Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus

Select degree programme

Search for degree programme

Bachelor's Programmes

Master's and Licentiate's Programmes

Doctoral Programmes

Reset

Koulutusohjelmakohtaiset ohjeet.

Erikoislääkärikoulutuksen opinto-oppaat

Helsingin yliopistossa on 50 erikoislääkärikoulutusohjelmaa. Erikoisalojen määrä ja nimikkeet on määritelty erikoistumiskoulutusta koskevassa lainsäädännössä (asetus 56/2015).

Erikoistumiskoulutus suoritetaan erikoisalakohtaisten koulutusvaatimusten ja kaikkia erikoisaloja koskevien pysyväismääräysten pohjalta. Koulutusvaatimukset vahvistetaan kahden vuoden välein. HUOM! Erikoistumiskoulutus suoritetaan niiden vaatimusten mukaisesti, jotka ovat voimassa opinto-oikeuden myöntämishetkellä.

Erikoisalojen vastuuhenkilömuutoksia ei päivitetä oppaisiin, katso ne tämän sivun alaosassa olevasta taulukosta. 

____

Päivitys fysiatrian opetusohjelmaan (ERJO 26.4.2018). Linkki

_____________

Huom. Johtamiskoulutus muuttuu 1.1.2018 alkaen 10 op laajuiseksi. Tätä tietoa ei ole päivitetty pdf-muotoisiin opinto-oppaisiin.

Opinto-oikeuden ennen  1.8.2009-31.1.2017 saaneilla erikoistuvilla lääkäreillä ja hammaslääkäreillä on mahdollisuus suorittaa 30 op kokonaisuus loppuun 31.12.2019 asti (sitova ilmoitus). Ilman sitovaa ilmoitusta katsotaan, että erikoistuja tekee 10 op kokonaisuuden. Linkki 30 op koulutukseen ilmoittautumiseen lomakkeseen löytyy moodlesta.

Mikäli erikoistuva haluaa ottaa ulos 10 op kokonaisuuden, hän voi hyväksyttää siihen opintoja jotka kuuluvat nykyiseen 30 op kokonaisuuteen. Lisää tietoja ja ohjeita löytyy Moodlesta https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=1711

Seuraa tiedotusta ja toimi ohjeiden mukaisesti  http://blogs.helsinki.fi/lahijohtajakoulutus/ ja Moodlessa olevan lähijohtajakoulutusalueen kautta. https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=1711

Uusimuotoinen, 10 op laajuinen johtamiskoulutus alkaa 1.1.2019.

Kaikki asiaan liittyvät tiedustelut pyydetään laittamaan osoitteeseen Minna Kailalle ja Anna-Katriina Himaselle osoitteeseen med-lahijohtaja(a)helsinki.fi 

Svenskspråkiga instruktioner läggs snart på fakultetens hemsida.

päivitetty 20.11.2017

____________

Geriatrian erikoislääkärikoulutusta koskeva ohje liittyen eriytyvän palvelun sisätautijaksoon

Opinto-oppaat

Erikoishammaslääkärikoulutuksen opinto-oppaat

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN OPINTO-OPPAAT
 

Lisätietoa: suu-ja leukakirurgian täydentävät opinnot. 

Johtamiskoulutus muuttuu 10 op laajuiseksi 1.1.2018. Tätä tietoa ei ole päivitetty pdf-muotoisiin opinto-oppaisiin.

Opinto-oikeuden ennen  1.8.2009-31.1.2017 saaneilla erikoistuvilla lääkäreillä ja hammaslääkäreillä on mahdollisuus suorittaa 30 op kokonaisuus loppuun 31.12.2019 asti (sitova ilmoitus). Ilman sitovaa ilmoitusta katsotaan, että erikoistuja tekee 10 op kokonaisuuden. Linkki 30 op koulutukseen ilmoittautumiseen lomakkeseen löytyy moodlesta.

Mikäli erikoistuva haluaa ottaa ulos 10 op kokonaisuuden, hän voi hyväksyttää siihen opintoja jotka kuuluvat nykyiseen 30 op kokonaisuuteen. Lisää tietoja ja ohjeita löytyy Moodlesta https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=1711

Seuraa tiedotusta ja toimi ohjeiden mukaisesti  http://blogs.helsinki.fi/lahijohtajakoulutus/ ja Moodlessa olevan lähijohtajakoulutusalueen kautta. https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=1711

Uusimuotoinen, 10 op laajuinen johtamiskoulutus alkaa 1.1.2019.

Kaikki asiaan liittyvät tiedustelut pyydetään laittamaan osoitteeseen Minna Kailalle ja Anna-Katriina Himaselle osoitteeseen med-lahijohtaja(a)helsinki.fi 

Svenskspråkiga instruktioner läggs snart på fakultetens hemsida.

päivitetty 20.11.2017

Erikoislääkärikoulutuksen lokikirjat ja vastuuhenkilöt

Sivustoa täydennetään, kaikki linkit eivät välttämättä toimi. Sillä aikaa kaikki tiedotostot löytyvät Flammasta.

 

Akuuttilääketiede

   

 

prof. Maaret Castrén

@hus.fi
Anestesiologia ja tehohoito .pdf prof. Klaus Olkkola @helsinki.fi
Endokrinologia .pdf ylilääkäri, dos. Leo Niskanen @hus.fi
Foniatria .pdf dos. Erkki Vilkman p. 47173017
Fysiatria pdf

docx

prof. Jari Arokoski @hus.fi
Gastroenterologia .pdf prof. Martti Färkkilä @hus.fi
p. 47172418
Gastroenterologinen kirurgia .pdf prof. Pauli Puolakkainen @hus.fi ja @helsinki.fi
p. 050-4271410
Geriatria .pdf prof. Timo Strandberg

 

@helsinki.fi
p. 4711
Ihotaudit ja allergologia .pdf prof. Annamari Ranki @hus.fi
p. 47186300
Infektiosairaudet .pdf prof. Anu Kantele @hus.fi
p. 4711
Kardiologia .pdf prof. Juha Sinisalo

 

@hus.fi
p. 4711
Keuhkosairaudet ja allergologia .pdf prof. Marjukka Myllärniemi @hus.fi
p. 4711 /keskus
Kliininen farmakologia ja lääkehoito .pdf prof. Janne Backman @hus.fi
p. 471 73914
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede .pdf sijaisena dos. Päivi Piirilä @hus.fi
Kliininen hematologia .pdf prof. Kimmo Porkka @hus.fi
Kliininen kemia .doc prof. Timo Kouri @hus.fi
Kliininen mikrobiologia .pdf prof. Seppo Meri @helsinki.fi
p. 191 26758
Kliininen neurofysiologia   prof. Sampsa Vanhatalo @hus.fi
p. 47111
Korva,- nenä- ja kurkkutaudit .pdf prof. Antti Mäkitie @hus.fi
Käsikirurgia .pdf prof. Jorma Ryhänen @hus.fi
 
Lastenkirurgia .pdf 1.6.2018 alkaen prof. Mikko Pakarinen @hus.fi
p. 4711
Lastenneurologia .pdf prof. Leena Haataja @hus.fi
Lastenpsykiatria .pdf prof. Eeva Aronen @hus.fi
p. 471780222
Lastentaudit .pdf prof. Markku Heikinheimo @helsinki.fi
p. 47174770
Liikuntalääketiede .pdf dos. Arja Uusitalo @ttl.fi
Naistentaudit ja synnytykset .pdf prof. Juha Tapanainen @helsinki.fi
Nefrologia .pdf prof. Per-Henrik Groop @helsinki.fi
p. 47188204
Neurokirurgia   prof. Mika Niemelä @hus.fi

p.0504270387

Neurologia pdf .doc prof. Timo Erkinjuntti @hus.fi
p. 4711
Nuorisopsykiatria .pdf prof. Mauri Marttunen @hus.fi
p. 4711
Oikeuslääketiede .pdf prof. Antti Sajantila @helsinki.fi
p. 27472
Oikeuspsykiatria   prof. Nina Lindberg @hus.fi
p. 47181260
Ortopedia ja traumatologia .pdf prof. Ilkka Kiviranta @helsinki.fi
p. 4711
Patologia .pdf prof. Olli Cárpen @helsinki.fi
Perinnöllisyyslääketiede .pdf prof. Kristiina Aittomäki @hus.fi
Plastiikkakirurgia xls prof.. Erkki Tukiainen @hus.fi
p. 47187468
Psykiatria

http://blogs.helsinki.fi/psykiatria-erikoistuminen/

.pdf prof. Tiina Paunio @hus.fi
471811 (keskus
Radiologia pdf prof. Taina Autti @hus.fi
p. 050 4271442
Reumatologia .pdf prof. Kari Eklund @hus.fi
(09)4711
Silmätaudit   prof. Tero Kivelä @hus.fi
p. 47173105
Sisätaudit .pdf prof. Hannele Yki-Järvinen @helsinki.fi
p. 050 427 1664
Sisätaudit / runkokoulutus (vastuuhenkilö: prof. Hannele Yki-Järvinen) .pdf

Lokikirja 1.8.2017 alkaen pdf

Det gemensamma utbildningsavsnittet / inre medicin  
Suu- ja leukakirurgia .pdf prof. Risto Kontio @hus.fi
 
Sydän- ja rintaelinkirurgia .pdf prof. Karl Lemström @hus.fi
p. 4711
Syöpätaudit   prof. Sirpa Leppä @helsinki.fi
p. 050-4270820
Terveydenhuolto .doc prof. Minna Kaila @helsinki.fi
p. 050 523 2021
Työterveyshuolto www. prof. Kari Reijula
Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto
@helsinki.fi

0304742932.

Företagshälsovård  
Urologia .pdf prof. Antti Rannikko @hus.fi
Verisuonikirurgia .pdf prof. Maarit Venermo @hus.fi
p. 47174451
Yleiskirurgia .pdf prof. Caj Haglund @hus.fi
Yleislääketiede   prof. Johan Eriksson

sijaisena Lena Thorn

Yleislääketieteen sivut

@helsinki.fi
Allmänmedicin  
Kirurgia / runkokoulutus

https://kirurgianrunkokoulutus.helsinki.fi/lokikirja/

.pdf prof.Ilkka Kiviranta (1.1.2016 alkaen)

Kirurgian runkokoulutus

@hus.fi
Det gemensamma utbildningsavsnittet / kirurgi
Psykiatria / runkokoulutus

http://blogs.helsinki.fi/psykiatria-erikoistuminen/

  prof. Erkki Isometsä @hus.fi

 

Erikoishammaslääkärikoulutuksen lokikirjat ja vastuuhenkilöt

LOKIKIRJAT

 

ERIKOISALOJEN VASTUUHENKILÖT JA KOULUTTAJAT

Hammaslääketieteellinen diagnostiikka/ suupatologia

 • Vastuuhenkilö: professori Tuula Salo (@helsinki.fi)
 • Kouluttajat: Jaana Hagström (EHL, dos.)

Hammaslääketieteellinen diagnostiikka/ suuradiologia

 • Vastuuhenkilö: professori Taina Autti (@helsinki.fi)
 • Kouluttajat: EHL Tuomas Pakkala, HLT Satu Apajalahti, EHL Elmira Pakbaznejad, HLT Anni Suomalainen, HLT Walter Koskine, EHL Magdalena Marinescu Gava

Hammaslääketieteellinen diagnostiikka/ suun mikrobiologia

 • Vastuuhenkilöt: dosentti Riina Richardson (@manchester.ac.uk)
 • Kouluttajat: (tulossa)

Hampaiston oikomishoito

 • Vastuuhenkilö: professori David Rice (@helsinki.fi)
 • Kouluttajat:

dosentti Janna Waltimo-Sirén, dosentti Sirpa Arte, dosentti Tuula Ingman, dosentti Arja Heliövaara, dosentti Kirsti Hurmerinta, HLT Terhi Karaharju-Suvanto, HLT Anu Kiukkonen, HLT Sirpa Railavuo, HLT Johanna Kotilainen, EHL Marjut Evälahti, HUS, EHL Armando Gale, EHLLeena Peltola-Sepponen, EHL Ritva Hirvensalo, EHL Nina Piililä, EHL Elina Lintu, EHL Raija Kajaskivi-Rautavaara, EHL Merja Miettinen, EHL Virpi Myller

Kliininen hammashoito/ kariologia ja endodontia

 • Vastuuhenkilö: professori Leo Tjäderhane(@helsinki.fi)
 • Kouluttaja: HLT Lisa Grönroos, EHL Leena Rihtniemi, EHL Eva Sirén, EHL Markku Mikkonen

Kliininen hammashoito/ lasten hammashoito

 • Vastuuhenkilö: HLT, EHL Eija Salmela (@helsinki.fi)
 • Kouluttajat: EHL Tiina Kuittinen, EHL Heikki Alapulli

Kliininen hammashoito/ parodontologia

 • Vastuuhenkilö: professori Timo Sorsa (@helsinki.fi)
 • Kouluttaja:

dosentti Päivi Mäntylä, HLT Hellevi Ruokonen, HLT Laura Lakio, HLT Laura Tarkkila, HLT Marja Noponen

Kliininen hammashoito/ protetiikka ja purentafysiologia

 • Vastuuhenkilö: professori Pentti Kemppainen (@helsinki.fi)
 • Kouluttaja: dosentti Jari Ahlberg, EHL Heli Holming

Suu- ja leukakirurgia

 • Vastuuhenkilö: professori Risto Kontio (@hus.fi)
 • Kouluttajat: professori Pekka Laine,  dosentti Jyrki Törnwall, dosentti Hanna Thorén, LT Patricia Stoor, erikoislääkäri Karri Mesimäki

Terveydenhuolto

 • Vastuuhenkilö:prof. Minna Kaila (@helsinki.fi)

Erikoistumisen suunnittelu

Viimeistään saatuasi erikoistumispaikan on hyvä olla yhteydessä erikoisalan vastuuhenkilöön henkilökohtaisen koulutussuunnitelman tekemiseksi. Jokainen erikoistuja vastaa kuitenkin itse opinnoistaan, ja siitä että noudattaa opinto-oppaan vaatimuksia. Erikoistumisen suunnittelu kannattaakin aloittaa opinto-oppaan lukemisesta.

Opinto-oikeus erikoislääkärikoulutukseen tai erikoishammaslääkärikoulutukseen ei vielä takaa koulutusväylän jatkumista ja koulutuksen suorittamista. Erikoishammaslääkärikoulutuksen suorittaminen vaatii jatko-opiskelijalta itsenäistä otetta suunnitelmallisuutta. Jokainen erikoistuja etsii erikoistumispaikat itse. Erikoistumispaikkoihin valitaan kyseisen sairaanhoitopiirin käytänteiden mukaisesti, eikä yliopisto voi osoittaa kenellekään koulutuspaikkaa. Ole siis aktiivinen: ole yhteydessä itse koulutuspaikkoihin ja seuraa ilmoittelua esimerkiksi sanomalehdissä ja alan julkaisuissa, joissa tavallisesti ilmoitetaan hakuun tulevista erikoistumispaikoista.

Ennen varsinaisen erikoistumiskoulutuksen aloittamista hankkimasi työkokemus voidaan tietyin edellytyksin laskea hyväksy erikoistumiseen. Palvelujakson on vastattava suorittamasi erikoislääkärikoulutuksen vaatimuksia, ja sinun tulee osoittaa saavuttaneesi hyväksiluettavan jakson aikana saavuttaneesi opinto-oppaan vaatimukset. Ks. lisää opinto-oppaasta ja kohdasta aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Seuraavat ohjeet koskevat 1.8.2017 alkaen opnto-oikeuden saaneita

Rehtorin on antanut aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) koskevan päätöksen HY/496/00.00.06.00/2017. Päätös on luettavissa Flammasta

Päätös tulee voimaan 1.8.2017 ja koskee 1.8.2017 ja sen jälkeen Helsingin yliopistossa alkavia tutkinnonsuoritusoikeuksia ja muita opinto-oikeuksia. Ennen 1.8.2017 alkaneita opinto-oikeuksia koskevat 31.7.2020 saakka rehtorin paatös 77/2011 sekä sen nojalla tehdyt tiedekuntien päätökset aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Tutkinto-opiskelijoita, jotka siirtyvät ennen 1.8.2020 rehtorin päättämiin uusiin koulutusohjelmiin, koskee kuitenkin tämä päätös.

 

Nämä ohjeet koskevat ennen 1.8.2017 alkaneita opinto-oikeuksia.

AHOT-periaatteet lääketieteellisessä tiedekunnassa/erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus (TDKN hyväksynyt 12.5.2015 (E 5 §)

Lääketieteellisen tiedekunnan ammatillisen jatkokoulutuksen (erikoislääkäri-, erikoishammaslääkärikoulu- tus) aiemmin hankitun osaamisen ja muun koulutuksen hyväksymisessä noudatetaan seuraavia periaat- teita:

1. Hyväksilukemisen yleiset periaatteet

* kenellä on oikeus hyväksilukemisen/korvaamisen hakemiseen

Hyväksilukemista saa hakea erikoistuva lääkäri/hammaslääkäri, jolla on opinto-oikeus Helsingin yliopiston erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutusohjelmaan.

* Hyväksilukemiseen liittyvien käsitteiden määrittely (mm. korvaaminen, sisällyttäminen)

Korvaaminen = sisällöllinen vastaavuus, aiemmin tehty suoritus korvaa sellaisenaan koulutuksen jonkin osuuden. Esim. aiemmin toisen erikoislääkärikoulutuksen aikana tehty TK- palvelu korvaa seuraavan erikoislääkärikoulutuksen TK-palvelun. Tai aiemman kirurgian alan tutkinnon runkokoulutus korvaa suoraan toisen koulutusohjelman kirurgian runkokoulutuksen.

Hyväksilukeminen = muussa kuin muodollisessa koulutuksessa hankittu osaaminen, joka tulee osoittaa tiedekuntaneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti. Hankittua osaamista verrataan hyväksiluettavaksi esitettävien kokonaisuuksien osaamistavoitteisiin. Osaamisen arvioinnissa voidaan käyttää esim. tenttiä tai esseitä. Jos osaaminen ja osaamistavoitteet vastaavat toisiaan, voidaan hyväksiluku myöntää joko kokonaan tai osittain. Esim. erikoistuja haluaa suorittaa osan koulutukseensa kuuluvasta fysiatrian yliopistosairaalapalvelusta aiemmin tehdyllä muulla palvelulla, esim. työterveyshuollolla, joka ei ole ollut erikoistumispalvelua. Tai erikoistuja haluaa hyväksilukea ulkomailla tekemänsä palvelun neurokirurgiassa osaksi suomalaista neurokirurgian erikoislääkärikoulutusta.

Sisällyttäminen = muualla suoritettuja opintoja liitetään osaksi koulutusta ”sivuaineina” = reunapalveluina.

2. Muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukeminen

* korvattavat / sisällytettävät opinnot:

Korvattavat = ne palvelut/muut suoritukset, jotka vastaavat sisällöltään opetussuunnitelmaa. Suoritettu esimerkiksi toisen erikoislääkäritutkinnon/koulutuksen aikana, Helsingin yliopistossa tai muussa yliopis- tossa.

* aiempaan, samantasoiseen korkeakoulututkintoon sisällytettyjen opintojen hyväksiluvun enimmäislaa- juus ja mahdolliset sisällöt (esim. kieli-, viestintä-, ja menetelmäopinnot tai muut pakolliset opinnot)

Aiempien opintojen hyväksilukemiseen vaikuttaa EU:n ammattipätevyydestä annettu direktiivi 2005/36/EY, muutettu direktiivillä 2013/55/EU. Direktiivin muutos on astunut voimaan vuoden 2014 alussa. Direktiivin mukaan ”Jäsenvaltiot voivat säätää kansallisessa lainsäädännössään osittaisia, tapaus- kohtaisesti sovellettavia vapautuksia osasta liitteessä V olevassa 5.1.3. kohdassa lueteltua erikoislääkärin koulutusta, jos kyseinen osa koulutuksesta on jo suoritettu toisen liitteessä V olevassa 5.1.3. kohdassa lue- tellun erikoistumiskoulutuksen yhteydessä, edellyttäen että ammattihenkilöllä on jo kyseinen ammattipäte- vyys jossain jäsenvaltiossa. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että myönnetty vapautus vastaa enintään puolta kyseisen erikoislääkärin koulutuksen vähimmäiskestosta." Direktiivin siirtymäaika loppuu 18.1.2016.

Tiedekunta voi antaa tarkennuksia aiempien opintojen hyväksymiseen lainsäädännöstä johtuvista syistä.

Muilta osin erikoisalan vastuuhenkilö vastaa hyväksiluettavien suoritusten määrästä.

3. Hyväksiluettavien opintojen vanheneminen

Pysyväismääräysten mukaisesti palvelut ja muut suoritukset vanhenevat 10 vuodessa (erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelu 4 vuodessa). Useamman erikoislääkärikoulutuksen suorittaneiden osalta vastuuhenkilö voi joustavasti päättää runkokoulutuksen vanhenemisesta: niiden erikoistujien osalta, joilla on esim. yleissisätautien koulutus suoritettuna, runkokoulutus voidaan hyväksyä uuteen sisätautien alan koulutukseen (esim. kardiologia) vaikka se olisi yli 10 vuotta vanha. Sama pätee kaikkiin runkokoulutus- aloihin (psykiatria, sisätaudit, kirurgia).

4. Muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukeminen

* todentamismenettelyt ja arviointikäytännöt
Palvelustodistusten perusteella, mahdollisesti erikoistujan laatima oma selvitys todistuksen lisäksi.

Vastuuhenkilö voi edellyttää osaamisen todentamiseksi esim. tenttiä tai haastattelua. Tällöin vastuuhen- kilö huolehtii käytännön järjestelyistä.

* opiskelijoiden luottamushenkilötyön hyväksilukeminen ja hyväksiluvusta annettavat opintopisteet

Erikoistuja on voinut saada hallinnon (20 h) koulutukseen 10 h työskentelystä esim. sairaalalääkärien van- himpana tai työpaikkansa lääkäreiden luottamusmiehenä.

5. Hakumenettely

* miten ja mistä hyväksilukemista haetaan

Hyväksilukua haetaan erikoisalan vastuuhenkilöltä. Hakemus toimitetaan tiedekunnan kansliaan, josta se lähetetään tarkistuksen jälkeen hyväksyntään.

* hakemuksen ja osaamisen osoittamisen kannalta keskeiset asiakirjat (todistukset, muut dokumentit)

Palvelustodistukset, teoreettisen koulutuksen todistukset, aiemmat tutkintotodistukset.

6. Hyväksilukemispäätös

* kuka päättää hyväksilukemisesta Erikoisalan vastuuhenkilö.

Johtamiskoulutuksen hyväksilukua haetaan professori Minna Kailalta (johtamiskoulutuksen vastuuhenki- löltä).

Hallinnon (20 h) osalta hyväksilukua haetaan professori Minna Kailalta (johtamiskoulutuksen vastuuhenki- löltä).

* miten päätös annetaan tiedoksi opiskelijalle

Päätös annetaan tiedoksi postitse. Opiskelija säilyttää päätöksen itsellään ja esittää hakiessaan todistusta koulutuksen suorittamisesta. Myös tiedekunnan kanslia säilyttää päätöksen opiskelijan tietojen yhtey- dessä arkistossa.

* muutoksenhakumenettely

Opiskelija voi hakea oikaisua päätökseen aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta yliopistolain (558/2009, 82 §) ja Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (56 §) mukaisesti 14 vrk ku- luessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisua haetaan päätöksen antaneelta erikoisalan vastuuhenkilöltä, ja oikaisupyyntö toimitetaan tiedekunnan kansliaan.

Mikäli oikaisupyynnön hakija on tyytymätön oikaisupyynnön johdosta saamaansa vastaukseen, voi hän edelleen hakea yliopistolain (82 §) ja tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön (56 §) mukaisesti oikaisua Hel- singin yliopiston tutkinto- oikeusturvalautakunnalta 14 vrk kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Oikai- supyyntö toimitetaan Helsingin yliopiston kirjaamoon ja osoitetaan tutkinto- ja oikeusturvalautakunnalle. Lautakunnan päätökseen ei voi enää hakea muutosta tai valittaa.

Erikoislääkärikoulutuksen terveyskeskusjakso

Erikoislääkärikoulutukseen sisältyvä yhdeksän kuukauden terveyskeskusjakso

Erikoisalojen koulutukseen sisältyy yhdeksän kuukautta terveyskeskuksessa suoritettua palvelua. Terveyskeskusjakson aikana erikoistuva lääkäri tutustuu monipuolisesti terveyskeskuksen toiminta-alueisiin, jotta hän tulevaisuudessa oman alansa potilaita hoitaessaan tietäisi, mitä perusterveydenhuollossa tehdään ja miten perusterveydenhuolto toimii.

Terveyskeskusjakso suoritetaan lääketieteellisten tiedekuntien tai yleislääketieteen oppialojen hyväksymissä terveyskeskuksissa, jotka täyttävät koulutussopimuksissa määritellyt laatukriteerit. Kunkin tiedekunnan yleislääketieteen oppiala solmii kou­lutussopimukset omalla vastuualueellaan. Helsingin yliopiston hyväksymät koulutusterveyskeskukset löytyvät HUS:n perusterveydenhuollon yksikön sivuilta ja koko maan vastaavat terveyskeskukset Tampereen yliopiston sivuilta

Hyväksytyn koulutuspaikan tulee täyttää laatukriteerit. Kriteerit koskevat erikoistuvia lääkäreitä, joiden opinto-oikeus on myönnetty 31.7.2011 jälkeen ja terveyskeskusjaksoa, joka on aloitettu 31.7.2011 jälkeen. Terveyskeskusjakson hyväksyminen edellyttää opinto-oikeutta joko erikoislääkärikoulutukseen tai yleislääketieteen erityiskoulutukseen. Aiemmin suoritettuihin jaksoihin ei sovelleta edellä mainittuja kriteerejä.

Jakson tavoitteet ja sisältö on esitetty lokikirjassa ja Moodle-oppimisalustalla (https://moodle.helsinki.fi, LOKIKIRJA, YEK-vaiheen ja erikoislääkärikoulutuksen terveyskeskusjakso). Terveyskeskusjakson tulee olla monipuolista ja monipuolisuuden tulee toteutua 9 kuukauden aikana. Lääkärin tulee perehtyä vähintään neljään terveyskeskuksen toiminta-alueeseen, kuten terveyskeskuksen ajanvarausvastaanottoon (vähintään 3 kk), lastenneuvolan sekä äitiysneuvolan toimintaan, kotisairaanhoitoon, päiväpäivystykseen, vuodeosastotoimintaan, mielenterveystyöhön sekä vanhainkodin ja palvelutalon toimintaan. Vuodeosastotoimintaa hyväksytään yhteensä korkeintaan 3 kk. Jakson sisältö ja koulutuksen kriteereiden täyttyminen selvitetään ohjaajan antamalla koulutustodistuksella. Terveyskeskusjaksoa koskevat ohjeet on julkaistu Moodlessa ja samalla sivulla kuin lokikirja.

Niiden jatko-opiskelijoiden, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden erikoislääkärikoulutukseen ja suorittaneet kaiken terveyskeskuspalvelunsa (9kk) 31.7.2011 jälkeen, tulee hakea terveyskeskusjakson hyväksymistä osaksi erikoislääkärikoulutusta heti palvelun suorittamisen jälkeen. Hakemus löytyy yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osaston sivuilta (kohta erikoislääkärikoulutukseen sisältyvä 9 kk terveyskeskusjakso).

Hakemus liitteineen lähetetään osoitteeseen:

HUS:N PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ PL 705, 00029 HUS

Päätöksen terveyskeskusjakson hyväksymisestä tekee yleislääketieteen oppiala ja hakija saa tiedon tästä hakemuksessa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

Kaikki muut, joilla on osittain tai kokonaan tk-jakso tehty ennen 31.7.2011, hyväksyttävät jakson vasta todistusta haettaessa (valmistumisvaiheessa) eikä heitä koske vaatimus monipuolisesta jaksosta.

Ulkomailla tehtyjä jaksoja voi saada hyväksyttyä enintään 3 kuukautta, mikäli osaamistavoitteet täyttyvät. Ulkomaisen terveyskeskusjakson hyväksymisestä päättää terveyskeskusjakson hyväksyvä vastuuhenkilö. 

Kokonaisuudessaan terveyskeskusjakson suorittamisen ohjeet löytyvät opinto-oppaasta, joten luethan myös sen!

Lisätietoja antaa Professori Kaisu Pitkälä (kaisu.pitkala@helsinki.fi)

 

 

 

Erikoislääkärikoulutuksen runkokoulutus

Tietyille aloille sisältyy yhteinen runkokoulutus, jonka jälkeen suoritetaan omalta alalta kolmen vuoden eriytyvä koulutus. Näistä löytyy tiedot opinto-oppaasta. Alle on koottu linkit runkokoulutusalojen omista www-sivuista.

Kirurgian runkokoulutus

http://blogs.helsinki.fi/runkokoulutus/

Psykiatrian runkokoulutus

http://blogs.helsinki.fi/psykiatria-erikoistuminen/

Sisätautien runkokoulutus (ei omaa sivustoa), ks. lokikirja kohdasta vastuuhenkilöt ja lokikirjat

Teoreettinen koulutus

Helsingin yliopistossa on käytössä sähköinen järjestelmä teoreettisten koulutustilaisuuksien hallinnoinnissa.

Voit hakea oman alasi erikoistumiskoulutukseen etukäteen hyväksyttyjä koulutustilaisuuksia järjestelmän ”hakukoneen” kautta. Näin tiedät kuinka monta tuntia voit koulutukseen osallistumisesta saada ja on helpompaa pitää kirjaa kertyneistä koulutustunneista.

Toki on mahdollista osallistua muihinkin, ei etukäteen hyväksyttyihin koulutuksiin, ja hyväksyttää nämä erikoistumiseensa sitten todistusta haettaessa.

Hyväksytyt kurssit-linkki

http://kopi.med.helsinki.fi/search/default.asp

Lähijohtajakoulutus

Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 14.11.2017 päättänyt muuttaa johtamiskoulutuksen laajuudeksi 10 op.

Päätös astuu voimaan 1.1.2018.

Opinto-oikeuden välillä  1.8.2009-31.12.2017 saaneilla erikoistuvilla lääkäreillä ja hammaslääkäreillä on mahdollisuus suorittaa 30 op kokonaisuus loppuun 31.12.2019 asti (sitova ilmoitus). Ilman sitovaa ilmoitusta katsotaan, että erikoistuja tekee 10 op kokonaisuuden. Linkki 30 op koulutukseen ilmoittautumiseen lomakkeseen löytyy moodlesta.

Mikäli erikoistuva haluaa ottaa ulos 10 op kokonaisuuden, hän voi hyväksyttää siihen opintoja jotka kuuluvat nykyiseen 30 op kokonaisuuteen. Lisää tietoja ja ohjeita löytyy Moodlesta https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=1711

Kokonaisuusmerkinnän hakeminen johtamiskoulutuksesta: Johtamiskoulutuksen suoritukset (10 tai 30 op) rekisteröidään Weboodiin. HUOM! Weboodi-merkintä edellyttää todistuksen hakemista johtamiskoulutuksesta moodle-alueella kohdasta TODISTUSHAKU. Sinun tulee täyttää hakemus, kun olet palauttanut kaikki tehtävät moodleen.

Seuraa tiedotusta ja toimi ohjeiden mukaisesti  http://blogs.helsinki.fi/lahijohtajakoulutus/ ja Moodlessa olevan lähijohtajakoulutusalueen kautta. https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=1711

Uusimuotoinen, 10 op laajuinen johtamiskoulutus alkaa 1.1.2019.

Vuonna 2018 opinto-oikeuden saaville  tullaan antamaan erillinen ohjeistus johtamisopintojen suorittamisesta.

Kaikki asiaan liittyvät tiedustelut pyydetään laittamaan osoitteeseen med-lahijohtaja(a)helsinki.fi 

Svenskspråkiga instruktioner läggs snart på fakultetens hemsida.

 

MUISTUTUSVIESTI  27.11.2017

 

--------------------

HUOM. 30 op on mahdollista tehdä vain jos olet saanut opinto-oikeuden ennen 1.1.2018 ! Lähijohtajakoulutus on tällöinkin suoritettava loppuun 31.12.2019 mennessä!

Lähijohtajakoulutus (30 opintopistettä)

Helsingin yliopistossa erikoistumiskoulutukseen kuuluu lähijohtajapätevyyden antava koulutus. Se antaa valmiudet toimia lähijohtajana sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. Lähtökohtana opinnoille on, että johtamisosaaminen kehittyy parhaiten työkokemuksen karttumisen rinnalla toteutettavan systemaattisen koulutuksen kautta. Koulutus perustuu suurelta osin samaan työtehtävissä oppimisen malliin kuin kliininen koulutus.

Lähijohtajapätevyydestä tulee merkintä erikoistumiskoulutusohjelmasta annettavaan todistukseen.

Johtamiskoulutus on pakollinen erikoistuville, jotka saavat/ovat saaneet opinto-oikeuden 1.8.2009 alkaen. Koulutus suositellaan suoritettavaksi 3-6vuotta kestävien erikoistumisopintojen aikana ja aloitettavaksi mahdollisimman pian opinto-oikeuden saamisen jälkeen. On suositeltavaa osallistua ensin lähiopetusmoduliin 1 (johtaminen ja järjestelmä), jossa koulutusohjelma esitellään. Opintojen aloitusta voi edistää tutustumalla kirjallisiin tehtäviin lähijohtajakoulutuksen Moodlessa.

Ennen 1.8.2009 opinto-oikeuden joko Helsingin tai muun yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan saanut voi joko
1) suorittaa koko 30 op lähijohtajakoulutuksen erikoistumiskoulutuksen aikana, tai
2) suorittaa vanhamallisen ns. hallinnon koulutuksen (20 h).
Tämä koskee myös erikoisalan vaihtajia, kun edellinen opinto-oikeus on kertaalleen saatu ennen 1.8.2009, eikä siitä ole luovuttu eikä koulutusta ole suoritettu loppuun.

Lähijohtajakoulutukseen (30 op) ilmoittaudutaan opinto-oikeuden saamisen jälkeen seuraavasti:

1. Hanki HY:n käyttäjätunnukset

Ohjeet alla olevasta linkistä. Ilmoita yhteystiedoissasi aina pysyvä sähköpostiosoite.

https://helpdesk.it.helsinki.fi/ohjeet/kirjautuminen-ja-yhteydet/kayttajatunnus/kayttajatunnuksen-hakeminen

Ongelmatilanteessa lähetä sähköpostia osoitteeseen helpdesk@helsinki.fi

2. Ilmoittaudu 30 opintopisteen koulutusohjelmaan elomakkeella

(https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16967/lomake.html). Moduleihin ilmoittautumiset löytyvät Moodlesta.

3. Koulutus suoritetaan ja hallinnoidaan Moodle- oppimisympäristössä

(https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=1711 ). Käyttääksesi sitä tarvitset HY:n käyttäjätunnukset.

 1. Rekisteröidy Moodle-kurssialueelle: Linkki löytyy kurssialueen etusivun vasemmasta laidasta kohdasta ”Asetukset” -> ”Kurssin ylläpito” -> ”Lisää minut kurssille…” Klikkauksen jälkeen olet rekisteröityneenä kurssin osallistujaksi ja voit palauttaa tehtäviä.
 2. Lue opintojen ohjeet ja ilmoittaudu lähiopetuksiin Moodle-kurssialueen etusivulla kunkin modulin kohdalla erikseen.
 3. Lataa itsellesi henkilökohtainen kehittymissuunnitelma-lomake (Moodlen kurssialue Lähijohtajakoulutus, tehtävä 101) Kehittymissuunnitelmalomake
 4. Lähijohtajakoulutuksen tiedotusblogi: http://blogs.helsinki.fi/lahijohtajakoulutus

Koulutuksen toteutuksesta

Koulutus ja yhteydenpito erikoistuvan ja kouluttajien välillä tapahtuu pääosin sähköisen oppimisalustan, Moodlen, kautta. Kaikki suoritukset kertyvät Moodleen, myös kehittymis- ja kirjallisuustehtävät suoritetaan verkossa. Moodlessa on erikoistuvaa varten tarkemmat ohjeet, joita voi tilanteen mukaan katsoa mentorinkin kanssa. Koulutuksen käynnistyessä erikoistuva laatii mentorin tuella omaan erikoistumiseensa soveltuvan henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman. Erikoistuvan oma vastuu koulutuksensa suunnittelussa ja toteutuksessa on merkittävä.

Lähijohtajakoulutuksen  (30 op) rakenne

1) portfolio ja mentorointi (5 op),

2) lähiopetuspäivät (pakollisena 3 x 2 op:n modulit, lisäksi suositellaan 4 op valinnaisina lähiopetuksina),

3) kehittymistehtävät (yleensä 2 op kukin, suositellaan yhteensä 10 op) sekä

4) kirjallisuustehtävät (suositellaan 5 op).Yhteensä opintopisteitä kootaan 30; kehittymistehtävistä minimi 6 op ja kirjallisuustehtävistä minimi 3 op.

 

Valtakunnallinen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelu

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen kuuluu valtakunnallinen erikoisalakohtainen kuulustelu, jonka koordinaatiosta vastaa Helsingin yliopisto.

Oh­jeet

Kuulustelussa noudatetaan aina viimeisimpiä kuulusteluvaatimuksia riippumatta siitä, minä vuonna erikoistuva on opinto-oikeutensa saanut. Kirjallisuusvaatimuksia päivitetään kahden vuoden välein. Tämän hetkiset kuulusteluvaatimukset ovat voimassa 1.8.2017 - 31.7.2019 saakka.

Kuulustelua koskevat määräykset
Ks. opinto-opas >>>>
Suullisen kuulustelun ohjeet, lastenkirurgia ja plastiikkakirurgia

Kuulusteluvaatimukset 1.8.2017-31.7.2019
Erikoislääkärikoulutus
Erikoishammaslääkärikoulutus

Lisätietoja
meilahti-student (at) helsinki.fi

_____________________

Kuulustelupäivät

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulusteluun ilmoittaudutaan sähköisesti viimeistään viisi (5) viikkoa ennen kuulustelupäivää.Valtakunnallinen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelu järjestetään kolme kertaa vuodessa: kaksi kertaa kevätlukukaudella ja kerran syyslukukaudella.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelut vuonna 2019

Sähköisen tentin käyttöön ottaminen valtakunnallisessa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelussa siirtyy vuodenvaihteesta kevään toiseen kuulusteluun. Vuoden 2019 ensimmäinen kuulustelu toteutetaan siis tavallisena salitenttinä perjantaina 8.2.2019 klo 9-15. Lisäksi yleislääketieteen erikoisalalla järjestetään sähköinen pilottitentti tiistaina 12.3.2019 klo 8-11. Ilmoittautuminen molempiin kuulusteluihin tapahtuu e-lomakkeella viimeistään 5 viikkoa ennen kuulustelua. Yleislääketieteen pilottitenttiin ilmoittautuneet saavat lisäohjeita tenttipaikan varaamiseen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautumisajat

Tentti 8.2.2019:
30.11.2018 klo 00.00 - 4.1.2019 klo 16.00
Ilmoittautumislomake (linkki avoinna vain ilmoittautumisajan)

Yleislääketieteen pilottitentti 12.3.2019
2.1.2019 klo 00.00 – 5.2.2019 klo 16.00
Ilmoittautumislomake (linkki avoinna vain ilmoittautumisajan)

Huhtikuusta 2019 alkaen kuulustelut järjestetään sähköisinä Exam-tentteinä.
Tällöin eri erikoisalojen kuulustelut jakautuvat eri päiville, ja kuulusteluaika lyhenee nykyisestä 6 tunnista 2 tuntiin ja 55 minuuttiin. Kuulusteluihin ilmoittaudutaan huhti-toukokuun kuulustelusta alkaen suoraan Exam-järjestelmään. Ilmoittautumisohjeet tullaan päivittämään tälle sivustolle lähempänä ensimmäistä exam-kuulustelua.

Loppuvuoden 2019 kuulusteluajat

Kuulustelu 2/2019, 23.4.-7.5.

Kuulustelu 2/2019
 

Kuulustelu 2/2019

Kuulustelu 3/2019, 7.-18.10.

Kuulustelu 3/2019Kuulustelu 3/2019

____________________

HUOM! Seuraavat ohjeet koskevat vain vanhanmallista salitenttiä (järjestetään viimeisen kerran 8.2.2019):

Kuulustelupaikat
Valtakunnallinen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelu järjestetään viidessä yliopistossa (Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto) samanaikaisesti. Kukin koulutusyksikkö järjestää kuulustelutilaisuuden omalla paikkakunnallaan. Kuulusteluun voi osallistua millä tahansa kuulustelupaikkakunnalla, mikäli toisen yliopiston kuulustelupaikassa on tilaa.

Kuulustelupaikat

Käytännön ohjeita kuulustelutilaisuuteen
Kuulustelu kestää klo 9.00 - 15.00. On toivottavaa, että paikalla ollaan hyvissä ajoin, vähintään 10-15 minuuttia ennen kuulustelun alkua. Kuulustelusta voi lähteä puolen tunnin kuluttua. Sen jälkeen myöhästyneitä ei oteta enää sisään.

Kuulustelusaliin asetutaan istumaan siten, että joka toinen paikka jää tyhjäksi. Mukaan omalle paikalla saa ottaa henkilöllisyystodistuksen, kirjoitusvälineet sekä mahdolliset eväät ja lääkkeet. Muut tavarat on jätettävä salin reunoille. Puhelimet ja muut elektroniset laitteet on suljettava.

Huom. Terveydenhuollon erikoisalan kuulusteltavilla (erikoistumassa olevat lääkärit) saa olla kuulustelussa mukana myös funktiolaskin. Patologian erikoisalan preparaattikuulusteluun osallistujilla pitää olla kuulustelussa mukana oma mikroskooppi. Jos omaa mikroskooppia ei ole käytettävissä, ilmoita asiasta ajoissa kuulustelun valtakunnalliselle yhdyshenkilölle.

Vastauspapereihin merkitään nimen sijaan koodi, joka löytyy konseptipaperista. Jokainen vastaus kirjoitetaan omalle paperille selkeästi luettavalla käsialalla. Vastaukset laitetaan konseptipaperin sisään ja palautetaan kirjekuoressa. Kirjekuorta ei saa sulkea.

Kuulustelun tulokset
Kuulustelijoille on varattu 6 viikkoa aikaa arvostella vastaukset. Tulosten saapumista ja ilmoittamista opiskelijalle 6 viikon kuluessa kuulustelusta ei voida valitettavasti taata. Tieto tuloksista toimitetaan kuulusteltaville postitse kotiosoitteeseen. Kuulustelussa hylätyksi tulleet saavat tuloskirjeen mukana joko mallivastaukset/henkilökohtaisen palautteen hylkäämiseen johtaneista syistä.

Tenttivastaukset säilytetään Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa puolen vuoden ajan kuulustelun jälkeen. Kuulusteltavalla on mahdollisuus saada omalla kustannuksellaan jäljennös omista vastauksistaan (10 e/paperit). Hylätyt tenttijät saavat kopiot vastauspapereistaan ilman eri maksua. Heidän tulee erikseen pyytää kopioita lääketieteellisen tiedekunnan opintotoimistosta.

___________________

Erikoislääkäri-/erikoishammaslääkärikuulusteluiden kehittäminen ja pilotointi syksyllä 2018

Erikoislääkäri/erikoishammaslääkärikoulutuksessa tullaan siirtymään sähköisiin valtakunnallisiin kuulusteluihin vuoden 2019 aikana. Kuulusteluissa hyödynnetään Examia, sähköisen tentin järjestelmää, joka on käytössä kaikissa lääketieteellistä opetusta antavissa yliopistoissa.

Erikoislääkärikoulutuksen sähköistä tenttimistä pilotoidaan järjestämällä kolmelle erikoisalalle ylimääräinen pilottitentti 4.12.2018, klo 8-11. Sähköisen tentin pilotointi on mahdollista seuraavien yliopistojen erikoistuville: OY, TY, TaY ja UEF. Sähköiseen tenttimiseen siirtymisen myötä kuulusteluaika lyhenee aiemmasta 6 tunnista 2 tuntiin 55 minuuttiin.

Pilottierikoisalat ovat:
Korva-, nenä ja kurkkutaudit
Neurokirurgia
Työterveyshuolto

Mainittujen yliopistojen ja alojen erikoistujat voivat ilmoittautua kuulusteluun e-lomakkeella 25.9.-30.10. välisenä aikana. Pilottitenttiin voi ilmoittautua siinäkin tapauksessa, että ei ole vielä varma 12.10. olevan kuulustelun arvioinnista.

Ilmoittautuneet tulevat saamaan lisätietoa sähköisestä tenttimisestä ja tenttipaikan varaamisesta paikkakuntakohtaisiin tenttitiloihin 31.10.2018.

_____________________

Oikaisumenettely

Kuulusteltava voi kirjallisesti pyytää oikaisua kuulustelun päätöksestä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hän on saanut tietoonsa kuulustelun tulokset ja arvosteluperusteiden soveltamisen omalta osaltaan tietoonsa. Yhdyshenkilö toimittaa oikaisupyynnön kuulustelun arvostelleille kahdelle kuulustelijalle, joiden tulee antaa perusteltu vastauksensa kohtuullisessa ajassa. Mikäli kuulusteltava on edelleen tyytymätön päätökseen, hän voi hakea oikaisua Helsingin yliopiston oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon. Hakemus toimitetaan Helsingin yliopiston kirjaamoon. Muiden kuin Helsingin yliopiston opiskelijat hakevat 2. vaiheen oikaisua oman yliopistonsa määräysten mukaisesti.

1. vaiheen oikaisupyynnöt lähetetään postitse osoitteella:
Meilahden opiskelijapalvelut
PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin yliopisto

Oikaisupyyntö voi olla vapaamuotoinen, mutta siinä on mainittava selkeästi ja perustellen mihin kohtiin arvostelussa kuulusteltava on tyytymätön. Oikaisupyynnöstä on käytävä myös ilmi hakijan yhteystiedot (kuulustelijoille oikaisupyyntö toimitetaan nimettömänä).

____________________

Kuulustelun vanheneminen
Kuulustelu vanhenee neljässä vuodessa.

____________________

Vanhat tenttikysymykset

Vanhat tenttikysymykset löytyvät 28.4.2017 kuulusteluun asti täältä ja 20.10.2017 kuulustelusta alkaen täältä:

Erikoislääkärikuulustelun vanhat kysymykset
Erikoishammaslääkärikuulustelun vanhat kysymykset

Jos sinulla on kysyttävää vanhoista tenttikysymyksistä, ota yhteyttä meilahti-student@helsinki.fi.

____________________

Tietosuojaseloste

 

KKTT-kuulustelu

Lääketieteellisen tiedekunnan järjestää hammaslääkäreiden kartiokeilatietokonetomografialaitteiden (KKTT) käyttöön liittyvät kuulustelut. KKTT-koulutuksen kuulustelun koordinaatiosta huolehtii Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opintotoimistossa työskentelevä valtakunnallisen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelun yhdyshenkilö.

Kuulustelussa arvioidaan hammaslääkärin pätevyys hampaiston ja leukojen alueen kartiokeilatietokonetomografia (KKTT)-tutkimusten toimenpidevastuun osalta. Kuulustelu ei anna pätevyyttä KKTT-tutkimusten kuvan tulkintaan ja diagnostiikkaan.

Kuulustelun järjestäminen
Kuulustelu järjestetään valtakunnallisen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelun yhteydessä kolme kertaa vuodessa: kaksi kertaa kevätlukukaudella ja kerran syyslukukaudella. Kuulustelu järjestetään kaikissa koulutusyksiköissä samanaikaisesti. Koulutusyksiköt järjestävät kuulustelutilaisuuden omalla paikkakunnallaan. Kuulusteluun voi osallistua millä tahansa kuulustelupaikkakunnalla.

Kuulustelijat
Kukin hammaslääketieteen perusopetusta antava koulutusyksikkö nimeää kuulustelun vastuuhenkilön ja kuulustelijan. Kuulustelun laatii ja arvostelee yksi kuulustelija.

Kuulusteluvaatimukset
Helsingin yliopisto vahvistaa kuulusteluvaatimukset kuulustelijoiden valtakunnallisesti sovitusta yhtenäisestä esityksestä. Vaatimukset tarkistetaan kahden vuoden välein.

Kuulusteluvaatimukset

Vanhat kysymykset
Vanhoja KKTT-kuulustelun teoriakysymyksiä löydät täältä.

Ilmoittautuminen
Kuulusteluun ilmoittaudutaan viimeistään viisi (5) viikkoa ennen kuulustelupäivää e-lomakkeella (linkki ohessa). Lomakkeen liitteeksi toimitetaan 1) kuitti osallistumismaksun suorituksesta, 2) oikeaksi todistettu kopio hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittamisesta ja 3) Valviran laillistuksesta (oikeus harjoittaa hammaslääkärin ammattia Suomessa). HUOM! E-lomake ei perustu suojatulle verkkoyhteydelle, joten emme suosittele täyttämään lomakkeelle henkilötunnuksen loppuosaa tai muita arkaluontoisia tietoja. Voit halutessasi myös peittää henkilötunnuksen loppuosan yllä mainituista liitteistä, tai postittaa liitteet erikseen seuraavaan osoitteeseen ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä:

Meilahden opiskelijapalvelut
PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin yliopisto

ILMOITTAUTUMISLOMAKE

Maksuohjeet

Kuulustelupäivä syksyllä 2018 (suluissa ilmoittautumisaika):

12.10.2018 klo 9-11.30 (Ilmoittautuminen alkaa 3.8.2018. Ilmoittautuminen loppuu 7.9.2018 klo 16.)

1 tentti-ilmoittautuminen oikeuttaa suorittamaan KKTT-kuulustelun vain 1 kerran. Uusimiskerroista joutuu maksamaan uudelleen tenttimaksun. Tenttijää ei oteta Helsingin yliopiston opiskelijaksi, eikä hän saa mitään yliopiston tarjoamia opiskelijaetuja.

Tenttipaikat
Helsinki. Meilahden kampus, tarkista tenttipaikka lähempänä kuulustelua.
Kuopio. Medistudia Yliopistonranta, ML1
Oulu. Anatomian laitoksen luentosali, Aapistie 7
Tampere. Arvo-rakennus, Jarmo-Visakorpi -sali, Arvo Ylpön katu 34
Turku. Sanitas, Lemminkäisenkatu 1 ja/tai Hammaslääket.laitos, Lemmminkäisenk. 2

Kuulusteluun osallistumisoikeuden tarkistus
Valtakunnallisen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelun yhdyshenkilö tarkistaa kuulusteluun ilmoittautuneen henkilön osallistumisoikeuden. Yhdyshenkilö katsoo, että kuulusteluun ilmoittautunut on maksanut kuulustelumaksun ja että hän on suorittanut hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon. Osallistujalla tulee olla myös oikeus harjoittaa hammaslääkärin ammattia Suomessa. Osallistumisoikeuden tarkistettuaan yhdyshenkilö lähettää kuulusteluun ilmoittautuneelle hyväksymis- tai hylkäämisilmoituksen sähköpostitse.

Tenttitilaisuus
Kuulustelu kestää 2,5 h. Se koostuu röntgenkuvaosuudesta (30 min) ja kirjallisesta osuudesta (2h). Mukaan tenttitilaisuuteen tulee ottaa kuvallinen henkilöllisyystodistus ja kirjoitusvälineet sekä mahdolliset eväät ja lääkkeet. Kännykkä ja kannettavat tietokoneet jätetään suljettuina salin reunoille.

Kuulustelun arvostelun palautus
Kuulustelijaa pyydetään palauttamaan kuulustelun arvostelu kuuden viikon kuluttua kuulustelupäivästä. Hylätyistä suorituksista kuulustelijan pitää antaa kirjallinen vastine. Se voi olla joko vaadittavien asiakokonaisuuksien luettelo (ns. mallivastaukset) tai henkilökohtainen palaute.

Tuloksista ilmoittaminen
Valtakunnallisen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelun yhdyshenkilö ilmoittaa kuulustelun tulokset kuulusteltaville postitse. Yhdyshenkilö kirjoittaa kuulusteltaville todistukset kuulustelun suorituksesta ja lähettää ne osoitteeseen, jonka kuulusteltava on ilmoittanut kuulusteluun ilmoittautumislomakkeessa. Tulokset tulevat noin kuuden viikon kuluttua kuulustelupäivämäärästä.

Oikaisumenettely
Kuulusteltava voi kirjallisesti pyytää oikaisua kuulustelun päätöksestä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hän on saanut kuulustelun tulokset tietoonsa. Oikaisupyyntö toimitetaan valtakunnallisen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelun yhdyshenkilölle, joka toimittaa oikaisupyynnön edelleen kuulustelun arvostelleelle kuulustelijalle.

Kuulustelijan pitää antaa perusteltu vastauksensa saamaansa oikaisupyyntöön kohtuullisessa ajassa. Kuulustelija toimittavat oikaisupyynnön vastineensa valtakunnallisen kuulustelun yhdyshenkilölle, joka lähettää sen tiedoksi oikaisupyynnön tekijälle. Mikäli kuulusteltava on oikaisupyynnön vastineen saatuaan edelleen tyytymätön päätökseen, hän voi hakea oikaisua vielä Helsingin yliopiston oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon.

Lisätietoja
meilahti-student (at) helsinki.fi

Tietosuojaseloste

Koulutuspaikkarekisteri

Poikkeuspäätökset

Poikkeuspäätökset erikoistumiskoulutuksen "50/50-sääntöön"

Lääkärien ja hammaslääkärien erikoistumiskoulutusta säätelevän asetuksen (56/2015) mukaan vähintään puolet erikoistumiskoulutuksesta on suoritettava yliopistosairaalan ulkopuolella (lukuunottamatta asetuksissa mainittuja erikoisaloja).

Yliopisto voi kuitenkin myöntää erikoisalakohtaisen poikkeuksen yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimukseen terveyskeskuksessa suoritettavaa koulutusaikaa lukuun ottamatta, jos keskussairaalat tai muut sairaalat eivät voi osoittaa koulutuspaikkaa kohtuullisen ajan kuluessa. Ennen poikkeuksen myöntämistä yliopiston on pyydettävä asiasta lausunto erikoislääkärikoulutuksen alueelliselta neuvottelukunnalta. Poikkeus voidaan myöntää enintään kolmen vuoden ajaksi.

Poikkeuspäätös tarkoittaa käytännössä sitä, että yliopistosairaalassa suoritettuja palveluja voidaan hyväksi lukea erikoislääkärikoulutukseen enemmän kuin puolet koulutusajasta. Poikkeuspäätöstä voidaan soveltaa erikoistuviin lääkäreihin, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden ennen poikkeuspäätöstä sekä poikkeuspäätöksen aikana opinto-oikeuden saaneisiin. Määräajan jälkeenkin näillä erikoistuvilla lääkäreillä säilyy oikeus suorittaa erikoislääkärikoulutus poikkeuspäätöksen mukaisesti.

 

Alla olevaan taulukkoon on koottu tiedekuntaneuvoston myöntämät poikkeuspäätökset.

Erikoisala Poikkeuspäätösaika TDKN päättänyt
Kliininen farmakologia ja lääkehoito 15.11.2017-14.11.2020 14.11.2017 (E2 §)
Lastenneurologia 1.5.2012 -30.4.2015

17.11.2015-16.11.2018

20.11.2012 E 3§

17.11.2015 (E 1 a§)

Ihotaudit ja allergologia 1.11.2013 - 31.10.2016

14.12.2016-13.12.2019

19.11.2013 E1§

13.12.2016 (E 1§)

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 1.11.2013 - 31.10.2016

14.12.2016-13.12.2019

19.11.2013 E1§

13.12.2016 (E 1§)

Patologia 1.10.2011–30.9.2014

26.10.2016-25.10.2019

25.10.2011 E 2§

25.10.2016 E 1§

Lastenpsykiatria 1.9.2009-31.8.2012

1.9.2012-31.8.2015

17.11.2015-16.11.2018

13.4.2010 12§

18.12.2012 E5§

17.11.2015 (E1 b§)

Silmätaudit 1.1.2014 - 31.12.2016

10.5.2017-9.5.2020

19.11.2013 E1§

9.5.2017 (E 6 §)

 

 

 

Palvelujen laskeminen

Pysyväismääräykset
Erikoistumiskoulutuksia koskevat pysyväismääräykset ovat Suomen lääketieteellisten tai lääketieteellistä opetusta antavien tiedekuntien yhteisesti sopimia määräyksiä, jotka koskevat kaikkia tiedekuntia, erikoisaloja ja kaikkia erikoistuvia. Pysyväismääräykset sisältävät myös palvelujen hyväksymiseen vaikuttavia ohjeita ja sääntöjä.

Palveluiden hyväksyminen
Palveluja ja niiden hyväksymistä koskevat yksityiskohtaiset määräykset löytyvät yllä mainittujen pysyväismääräysten kohdasta 5.2. (erikoislääkärikoulutus ja erikoishammaslääkärikoulutus). Palveluita koskevat erikoisalakohtaiset koulutusvaatimukset on puolestaan selvitetty koulutusohjelmakuvauksissa. Opinto-oikeuden myöntämispäivämäärä kertoo sen, minkä vuoden vaatimusten mukaan koulutus suoritetaan.

Huom. Palveluita voi hyväksyttää erikoislääkärikoulutukseen LL-tutkinnon jälkeisestä laillistuspäivästä alkaen. Laillistuksen on oltava voimassa koko erikoistumisen ajan.

Huom. Palveluita voidaan hyväksyttää erikoishammaslääkärikoulutukseen HLL-tutkinnon jälkeisestä laillistuspäivästä lähtien kuitenkin ottaen huomioon seuraavan pysyväismääräysten tekstin:

"Ennen erikoistumiskoulutuksen aloittamista suoritettu palvelu voidaan tapauskohtaisesti hyväksilukea koulutukseen kuuluvaksi palveluksi. Päätöksen aikaisempien palveluiden hyväksilukemisesta tekee koulutusohjelman vastuuhenkilö palveluiden sisällön perusteella.

Erikoishammaslääkäritoimikunta on tehnyt periaatepäätöksen 25.2.2009 pidetyssä kokouksessa, ettei kolmen vuoden koulutusohjelmissa erikoistumista edeltävää kahden vuoden palvelusvaatimusta eikä täyslaillistuksen saamiseksi suoritettua yhdeksän (9) kuukauden terveyskeskuspalvelua hyväksilueta koulutukseen. Kuusivuotiseen suu- ja leukakirurgian koulutusohjelmaan voidaan tapauskohtaisesti hyväksyä yhdeksän (9) kuukauden terveyskeskuspalvelu, joka on tehty ennen erikoistumisen aloittamista täyslaillistuksen saamiseksi. Päätöksen palvelun hyväksymisestä tekee koulutusohjelman vastuuhenkilö.”

Palveluajat
Erikoislääkärikoulutus ja erikoishammaslääkärikoulutus suoritetaan ensisijaisesti kokopäivätyössä. Koulutusohjelman vastuuhenkilön harkinnan mukaan koulutukseen voidaan hyväksyä myös osa-aikaista palvelua, jos osa-aikainen palvelu on viikoittain vähintään 50 % kokoaikaisesta palvelusta (vähintään 18,5 tuntia/viikko). Tällöin koulutusaika vastaavasti pitenee. Osa-aikaisesta palvelusta tulee sopia etukäteen koulutusohjelman vastuuhenkilön kanssa, mikäli yli puolet koulutuksesta suoritetaan osa-aikaisena.

Kahta tai useampaa samalla ajanjaksolla tehtyä palvelujaksoa ei voi yhdistää siten, että ne muodostavat yhteensä 100 % palvelusuhteen. Jos esimerkiksi yksi palvelujakso on samalla ajanjaksolla 60 % kokopäiväisestä palvelusta ja jälkimmäinen 40 % kokopäiväisestä palvelusta, ainoastaan ensimmäinen (eli 50 % kokopäiväisestä palvelusta ylittävä) palvelu hyväksytään. Mikäli palvelujaksot ovat molemmat 50 % ja 50 %, voidaan molemmat palvelujaksot hyväksyä.

Lyhin erikoiskoulutuksesi hyväksyttävä yksittäinen palvelujakso on yksi kuukausi (kalenterikuukausi tai 30 päivää).

Palveluiden laskeminen
Palveluita voidaan laskea hyväksi vain siihen päivämäärään asti, mihin todistus on päivätty. Jos työsuhde on ollut esimerkiksi ajalla 1.1.2010 - 31.3.2010, mutta todistus on päivätty 15.2.2010, lasketaan palveluita tutkintoon hyväksi vain ajalta 1.1.2010 - 15.2.2010
(yhteensä 1 kk 15 pv).

Huom. Palvelustodistuksista tulee aina ilmetä kohta poissaolot ja keskeytykset (vaikka niitä ei olisi).

LASKURI

Laskuri 1) Ajanjakson pituuden laskeminen: laskuri 1 

 Laskuri 2) Palvelujaksojen ja keskeytysten pituudet: laskuri 2 

Näitä laskureita voit käyttää oman kirjanpidon tukena, ja halutessasi liittää ne todistushakemuksen liitteeksi. Todistushakemuslomake pitää siitä huolimatta täyttää. Huomioithan, että laskurit eivät vähennä keskeytyksiä palvelujakson pituudesta, vaan se pitää tehdä itse. Huomioi niissä alla oleva ohjeistus.

Keskeytyksien vaikutus
Kunakin koulutusvuonna (kalenterivuonna) sairaudesta tai muusta pätevästä syystä pidetystä virkavapaudesta, äitiys-, isyys- ja vanhempainlomasta tai opintovapaasta tentin lukua varten voidaan lukea koulutukseen yhteensä yksi (1) kuukausi (30 päivää), mikäli virkamääräys on voimassa. Yhteen lapseen liittyvästä äitiys-, isyys- tai vanhempainlomasta voidaan lukea koulutukseen kuitenkin vain kuukausi, vaikka loma/vapaat jakautuisivat eri vuosille. Yksityisasian vuoksi otettu virkavapaus pidentää palvelua virkavapauden ajan.

Keskeytyspäiviksi ei lasketa mm. seuraavia:
1. vuosilomapäivät
2. lomarahapäivät
3. säästövapaat (palkalliset)
4. aktiivivapaat
5. päivystysvapaat
6. täydennyskoulutus (työn edellyttämä, palkallinen)
7. ulkomainen koulutus (palkallinen)

Kun mm. seuraavien päivien yhteenlaskettu määrä ylittää 30 pv kalenterivuodessa, vähennetään ylimenevä aika suoraan palvelusta:
1. sairausloma (palkallinen)
2. tilapäinen hoitovapaa (palkallinen/palkaton)
3. pakottavat perhesyyt
4. äitiysloma, isyysloma, vanhempainvapaa (palkallinen/palkaton)
5. opintovapaalain mukainen opintovapaa
6. opiskelu (palkaton)
7. lukuloma opiskelua varten
8. kertausharjoitukset
9. lomautukset

Huom. Äitiys-, isyys- ja vanhempainlomasta voidaan lukea koulutukseen vain kuukausi, vaikka loma jakautuisi eri vuosille. Kuukausi lasketaan hyväksi siihen koulutusosioon, minkä aikana vapaa on pidetty. Äitiys, isyys- ja vanhempainvapaata ei voi laskea hyväksi tutkintoon, mikäli virkamääräys ei ole ollut voimassa.

Seuraavat päivät vähennetään suoraan palvelusta:
1. yksityisasia (palkaton)
2. virkavapaus/työloma (palkallinen/palkaton)
3. sairasloma (palkaton)
4. hoitovapaa (palkaton)
5. vuorotteluvapaa (palkaton)
6. sopeuttamisvapaa

7. Tieteellinen työ, palkaton - HUOM. Mikäli kyseessä on erikoisalaan liittyvä tutkimustyö, sitä voi kuitenkin hyväksyttää enintään 1 v tutkintoon erikoisalan vastuuhenkilön puollolla. Tutkimustyöstä tulee olla erillinen ohjaajan tm. allekirjoittama selvitys, josta käy ilmi sisältö, ohjaaja ja työhön käytetty aika.

Tutkijana toimiminen (erikoislääkärikoulutus)
Erikoisalan koulutukseen voidaan hyväksyä enintään kuusi kuukautta (6kk) päätoimisena tutkijana toimimista, joka on erikoisalaan liittyvää ja vastuuhenkilön puoltamaa. Tutkimustyö lasketaan siihen koulutusosioon (keskussairaala/yliopistosairaala tai muu yliopistosairaalan ulkopuolella tehty tutkimus, kuten esim. yliopisto), missä tutkimustyö on tosiasiallisesti tehty.

Lisäksi erityisistä syistä, mikäli vastuuhenkilö arvioi tutkimustyön tukevan erikoisalan koulutusta, voidaan tutkimustyötä lisäksi hyväksyä kuusi kuukautta (6kk), mikäli koulutusohjelman kliiniset tavoitteet saavutetaan. Erikoistuvalle lääkärille, joka on hyväksytty tutkijakouluun, voidaan hyväksyä tutkijana toimimisesta eriytyvän-/erikoisalan koulutukseen vastuuhenkilön tekemän koulutussuunnitelman mukaisesti enintään yksi vuosi (1v).

Erikoislääkärikoulutukseen tutkimustyötä voidaan siis hyväksyä korkeintaan yksi vuosi (1v).

Huom. Tutkimuksesta on esitettävä aina erillinen todistus, josta ilmenee ainakin tutkimuksen aihe, tutkimusajanjakso sekä tutkimuksen vastuuhenkilö. Todistus tutkimuksesta liitetään erikoislääkäritodistushakemuksen liitteeksi.

Tutkijana toimiminen (erikoishammaslääkärikoulutus)
Erikoisalan koulutukseen voidaan hyväksyä erityisen pätevästä syystä päätoimisena tutkijana toimimista, mikäli koulutusohjelman kliiniset tavoitteet saavutetaan. Tutkijana toimimista voidaan hyväksyä suu- ja leukakirurgian koulutusohjelmassa enintään puoli vuotta (6kk) ja kolmen vuoden koulutusohjelmissa enintään kolme kuukautta (3kk). Tutkimustyön tulee olla erikoisalaan liittyvää ja vastuuhenkilön puoltamaa. Tutkijana toimiminen ei kuitenkaan korvaa pakollista 9kk terveyskeskuspalvelua eikä yliopistosairaapalvelun minimivaatimusta (12kk).

Ohjeet ja neuvonta

meilahti-student@helsinki.fi

 

 

 

Usein kysytyt kysymykset

* Alan vaihtaminen

Erikoisalan vaihtaminen tapahtuu samoin kuin haettaessa opinto-oikeutta ensimmäistä kertaa. Täytä sähköinen lomake opinto-oikeuden saamiseksi.

Opiskelijalla voi olla kerrallaan voimassa vain yksi opinto-oikeus yhdelle erikoisalalle, joten vaihtaessasi erikoisalaa sinun tulee luopua aiemmasta. Otathan huomioon, että ns. siirtymäsääntöjä ei ole erikoisalan vaihtamiseen liittyen (pl. johtamiskoulutus, ks. lisää koulutusvaatimuksista). Tämä tarkoittaa sitä, että noudatat niitä uuden opinto-oikeuden mukaisia vaatimuksia, jotka ovat olleet voimassa sen myöntämisen hetkellä.

Esim. Olet saanut opinto-oikeuden geriatriaan 1.1.2010, ja vaihdat yleislääketieteeseen 15.8.2017. Yleislääketieteen osalta noudatat vuoden 2017-2019 opasta ja vaatimuksia, et vuoden 2010.

* Mistä löydän lomakkeet

Kaikki ammatillisen jatkokoulutuksen lomakkeet ovat koottu yhdelle sivulle.

* Mistä löydän opinto-oppaat

Opinto-oppaat ovat Guidessa koulutusohjelmakohtaisten ohjeiden alla. Osa tiedoista on vielä Flammassa sivuston päivittämisen vuoksi. 

* Opinto-oikeudesta luopuminen

Luopuaksesi opinto-oikeudesta, täytä oheinen lomake.

* Miten haen oikaisua

Ammatillista jatkokoulutusta suorittavalla opiskelijalla on oikeus hakea muutosta esim. valtakunnallisen tentin suorituksen arvosteluun tai palveluiden hyväksymistä koskevaan päätökseen. Katso ohjeet Guidesta kohdasta Opiskelijan oikeusturva. Kysy lisätietoa: meilahti-student@helsinki.fi 

* Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Ammatillista jatkokoulutusta suorittavan tulee ilmoittautua joka lukuvuosi läsnä- tai poissaolevaksi aina kun hän suorittaa erikoistumiseen kuuluvia opintoja (palvelujaksot, teoreettinen koulutus, lähijohtajakoulutus, tentti). Lisätietoa Guidesta kohdasta lukuvuosi-ilmoittautuminen 

* Käyttäjätunnukset

Läsnäoleva ammatillista jatkokoulutusta suorittava opiskelija saa Helsingin yliopiston käyttäjätunnukset. Ne tulee aktivoida itse, esim. verkkopankkitunnuksilla. Ks. lisätietoa Guidesta kohdasta atk-luvat 

* Kuinka suunnittelen erikoistumiseni

Jokainen erikoistuja on vastuussa omista opinnoistaan ja oppimisestaan. Ks. lisätietoja kohdasta erikoistumisen suorittaminen > erikoistumisen suunnittelu