Aineenopettajaksi?

Aineenopettajan koulutuksessa saat laaja-alaisen opettajankelpoisuuden peruskoulun ja lukion aineenopettajaksi ja muiden oppilaitosten yleissivistävien aineiden opettajaksi.

Aineenopettajan pätevyys

Saat aineenopettajan kelpoisuuden suorittamalla kandidaatin ja maisterin tutkinnot sekä seuraavat opinnot:

  • opettajan pedagogiset opinnot
  • opetettavan aineen opinnot.

Tutkinto-opiskelijana sisällytät opinnot yleensä osaksi tutkintojasi, mutta pätevyyden saavuttamisen kannalta se ei ole välttämätöntä.

Opettajan pedagogiset opinnot

Tietoa opettajan pedagogisiin opintoihin hakemisesta ja opintojen suorittamisesta löydät ohjeesta Opettajan pedagogiset opinnot valinnaisina opintoina.

Opetettavan aineen opinnot

Opetettavalla aineella tarkoitetaan perusopetukseen tai lukion opetukseen kuuluvaa ainetta. Tarkista koulutusohjelmasi opinto-oppaasta WebOodista, pitääkö sinun aineenopettajaopiskelijana suorittaa yhden vai kahden opetettavan aineen opinnot.

Opinto-oppaastasi näet myös, minkä verran opetettavien aineiden opintoja tutkintoosi mahtuu muiden opintojen lisäksi. Huomaa, että tutkintojen enimmäislaajuus on rajattu. Lisätietoa löydät myös ohjeesta Tutkintoni rakenne ja laajuus.

Lukiossa aineenopetusta antavalta opettajalta vaaditaan:

  • yhdessä opetettavassa aineessa vähintään 120 op laajuiset perus-, aine- ja syventävien opinnot
  • kaikissa muissa aineissa vähintään 60 op laajuiset perus- ja aineopinnot.

Perusopetuksessa aineenopetusta antavalta opettajalta vaaditaan:

  • kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 op laajuiset perus- ja aineopinnot.