Ajankohtaista lääkärien ja hammaslääkärien ammatillisessa jatkokoulutuksessa

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Ajankohtaiset uutiset ja tiedotteet: Opiskelijavalinta erikoistumiskoulutuksiin v. 2019,  Sähköiset erikoislääkäri-/ erikoishammaslääkärikuulustelut v. 2019, Muutos lähijohtamiskoulutuksessa v. 2018, Opiskelijaneuvonnan aukioloajat muuttuneet 1.10.2018 alkaen, ym...

Opiskelijavalintojen uudistus

Valinta erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen uudistuu 1.1.2019

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen hakeutumisen uudistaminen ilmoittautumismenettelystä tarveperustaiseen valintamenettelyyn on yksi STM:n toimenpideohjelman 2017-2019 linjaamista koulutuksen kehittämistoimenpiteistä.

Lääketieteen ja hammaslääketieteen ammatillista jatkokoulutusta Suomessa tarjoavat tiedekunnat ovat valmistelleet valtakunnallisessa yhteistyössä mallin opiskelijavalintojen toteuttamiseksi. Tavoitteena oli saada aikaan yhtenevä, avoin ja tasapuolinen haku- ja valintamenettely, joka ei ole toteutukseltaan liian raskas.

Tiedekunnat ovat päättäneet, että uudistetut erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalintaperusteet ja -menettely astuvat voimaan 1.1.2019 alkaen lukuun ottamatta yleislääketieteen ja työterveyshuollon koulutusohjelmia, jotka tulevat myöhemmin mukaan uudistettuun valintamenettelyyn.

Helmikuussa 2019 opiskelijavalinta pilotoidaan muutamilla erikoisaloilla ja kaikille erikoisaloille ensimmäinen haku tapahtuu syyskuussa 2019. Sen jälkeen opiskelijavalinta toteutetaan kaksi kertaa vuodessa, helmikuussa ja syyskuussa.

Tiivistelmä valintaperusteista

Opiskelijavalintamalli kuvattuna kokonaisuudessaan

 

Ilmoittautumismenettely päättyy

Ilmoittautumiseen perustuva haku opinto-oikeuden saamiseksi päättyy tiedekuntien päätöksellä 31.12.2018 erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa. Yleislääketieteen ja työterveyshuollon alojen valintamenettelyä muokataan parhaillaan alojen erityispiirteisiin soveltuvaksi. Tiedekunnat tiedottavat erikseen näiden erikoisalojen valintamenettelyn muutoksista, kun päätökset on tehty.

Erikoistuva, joka on saanut opinto-oikeutensa ilmoittautumismenettelyn kautta, eikä aio vaihtaa alaa tai yliopistoa:
O
pinnot jatkuvat ilman erillisiä toimenpiteitä tai muutoksia.

Erikoistuva, jolla on aiempi opinto-oikeus, ja joka haluaa vaihtaa alaa ja/tai yliopistoa:
Uutta opinto-oikeutta voi hakea ilmoittautumismenettelyn kautta 31.12.2018 asti tiedekuntien hakuaikojen puitteissa. Sen jälkeen alan tai yliopiston vaihtaminen tapahtuu osallistumalla valintamenettelyyn. Tällöin opiskelija luopuu aiemmasta opinto-oikeudestaan, kuten tähänkin asti. Opiskelijalla voi kerrallaan olla vain yksi erikoistumiseen liittyvä opinto-oikeus, vain yhdessä yliopistossa.

 

Opinto-oikeuden hakeminen vuonna 2019

Vuonna 2019 opinto-oikeutta haetaan osallistumalla valintamenettelyyn. Haku pilotoinnissa mukana oleville erikoisaloille järjestetään helmikuussa 2019 ja kaikille erikoisaloille syyskuussa 2019.

Uusi opiskelijavalintamenettely ei viivästytä erikoislääkäriksi kouluttautumista. Laillistuksen jälkeen yliopiston hyväksymässä koulutuspaikassa suoritetut palvelut huomioidaan valintamenettelyn alkupisteytyksessä ja niitä voidaan hyväksyä alan vastuuhenkilön päätöksellä osaksi erikoistumiskoulutusta, mikäli ne ovat opetussuunnitelman mukaisia. Tämä koskee myös valintamenettelyyn sisältyvää koejaksoa.

Valintamenettelyn tarkoitus on varmistaa hakijan soveltuvuus ja motivaatio alalle sekä ohjata erikoislääkärien ja –hammaslääkärien kouluttautumista maantieteellisesti ja erikoisaloittain siten, että se vastaisi terveydenhuollon tarpeita.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritarpeesta julkaistuja tietoja löytyy STM:n sivulta https://stm.fi/sotehenkilosto/erikoislaakarikoulutus Yliopistot julkaisevat tietoa alueellisista sisäänottomääristä heti, kun niiden määrittämiseen liittyvä prosessi on saatu sosiaali- ja terveysministeriössä päätökseen.

 

_________

 

Opiskelijavalintojen suunnittelu etenee

Kesäkuu 2018 

12.6.2018/AK

Tiedote nro 4

 

Huhtikuu 2018

13.4.2018/AK

Selvityshenkilö Kristiina Tolvasen yhteistyössä valtakunnallisen ammatillisen jatkokoulutustoimikunnan kanssa valmistelema ehdotus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valintamenettelyksi on valmistunut, ja on parhaillaan lausuntokierroksella. Lausuntokierros kestää 4.5.2018 asti, jonka jälkeen ehdotuksen työstämistä jatketaan saadun palautteen pohjalta. 

Helsingin yliopiston puolesta lausunnon antaa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen johtoryhmä.

Lisätietoja asiasta antaa koulutussuunnittelija Kristiina Tolvanen (kristiina.tolvanen(a)staff.uta.fi). 

Ehdotus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valintamenettelystä

----

6.4.2018

Opiskelijavalintamenettelyn suunnittelu on edennyt. Ehdotus lähtee pian lausunnoille.

Ohessa tiedote asiasta. Tiedote

____

Ohessa koulutussuunnittelija Kristiina Tolvasen laatima tiedote asiasta.

Tiedote 

 

AK 1.2.2018

-----------------

Viisi lääketieteellistä koulutusta antavaa yliopistoa (Helsinki, Itä-Suomi, Turku, Tampere, Oulu) ovat lähteneet yhteistyössä valmistelemaan erikoislääkäri-ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalintoja. Valtakunnallinen ammatillisen jatkokoulutuksen toimikunta toimii keskeisenä toimijana tässä prosessissa. Toimikunnan tueksi on palkattu koulutussuunnittelija Kristiina Tolvanen, joka toimii Tampereen yliopistossa valtakunnallisena projektityöntekijänä. Hänen tehtävänään on tehdä selvitys ja esitys valintamallista. Valtakunnallinen AJT toimii projektin ohjausryhmänä.

Tavoitteellinen aikataulu opiskelijavalintojen käyttöönotolle on vuosi 2019. Tässä vaiheessa suunnitelmat elävät kuitenkin vielä, ja tarkkaa aikataulua ei vielä pystytä sanomaan. Seuraa tiedotusta tällä sivulla.

AK 21.11.2017

Ajankohtaisia tiedotteita erikoistuville opiskelijoille

ERIKOISLÄÄKÄRI- JA ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKUULUSTELUT VUONNA 2019
 

Sähköisen tentin käyttöön ottaminen valtakunnallisessa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelussa siirtyy vuodenvaihteesta kevään toiseen kuulusteluun. Vuoden 2019 ensimmäinen kuulustelu toteutetaan siis tavallisena salitenttinä perjantaina 8.2.2019 klo 9-15. Lisäksi yleislääketieteen erikoisalalla järjestetään sähköinen pilottitentti tiistaina 12.3.2019 klo 8-11. Ilmoittautuminen molempiin kuulusteluihin tapahtuu e-lomakkeella viimeistään 5 viikkoa ennen kuulustelua. Yleislääketieteen pilottitenttiin ilmoittautuneet saavat lisäohjeita tenttipaikan varaamiseen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautumisajat

Tentti 8.2.2019:
30.11.2018 klo 00.00 - 4.1.2019 klo 16.00
Ilmoittautumislomake (linkki avoinna vain ilmoittautumisajan)

Yleislääketieteen pilottitentti 12.3.2019
2.1.2019 klo 00.00 – 5.2.2019 klo 16.00
Ilmoittautumislomake (linkki avoinna vain ilmoittautumisajan)

Huhtikuusta 2019 alkaen kuulustelut järjestetään sähköisinä Exam-tentteinä.
Tällöin eri erikoisalojen kuulustelut jakautuvat eri päiville, ja kuulusteluaika lyhenee nykyisestä 6 tunnista 2 tuntiin ja 55 minuuttiin. Kuulusteluihin ilmoittaudutaan huhti-toukokuun kuulustelusta alkaen suoraan Exam-järjestelmään. Ilmoittautumisohjeet tullaan päivittämään tälle sivustolle lähempänä ensimmäistä exam-kuulustelua.

Loppuvuoden 2019 kuulusteluajat

Kuulustelu 2/2019, 23.4.-7.5.

Kuulustelu 2/2019

 

Kuulustelu 2/2019

Kuulustelu 3/2019, 7.-18.10.

Kuulustelu 3/2019

 

Kuulustelu 3/2019

__________

 

OPISKELIJANEUVONNAN UUDET AUKIOLOAJAT

Meilahden opiskelijapalveluiden asiakaspalvelupisteen ja puhelimen (erikoislääkärikoulutuksen asioissa: 02941 26202) palveluajat muuttuvat maantaista 1.10. alkaen. Uudet aukioloajat ovat ma klo 12-15  ja to 10-12.

Osa opiskelijaneuvonnassa tullaan jatkossa hoitamaan ajanvarauksella. Tiedotamme ajanvarausjärjestelmän käyttöön ottamisesta ammatillisessa jatkokoulutuksessa tällä sivulla lähiviikkoina.

_________

 

ERIKOISLÄÄKÄRI- JA ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKUULUSTELUN KEHITTÄMINEN JA PILOTOINTI SYKSYLLÄ 2018

Erikoislääkäri/erikoishammaslääkärikoulutuksessa tullaan siirtymään sähköisiin valtakunnallisiin kuulusteluihin vuoden 2019 aikana. Kuulusteluissa hyödynnetään Examia, sähköisen tentin järjestelmää, joka on käytössä kaikissa lääketieteellistä opetusta antavissa yliopistoissa.

Erikoislääkärikoulutuksen sähköistä tenttimistä pilotoidaan järjestämällä kolmelle erikoisalalle ylimääräinen pilottitentti 4.12.2018, klo 8-11. Sähköisen tentin pilotointi on mahdollista ainakin seuraavien yliopistojen erikoistuville: OY, TY ja UEF. HY:n ja TaY:n erikoistuvien mahdollisuutta osallistua pilottiin selvitellään vielä. Sähköiseen tenttimiseen siirtymisen myötä kuulusteluaika lyhenee aiemmasta 6 tunnista 2 tuntiin 55 minuuttiin.

Pilottierikoisalat ovat:
Korva-, nenä ja kurkkutaudit
Neurokirurgia
Työterveyshuolto

Mikäli erikoistut johonkin yllä olevaan alaan ja haluat osallistua pilotointiin, ilmoittauduthan kuulusteluun e-lomakkeella 25.9.-30.10. välisenä aikana. Voit ilmoittautua tähän pilottitenttiin siinäkin tapauksessa, että et ole vielä varma 12.10. olevan kuulustelun arvioinnista.

Ilmoittautuneet tulevat saamaan lisätietoa sähköisestä tenttimisestä ja tenttipaikan varaamisesta paikkakuntakohtaisiin tenttitiloihin 31.10.2018.

________

 

OPINTOSUORITUKSIA REKISTERÖIDÄÄN OPISKELIJAREKISTERIIN MARRASKUUSTA 2017 ALKAEN

Meilahden Opiskelijapalveluissa aletaan rekisteröimään asteittain erikoistuvien opiskelijoiden opintosuorituksia opiskelijarekisteriin (weboodi) marraskuusta alkaen.  Suorituksia ei kirjata takautuvasti, missä tapauksessa toimitaan samoin kuin ennen: opiskelija säilyttää paperiset päätökset itsellään ja esittää ne Opiskelijapalveluihin kun on hakemassa todistusta koko koulutuksen suorittamisesta. Muiden palveluiden ja opintosuoritusten osalta toimitaan samoin: opiskelija hyväksyttää ne, kun hän on hakemassa todistusta koko koulutuksen suorittamisesta.

Kaikkia suorituksia ei kirjata. Lue lisätietoja alla olevan linkin kautta.

Lisätietoja>>>>> (kohta opintosuoritukset opiskelijarekisterissä)

 

________

LÄHIJOHTAJAKOULUTUS MUUTTUU 10 OP LAAJUISEKSI

Lisätietoja >>>>> (kohta Lähijohtajakoulutus)

_______

 

Sähköiset erikoislääkäri-/erikoishammaslääkärikuulustelut v. 2019

Valtakunnallinen kuulustelu muuttuu sähköiseksi v. 2019.

ERIKOISLÄÄKÄRI- JA ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKUULUSTELUT VUONNA 2019
 

Sähköisen tentin käyttöön ottaminen valtakunnallisessa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelussa siirtyy vuodenvaihteesta kevään toiseen kuulusteluun. Vuoden 2019 ensimmäinen kuulustelu toteutetaan siis tavallisena salitenttinä perjantaina 8.2.2019 klo 9-15. Lisäksi yleislääketieteen erikoisalalla järjestetään sähköinen pilottitentti tiistaina 12.3.2019 klo 8-11. Ilmoittautuminen molempiin kuulusteluihin tapahtuu e-lomakkeella viimeistään 5 viikkoa ennen kuulustelua. Yleislääketieteen pilottitenttiin ilmoittautuneet saavat lisäohjeita tenttipaikan varaamiseen ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautumisajat

Tentti 8.2.2019:
30.11.2018 klo 00.00 - 4.1.2019 klo 16.00
Ilmoittautumislomake (linkki avoinna vain ilmoittautumisajan)

Yleislääketieteen pilottitentti 12.3.2019
2.1.2019 klo 00.00 – 5.2.2019 klo 16.00
Ilmoittautumislomake (linkki avoinna vain ilmoittautumisajan)

Huhtikuusta 2019 alkaen kuulustelut järjestetään sähköisinä Exam-tentteinä.
Tällöin eri erikoisalojen kuulustelut jakautuvat eri päiville, ja kuulusteluaika lyhenee nykyisestä 6 tunnista 2 tuntiin ja 55 minuuttiin. Kuulusteluihin ilmoittaudutaan huhti-toukokuun kuulustelusta alkaen suoraan Exam-järjestelmään. Ilmoittautumisohjeet tullaan päivittämään tälle sivustolle lähempänä ensimmäistä exam-kuulustelua.

Loppuvuoden 2019 kuulusteluajat

Kuulustelu 2/2019, 23.4.-7.5.

Kuulustelu 2/2019

 

Kuulustelu 2/2019

Kuulustelu 3/2019, 7.-18.10.

Kuulustelu 3/2019

 

Kuulustelu 3/2019

__________