E-thesis -palvelu

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Reset

E-thesis on digitaalinen opinnäytteiden palautus-, arviointi-, arkistointi- ja julkaisujärjestelmä. 

Kaikki Helsingin yliopiston syventävien opintojen tutkielmat ja sitä vastaavat opinnäytteet jätetään digitaalisessa muodossa E-thesis-järjestelmään. Joissakin tiedekunnissa myös kandidaatin tutkielmat palautetaan E-thesikseen. 

Poikkeuksena Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa syventävien opintojen tutkielmat tallennetaan E-thesis-järjestelmään vasta niiden hyväksymiseen jälkeen.

Tarkista oman tiedekuntasi käytännöt tutkielman jättöön liittyen, esimerkiksi määräpäivät.

E-thesis-järjestelmässä opintohallinto vastaanottaa opinnäytteet ja siirtää ne tarkastajille arviointiin. Arvioinnin valmistuttua opiskelija saa siitä tiedon. Arvioidut syventävien opintojen tutkielmat tai vastaavat hyväksytään tiedekuntaneuvostossa. Järjestelmään tallennettu työ lähtee automaattisesti plagiaatintunnistusjärjestelmä Urkundiin analysoitavaksi. Tutkielman arvioinnin yhteydessä Urkundin tuottama raportti tarkastetaan.   

Hyväksytyt opinnäytteet säilytetään E-thesis-järjestelmässä. Kaikki hyväksytyt opinnäytteet ovat luettavissa Helsingin yliopiston kirjaston opinnäytekioskeilta.

Hyväksymisen jälkeen opiskelija voi antaa luvan tutkielmansa julkaisemiseen Helsingin ylipiston avoimessa julkaisuarkistossa.

Opinnäytteen julkaisu

Helsingin yliopisto suosittelee opinnäytteiden avointa julkaisemista.

Hyväksymällä verkkojulkaisusopimuksen työsi julkaistaan Helsingin yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa Heldassa, jolloin työsi on suuren yleisön nähtävillä. Hakukoneet nostavat julkaisuarkistossa olevan aineiston korkealle hakutuloksissa.

Työn tallentaminen E-thesis -järjestelmään ei kuitenkaan tarkoita julkaisuluvan antamista. Julkaisulupaa kysytään erikseen ja saat sitä koskevan viestin E-thesis -järjestelmästä tutkielmasi hyväksymisen jälkeen. Mikäli et anna verkkojulkaisulupaa, tulee työ nähtäville ainoastaan Helsingin yliopiston kirjaston kirjastokioskeille.

Tiedekuntaneuvoston kokouksessa hyväksytyn syventävien opintojen tutkielman tiivistelmä on aina julkinen ja se julkaistaan julkaisuarkistossa.