Erilliset opinnot

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Useimmissa tiedekunnissa voidaan henkilölle, jolla ei ole tutkinnonsuorittamisoikeutta Helsingin yliopistossa, myöntää oikeus suorittaa ns. erillisiä opintoja. Opiskeluoikeus rajoittuu siihen aineeseen ja siihen arvosanaan tai opintokokonaisuuteen, jonka suorittamiseen oikeus on myönnetty. Opinnot ovat maksullisia eivätkä ne johda tutkintoon.

Opiskeluoikeus voidaan myöntää esimerkiksi henkilölle, joka toisessa korkeakoulussa suoritettavaa tutkintoa varten tarvitsee arvosanan tai opintokokonaisuuden jossakin tietyn tiedekunnan aineessa. Opiskeluoikeus voidaan myöntää myös henkilölle, joka tarvitsee arvosanan tai opintokokonaisuuden tutkintonsa täydennykseksi tai lisäpätevyyden hankkimiseksi.

Opiskeluoikeutta täytyy hakea asianomaisesta tiedekunnasta. Hakumenettely ja hakuajat vaihtelevat tiedekunnittain. Tietoa erillisten arvosanojen suorittamisesta ja opiskeluoikeuden hakemisesta sekä erillisiä arvosanoja koskevista maksuista saat oheisista linkeistä sekä kampusten opiskelijapalvelupisteistä.

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Katso lisätietoja erillisten opintojen suoritusoikeuden hakemisesta täältä.

Farmasian tiedekunta

Katso lisätietoja erillisten opintojen suoritusoikeuden hakemisesta täältä.

Humanistinen tiedekunta

Katso lisätietoja erillisten opintojen suoritusoikeuden hakemisesta täältä.

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Katso lisätietoja erillisiin erityisopettajan opintoihin hakemisesta täältä. Mikäli olet jo suorittamassa erillisiä erityispedagogiikan opintoja löydät lisätietoja opinnoistasi täältä.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Katso lisätietoja erillisten opintojen suoritusoikeuden hakemisesta täältä.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Katso lisätietoja erillisten opintojen suoritusoikeuden hakemisesta täältä.

Oikeustieteellinen tiedekunta

Katso lisätietoja erillisten opintojen suoritusoikeuden hakemisesta täältä.

Teologinen tiedekunta

Katso lisätietoja erillisten opintojen suoritusoikeuden hakemisesta täältä.