao -listalle 1.8.2019). Edu-ao -listalle lähetetty jatkoviesti 6.8.2019:
  Huom. aikuisopetukseen suuntautuvat kasvatustieteilijät, Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi -opintojakson luennoille on nyt mahdollista ilmoittautua: https://courses.helsinki.fi/fi/PED0032/129303406

  Toisena huomiona peruskoulu- ja lukio-opetukseen suuntautuvat BI, FIL&ET, MAA, MAT, TKT -opiskelijat, muistattehan ilmoittautua Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi -opintojaksolla myös tenttiin: https://courses.helsinki.fi/fi/PED0032/129303406

 • Ilmoittautumisohjeet kevään 2020 opintojaksoille (lähetetty edu-ao -listalle 30.9.2019).
 • Ilmoittautumisaika PED121 Syventävään harjoitteluun (PKL) on 28.10.-28.11.2019. Muistathan ilmoittautua erikseen myös harjoitteluun kuuluvaan reflektioon.

 

Perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opiskelijat (PKL):

 • Orientoiva info ke 26.6.2019 klo 16.00–18.00 Porthanian salissa I (Yliopistonkatu 3, 1. krs)
 • Aloitusinfo ma 26.8.2019 klo 9.00–12.00 Porthanian salissa I (Yliopistonkatu 3, 1. krs). Lue huolella läpi aloitusinfon diat ja harjoittelukoulujen osuuden diat.
  • Huom! Matemaattisten aineiden ainedidaktinen info järjestetään samana päivänä eli ma 26.8.2019 klo 12–14 Auroran salissa 230 (Siltavuorenpenger 10, 2. krs)
 • Muut aineryhmäkohtaiset didaktiikan infot järjestetään tiistaina 27.8.2019:
  • klo 12–14 Biologia ja maantiede, Minerva K213 (Siltavuorenpenger 5 A, kellari 2. krs)
  • klo 12–14 Filosofia, ET ja psykologia, Minerva K112 (Siltavuorenpenger 5 A, kellari 1. krs)
  • klo 12–14 Historia ja yhteiskuntaoppi, Athena 169 (Siltavuorenpenger 3 A, 1. krs)
  • klo 12–14 Uskonto, Athena 168 (Siltavuorenpenger 3 A, 1. krs)
  • klo 12–14 Vieraat kielet, Athena 107 (Siltavuorenpenger 3 A, 1. krs)
  • klo 12–14 Äidinkieli ja kirjallisuus, Athena 302 (Siltavuorenpenger 3 A, 3. krs)
 • Huom! Perusharjoitteluun ja kouluun tutustumisen jaksolle (PED111) ilmoittaudutaan WebOodissa 15.7.–11.8.2019 
  • Vaikka uuden opiskelijan opinto-oikeutta ei olisi ehditty rekisteröidä ilmoittautumisen alkamiseen mennessä, on ilmoittautuminen kuitenkin auki 11.8. asti eikä ilmoittautumisjärjestyksellä ole merkitystä.
  • Syksyn 2019 perusharjoittelun infotilaisuus järjestetään torstaina 10.10. klo 16.15–17.45 Porthanian salissa I (Yliopistonkatu 3, 1. krs).

 

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opiskelijat (aikope):

 • Orientoiva info ke 26.6.2019 klo 16.00–18.00 Porthanian salissa I (Yliopistonkatu 3, 1. krs)
 • Aloitusinfo ma 26.8.2019 klo 12.00–14.00, Minerva-tori K226 (Siltavuorenpenger 5 A, kellari 2. krs)
 • Harjoitteluinfo ti 27.8.2019 klo 14.00–16.00, Minerva-tori K226 (Siltavuorenpenger 5 A, kellari 2. krs)
 • Huom! Myös aikope-opiskelija voi osallistua aineryhmäkohtaiseen didaktiikan infoon, mutta huomaattehan että mahd. info koskien PKL-harjoitteluita Norsseissa/kenttäkouluissa ei koske aikope-opiskelijoita. Ks. ajankohdat ylempää PKL-opiskelijoiden kohdalta.
 • Huom. uusi aikope-opiskelija! Varaa itsellesi tapaamisaika HOPS-keskusteluun.
  • Katso esimerkkejä harjoitteluoppilaitoksista tämän ohjesivun kohdasta Opintojen rakenne ja sisältö (aikuisopetus).
  • Aikopen osalta harjoitteluilmoittautumiset avataan WebOodissa viim. syyskuun alussa.

Opintojen rakenne ja sisältö (aikuisopetus)

Opinnot on jaoteltu perusopintoihin (25 op) ja aineopintoihin (35 op). Opinnot sisältävät ainedidaktiikkaa, kasvatustieteellisiä opintojaksoja ja kaksi ohjattua harjoittelujaksoa. Harjoittelupaikoista saat lisätietoa harjoitteluinfossa. Opintojen sijoittumisesta tutkintoosi saat lisätietoa oman tiedekuntasi opiskelijaneuvonnasta.

Opintojen rakenne (aikuisopetukseen suuntautuvat opinnot, huom. kasvatustieteilijät suorittavat vain tähdellä * merkityt opinnot 37 op)

I periodi PED0061 Opettaja työnsä tutkijana - Didaktiikka 2 op * (huom! järjestetään jo elokuun lopun intensiivijaksolla!)

PED211 Perusharjoittelu 1 op *:
· Reflektio 1 op (HOPS-keskustelu)

PED002 Oppimisen psykologia 5 op

PED0032 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi 5 op *

Harjoitteluiden suoritus oman ja harjoittelupaikan aikataulun mukaan:
 

PED211 Perusharjoittelu 7 op *

PED221 Syventävä harjoittelu 9 op *                                                 

II periodi PED211 Perusharjoittelu 2 op *:
· PED2111 Etä- ja verkko-opetus 2 op

PED00321 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi: Aikuisopetuksen didaktiikka, 5 op *

 
III periodi   PED001 Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op   

PED004 Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki 5 op *

PED007 Opetussuunnitelma ja oppilaitoksen kehittäminen 5 op  

PED0062 Opettaja työnsä tutkijana 8 op (jatkuu IV periodissa)

 
IV periodi PED221 Syventävä harjoittelu 1 op *:
· Reflektio 1 op
 

  Opetusharjoittelut (aikope)

  • Opiskelija etsii itse harjoittelupaikat, asiasta sovitaan tarkemmin HOPS-keskustelussa.

  • Ilmoittautuminen ympäri vuoden WebOodissa.
  • Harjoitteluissa vaaditaan 100 % läsnäoloa.
  • Huom! Myöhemmin tällä ohjesivulla ilmoitettavat opetusharjoittelun aloittamisen edellytykset eivät koske aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvia opiskelijoita, vaan ainoastaan perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvia opiskelijoita.

  Opintojen rakenne ja sisältö (perus- ja lukio-opetus)

  Opinnot on jaoteltu perusopintoihin (25 op) ja aineopintoihin (35 op). Opinnot sisältävät ainedidaktiikkaa, kasvatustieteellisiä opintojaksoja ja kaksi ohjattua harjoittelujaksoa. Harjoittelupaikoista saat lisätietoa harjoitteluinfoissa. Opintojen sijoittumisesta tutkintoosi saat lisätietoa oman tiedekuntasi opiskelijaneuvonnasta.

  Opintojen rakenne (perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opinnot)

  I periodi PED0061 Opettaja työnsä tutkijana - Didaktiikka 2 op (huom! järjestetään jo elokuun lopun intensiivijaksolla!)

  PED002 Oppimisen psykologia 5 op

  PED0032 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi 5 op + 5 op

  PED111 Perusharjoittelu 1 op:
  · Kouluun tutustuminen 1 op

  II periodi PED111 Perusharjoittelu 9 op:
  · Ohjattu perusharjoittelu 8 op
  · Harjoittelun ainedidaktinen reflektio 1 op
  III periodi PED001 Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op

  PED004 Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki 5 op

  PED007 Opetussuunnitelma ja oppilaitoksen kehittäminen 5 op

  PED0062 Opettaja työnsä tutkijana 8 op (jatkuu IV periodissa)

  IV periodi PED121 Syventävä harjoittelu 10 op:
  · Ohjattu syventävä harjoittelu 9 op
  · Harjoittelun ainedidaktinen reflektio 1 op

    

   Harjoittelut perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvissa opinnoissa

   • Kouluun tutustuminen (4.-6.9.) suoritetaan ennen Perusharjoittelua joko Viikin normaalikoulussa tai Helsingin normaalilyseossa. Kouluun tutustumisen koulu ei (välttämättä) ole tuleva harjoittelukoulusi. Kouluun tutustumisen ohje ja materiaali päivitetään kurssisivulle. Ryhmäjaosta ilmoitetaan opiskelijoille sähköpostitse viimeistään perjantaina 30.8. Ryhmäjako tehdään sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä.
   • Harjoittelut suoritetaan pääsääntöisesti Helsingin yliopiston harjoittelukouluissa: Helsingin normaalilyseo ja Viikin normaalikoulu tai kenttäkouluissa. Koulujakoon ei voi itse vaikuttaa, vaan tiedekunta jakaa harjoittelupaikat. Harjoittelua ei voi suorittaa omalla työpaikalla.
   • Kenttäkouluverkostoon kuuluu kouluja, jotka sijaitsevat Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa.
   • Tavoitteena on, että vähintään toinen harjoittelujaksoista suoritetaan joko Viikin normaalikoulussa tai Helsingin normaalilyseossa. Huomioithan, että kaikkien opetettavien aineiden osalta tämä ei ole mahdollista. Kahden aineen harjoittelijat pyritään saamaan molemmissa aineissa samaan kouluun, mutta joskus harjoittelu joudutaan jakamaan kahteen eri kouluun.  
   • Harjoitteluihin ilmoittautuminen on sitova. Jälki-ilmoittautuneita ei voida ottaa mukaan kuin poikkeustapauksissa. Perusharjoittelun mahdollista hyväksilukua on haettava elokuun aikana.  
   • Aineenhallintarajat tarkastetaan ainetiedekunnissa heti ilmoittautumisen päätyttyä, eli vaadittavien opintojaksojen tulee näkyä silloin rekisterissä. Tarkistamisen helpottamiseksi haethan kokonaisuusmerkinnät perus- ja aineopinnoistasi hyvissä ajoin! Opiskelijaan otetaan sähköpostitse yhteyttä, jos aineenhallinnassa havaitaan puutteita. Tällöin opiskelijalla on viikko aikaa selvittää puuttuvien opintojen tila.
   • Opiskelijan on hankittava itselleen rikostaustaote, joka tulee esittää normaalikoulussa tai kasvatustieteellisessä tiedekunnassa ennen ensimmäisen harjoittelun alkamista. Ote saa olla esitettäessä enintään kuusi kuukautta vanha.
   • Harjoittelun aikataulu laaditaan koulun puolesta – kasvatustieteellinen tiedekunta ei voi vaikuttaa aikatauluun (työ, lomamatka tms. ei oikeuta erillisjärjestelyihin harjoittelun suhteen). Harjoittelun lopulliset aikataulut selviävät usein vasta harjoittelujakson alkaessa.
   • Ohjaajat ottavat yhteyttä harjoittelijoihin ennen harjoittelun alkua.
   • Harjoitteluissa vaaditaan 100 % läsnäoloa.
   • Jos joudut keskeyttämään harjoittelun, toimita siitä heti tieto harjoittelukoordinaattorille ja koulun ohjaajalle.
   • Opetusharjoittelun eettiset periaatteet

   Yksi vai kaksi opetettavaa ainetta harjoittelussa

   Erillisopiskelija (opinto-oikeus vain opettajan pedagogisiin opintoihin) harjoittelee lähtökohtaisesti siinä aineessa, mihin hänelle on myönnetty opinto-oikeus. Mikäli erillisopiskelija haluaa harjoitella lisäksi toisessa opetettavassa aineessa, hänen tulee toimittaa aineenhallinnan osoittava vastaavuustodistus harjoittelukoordinaattorille ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä.

   Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa sekä bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa aineenopettajan koulutuksessa valmistutaan kahden aineen opettajaksi. Opetusharjoittelu suoritetaan kahdessa aineessa ja aineenhallintarajojen tulee täyttyä molemmissa aineissa.

   Muut tutkinto-opiskelijat voivat itse päättää harjoitteleeko vain pääaineessa vai myös sivuaineessa. Aineenhallintarajojen tulee täyttyä molemmissa aineissa. Vaikka harjoittelun suorittaisi vain yhdessä aineessa, on opiskelija silti valmistuttuaan pätevä opettamaan kaikkia niitä aineita, joista hänellä on riittävästi opintoja aineenopettajan kelpoisuutta varten.

   Harjoittelukoulujen sivut

   Viikin normaalikoulu

   Helsingin normaalilyseo

    

   Harjoitteluiden sisältö

   Perusharjoitteluun kuulu

   • kouluun tutustuminen normaalikoulussa
   • harjoittelun infotilaisuus
   • omia harjoitustunteja 9 x 75 min
   • harjoitustuntien ohjausta 14 x 60 min  (kenttäkoulussa 7 x 60 min)
   • koulu yhteisönä osio 9 x 75 min
   • ryhmänohjausta 12 x 75 min (kenttäkoulussa 4 x 60 min)
   • opetuksen seurantaa 22 x 75 min
   • kenttäkoulussa harjoittelun suorittavat kirjoittavat harjoittelusta muutaman sivun raportin
   • reflektio

   Syventävään harjoitteluun kuuluu

   • harjoittelun infotilaisuus
   • omia harjoitustunteja 9 x 75 min
   • harjoitustuntien ohjausta 15 x 60 min (kenttäkoulussa 8 x 60 min)
   • koulu yhteisönä osio 9-10  x 75 min (kenttäkoulussa 15 x 60 min)
   • ryhmänohjausta 12 x 75 min (kenttäkoulussa 4 x 60 min)
   • opetuksen seurantaa 22 x 75 min
   • kenttäkoulussa harjoittelun suorittavat tekevät projektin, johon on varattu aikaa 28 tuntia. Lisäksi harjoittelusta kirjoitetaan raportti
   • reflektio

   PKL-opiskelijoiden opetusharjoittelun aloittamisen edellytykset humanistisissa aineissa

   Uusien vaatimusten mukaan opiskelevat suorittavat opettajan pedagogiset opinnot maisterin tutkinnossa, jolloin aineenhallintaraja kaikkia harjoitteluja varten on oman opintosuunnan (opetettavan aineen) perus- ja aineopinnot lukuun ottamatta kandidaatintutkielmaa ja siihen liittyvää proseminaaria. Toisen opintosuunnan (toisen opetettavan aineen) aineenhallintaraja on ko. opintosuunnan perus- ja aineopinnot.

   Opetettavissa aineissa äidinkieli ja kirjallisuus sekä modersmålet och litteraturen täytyy kuitenkin olla suoritettuna sekä kieli- että kirjallisuusaineen perus- ja aineopinnot.  Oman opintosuunnan aineopintoihin kuuluvan kandidaatintutkielman ja siihen liittyvän proseminaarin tai puheviestinnän opintojen ei kuitenkaan tarvitse olla tehtynä.

   Vanhojen tutkintovaatimusten (ennen 1.8.2017 voimaan astuneiden tutkintovaatimusten mukaan) opiskelevien aineenhallintarajat löytyvät Flammasta.

   PKL-opiskelijoiden opetusharjoittelun aloittamisen edellytykset matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa

   Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aineenopettajan koulutuksessa valmistutaan kahden aineen opettajaksi. Opettajan pedagogisiin opintoihin osallistuminen edellyttää, että opintoja on suoritettu riittävä määrä ensimmäisessä ja toisessa opetettavassa aineessa. Nämä aineenhallintarajat on määritelty erikseen opettajan pedagogisten opintojen perusopintojen ja aineopintojen osalta. Aineenhallintarajoista ei voida joustaa.

   Jos harjoitteluihin ilmoittautuneita, vaadittavat opintosuoritukset suorittaneita opiskelijoita on enemmän kuin heitä voidaan ottaa, valinta perustuu opintosuoritusten määrään.

   Vaadittavat opinnot pitää olla suoritettuina ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Mikäli vaadittavia opintoja on suoritettu muualla kuin Helsingin yliopistossa, tulee näiden opintojen olla hyväksiluetut ja viety rekisteriin ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Opintosuoritukset tarkistetaan matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kansliassa perusharjoittelun sekä syventävän ja soveltavan harjoittelun ilmoittautumisajan päättymispäivänä.

   Vanhoissa koulutuksissa opiskelevien aineenhallintarajat ovat Flammassa. Alla olevat vaatimukset koskevat vain uusissa koulutuksissa opiskelevia.

   Perusharjoitteluun sekä opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi -opintojaksolle vaadittavat opinnot

   Matematiikka ensimmäisenä opetettavana aineena

   Matematiikan perusopinnot 25 op tai vastaavat tiedot sekä 35 op matematiikan aineopintoja
   Raja-arvot (5 op) ja Differentiaalilaskenta (5 op) (tai Analyysi I) sekä
   Integraalilaskenta (5 op) ja Sarjat (5 op) (tai Analyysi II)

   Matematiikka toisena opetettavana aineena

   Matematiikan perusopinnot (25 op) tai vastaavat tiedot

   Fysiikka ensimmäisenä opetettavana aineena

   Fysiikan perusopinnot (25 op) tai vastaavat tiedot sekä fysiikan aineopintoja 35 op siten,
   että opinnot sisältävät vähintään 5 op aineopintotasoisia fysiikan laboratorio-opintoja

   Fysiikka toisena opetettavana aineena

   Fysiikan perusopinnot (25 op) tai vastaavat tiedot

   Kemia ensimmäisenä opetettavana aineena

   Kemian perusopinnot 25 op tai vastaavat tiedot sekä 35 op kemian aineopintoja

   Kemia toisena opetettavana aineena

   Kemian perusopinnot 25 op tai vastaavat tiedot

   Tietojenkäsittelytiede toisena opetettavana aineena

   25 op perusopintoja

   Maantiede ensimmäisenä opetettavana aineena

   Maantieteen perusopinnot 25 op ja maantieteen aineopintoja 25 op

   Maantiede toisena opetettavana aineena

   Maantieteen perusopinnot 25 op

   Syventävään harjoitteluun sekä opetussuunnitelma ja oppilaitoksen kehittäminen -opintojaksolle vaadittavat opinnot

   Matematiikka ensimmäisenä opetettavana aineena

   70 op matematiikan perus- ja aineopintoja sekä matematiikan opetuksen opintoja

   Matematiikka toisena opetettavana aineena

   Matematiikan perusopinnot 25 op tai vastaavat tiedot sekä 35 op matematiikan aineopintoja

   Fysiikka ensimmäisenä opetettavana aineena

   70 op fysiikan perus- ja aineopintoja sekä fysiikan opetuksen opintoja, jotka sisältävät vähintään 10 op aineopintotasoisia fysiikan laboratorio-opintoja
   Laboratorio-opintojen tulee sisältää ainakin toinen seuraavista opintojaksoista tai vastaavat tiedot:

   • Didaktisen fysiikan kokeellisuus I (5 op)
   • Didaktisen fysiikan kokeellisuus II (5 op)
   Fysiikka toisena opetettavana aineena

   Fysiikan perusopinnot (25 op) tai vastaavat tiedot sekä fysiikan aineopintoja 35 op
   Opintojen tulee sisältää vähintään 5 op aineopintotasoisia fysiikan laboratorio-opintoja

   Kemia ensimmäisenä opetettavana aineena

   70 op kemian perus- ja aineopintoja sekä kemian opetuksen opintoja, joiden tulee sisältää seuraavat opintojaksot tai vastaavat tiedot:

   • Kemian käsitteet ja ilmiöt opetuksessa (5 op)
   • Tutkimuksellinen kemian opetus (5 op)
   Kemia toisena opetettavana aineena

   Kemian perusopinnot 25 op tai vastaavat tiedot sekä 35 op kemian aineopintoja siten, että opintoihin sisältyy seuraava opintojakso tai vastaavat tiedot:

   • Tutkimuksellinen kemian opetus (5 op)
   Tietojenkäsittelytiede toisena opetettavana aineena

   25 op perusopintoja

   Maantiede ensimmäisenä opetettavana aineena

   Maantieteen perusopinnot (25 op) ja maantieteen aineopinnot, kurssipaketti 1 (35 op), yhteensä 60 op

   Maantiede toisena opetettavana aineena

   Maantieteen perusopinnot (25 op) ja maantieteen aineopinnot, kurssipaketti 1 (35 op), yhteensä 60 op

   PKL-opiskelijoiden opetusharjoittelun aloittamisen edellytykset muissa aineissa

   Psykologia

   Perusharjoitteluun osallistuttaessa tulee olla suorittuna PSYK-100 Perusopinnot, psykologia 25 op. Perusopintoihin kuuluvat seuraavat opintojaksot:

   • PSYK-111 Johdatus neuropsykologiaan, 5 op
   • PSYK-121 Johdatus kognitiiviseen psykologiaan, 5 op
   • PSYK-131 Johdatus kehityspsykologiaan, 5 op
   • PSYK-141 Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, 5 op
   • PSYK-181 Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin, 5 op

   Syventävään harjoitteluun osallistuttaessa tulee olla suoritettuna PSYK-200B Psykologian suppeat aineopinnot, 35 op. Suppeisiin aineopintoihin kuuluvat seuraavat opintojaksot:

   • PSYK-211 Kognitiivinen neurotiede ja kliininen neuropsykologia, 5 op
   • PSYK-221 Havaintopsykologian perusteet, 5 op
   • PSYK-225 Kognitiivisen psykologian nykysuuntauksia, 5 op
   • PSYK-232 Kehityspsykopatologian perusteet, 5 op
   • PSYK-241 Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia, 5 op
   • PSYK-251 Kliininen psykologia, 10 op

   Yhteiskuntaoppi

   Opetusharjoitteluun vaadittavat aineenhallintarajat (1.8.2017 jälkeen aloittaneet ja uusien vaatimusten mukaan suorittavat)

   Yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena
   Perusharjoittelun edellytyksenä on vähintään 25 op pakollisiin opintokokonaisuuksiin kuuluvia opintoja, joihin täytyy sisältyä taloustieteen johdantokurssi 5 op sekä lisäksi julkisoikeuden kurssi 5 op. (Yhteensä 30 op.)

   Syventävässä harjoittelussa vaatimuksena on suoritetut taloustieteen, sosiaalitieteiden sekä politiikan ja organisaatioiden opintokokonaisuudet sekä julkisoikeuden kurssi. (Yhteensä 50 op.)

   Yhteiskuntaoppi ensimmäisenä opetettavana aineena

   Perusharjoittelun edellytyksenä ovat oman koulutusohjelman perusopinnot sekä taloustieteen johdantokurssi 5 op ja julkisoikeuden kurssi 5 op. Lisäksi vaaditaan 5 op sosiaalitieteiden tai politiikan ja organisaatioiden 15 op opintokokonaisuudessa pakolliseksi määriteltyjä opintoja, johon ei huomioida opiskelijan oman koulutusohjelman opintoja. (Yhteensä 35 op taloustieteen kandiohjelman opiskelijoilla ja yhteensä 40 op muiden kandiohjelmien opiskelijoilla.)

   Syventävässä harjoittelussa edellytyksenä edellisten lisäksi oman kandiohjelman aineopinnot. (Yhteensä 85 op taloustieteen kandiohjelman opiskelijoille, 90 op sosiaalitieteiden kandiohjelman opiskelijoille ja 100 op politiikan ja viestinnän kandiohjelman opiskelijoille.)

   Opetusharjoitteluun vaadittavat aineenhallintarajat ennen 1.8.2017 aloittaneille

   Huom! Alla olevat koskevat ainoastaan niitä opiskelijoita, jotka ovat saaneet tutkinnonsuoritusoikeuden ennen 1.8.2017 ja suorittavat vanhojen vaatimusten mukaisia yhteiskuntaopin opintoja siirtymäajalla ennen 31.7.2020.

   Yhteiskuntaoppi ensimmäisenä opetettavana aineena

   Perusharjoittelun edellytyksenä ovat taloustieteen perusopinnot sekä perusopinnot joko valtio-opissa, sosiologiassa tai yhteiskuntapolitiikassa. Lisäksi suoritettuna tulee olla julkisoikeuden kurssi tai sitä vastaava kurssi. Soveltavaan ja syventävään harjoitteluun vaaditaan lisäksi sekä perus- että aineopinnot jostain edellä mainituista oppiaineista.

   Yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena

   Perusharjoittelun edellytyksenä ovat perusopinnot joko taloustieteessä, valtio-opissa, sosiologiassa tai  yhteiskuntapolitiikassa. Joka tapauksessa vähintään taloustieteen johdantokurssi tulee olla suoritettuna. Lisäksi vaaditaan julkisoikeuden kurssi tai sitä vastaava kurssi. Syventävässä harjoittelussa vaatimukset ovat muuten samat, mutta perusopinnot tulee olla suoritettuna kahdessa edellä mainitussa oppiaineessa, joista toisen tulee olla taloustiede.

   Opintojen koonti ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista

   Opettajan pedagogisten opintojen koontia pyydetään e-lomakkeella: 

   https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/99079/lomake.html

   Varmistathan WebOodista ennen e-lomakkeen täyttämistä, että sinulla on kaikki tarvittavat opintojaksot suoritettuina ja kirjattuina. Sekä perus- että aineopinnot tulee koota kokonaisuuksiksi.

   Erillisopiskelijoiden kohdalla aineopintojen kokoaminen käynnistää myös todistusprosessin, seuraa e-lomakkeen ohjeita. Todistuksen toimitusaika on noin 2–3 viikkoa aineopintojen koontipyynnön jättämisestä (tieto valmiista todistuksesta lähetetään sähköpostilla). Valmiita todistuksia voi noutaa kahdesti viikossa, tarkista ajat Opiskelijaneuvonta-sivulta kohdasta Siltavuoren opiskelijapalvelut.

   • Huom! Tutkinto-opiskelija ei saa erillistä todistusta opinnoista, vaan tulevaan maisterin tutkintotodistukseen tulee kelpoisuuden osoittava lause (vain erillinen opiskelija saa erillisen todistuksen opettajan pedagogisista opinnoista). Myös tutkinto-opiskelijoiden tulee kuitenkin koota perus- ja aineopinnot.
   • Voit osoittaa suorittaneesi opinnot virallisella opintosuoritusotteella, kunnes tutkintosi / todistuksesi valmistuu.

   Lisäajan hakeminen ja siirtohakemus erillisopiskelijaksi

   Lisäajan hakeminen

   Tutkinto-opiskelijat voivat hakea lisäaikaa opintoihinsa oman tiedekunnan ohjeiden mukaisesti. Erillisten opettajan pedagogisten opintojen opiskelijat löytävät lisätietoa lisäajan hakemisesta sekä hakulomakkeen täältä.

   Opinto-oikeuden voimassaolon pidentäminen lakisääteisen syyn perusteella:

   Jos sinulla on poissaoloon lakisääteinen syy*, sinun ei tarvitse hakea lisäaikaa yllä mainitulla lomakkeella vaan voit hoitaa opinto-oikeutesi voimassaolon kuntoon Kaisa-talon opiskelijaneuvonnassa esittämällä asianmukaiset todistukset (ks. yhteystiedot). Huomaathan kuitenkin, että 1.8.2016 ja sen jälkeen alkaneet lakisääteisistä syistä johtuvat poissaolot eivät kuluta opintojesi suorittamisaikaa ainoastaan siinä tapauksessa, että olet ilmoittautunut poissaolevaksi.

   *Asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittaminen sekä äitiys-, isyys- tai vanhempainloma-aika.

   Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana saadun opettajan pedagogisten opintojen (aineenopettajan koulutus) opinto-oikeuden muuttaminen erilliseksi opinto-oikeudeksi maisteriksi valmistumisen yhteydessä

   Mikäli sinut on hyväksytty tai opiskelet aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa ja valmistut maisteriksi ennen kuin opettajaopinnot ovat valmiina, voit hakea sinulle tutkinto-opiskelijana myönnetyn opinto-oikeuden muuttamista erilliseksi opinto-oikeudeksi. Tällöin opettajaopinnot suoritetaan erillisinä opintoina tutkinnon jälkeen ja niistä saa erillisen todistuksen.

   Hakemus erillisiin opintoihin siirtymisestä tulee tehdä valmistumisen yhteydessä tai sen jälkeen, kuitenkin viimeistään yhden kalenterivuoden kuluessa maisteriksi valmistumisesta. Jos vuoden aikaraja ylittyy, ei alkuperäistä tutkinto-opiskelijana saatua opinto-oikeutta voi enää muuttaa erillisoikeudeksi, vaan opinto-oikeus katsotaan menetetyksi ja henkilön tulee osallistua normaalisti erillisten opettajan pedagogisten opintojen valintamenettelyyn.

   Huom! Vararehtorin 13.6.2019 hyväksymän päätöksen HY/943/00.00.06.01/2019 mukaan maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija voi anoa tutkinto-opiskelijana myönnetyn opinto-oikeuden muuttamista erilliseksi opinto-oikeudeksi 31.7.2021 asti. 1.8.2021 alkaen tätä mahdollisuutta ei enää ole.

   Tarkempaa tietoa löydät siirtohakemuslomakkeelta.