Ajankohtaista lääkärien ja hammaslääkärien ammatillisessa jatkokoulutuksessa

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Tälle sivustolle kootaan ajankohtaisia uutisia ja tiedotteita liittyen lääkärien ja hammaslääkärien ammatilliseen jatkokoulutukseen. 

Opiskelijavalintojen valmistelu

Opiskelijavalintojen suunnittelu etenee

Kesäkuu 2018 

12.6.2018/AK

Tiedote nro 4

 

Huhtikuu 2018

13.4.2018/AK

Selvityshenkilö Kristiina Tolvasen yhteistyössä valtakunnallisen ammatillisen jatkokoulutustoimikunnan kanssa valmistelema ehdotus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valintamenettelyksi on valmistunut, ja on parhaillaan lausuntokierroksella. Lausuntokierros kestää 4.5.2018 asti, jonka jälkeen ehdotuksen työstämistä jatketaan saadun palautteen pohjalta. 

Helsingin yliopiston puolesta lausunnon antaa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen johtoryhmä.

Lisätietoja asiasta antaa koulutussuunnittelija Kristiina Tolvanen (kristiina.tolvanen(a)staff.uta.fi). 

Ehdotus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valintamenettelystä

----

6.4.2018

Opiskelijavalintamenettelyn suunnittelu on edennyt. Ehdotus lähtee pian lausunnoille.

Ohessa tiedote asiasta. Tiedote

____

Ohessa koulutussuunnittelija Kristiina Tolvasen laatima tiedote asiasta.

Tiedote 

 

AK 1.2.2018

-----------------

Viisi lääketieteellistä koulutusta antavaa yliopistoa (Helsinki, Itä-Suomi, Turku, Tampere, Oulu) ovat lähteneet yhteistyössä valmistelemaan erikoislääkäri-ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalintoja. Valtakunnallinen ammatillisen jatkokoulutuksen toimikunta toimii keskeisenä toimijana tässä prosessissa. Toimikunnan tueksi on palkattu koulutussuunnittelija Kristiina Tolvanen, joka toimii Tampereen yliopistossa valtakunnallisena projektityöntekijänä. Hänen tehtävänään on tehdä selvitys ja esitys valintamallista. Valtakunnallinen AJT toimii projektin ohjausryhmänä.

Tavoitteellinen aikataulu opiskelijavalintojen käyttöönotolle on vuosi 2019. Tässä vaiheessa suunnitelmat elävät kuitenkin vielä, ja tarkkaa aikataulua ei vielä pystytä sanomaan. Seuraa tiedotusta tällä sivulla.

AK 21.11.2017

Ajankohtaisia tiedotteita erikoistuville opiskelijoille

OPISKELIJANEUVONNAN UUDET AUKIOLOAJAT

Meilahden opiskelijapalveluiden asiakaspalvelupisteen ja puhelimen (erikoislääkärikoulutuksen asioissa: 02941 26202) palveluajat muuttuvat maantaista 1.10. alkaen. Uudet aukioloajat ovat ma klo 12-15  ja to 10-12.

Osa opiskelijaneuvonnassa tullaan jatkossa hoitamaan ajanvarauksella. Tiedotamme ajanvarausjärjestelmän käyttöön ottamisesta ammatillisessa jatkokoulutuksessa tällä sivulla lähiviikkoina.

_________

 

ERIKOISLÄÄKÄRI- JA ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKUULUSTELUN KEHITTÄMINEN JA PILOTOINTI SYKSYLLÄ 2018

Erikoislääkäri/erikoishammaslääkärikoulutuksessa tullaan siirtymään sähköisiin valtakunnallisiin kuulusteluihin vuoden 2019 aikana. Kuulusteluissa hyödynnetään Examia, sähköisen tentin järjestelmää, joka on käytössä kaikissa lääketieteellistä opetusta antavissa yliopistoissa.

Erikoislääkärikoulutuksen sähköistä tenttimistä pilotoidaan järjestämällä kolmelle erikoisalalle ylimääräinen pilottitentti 4.12.2018, klo 8-11. Sähköisen tentin pilotointi on mahdollista ainakin seuraavien yliopistojen erikoistuville: OY, TY ja UEF. HY:n ja TaY:n erikoistuvien mahdollisuutta osallistua pilottiin selvitellään vielä. Sähköiseen tenttimiseen siirtymisen myötä kuulusteluaika lyhenee aiemmasta 6 tunnista 2 tuntiin 55 minuuttiin.

Pilottierikoisalat ovat:
Korva-, nenä ja kurkkutaudit
Neurokirurgia
Työterveyshuolto

Mikäli erikoistut johonkin yllä olevaan alaan ja haluat osallistua pilotointiin, ilmoittauduthan kuulusteluun e-lomakkeella 25.9.-30.10. välisenä aikana. Voit ilmoittautua tähän pilottitenttiin siinäkin tapauksessa, että et ole vielä varma 12.10. olevan kuulustelun arvioinnista.

Ilmoittautuneet tulevat saamaan lisätietoa sähköisestä tenttimisestä ja tenttipaikan varaamisesta paikkakuntakohtaisiin tenttitiloihin 31.10.2018.

________

 

OPINTOSUORITUKSIA REKISTERÖIDÄÄN OPISKELIJAREKISTERIIN MARRASKUUSTA 2017 ALKAEN

Meilahden Opiskelijapalveluissa aletaan rekisteröimään asteittain erikoistuvien opiskelijoiden opintosuorituksia opiskelijarekisteriin (weboodi) marraskuusta alkaen.  Suorituksia ei kirjata takautuvasti, missä tapauksessa toimitaan samoin kuin ennen: opiskelija säilyttää paperiset päätökset itsellään ja esittää ne Opiskelijapalveluihin kun on hakemassa todistusta koko koulutuksen suorittamisesta. Muiden palveluiden ja opintosuoritusten osalta toimitaan samoin: opiskelija hyväksyttää ne, kun hän on hakemassa todistusta koko koulutuksen suorittamisesta.

Kaikkia suorituksia ei kirjata. Lue lisätietoja alla olevan linkin kautta.

Lisätietoja>>>>> (kohta opintosuoritukset opiskelijarekisterissä)

 

________

LÄHIJOHTAJAKOULUTUS MUUTTUU 10 OP LAAJUISEKSI

Lisätietoja >>>>> (kohta Lähijohtajakoulutus)

_______