Ammatillinen jatkokoulutus

Lääketieteellinen tiedekunta on maamme suurin erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien kouluttaja. Lääkärit ja hammaslääkärit voivat suorittaa pohjatutkintonsa mukaisesti joko erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin koulutuksen. Tämän lisäksi lääkäri voi suorittaa yleislääketieteen erityiskoulutuksen tai erikoislääkäreille suunnatun lisäkoulutusohjelman. 

Näiltä sivustoilta löydät opiskelijan tarvitseman informaation koulutuksen suorittamiseksi. Lisäksi tiedekunnan ulkoisilla www-sivuilta löytyy tietoa mm. opinto-oikeuden hakemisesta ja koulutuspaikkarekisteri sekä teoreettisen koulutuksen järjestäjille suunnattu tieto. 

Tutustu tämän "ammatillinen jatkokoulutus-sivuston" lisäksi myös muihin Guiden kaikkia opiskelijoita koskeviin ohjeisiin, esimerkiksi "yhteiset pelisäännöt"