Erasmus ja Nordplus vaihtokohteet Euroopassa

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Suosituin tapa lähteä opiskelijavaihtoon toiseen Euroopan maahan on Erasmus-ohjelma. Pohjoismaihin ja Baltiaan on mahdollista lähteä myös Nordplus-ohjelman kautta. Jos haluat tarkastella jonkun muun kuin oman koulutusohjelmasi vaihtokohteita, valitse kyseinen koulutusohjelma yllä olevasta valikosta. 

Tiedekuntien Erasmus-kohteet Euroopassa

Erasmus on Euroopan laajin korkeakouluopiskelijoiden vaihto-ohjelma.

Erasmus- vaihtoa tai harjoittelua voi olla enintään 12 kuukauden ajan kullakin tutkintotasolla (kandidaatti, maisteri, jatko-tutkinto). Esimerkiksi maisterivaiheen vaihtoon voi hakea jo ennen kandidaatiksi valmistumista, kunhan vaihtojakso toteutuu suoritettaessa maisterivaiheen opintoja. Yhden syklin koulutusohjelmissa, kuten esim. lääketieteessä, Erasmus-vaihtoa voi olla korkeintaan 24 kuukauden ajan.

Lue lisää Erasmus-harjoittelusta täältä.

Vaihtoyliopistot

Helsingin yliopiston partneriyliopistojen kanssa sopimat Erasmus-vaihtosopimukset ovat pääosin yksikkökohtaisia. Lisäksi on olemassa yliopistolaajuisia Erasmus-sopimuksia, joista lisätietoa alempana.

Vaihtosopimukset voivat myös olla rajattu vain tietyn opintovaiheen opiskelijoille, esimerkiksi vain kandidaatti-, maisteri tai jatko-opiskelijoille.

Haettavana olevat vaihtopaikat löydät Mobility Online -hakuportaalista sen käyttöä varten on tehty tekniset käyttöohjeet. Näet kunkin vaihtokohteen Display details -kohdasta, onko sopimus voimassa omaan opintovaiheeseesi. Samasta kohdasta löydät myös esim. kielitaitovaatimukset ja muita huomautuksia. Lista sopimuksista päivitetään aina ennen haun alkamista.

Erasmus-sopimukset ovat aina yksikkökohtaisia. Erasmus-sopimusten kautta on mahdollista opiskella alaa, jolle sopimus on solmittu. Jos haluat opiskella muuta kuin oman koulutusohjelmasi alaa, hae toivomasi alan Erasmus-sopimuksen kautta vaihtoon ja huomioi että sinulla tulee useimmissa tapauksissa olla aiempia opintoja kyseiseltä alalta.   

Vaihtokohteet on tarkoitettu ensisijaisesti sopimukseen kirjatun alan opiskeluun vaihtoyliopistossa. Kohdeyliopistoissa on rajauksia sen suhteen, voiko vaihdossa opiskella alaa, jota hakija ei ole opiskellut aiemmin. Esimerkiksi oikeustieteelliset ja lääketieteelliset tiedekunnat eivät hyväksy muiden alojen opiskelijoita.

Hakeminen Erasmus-vaihtoon

Voit hakea Erasmus-vaihtopaikkoja kaksi kertaa vuodessa.

 • Pääasiallinen haku on helmikuussa, jolloin voit hakea vaihtoon joko koko seuraavaksi lukuvuodeksi, tai jommaksikummaksi lukukaudeksi.
 • Syksyn rästihaussa voit hakea mahdollisesti ylijääneitä vaihtopaikkoja saman lukuvuoden kevääksi.

Lue tarkat hakuajat, hakuilmoitukset ja hakuohjeet. Tietoa kielitaitovaatimuksista löydät täältä.

Rahoitus ja kustannukset

Erasmus-vaihtoon kuuluu liikkuvuusapuraha. Vaihto-opiskelijana voit joutua maksamaan esimerkiksi rekisteröitymismaksuja ja (erikois)kurssimaksuja, jotka käytännössä ovat olleet pieniä tai vähintään kohtuullisia. Maksujen määrä riippuu oppiaineesta ja vaihtomaasta. Esimerkiksi Saksassa tyypillinen rekisteröitymismaksu on noin 200-300 euroa.

Lue lisää Erasmus-vaihtoon kuuluvasta liikkuvuusapurahasta täältä.

Vaihto-opiskelun kesto

Erasmus-opiskelijavaihtojakso voi kestää 3-12 kuukautta tai vähintään yhden lukukauden mikäli opetuslukukauden virallinen kokonaiskesto on alle kolme kuukautta (esimerkiksi syyslukukausi Britanniassa). Vaihdon maksimikestoa rajoittavat myös vaihtosopimusten kuukausimäärät (esimerkiksi jos yksikölläsi on kuuden kuukauden sopimus vaihtoyliopistoon, et voi olla Erasmus-vaihdossa koko lukuvuotta). Koko vaihdon on myös tapahduttava yhden lukuvuoden aikana, eli jos lähdet vaihtoon kevätlukukaudeksi, et voi jatkaa Erasmus-vaihtoasi seuraavana syksynä.

Yleensä opetuslukuvuosi kestää Euroopassa 9-10 kuukautta. Vaihtoajaksi luetaan vain vaihtoyliopiston järjestämä orientaatio, kurssiopetus ja sitä välittömästi seuraavat, ensimmäiset tentit. Uusintatentit ja esseet eivät kuulu enää vaihtoaikaan. Esimerkiksi Saksassa tyypillinen vaihtoaika on 1.10.-28.2./1.4.-31.7. (lukukausi) tai 1.10.-31.7. (lukuvuosi). Vaikka opinto-oikeus virallisesti jatkuisikin lukuvuoden loppuun (Saksassa 30.9.), ei elo- ja syyskuuta lueta mukaan vaihtoaikaan ilman erillistä todistusta tuona aikana suoritettavista opinnoista, sillä normaaliopetusta ei elo- ja syyskuussa järjestetä. Vaihtoaikaan lasketaan vain se aika, jonka opiskelija on läsnä vaihtokohteessa. Esimerkiksi vaihdon jälkeen kotimaasta käsin vaihtoyliopistoon tehtyihin suorituksiin kuluvaa aikaa ei lasketa.

Pakollinen OLS-kielitestaus ennen ja jälkeen Erasmus-vaihdon

Euroopan komissio tarjoaa Erasmus+ -vaihtoihin osallistuville korkeakouluopiskelijoille mahdollisuuden opiskella verkossa useimpia EU-kieliä. Euroopan komissio testaa samalla opiskelijoiden kielitaidon kehittymistä ulkomaan oleskelun aikana. Testiin osallistuminen on pakollista. Jos vaihtosi opiskelukieli on joku täällä listatuista, saat kutsun kielitestiin sähköpostitse.

Kielivalmennus ja -testit tapahtuvat Online Linguistic Support -verkkopalvelussa (OLS). Opiskelija voi kartuttaa kielitaitoaan ajasta ja paikasta riippumatta ja saada myös näin vaihdostaan enemmän irti. Lue lisää kielitestistä ja -kurssista täältä.

Huomaathan, että OLS-kielikurssi korvaa vaihtokohteessa mahdollisesti järjestettävän vaihtoa edeltävän (pre-semester language course tms.) opiskelukielen kielikurssin. Et siis voi saada Erasmus-apurahaa vaihtoa edeltäville kyseisten opiskelukielien kursseille, koska voit osallistua OLS-kielikurssille.

 

Yliopistonlaajuiset Erasmus-vaihtokohteet

Yliopistonlaajuiset Erasmus-vaihtokohteet (Erasmus University-wide) 

Helsingin yliopistolla on myös yliopistonlaajuisia Erasmus-sopimuksia, jotka ovat kaikkien tiedekuntien opiskelijoiden haettavissa. Näitä paikkoja on toistaiseksi ainoastaan Edinburghin yliopistoon sekä alla listattuihin Nordlys-verkoston kohteisiin Pohjoismaissa. Hakuajat, vaihdon rahoitus, kesto ja OLS-kielitestaus koskevat myös yliopistonlaajuisia Erasmus-kohteita, joten luethan huolellisesti niitä koskevat ohjeet yltä.

Edinburghin yliopisto

Yliopistonlaajuinen kahdenvälinen vaihtosopimus: kaikki tiedekunnat paitsi oikeustieteellinen sekä fysiikan opiskelijat

Opintovaihe vaihdon aikana Kandidaattiivaiheen opiskelijat
Kielitaitovaatimus Englanti
Kurssitarjonta vaihto-opiskelijoille
Helsingin yliopiston minimivaatimus vaihto-opinnoista 20 ECTS / lukukausi (= 5 ECTS / kuukausi). Tavoitteena on 30 ECTS / lukukausi.
Lukukaudet Lukuvuosi: syyskuu - toukokuu
 

 • Syyslukukausi: syyskuu - joulukuu
 • Kevätlukukausi: tammikuu- toukokuu
Muuta tärkeää
 • Valittavalla opiskelijalla oltava vähintään 3 keskiarvo
 • Oikeustieteellisen tiedekunnan ja fysiikan opiskelijat voivat hakea Edinburghiin vaihtoon omalla yksikkökohtaisella Erasmus-sopimuksella
Vaihtoaika Lukuvuosi tai lukukausi. Merkitse Helsingin yliopiston vaihtohaussa päivämääriksi 9.9.-20.12. (syksy). tai 8.1.-23.5. (kevät) tai 9.9.-23.5. (lukuvuosi).
Vaihtopaikkoja haettavana lukuvuodeksi 2019 - 2020 Helmikuun 2019 haussa haettavana: 2 opiskelijaa lukukaudeksi tai lukuvuodeksi

 

Pohjoismaiset yliopistonlaajuiset kohteet

Nordlys-verkoston Erasmus multilateral-sopimuksen kohteet

Pohjoismainen Nordlys-verkosto on kaikkien tiedekuntien kandi- ja maisteritutkinto-opiskelijoille avoin verkosto, joka ei ole sidottu mihinkään tiettyyn tieteenalaan. Verkosto on solminut Erasmus multilateral-sopimuksen, johon suurin osa verkoston yliopistoista on liittynyt. Löydät alla olevasta taulukosta pohjoismaiset kohteet jotka kuuluvat tähän Erasmus-sopimukseen. Näihin kohteisiin haettaessa kuuluu Erasmus-apuraha ja samat säännöt kuin kahdenvälisiin tiedekuntakohtaisiin Erasmus-vaihtoihin pätevät. Haku näihin kohteisiin tapahtuu Mobilty Online-portaalissa ohjelman "Erasmus university-wide agreements" kautta.

Nordlys-yliopistoihin, jotka eivät kuulu Erasmus-sopimukseen (Tukholman yliopisto, Göteborgin yliopisto ja Färsaarten yliopisto) haetaan Mobility Online -portaalissa Nordplus-ohjelman alla. Katso lisää näistä alla kohdasta "Nordplus- ja Nordlys-kohteet Pohjois- ja Baltianmaissa".

Voit hakea vaihtoon Nordlys-verkoston kautta, mikäli oppiaineellasi ei ole omaa Nordplus-verkostoa eikä koulutusohjelmallasi ole kohteeseen omaa alakohtaista Erasmus-sopimusta. Voit hakea näitä paikkoja myös, mikäli haluat opiskella jossakin Nordplus-verkostoosi kuulumattomassa pohjoismaisessa yliopistossa tai haluat opiskella vaihdossa muuta kuin koulutusohjelmasi alaa.

Jos haluat suorittaa vaihdossa valinnaisen opintokokonaisuuden, sinun tulee itse varmistaa koulutusohjelmastasi, että vaihdossa suoritettavat opinnot voidaan hyväksilukea tutkintoosi. Tarkista myös vaihtoyliopiston kurssikuvauksista että täytät suunnittelemiesi kurssien mahdolliset ennakkovaatimukset.

Nordlys-verkosto on siis tarkoitettu sinulle jos

 • tieteenalasi ei ole mukana Nordplus-verkostossa eikä vaihtoyliopistoon ole erillistä alan Erasmus-sopimusta
 • haluat opiskella vaihdossa valinnaista opintokokonaisuutta
 • toivomasi vaihtoyliopisto ei ole mukana oppiaine Nordplus-verkostossa, mutta on mukana Nordlys-verkostossa

Huomioithan, että oikeustiedettä, lääketiedettä, hammaslääketiedettä, eläinlääketiedettä ja farmasiaa voi yleensä lähteä opiskelemaan vain ainekohtaisten sopimusten kautta.

Lisätietoa saat sähköpostilla osoitteesta studentexchange@helsinki.fi sekä verkoston sivuilta.

Vaihtokohteet:

Vaihtoyliopistoihin valitaan pääsääntöisesti lukukaudeksi, kaksi opiskelijaa syksyksi ja kaksi kevääksi. Mobility Online-portaalista näkee haettavat vaihtokohteet ja paikkamäärät.

Tanska
  Rajoituksia: Oppiaineet, joita ei voi opiskella Nordlys-vaihdossa
 
Aalborg University Psychology
University of Copenhagen Dentistry, Medicine, Law, Cognition & Communication, Global Development, Security Risk Management, Advanced Migration Studies, Applied Cultural Analysis
Roskilde University -
University of Southern Denmark Medicine traineeship is limited
Aarhus University Business, Economics, Pol Science, Law, Psychology and Medicine
 
Grönlanti
  Rajoituksia: Oppiaineet, joita ei voi opiskella Nordlys-vaihdossa
Ilisimatusarfik - Greenland University You can mainly study in Danish

 

Islanti
  Rajoituksia: Oppiaineet, joita ei voi opiskella Nordlys-vaihdossa
University of Iceland
 • Medicine, Nursing and Pharmaceutical Sciences, MBA
 • The faculties of Law and Economics do not accept undergraduate students
 • Courses starting with PTS in the faculty of business
 • Courses in the English Language Programme are only available to exchange students majoring in English at their home university or students who are very proficient in English (except the course “English for Practical Purposes”)
University of Akureyri -
Reyjavik University MBA, Iceland School of Energy, MSc in Clinical Psychology

 

Norja
  Rajoituksia: Oppiaineet, joita ei voi opiskella Nordlys-vaihdossa
NTNU – Norwegian University of Science and Technology Medicine, Architecture

Campuses on three locations: Trondheim, Gjøvik and Ålesund. Please make sure to take courses from only one campus!

University of Bergen Faculty of Medicine and Odontology, Faculty of Law and Faculty of Art, Music and Design are not included in Nordlys. If other suitable Nordplus networks exists, students are requested to use these networks.
University of Oslo Medicine, Dentistry, Pharmacy have limitations.
University of Stavanger Bachelor's students cannot take Master's courses
UiT Arctic University of Norway (Tromsø) Campuses on several locations, you can select courses in one city. Bachelor's students cannot take Master's courses.
University of Agder Two campuses: Kristiansand and Grimstad.You may not choose courses across campuses
UNIS - The University Centre in Svalbard, Spetsbergen If you are chosen for exchange to UNIS you will be nominated to one of the Norwegian mainland universities and you will have to apply both to the Norwegian university you will be nominated to and also directly to UNIS.

 

Ruotsi

Huomaa että Ruotsissa opiskellaan yleensä vain yhtä tai kahta kurssia kerrallaan ja ne ovat laajuudeltaan yleensä  7,5 tai15 op ja joko viiden tai kymmenen viikon kestäviä. On tärkeä suunnitella kurssit niin, että aikataulut eivät mene päällekkäin ja että lukukauden opinnot muodostavat 100% kurssikuorman (study load) kaikilla jaksoilla (ei saa myöskään ylittyä). Yleensä kurssikuvauksessa mainitaan onko kurssin kurssikurma 50% vai 100%.

Esimerkkejä sopivasta opintosuunnitelmasta:

 •     neljä 7,5 op 100 % kurssikuorman (study load) viiden viikon kurssia peräkkäin lukukaudessa
 •     kaksi 15 op  100 % kurssikuorman (study load) kymmenen viikon kurssia peräkkäin lukukaudessa
 •     kaksi 7,5 op 100 % kurssikuorman (study load) viiden viikon kurssia peräkkäin + kaksi 7,5 op 50 % kurssikuorman (study load) kymmenen viikon kurssia rinnakkain

Tämä opiskelutapa on yleinen Ruotsin yliopistoissa, mutta tarkista kunkin yliopiston verkkosivuilta juuri sen yliopiston tapa. Joissakin Ruotsin yliopistoissa hakuvaiheessa tehtyä opintosuunnitelmaa ei saa muuttaa vaihdon aikana.

  Rajoituksia: Oppiaineet, joita ei voi opiskella Nordlys-vaihdossa
Linköping University only courses at Faculty of Arts and Sciences available
Uppsala University
 • Business Studies courses – entry requirements vary considerably. Please note the early application deadline!
 • Law courses – a t least two years of prior full time Law studies are required
 • Psychology - few to no courses taught in English
 • Sociology - No courses are given in English
 • Medicine – a s clinical courses in Medicine require knowledge of fluent Swedish and are very competitive these courses rarely accept exchange students.
 • Natural Sciences including Physics, Chemistry, Biology and Engineering - no entry level courses are available; students must have strong academic backgrounds within these subjects and meet the entry requirements described in the course description.
 • Places on courses taught in Swedish for those with enough Swedish language skills, can be offered if space is available. Students will be notified of the decision only after the national (Swedish) admission process.
Umeå University -
Lund University
 • Prerequisites for each course can be found on the website of the relevant department. Many courses require at leastone year of full-time studies within the subject area.
 • Due to high demand at the School of Economics and Management admittance to a full-time course load cannot be guaranteed. This includes courses in Economics,Management and Business. Student who take courses at the School of Economics often take 15ECTS at that faculty and 15ECTS at other faculties.
 • Courses in Journalism are not available
 • The Department of Industrial Design and the School ofArchitecture require three years of prior studies in the subject.
 • Faculty of Performing Arts, the Malmö Art Academy and the Faculty of Medicine mainly admit students withinspecific faculty/department agreements.
 • Students with a background in Scandinavian studies or who have studied in a Nordic school system may be able to apply for courses with Swedish as the language of instruction. Please note! If you find a course on a webpage stating ”Kan bara sökas inom utbildningsprogram” – the course is not available.
Örebro university Cannot arrange any internships, except for teacher education students in the spring semester for a 5 week internship.
Luleå University of Technology Health science; Performing art (theater, dance); education

Most courses are held at Luleå campus, but there are also courses taught in English at Kiruna space campus and Piteå campus. You can choose courses from one campus only. The courses  available in English are mainly senior undergraduate courses. Contact the International Office in Luleå if you wish to study courses taught in Swedish

Karlstad university Nordlys students are welcome to apply to all courses taught in English for exchange students but are welcome to contact the International Office about the possibilities to study courses taught in Swedish
Mid Sweden University
 • Nursing, Teacher training, Industrial Design have very limited places. Will be looked at on a case by case basis. 
 • To study courses taught in Swedish, the student must have passed a Swedish language proficiency test (TISUS-test) or have another Scandinavian language as his/her native tongue.
Linnaeus University -

Opiskelijavaihto Sveitsissä

Sveitsi ei osallistu Erasmus-opiskelijavaihto-ohjelmaan, mutta Helsingin yliopistolla on yksikkökohtaisia sopimuksia sveitsiläisten yliopistojen kanssa. Opiskelijavaihtoa Sveitsiin ei lasketa mukaan Erasmus-ohjelman henkilökohtaiseen kuukausikiintiöön. Löydät Sveitsin yliopistojen kanssa solmitut vaihtosopimukset Mobility Onlinesta ohjelman Swiss-European Mobility Program -alta.

Lue lisää liikkuvuusapurahasta Sveitsiin täältä.

Heyning-Roelli Foundation offers additional scholarships for students with limited resourses. These grants do not affect the regular exchange grant. NOTE: The University of Helsinki is not linked with the Foundation and is not responsible for information regarding the foundation. All questions regarding the founation should be directed to the Heyning-Roelli Foundation. 

Nordplus- ja Nordlys-kohteet Pohjois- ja Baltianmaissa

Alakohtaisten Nordplus-verkostojen kohteet Pohjoismaissa ja Baltiassa ja yliopistonlaajuisen Nordlys-verkoston Nordplus-kohteet Pohjoismaissa

Kansainvälisty lähellä! Jos olet kiinnostunut suorittamaan vaihtosi Pohjoismaissa tai Baltian maissa, tutustu Nordplus-ohjelmaan ja Nordlys-verkostoon. Nordplus (jonka osa Nordlys on) on Pohjoismaiden ministerineuvoston liikkuvuusohjelma, joka on tarkoitettu korkeakoulujen perustutkinto-opiskelijoille. Jatko-opiskelijat eivät siis voi liikkua Nordplussan tai Nordlyssan kautta. Pohjoismaihin voi hakea opiskelijavaihtoon myös Erasmus-ohjelman kautta, katso tiedekuntien Erasmus-kohteet Euroopassa (tiedekuntakohtaisia kahdenvälisiä vaihtosopimuksia Euroopassa ja Pohjoismaissa) ja Yliopistonlaajuiset Erasmus-vaihtokohteet (Nordlys-verkoston Erasmus-kohteet Pohjoismaissa).

Nordplus-ohjelmaan kuuluu yliopistoja ja korkeakouluja Ruotsista, Norjasta (mukaan lukien Huippuvuoret), Islannista, Tanskasta (mukaan lukien Färsaaret ja Grönlanti), Ahvenanmaalta, Virosta, Latviasta sekä Liettuasta.

Norplus-vaihtoon voit lähteä  3–12 kuukaudeksi ja Nordlys-vaihtoon pääsääntöisesti korkeintaan lukukaudeksi. Hyvillä perusteilla vaihtoon voi lähteä lukukautta lyhemmäksi ajaksi, esimerkiksi suorittamaan lukukautta lyhemmän yksittäisen kurssin. Siinä tapauksessa hakemus tehdään Freemover short courses-ohjelman alla Mobility Onlinessa. Lyhytkursseista on omat ohjeet Opiskelijan Ohjeissa.

Pohjoismaisissa korkeakouluissa on sama opintopistemitoitus kuin Helsingin yliopistossa (ECTS).

Lue lisää Norplus-liikkuvuusapurahasta täältä.

Nordplus-ohjelma

Nordplus-ohjelma koostuu yliopistojen ja korkeakoulujen keskenään muodostamista itsenäisistä verkostoista. Verkostot ovat rakentuneet tietyn tieteenalan ympärille. Yksi yksittäisen verkoston korkeakouluista toimii verkoston koordinaattorina ja huolehtii esimerkiksi opiskelijoiden apurahojen maksusta.

Nordplus-opiskelijavaihtoon voi lähteä vain kyseisen verkoston tieteenalaa opiskeleva opiskelija. Et siis voi lähteä opiskelemaan muuta kuin omaa tieteenalaasi Nordplus-vaihdossa. Se, voitko lähteä oppianieestasi Nordplus-vaihtoon riippuu siitä, kuuluuko oppiaineesi yksikkö tai tiedekunta Nordplus-verkostoon. Jos omassa tiedekunnassasi on Nordplus-verkostoja näet ne alta. Nordplus-vaihtopaikkoja voi selata myös Mobility Onlinessa.

Nordlys-verkoston Nordplus-kohteet

Nordlys on yksi Nordplus-verkostoista, ja sitä koordinoidaan Helsingin yliopistossa. Nordlys-verkoston kuuluu yliopistoja Pohjoismaista, mutta ei Baltian maista. Nordlys on kaikkien tiedekuntien perustutkinto-opiskelijoille avoin verkosto, joka ei ole sidottu mihinkään tiettyyn oppiaineeseen. Voit hakea vaihtoon Nordlys-verkoston kautta mikäli tieteenalasi ei ole mukana Nordplus-verkostossa tai haluat opiskella jossakin Nordplus-verkostoosi kuulumattomassa pohjoismaisessa yliopistossa tai haluat opiskella vaihdossa muuta kuin tieteenalasi oppiainetta, esim.opintoja tutkintosi valinnaiseen opintokokonaisuuteen.

Suurin osa Nordlys-verskoston kohteista kuuluvat yliopistonlaajuiseen Erasmus-sopimukseen ja ne paikat haetaan Erasmus-ohjelman kautta, katso kohteet ja kuvaukset tarkemmin kohdasta Yliopistonlaajuiset Erasmus-vaihtokohteet.

Nordlys-verkoston Nordplus partneriyliopistot

Vaihtoyliopistoihin valitaan pääsääntöisesti lukukaudeksi, kaksi opiskelijaa syksyksi ja kaksi kevääksi. Mobility Online-portaalista näkee haettavat vaihtokohteet ja paikkamäärät. Yliopistot löytyvät Mobility Onlinesta Nordplus-ohjelman, Helsingin yliopiston alta.

 

Färsaaret

  Rajoituksia: Oppiaineet, joita ei voi opiskella Nordlys-vaihdossa
Fróðskaparsetur Føroya - University of the Faroe Islands You can mainly study in Danish

Ruotsi

  Rajoituksia: Oppiaineet, joita ei voi opiskella Nordlys-vaihdossa
University of Gothenburg Restricted subject areas for exchange students in faculty of business and law that has their own Nordplus agreements
Stockholm University Courses offered by the Stockholm Business School and the Department of Law are very popular.  Students should be flexible in their course selection. Please also bear in mind that the Stockholm Business School can only confirm any admittance to their courses about a week before the semester starts.

Department of Law and School of Business prioritize in the order of: 1) their own programme students, 2) their own exchange students 3) university wide (incl Nordlys) exchange students