Ammatillisen jatkokoulutuksen lomakkeet

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen, erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ja lisäkoulutusohjelmien lomakkeet. 

Opinto-oikeuden hakeminen

Opinto-oikeuden hakemiseen liittyvät lomakkeet ja ohjeet ovat tiedekunnan ulkoisilla www-sivuilla. 

Todistuksen hakeminen/erikoislääkärikoulutus

Todistuksen hakeminen

Todistuksen hakeminen/erikoislääkärikoulutus

Todistushakemus (kaikki muut alat paitsi alla mainitut 3 kpl) doc
*Todistushakemus: Työterveyshuolto doc
*Todistushakemus: Yleislääketiede doc
*Todistushakemus: Sisätaudit doc
Välipäätöshakemus docx
Kirurgian runkokoulutuksen selvitys viranhakua varten/välipäätös www
Ansökan om intyg doc
Terveyskeskuspalvelun koulutustodistus pdf
Redogörelse för hälsocentraltjänstgöringens omfattning (intyg över utbildning)

Terveyskeskuspalvelun lokikirja ja hakemus 9 kk - tk-jakson hyväksymiseksi yleislääketieteen sivuilla.

Terveyskeskuspalvelun arviointilomake.

 

Todistuksen hakeminen/erikoishammaslääkärikoulutus

Todistushakemus doc
Ansökan om intyg doc
Välipäätöshakemus docx

 

Yleislääketieteen erityiskoulutus

Koulutustodistus 

Redogörelse för hälsocentraltjänstgöringens omfattning pdf

Todistushakemus doc pdf

Ansökan om intyg.doc

Terveyskeskusjakson arviointi (kliinisen laitoksen sivuilla)

Lisäkoulutusohjelmat

Todistushakemus lomake.

Arviointi

Arviointi
Erikoistuvan lääkärin itsearviointilomake pdf
Kouluttajan / henkilökohtaisen ohjaajan arviointilomake pdf
Ohjaustoiminnan arviointilomake pdf
Vastuuhenkilötapaaminen erikoistumiskoulutuksen tavoitteet pdf

Koulutuspaikkasopimukset

Koulutuspaikkasopimuksiin liittyvät lomakkeet löydät täältä.