Ammatillisen jatkokoulutuksen lomakkeet

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen, erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ja lisäkoulutusohjelmien lomakkeet. 

Opinto-oikeuden hakeminen

Opinto-oikeuden hakemiseen liittyvät lomakkeet ja ohjeet ovat tiedekunnan ulkoisilla www-sivuilla. 

Yleislääketieteen erityiskoulutus

Yleislääketieteen erityiskoulutus

Koulutustodistus 

Redogörelse för hälsocentraltjänstgöringens omfattning pdf

Todistushakemus doc pdf

Ansökan om intyg.doc

Terveyskeskusjakson arviointilomake

Lisäkoulutusohjelmat

Lisäkoulutusohjelmat

Todistushakemus lomake.

Koulutuspaikkasopimukset

Koulutuspaikkasopimuksiin liittyvät lomakkeet löydät täältä.

Arviointi

Arviointi
Erikoistuvan lääkärin itsearviointilomake pdf
Kouluttajan / henkilökohtaisen ohjaajan arviointilomake pdf
Ohjaustoiminnan arviointilomake pdf
Vastuuhenkilötapaaminen erikoistumiskoulutuksen tavoitteet pdf