Digitaaliset oppimisympäristöt

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Oppiminen tapahtuu paitsi erilaisissa fyysisissä tiloissa, myös digitaalisten oppimisympäristöjen avulla. Helsingin yliopisto käyttää erilaisia digitaalisia palveluita opintojesi sujuvoittamiseksi. Digitaalisiin oppimisympäristöihin tutustut Opiskelijan digitaidot -opintojaksolla. Tämä opintojakso kannattaa suorittaa heti opintojen alussa.

Digitaalisten oppimisympäristöjen käyttöön voit saada ohjausta Kaisan kirjaston pääaulan Ohjauskulmassa (pyöröovien vieressä) kaksi kertaa kuukaudessa. Digiklinikka on tarkoitettu kaikille opiskelijoille, jotka kaipaavat lisävarmuutta Helsingin yliopiston digitaalisissa oppimisympäristöissä toimimisessa. Syyslukukauden 2019 seuraava digiklinikka järjestetään to 19.9. klo 10-12.

Opiskelijan digitaidot

Kaikille pakollinen Opiskelijan digitaidot -opintojakso kannattaa suorittaa heti opintojesi alussa. Samalla tutustut Helsingin yliopiston digitaalisiin oppimisympäristöihin. Opiskelijan digitaidot- ohjeesta löydät materiaalit opintojaksolle. Opiskelijan digitaidoilla on myös oma verkkopalvelu, josta löydät kurssimateriaalit, tiedot kurssista ja ohjeet kurssin suorittamiseen. 

Opintoni - opiskelijan työpöytä

Opintoni-palvelu kerää yhteen näkymään tietoa ja toimintoja opiskelun tueksi. Sen kautta pääset muihin opinnoissa tarvitsemiisi palveluihin. Opintoni kokoaa samaan paikkaan kurssiesi aikataulut, linkit kurssisivuille ja Moodleen sekä muokattavan linkkilistan ja tehtävälistan. Opintoni toimii sekä tietokoneella että mobiililaitteilla. Opintoni-sivulta löydät käynnissä olevat kurssisi ja pääset niiden lisämateriaaleihin käsiksi. Opintoni näyttää sinulle kurssit halutessasi kalenteritapahtumina, jotka voit siirtää omaan sähköiseen kalenteriisi. Lisäksi Opintoni näyttää tulevat tentit ja sinulle kirjatut opintosuoritukset. Voit myös lisätä sivustolle sinulle tärkeitä linkkejä ja suosikkeja ja luoda oman opiskelijaportfoliosi.

Opintoni-sivun kautta saat kursseja koskevat ilmoitukset ja tulevaisuudessa notifikaatiot myös muista HY:n palveluista. Näet tulevat luennot Nyt opinnoissani -näkymässä joko listana tai kalenterina, ja voit viedä ne omaan sähköiseen kalenteriisi.

Hae opetusta - kurssisivut

Pääset hakemaan kurssisivuja Opintoni-sivun ylävalikosta kohdasta Hae opetusta. Opintoni-sivulta löydät myös omat kurssisivusi, mikäli olet ilmoittautunut kurssille WebOodissa. Kurssisivulta näet ilmoittautumistiedot, kurssin aikataulun ja kuvauksen sekä oppimateriaalit.

 

Opiskelijan ohjeet

Opiskelijan ohjeet on sivusto, jolla parhaillaan olet. Se kokoaa kaiken tarvitsemasi ohjeistuksen opintojen aloituksesta valmistumiseen asti. Sivustolle pääsee myös kirjautumatta, mutta kirjautuneena näet automaattisesti oman koulutusohjelmasi ohjeet ja tiedotteet. Sivuston sisältö on jaoteltu teemoihin, ja voit etsiä yleisiä, kaikille yhteisiä ohjeita aihealuettain, tai hakea tiettyä ohjetta hakusanalla. Kun olet kirjautunut, näet joissain ohjeissa lisäksi juuri omalle koulutusohjelmallesi suunnattuja tarkentavia ohjeita. Voit valita koulutusohjelmavalikosta myös minkä tahansa muun koulutusohjelman ja nähdä sille suunnatut ohjeet.

Voit järjestellä etusivulla näkyvät teemat näytölläsi haluamaasi järjestykseen raahaamalla. Kun teet tämän kirjautuneena, teemojen järjestys tallentuu käyttämälläsi selaimella seuraavia kirjautumiskertoja varten.

Opintojen suunnittelu

Opintojen suunnittelu on opiskelijan työväline opintosuunnitelman tekemiseen. Sitä käytetään lukujärjestyksen suunnitteluun ja opintojen aikatauluttamiseen koko tutkinnon suoritusajalle.

  • Opintojen rakenne -välilehdellä voit luoda opintosuunnitelmia. Suunnitelmasta näet tutkintorakenteeseen kuuluvat pakolliset ja vaihtoehtoiset opinnot ja pääset valitsemaan valinnaiset kurssisi. Lisäksi voit selata opetustarjontaa tutkintosi rakenteen kautta, tutustua opintojaksojen erilaisiin suoritustapoihin sekä lisätä kursseja ja tenttejä opintokalenteriin.
  • Ajoitus-välilehdellä voit aikatauluttaa opintosi koko tutkintosi ajalle.
  • Kalenterista näet valitsemasi opetuksen opetusajankohdat ja voit suunnitella itsellesi lukujärjestyksen.
  • Haku-välilehdellä voit hakea opintojaksoja ja lisätä kursseja muistilistalle.

Opintojen suunnittelun työkalu otetaan käyttöön vaiheittain. Osa Helsingin yliopiston koulutusohjelmista on ottanut välineen osaksi HOPS-prosessejaan. Välineeseen kannustetaan tutustumaan myös itsenäisesti.

HUOM! Suunnittelutoiminnot eivät toistaiseksi vaikuta kurssi-ilmoittautumisiin. Ilmoittautumiset tulee yhä tehdä erikseen  WebOodissa. Opetustiedoista löydät kuitenkin linkin WebOodi-ilmoittautumisiin.

WebOodi - ilmoittaudu opintojaksoille

WebOodi on Helsingin yliopiston opiskelija- ja opintorekisteri, jonne tallennetaan tiedot suorittamistasi opinnoista ja jonka kautta voit ilmoittautua kursseille ja tentteihin suurimmassa osassa tiedekuntia. WebOodi on opiskelijalle tärkeä työväline, sillä WebOodissa voit varmistaa, että suorittamasi kurssit on merkitty opintorekisteriin oikein ja ettet jää sinua kiinnostavien kurssien ulkopuolelle.

WebOodissa voit myös tilata opintosuoritusotteen ja antaa kurssipalautetta. Lisäksi voit ylläpitää yhteystietojasi: opiskelijana sinun on itse pidettävä ajan tasalla mm. osoite-, puhelinnumero-, kotikunta- ja luovutusehtotietosi. Päivitä kohtaan Hätäyhteystiedot lisäksi sen henkilön yhteystiedot, johon yliopisto tarvittaessa ottaa yhteyttä. Katso lisätietoa hätäyhteystiedon lisäämisestä.

Opetustiedot ja tutkintovaatimukset löytyvät WebOodista. Pääset lukemaan opinto-oppaita klikkaamalla WebOodissa Opintotarjonta-valikon alta Opinto-oppaat -linkkiä.

Flamma - intranet yliopistolaisille

Flamma on yliopiston sisäinen verkkopalvelu eli intranet, josta löydät tietoja yliopistosta organisaationa, voit lukea koko yliopistoyhteisölle tarkoitettuja uutisia ja tiedotteita sekä saada tietoa yliopiston tapahtumista. Se toimii nykyään pääsääntöisesti viestintäkanavana yliopiston henkilökunnalle, mutta saatat törmätä Opiskelijan ohjeissa myös linkkeihin, jotka vievät sinut Flammaan.

Moodle - oppimisympäristö

Moodle on yliopiston verkossa toimiva oppimisympäristö. Sen avulla voidaan mm. järjestää verkkokursseja, tenttejä ja jakaa kursseihin liittyviä tiedotteita ja materiaalia. Käyttäjätukea saa Helpdeskistä.

Moodle-opas Helsingin yliopiston opiskelijoille.

Moodle-tentit

Moodle-alustaa voi käyttää paitsi kurssiympäristönä, myös arvioinnin työkaluna. Monien opintojaksojen loppukuulustelu tehdäänkin Moodlen tenttitoiminnolla. 

Sähköposti

Sähköposti kuuluu yliopistolta saatavaan käyttäjätunnukseen. Kukin käyttäjä saa henkilökohtaisen @helsinki.fi-osoitteen ja sähköpostilaatikon käyttöönsä. Palveluun kuuluu roskaposti- ja haittaohjelmasuodatus.

Sähköposti luetaan Office 365 -palvelussa. Kirjaudu sähköpostiin tunnuksella 'tunnus@ad.helsinki.fi' (esim. rkeskiva@ad.helsinki.fi).

Käyttäjätunnuksesi salasanan voi vaihtaa osoitteessa: http://helsinki.fi/salasana

UniHow-palautejärjestelmä

UniHow on Helsingin yliopiston käytössä oleva oppimisen ja opetuksen tukijärjestelmä. UniHow-järjestelmässä opiskelijat vastaavat HowULearn-kyselyihin, joiden väittämät perustuvat yliopisto-oppimisen teoriaan ja yliopistopedagogiseen tutkimukseen. Kyselyn sulkeuduttua, opiskelija saa omaa oppimistaan ja opiskeluaan koskevan yksilöllisen palautteen, joka perustuu hänen omiinsa sekä muiden kyselyyn vastanneiden vastauksiin. Palaute sisältää myös vinkkejä oman oppimisen tueksi. Lue lisää UniHow-järjestelmästä ja HowULearn-palautekyselystä.

Yliopistopedagogiikan keskus HYPE vastaa kyselyn tutkimuspohjaisesta kehittämisestä. 

 

Helpdesk - IT tuki

Yliopiston tietotekniikkapalveluihin liittyvissä teknisissä ongelmissa sinua palvelee Helpdesk. Yliopiston yleisimpien sovellusten ja tietotekniikkapalveluiden ohjeet on koottu Opiskelijan tietotekniikkapalvelut- sivulle sekä Helpdeskin verkkosivuille.

Muita oppimisympäristöjä

Examinarium - sähköinen tenttiminen

Examinariumissa opiskelija voi käydä haluamanaan ajankohtana suorittamassa verkkotentin, jonka opettaja on etukäteen käynyt tallentamassa tenttijärjestelmään. Palveluun kuuluvat tenttimiseen tarkoitetut tilat, tallentava videovalvonta ja tenttijärjestelmä. 

Examinarium-järjestelmässä voit itse vaikuttaa suoritusajankohtaan. Examinariumissa tentit tehdään erillisissä kameravalvotuissa tenttitiloissa, joihin opiskelija varaa haluamansa vapaan ajan verkossa. Jokaisella tenttipisteellä on valmiiksi tietokone tentin kirjoittamiseen. Tenttitiloja on tällä hetkellä kolmella kampuksella: keskustassa, Viikissä ja Kumpulassa. Lisätietoa Examinarium-tenteistä löydät Opintojen suorittaminen ja arviointi -ohjeesta.

Etäkäytettävä työpöytä

Helsingin yliopistolla on käytössä etäkäytettävä työpöytä (Virtuaalinen työasemaympäristö, Virtual Desktop Infrastructure, VDI-ympäristö). Etäkäytettävä työpöytä vapauttaa sinut työskentelemään haluamassasi paikassa haluamaasi aikaan. Katso ohjeet sen käyttöön Helpdeskin ohjesivustolta.

MOOC - verkkokurssit

MOOC on kirjainlyhenne, joka tulee sanoista Massive Open Online Course. Tällä tarkoitetaan kaikille avointa, ilmaista verkkokurssia. MOOC-kurssin materiaalit voivat olla mm. tekstimateriaaleja, verkkoluentoja, etätyöpajoja, foorumikeskusteluja, erilaisia tehtäviä tai lähes mitä vain verkko-oppimisen muotoja. MOOC-kursseilla ei ole tyypillistä kestoa, rakennetta, alustaa tai osallistujamäärää, vaan kurssin järjestäjä päättää, minkälaiseksi kukin kurssi muotoutuu. Helsingin yliopiston MOOC-ympäristö löytyy osoitteesta http://mooc.helsinki.fi.