Ajankohtaista lääkärien ja hammaslääkärien ammatillisessa jatkokoulutuksessa

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Tälle sivustolle kootaan ajankohtaisia uutisia ja tiedotteita liittyen lääkärien ja hammaslääkärien ammatilliseen jatkokoulutukseen. 

Opiskelijavalintojen valmistelu

Opiskelijavalintojen suunnittelu etenee

Kesäkuu 2018 

12.6.2018/AK

Tiedote nro 4

 

Huhtikuu 2018

13.4.2018/AK

Selvityshenkilö Kristiina Tolvasen yhteistyössä valtakunnallisen ammatillisen jatkokoulutustoimikunnan kanssa valmistelema ehdotus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valintamenettelyksi on valmistunut, ja on parhaillaan lausuntokierroksella. Lausuntokierros kestää 4.5.2018 asti, jonka jälkeen ehdotuksen työstämistä jatketaan saadun palautteen pohjalta. 

Helsingin yliopiston puolesta lausunnon antaa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen johtoryhmä.

Lisätietoja asiasta antaa koulutussuunnittelija Kristiina Tolvanen (kristiina.tolvanen(a)staff.uta.fi). 

Ehdotus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valintamenettelystä

----

6.4.2018

Opiskelijavalintamenettelyn suunnittelu on edennyt. Ehdotus lähtee pian lausunnoille.

Ohessa tiedote asiasta. Tiedote

____

Ohessa koulutussuunnittelija Kristiina Tolvasen laatima tiedote asiasta.

Tiedote 

 

AK 1.2.2018

-----------------

Viisi lääketieteellistä koulutusta antavaa yliopistoa (Helsinki, Itä-Suomi, Turku, Tampere, Oulu) ovat lähteneet yhteistyössä valmistelemaan erikoislääkäri-ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalintoja. Valtakunnallinen ammatillisen jatkokoulutuksen toimikunta toimii keskeisenä toimijana tässä prosessissa. Toimikunnan tueksi on palkattu koulutussuunnittelija Kristiina Tolvanen, joka toimii Tampereen yliopistossa valtakunnallisena projektityöntekijänä. Hänen tehtävänään on tehdä selvitys ja esitys valintamallista. Valtakunnallinen AJT toimii projektin ohjausryhmänä.

Tavoitteellinen aikataulu opiskelijavalintojen käyttöönotolle on vuosi 2019. Tässä vaiheessa suunnitelmat elävät kuitenkin vielä, ja tarkkaa aikataulua ei vielä pystytä sanomaan. Seuraa tiedotusta tällä sivulla.

AK 21.11.2017

Ajankohtaisia tiedotteita erikoistuville opiskelijoille

OPINTOSUORITUKSIA REKISTERÖIDÄÄN OPISKELIJAREKISTERIIN MARRASKUUSTA 2017 ALKAEN

Meilahden Opiskelijapalveluissa aletaan rekisteröimään asteittain erikoistuvien opiskelijoiden opintosuorituksia opiskelijarekisteriin (weboodi) marraskuusta alkaen.  Suorituksia ei kirjata takautuvasti, missä tapauksessa toimitaan samoin kuin ennen: opiskelija säilyttää paperiset päätökset itsellään ja esittää ne Opiskelijapalveluihin kun on hakemassa todistusta koko koulutuksen suorittamisesta. Muiden palveluiden ja opintosuoritusten osalta toimitaan samoin: opiskelija hyväksyttää ne, kun hän on hakemassa todistusta koko koulutuksen suorittamisesta.

Kaikkia suorituksia ei kirjata. Lue lisätietoja alla olevan linkin kautta.

Lisätietoja>>>>> (kohta opintosuoritukset opiskelijarekisterissä)

 

________

LÄHIJOHTAJAKOULUTUS MUUTTUU 10 OP LAAJUISEKSI

Lisätietoja >>>>> (kohta Lähijohtajakoulutus)

_______