Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäiseminen yliopistossa

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Helsingin yliopiston opiskelijoilla on oikeus turvalliseen ja viihtyisään opiskeluympäristöön. Jokaisen yliopiston yksikön tulee huolehtia siitä, etteivät opiskelijat joudu opiskelu- tai ohjaustilanteissa häirinnän tai epäasiallisen kohtelun kohteeksi.

Häirintäyhdyshenkilöt

Yliopisto ei hyväksy minkäänlaista epäasiallista kohtelua, kiusaamista tai häirintää ja on julkaissut linjaukset epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäisemiseksi Flamma-intranetissä tai oheisessa PDF-tiedostossa.

Jos kohtaat häirintää yliopistolla, voit kääntyä yliopiston häirintäyhdyshenkilöiden puoleen sähköpostitse:

Myös ylioppilaskunta voi auttaa osoitteessa hairintayhdyshenkilo@hyy.fi. Lisätietoja löydät ylioppilaskunnan verkkosivuilta.

Tasa-arvo ja esteettömyys

Helsingin yliopisto on sitoutunut edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassaan. Yliopisto haluaa olla edelläkävijä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä ja moninaisuutta kunnioittavan ilmapiirin luomisessa. Helsingin yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on luotu tukemaan yliopiston työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Yliopistolla toimii myös vararehtorin johtama tasa-arvotoimikunta, jossa on yliopistoyhteisön moninaisuus edustettuna. Tasa-arvotoimikunnan tehtävänä on:

  • edistää tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain tavoitteiden toteutumista yliopistossa sekä seurata tasa-arvon kehittymistä yliopistossa ja raportoida siitä;
  • vaikuttaa yliopistoyhteisöön siten, että tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle myönteiset asenteet ja mielipiteet sekä rakenteet vahvistuvat yliopistossa;
  • valmistella tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien mukainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Tasa-arvoasioissa voi olla yhteydessä sähköpostitse yliopiston tasa-arvovastaavaan: tasa-arvovastaava@helsinki.fi.