Apurahat, stipendit ja avustukset

Kun opintosi ovat edenneet, voit hakea apurahoja sekä yliopiston sisältä että ulkopuolisilta säätiöiltä tai järjestöiltä. Tästä ohjeesta löydät lisätietoja apurahoista ja niiden hakuajoista sekä linkkejä hyödyllisiin verkkopalveluihin ja/tai tietokantoihin.

Helsingin yliopiston rahastot

Yliopistolla yksi suurimmista tahoista, joka myöntää apurahoja opiskelijoille ja tutkijoille on Helsingin yliopiston rahastot. Helsingin yliopiston rahastoihin kuuluu yli 200 rahastoa sisältäen tieteenalakohtaisia rahastoja ja itsenäisiä nimikkorahastoja. Rahastojen varat muodostuvat vuosisatojen aikana Helsingin yliopistolle lahjoitetusta omaisuudesta.

Rahastojen apurahoja myönnetään vain Helsingin yliopiston opiskelijoille ja tutkijoille (poikkeuksena Osuustoiminnan opetus- ja tutkimusrahasto). Kaikki hakemukset ja suositukset jätetään sähköisesti hakujärjestelmä Aavan kautta. Hakuohjeet ja arviointikriteerit löydät täältä.

Seuraava haku on tammikuussa 2018. Haku aukeaa 11.1.2018 klo 9 ja sulkeutuu 31.1.2018 klo 15.
Pääset tarkastelemaan hakulomakkeita ja -kohteita 1.1.2018 alkaen.

Gradut valmiiksi -stipendit

Stipendi on tarkoitettu maisterin opinnäytetyön loppuvaiheessa olevalle opiskelijalle. Tarkoituksena on edistää opinnäytetyön valmistumista tarjoamalla työskentelylle intensiivijakso Helsingin yliopiston Hyytiälän, Kilpisjärven, Lammin, Tvärminnen tai Värriön tutkimusasemalla.

Stipendiä voi hakea Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelija, joka ei ole tätä stipendiä aiemmin saanut. Stipendiä haetaan yhdeksi viikoksi ja se sisältää majoituksen ja täysihoidon tutkimusasemalla.

Haku tapahtuu hakujärjestelmä Aavan kautta. Haku on kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. Seuraava haku on toukokuussa 2018, haku avautuu tiistaina 8.5.2018 klo 9 ja sulkeutuu torstaina 24.5.2018 klo 15. Tällä hakukierroksella voit hakea stipendiä käytettäväksi heinä–joulukuussa 2018. Stipendipäätöksistä ilmoitetaan hakijoille noin 3–4 viikon kuluttua hakuajan päättymisestä ja stipendiaattilistat toimitetaan tutkimusasemille.

Stipendiaatin on varattava majoitus suoraan tutkimusasemalta sekä hoidettava matkajärjestelynsä ja matkakulunsa itse. Stipendiaatti on itse yhteydessä tutkimusasemalle tarkan ajankohdan sopimiseksi – kannattaa muistaa, että asemilla voi olla tiettyinä aikoina ruuhkahuippuja (toukokuusta syyskuulle), jolloin stipendiaatteja ei välttämättä mahdu asemille. Stipendi täytyy käyttää sen ajanjakson aikana, jolle se on myönnetty.

Löydät lisätietoa palveluista tutkimusasemien verkkosivuilta:

Tietokantoja

Rahoitustietokanta Aurora

Rahoitustietokanta AURORA on kansallinen tieteen, taiteen ja kulttuurin tietokanta, joka on avoin kaikille.

FYRK

FYRK on ruotsinkielinen apurahatietokanta.

Research Professional

Kansainvälistä Research Professional -tutkimusrahoitustietokantaa voit käyttää yliopiston verkossa olevilta koneilta.

Suomen Akatemia

Suomen Akatemian rahoituksen hakuajat ovat pääsääntöisesti huhtikuussa sekä syyskuussa.

Suomen Kulttuurirahasto

Suomen Kulttuurirahaston apurahoja myönnetään keskusrahastosta ja maakuntarahastoista. Keskusrahaston hakuaika ajoittuu lokakuulle ja maakuntarahastoilla on yhtenäinen hakuaika tammikuussa.

SYL-apurahatietokanta

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:n tietokannasta voit hakea apurahoja ja stipendejä muun muassa myöntäjän ja alan mukaan.

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta

SRNK opastaa apurahanhakijoita apurahoihin liittyvissä kysymyksissä.

Ylioppilaskunnan (HYY) avustukset järjestöilleen

Ylioppilaskunta myöntää piirissään toimiville järjestöille vuosittain toiminta-avustusta niiden toiminnan tukemiseen. Lisätietoa löydät HYY:n sivuilta.

Undergraduate Awards

Irlantilainen The Undergraduate Awards (UA) on kandidaattitason opiskelijoille suunnattu opinnäytetöiden palkinto. Kilpailun tarkoitus on tehdä näkyväksi erinomaisten kandidaattiopintoja suorittavien, viimeisen tai toiseksi viimeisen vuoden opiskelijoiden osaamista ja tarjota parhaille kyvyille mahdollisuus verkottua ja saada näkyvyyttä osaamiselleen maailmanlaajuisesti.

Osallistumiskriteerit

Voidaksesi osallistua kilpailuun sinun on täytettävä seuraavat perusehdot:

  • olet kanditason viimeisen tai toiseksi viimeisen vuoden opiskelija
  • olet saanut kirjoittamastasi kandidaatin opintoihin kuuluvasta kirjallisesta kurssityöstä (laaja essee, tutkielma tai projektityö) korkeimman mahdollisimman arvosanan (5)
  • olet kirjoittanut opinnäytteesi englannin kielellä. Jos työ on kirjoitettu suomeksi tai ruotsiksi sinun pitää käännättää työ englanniksi.

Miten osallistun?

  • Lue ensin tarkasti ohjeet Undergraduate Awards -kilpailun verkkosivuilta, jossa listattu myös mukana olevat tieteenalat.
  • Opinnäyte syötetään kilpailun sähköiseen järjestelmään, joka löytyy yllä mainitulta verkkosivulta. Huomaa, että opinnäytteen laajuudelle on määritelty rajat ja että työstä on kirjoitettava 100–300 sanan pituinen tiivistelmä.
  • Työt arvostelee kullekin kategorialle nimitetty paneeli.
  • Palkitut kutsutaan seremoniaan Irlantiin ja palkitut työt julkaistaan Undergraduate Journal -julkaisussa, jota levitetään yliopistojen kirjastoihin maailmalla. Kyseessä ei siis ole rahallinen palkinto.

Lisätietoja

Lisää tietoa löydät kilpailun verkkosivuilta ja kysymyksiä voi myös lähettää osoitteeseen info@undergraduateawards.com.