Alan vaihtaminen tai toisen erikoisalan koulutuksen suorittaminen

Mikäli haluat vaihtaa erikoistumisalaa, tulee sinun hakea opinto-oikeus uudelleen valitsemallesi erikoisalalle käyttämällä samaa sähköistä opinto-oikeushakemuslomaketta kuin ensimmäistä opinto-oikeutta hakiessasi. Samassa yhteydessä tulee kirjallisesti luopua aikaisemmin myönnetystä opinto-oikeudesta käyttämällä hakemuksen liitteenä olevaa luopumislomaketta.

Jos olet jo yhden erikoislääkärikoulutuksen suorittanut, voit sen jälkeen hakea opinto-oikeuden jollekin toiselle erikoisalalle ja hyväksyttää mahd. samoja palveluja soveltuvin osin uudelleen (kts. koulutusohjelman vaatimukset).