Ammatillisen jatkokoulutuksen lomakkeet

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen, erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ja lisäkoulutusohjelmien lomakkeet. 

Opinto-oikeuden hakeminen

Opinto-oikeuden hakemiseen liittyvät lomakkeet ja ohjeet ovat tiedekunnan ulkoisilla www-sivuilla. 

Todistuksen hakeminen/erikoislääkärikoulutus

Todistuksen hakeminen

Todistuksen hakeminen/erikoislääkärikoulutus

Todistushakemus (kaikki muut alat paitsi alla mainitut 3 kpl) doc
*Todistushakemus: Työterveyshuolto doc
*Todistushakemus: Yleislääketiede doc
*Todistushakemus: Sisätaudit doc
Välipäätöshakemus docx
Kirurgian runkokoulutuksen selvitys viranhakua varten/välipäätös www
Ansökan om intyg doc
Terveyskeskuspalvelun koulutustodistus doc
Redogörelse för hälsocentraltjänstgöringens omfattning (intyg över utbildning)

Terveyskeskuspalvelun lokikirja ja hakemus 9 kk - tk-jakson hyväksymiseksi yleislääketieteen oppialan www-sivuilla http://www.yle.helsinki.fi/opinnot/runkovaihe/runkovaiheen_terveyskeskusjakso.html

Terveyskeskuspalvelun arviointilomake www https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin825850&SID=f6bd632c-12d9-40e7-8737-4c49b5b8c1d8&dy=1807235826

 

Todistuksen hakeminen/erikoishammaslääkärikoulutus

Todistushakemus doc
Ansökan om intyg doc
Välipäätöshakemus docx

 

Yleislääketieteen erityiskoulutus

Selvitys terveyskeskuspalvelujen monipuolisuudesta ("täytettävä koulutustodistus")www http://www.yle.helsinki.fi/opinnot/erityiskoulutus/lomakkeet.html

Redogörelse för hälsocentraltjänstgöringens omfattningpdf

Todistushakemus doc pdf

Ansökan om intyg.doc

Terveyskeskusjakson arviointi (kliinisen laitoksen sivuilla)www https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin825850&SID=f6bd632c-12d9-40e7-8737-4c49b5b8c1d8&dy=882999056

 

Lisäkoulutusohjelmat

Todistushakemus lomake

 

 

Arviointi

Arviointi
Erikoistuvan lääkärin itsearviointilomake pdf
Kouluttajan / henkilökohtaisen ohjaajan arviointilomake pdf
Ohjaustoiminnan arviointilomake pdf
Vastuuhenkilötapaaminen erikoistumiskoulutuksen tavoitteet pdf

Koulutuspaikkasopimukset

Koulutuspaikkasopimuksiin liittyvä lomakkeet löytyvät tiedekunnan www-sivuilta https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/ammatillinen-jatkokoulutus/erikoistumiskoulutus/koulutuspaikkasopimus