Erasmus ja Nordplus vaihtokohteet Euroopassa

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Suosituin tapa lähteä opiskelijavaihtoon toiseen Euroopan maahan on Erasmus-ohjelma. Pohjoismaihin ja Baltiaan on mahdollista lähteä myös Nordplus-ohjelman kautta. Jos haluat tarkastella jonkun muun kuin oman koulutusohjelmasi vaihtokohteita, valitse kyseinen koulutusohjelma yllä olevasta valikosta. 

Erasmus-kohteet Euroopassa

Erasmus on Euroopan laajin korkeakouluopiskelijoiden vaihto-ohjelma.

Erasmus- vaihtoa tai harjoittelua voi olla enintään 12 kuukauden ajan kullakin tutkintotasolla (kandidaatti, maisteri, jatko-tutkinto). Esimerkiksi maisterivaiheen vaihtoon voi hakea jo ennen kandidaatiksi valmistumista, kunhan vaihtojakso toteutuu suoritettaessa maisterivaiheen opintoja. Yhden syklin koulutusohjelmissa, kuten esim. lääketieteessä, Erasmus-vaihtoa voi olla korkeintaan 24 kuukauden ajan.

Lue lisää Erasmus-harjoittelusta täältä.

Vaihtoyliopistot

Helsingin yliopiston partneriyliopistojen kanssa sopimat Erasmus-vaihtosopimukset ovat yksikkökohtaisia. Vaihtosopimukset voivat olla rajattu myös vain tietyn tasoisille opiskelijoille, esimerkiksi vain kandidaatti-, maisteri tai jatko-opiskelijoille.

Haettavana olevat vaihtopaikat löydät Mobility Online -hakuportaalista sen käyttöä varten on tehty tekniset käyttöohjeet. Näet kunkin vaihtokohteen Display details -kohdasta, onko sopimus voimassa omaan opintovaiheeseesi. Samasta kohdasta löydät myös esim. kielitaitovaatimukset ja muita huomautuksia. Lista sopimuksista päivitetään aina ennen haun alkamista.

Erasmus-sopimukset ovat aina yksikkökohtaisia. Jos haluat opiskella muita aineita kuin yksikön sopimuksen kattamaa alaa, sinun täytyy varmistaa sen onnistuminen vastaanottavasta yliopistosta ja siltä Helsingin yliopiston yksiköltä, jossa haluaisit opinnot hyväksilukea. Joissakin kohteissa (erityisesti Britannia) ei ole mahdollista opiskella muuta kuin sopimuslaitoksen tarjoamia kursseja.

Vaihtokohteet on tarkoitettu ensisijaisesti sopimukseen kirjatun alan opiskeluun vaihtoyliopistossa. Kohdeyliopistoissa on rajauksia sen suhteen, voiko vaihdossa opiskella alaa, jota hakija ei ole opiskellut aiemmin. Esimerkiksi oikeustieteelliset ja lääketieteelliset tiedekunnat eivät hyväksy muiden alojen opiskelijoita.

Hakeminen Erasmus-vaihtoon

Voit hakea Erasmus-vaihtopaikkoja kaksi kertaa vuodessa.

 • Pääasiallinen haku on helmikuussa, jolloin voit hakea vaihtoon joko koko seuraavaksi lukuvuodeksi, tai jommaksikummaksi lukukaudeksi.
 • Syksyn rästihaussa voit hakea mahdollisesti ylijääneitä vaihtopaikkoja saman lukuvuoden kevääksi.

Lue tarkat hakuajat, hakuilmoitukset ja hakuohjeet. Tietoa kielitaitovaatimuksista löydät täältä.

Rahoitus ja kustannukset

Erasmus-vaihtoon kuuluu liikkuvuusapuraha. Vaihto-opiskelijana voit joutua maksamaan esimerkiksi rekisteröitymismaksuja ja (erikois)kurssimaksuja, jotka käytännössä ovat olleet pieniä tai vähintään kohtuullisia. Maksujen määrä riippuu oppiaineesta ja vaihtomaasta. Esimerkiksi Saksassa tyypillinen rekisteröitymismaksu on noin 200-300 euroa.

Lue lisää Erasmus-vaihtoon kuuluvasta liikkuvuusapurahasta täältä.

Vaihto-opiskelun kesto

Erasmus-opiskelijavaihtojakso voi kestää 3-12 kuukautta tai vähintään yhden lukukauden mikäli opetuslukukauden virallinen kokonaiskesto on alle kolme kuukautta (esimerkiksi syyslukukausi Britanniassa). Vaihdon maksimikestoa rajoittavat myös vaihtosopimusten kuukausimäärät (esimerkiksi jos yksikölläsi on kuuden kuukauden sopimus vaihtoyliopistoon, et voi olla Erasmus-vaihdossa koko lukuvuotta). Koko vaihdon on myös tapahduttava yhden lukuvuoden aikana, eli jos lähdet vaihtoon kevätlukukaudeksi, et voi jatkaa Erasmus-vaihtoasi seuraavana syksynä.

Yleensä opetuslukuvuosi kestää Euroopassa 9-10 kuukautta. Vaihtoajaksi luetaan vain vaihtoyliopiston järjestämä orientaatio, kurssiopetus ja sitä välittömästi seuraavat, ensimmäiset tentit. Uusintatentit ja esseet eivät kuulu enää vaihtoaikaan. Esimerkiksi Saksassa tyypillinen vaihtoaika on 1.10.-28.2./1.4.-31.7. (lukukausi) tai 1.10.-31.7. (lukuvuosi). Vaikka opinto-oikeus virallisesti jatkuisikin lukuvuoden loppuun (Saksassa 30.9.), ei elo- ja syyskuuta lueta mukaan vaihtoaikaan ilman erillistä todistusta tuona aikana suoritettavista opinnoista, sillä normaaliopetusta ei elo- ja syyskuussa järjestetä. Vaihtoaikaan lasketaan vain se aika, jonka opiskelija on läsnä vaihtokohteessa. Esimerkiksi vaihdon jälkeen kotimaasta käsin vaihtoyliopistoon tehtyihin suorituksiin kuluvaa aikaa ei lasketa.

Pakollinen OLS-kielitestaus ennen ja jälkeen Erasmus-vaihdon

Euroopan komissio tarjoaa Erasmus+ -vaihtoihin osallistuville korkeakouluopiskelijoille mahdollisuuden opiskella verkossa useimpia EU-kieliä. Euroopan komissio testaa samalla opiskelijoiden kielitaidon kehittymistä ulkomaan oleskelun aikana. Testiin osallistuminen on pakollista. Jos vaihtosi opiskelukieli on joku täällä listatuista, saat kutsun kielitestiin sähköpostitse.

Kielivalmennus ja -testit tapahtuvat Online Linguistic Support -verkkopalvelussa (OLS). Opiskelija voi kartuttaa kielitaitoaan ajasta ja paikasta riippumatta ja saada myös näin vaihdostaan enemmän irti. Lue lisää kielitestistä ja -kurssista täältä.

Huomaathan, että OLS-kielikurssi korvaa vaihtokohteessa mahdollisesti järjestettävän vaihtoa edeltävän (pre-semester language course tms.) opiskelukielen kielikurssin. Et siis voi saada Erasmus-apurahaa vaihtoa edeltäville kyseisten opiskelukielien kursseille, koska voit osallistua OLS-kielikurssille.

 

Opiskelijavaihto Sveitsissä

Sveitsi ei osallistu Erasmus-opiskelijavaihto-ohjelmaan, mutta Helsingin yliopistolla on yksikkökohtaisia sopimuksia sveitsiläisten yliopistojen kanssa. Opiskelijavaihtoa Sveitsiin ei lasketa mukaan Erasmus-ohjelman henkilökohtaiseen kuukausikiintiöön. Löydät Sveitsin yliopistojen kanssa solmitut vaihtosopimukset Mobility Onlinesta ohjelman Swiss-European Mobility Program -alta.

Lue lisää liikkuvuusapurahasta Sveitsiin täältä.

Heyning-Roelli Foundation offers additional scholarships for students with limited resourses. These grants do not affect the regular exchange grant. NOTE: The University of Helsinki is not linked with the Foundation and is not responsible for information regarding the foundation. All questions regarding the founation should be directed to the Heyning-Roelli Foundation. 

Nordplus- ja Nordlys-kohteet Pohjois- ja Baltianmaissa

Nordplus-ohjelma ja Nordlys-verkosto

Kansainvälisty lähellä! Jos olet kiinnostunut suorittamaan vaihtosi Pohjoismaissa tai Baltian maissa, tutustu Nordplus-ohjelmaan ja Nordlys-verkostoon. Nordplus (jonka osa Nordlys on) on Pohjoismaiden ministerineuvoston liikkuvuusohjelma, joka on tarkoitettu korkeakoulujen perustutkinto-opiskelijoille. Jatko-opiskelijat eivät siis voi liikkua Nordplussan tai Nordlyssan kautta. Pohjoismaihin voi hakea opiskelijavaihtoon myös Erasmus-ohjelman kautta.

Nordplus-ohjelmaan ja Nordlys-verkostoon kuuluu yliopistoja ja korkeakouluja Ruotsista, Norjasta (mukaan lukien Huippuvuoret), Islannista, Tanskasta (mukaan lukien Färsaaret ja Grönlanti), Ahvenanmaalta, Virosta, Latviasta sekä Liettuasta.

Norplus- ja Nordlys-vaihtoon voit lähteä 1–12 kuukaudeksi. Hyvillä perusteilla vaihtoon voi lähteä lukukautta lyhemmäksi ajaksi, esimerkiksi suorittamaan lukukautta lyhemmän yksittäisen kurssin.

Pohjoismaisissa korkeakouluissa on sama opintopistemitoitus kuin Helsingin yliopistossa (ECTS).

Lue lisää Norplus ja Nordlys-liikkuvuusapurahasta täältä.

Nordplus-ohjelma

Nordplus-ohjelma koostuu yliopistojen ja korkeakoulujen keskenään muodostamista itsenäisistä verkostoista. Verkostot ovat rakentuneet tietyn oppiaineen ympärille. Yksi yksittäisen verkoston korkeakouluista toimii verkoston koordinaattorina ja huolehtii esimerkiksi opiskelijoiden apurahojen maksusta.

Nordplus-opiskelijavaihtoon voi lähteä vain kyseisen verkoston oppiainetta pääaineenaan opiskeleva opiskelija. Et siis voi lähteä opiskelemaan muuta kuin pääainettasi Nordplus-vaihdossa. Se, voitko lähteä koulutusohjelmastasi Nordplus-vaihtoon riippuu siitä, kuuluuko koulutusohjelmasi laitos tai tiedekunta Nordplus-verkostoon. Jos omassa tiedekunnassasi on Nordplus-verkostoja näet ne alta. Nordplus-vaihtopaikkoja voi selata myös Mobility Onlinessa.

Nordlys-verkosto

Nordlys on yksi Nordplus-verkostoista, ja sitä koordinoidaan Helsingin yliopistossa. Nordlys on kaikkien tiedekuntien tutkinto-opiskelijoille avoin verkosto, joka ei ole sidottu mihinkään tiettyyn oppiaineeseen. Voit hakea vaihtoon Nordlys-verkoston kautta mikäli koulutusohjelmasi ei ole mukana Nordplus-verkostossa tai haluat opiskella jossakin Nordplus-verkostoosi kuulumattomassa pohjoismaisessa yliopistossa tai haluat opiskella vaihdossa muuta kuin koulutusohjelmasi oppiainetta.

Jos haluat suorittaa vaihdossa sivuainekokonaisuuden, sinun tulee itse varmistaa koulutusohjelmastasi, että vaihdossa suoritettavat opinnot voidaan hyväksilukea tutkintoosi.

Nordlys-verkosto on siis tarkoitettu

 • opiskelijoille, joiden pääaine ei ole mukana Nordplus-verkostossa
 • opiskelijoille, jotka haluavat opiskella vaihdossa sivuainetta
 • opiskelijoille, joiden toivoma vaihtoyliopisto ei ole mukana oman aineen Nordplus-verkostossa mutta on mukana Nordlys-verkostossa

Huomioi siis, että et voi hakea Nordlyssan kautta vaihtoon mikäli koulutusohjelmasi on jo mukana Nordplus-verkostossa ja toivomasi vaihtoyliopisto on osa kyseistä verkostoa. Tällöin silloin sinun pitää hakea vaihtoon oman Nordplus-verkostosi kautta. Lisäksi oikeustiedettä, lääketiedettä, hammaslääketiedettä, eläinlääketiedettä ja farmasiaa voi usein opiskella vain ainekohtaisten Nordplus-verkostojen kautta.

Lisätietoa saat sähköpostilla osoitteesta studentexchange@helsinki.fi sekä verkoston sivuilta.

Nordlys-verkoston partneriyliopistot

Vaihtoyliopistoihin valitaan pääsääntöisesti kaksi opiskelijaa koko lukuvuodeksi tai kaksi opiskelijaa syksyksi ja kaksi kevääksi. Mobility Online-portaalista näkee haettavat vaihtokohteet ja paikka määrät.

Tanska
  Rajoituksia: Oppiaineet, joita ei voi opiskella Nordlys-vaihdossa
 
Aalborg University  
University of Copenhagen Dentistry, Medicine, Law, Cognition & Communication, Global Development, Security Risk Management, Advanced Migration Studies, Applied Cultural Analysis
Roskilde University  
University of Southern Denmark Medicine traineeship is limited
Aarhus University Law, Psychology, Political Science and Business do not accept Nordlys students
 
Grönlanti
  Rajoituksia: Oppiaineet, joita ei voi opiskella Nordlys-vaihdossa
Ilisimatusarfik - Greenland University Voit opiskella pääasiassa vain tanskan kielellä.

 

Färsaaret
  Rajoituksia: Oppiaineet, joita ei voi opiskella Nordlys-vaihdossa
Fróðskaparsetur Føroya - University of the Faroe Islands Voit opiskella pääasiassa vain tanskan kielellä.

 

Islanti
  Rajoituksia: Oppiaineet, joita ei voi opiskella Nordlys-vaihdossa
University of Iceland Only master students accepted in Law and Economics.
University of Akureyri  
Reyjavik University MBA, Iceland School of Energy, MSc in Clinical Psychology

 

Norja
  Rajoituksia: Oppiaineet, joita ei voi opiskella Nordlys-vaihdossa
NTNU – Norwegian University of Science and Technology Architecture, Medicin
University of Bergen  
University of Oslo Medicine, Dentistry, Pharmacy have limitations.
University of Stavanger  
University of Tromsø Students cannot apply for courses that are not listed as singular courses in our course catalogue.
University of Agder  
UNIS - The University Centre in Svalbard, Spetsbergen  

 

Ruotsi
  Rajoituksia: Oppiaineet, joita ei voi opiskella Nordlys-vaihdossa
University of Gothenburg School of Business, Economics and Law, Courses in English at the Faculty of Social Sciences
Linköping University only courses at Faculty of Arts and Sciences available
Uppsala University  
Umeå University  
Stockholm University No - however there are limited spots at courses given by the Department of Law and School of Business due to their popularity. They prioritize in the order of: 1) their own programme students, 2) their own exchange students 3) university wide (incl Nordlys) exchange students
Lund University 1. Prerequisites for each course can be found on the website of the relevant department. Many courses require at leastone year of full-time studies within the subject area.
 

2. Due to high demand at the School of Economics and Management admittance to a full-time course load cannot be guaranteed. This includes courses in Economics,Management and Business. Student who take courses at the School of Economics often take 15ECTS at that faculty and 15ECTS at other faculties.

3. Courses in Journalism are not available

4. The Department of Industrial Design and the School ofArchitecture require three years of prior studies in the subject.

5. Faculty of Performing Arts, the Malmö Art Academy and the Faculty of Medicine mainly admit students withinspecific faculty/department agreements.

Örebro university  
Luleå University of Technology  
Karlstad university Nordlys students are welcome to apply to all courses taught in English for exchange students but are welcome to contact the International Office about the possibilities to study courses taught in Swedish
Mid Sweden University Nordlys students are welcome to apply to all courses taught in English for exchange students but are welcome to contact the International Office about the possibilities to study courses taught in Swedish
Linnaeus University  

Humanistisen tiedekunnan Nordplus-verkostot

Hissa-nätverket - Historia

Partneriyliopistot
University of Iceland (IS) Norwegian University of Science and Technology (NO) Aarhus University (DK)
Lund University (SE) The Arctic University of Norway (NO)  
Uppsala University (SE) University of Copenhagen (DK)  

 

NORDPLUS Network in Philosophy - Käytännöllinen filosofia

 • Vaihtokohteet löytyvät valtiotieteellisen tiedekunnan alta Mobility Onlinesta! Paikat ovat haettavissa myös humanistisen tiedekunnan opiskelijoille.
 • Verkoston yhdyshenkilö AnneSophie Hokkanen (studentexchange@helsinki.fi)
 • Koordinaattori: University of Iceland (IS) (mike@hi.is)
Partneriyliopistot
University of Iceland (IS) University of Gothenburg (SE) Tallinn University (EE)
Bifrost University (IS) Uppsala University (SE) University of Tartu (EE)
University of Akureyri (IS) The Arctic University of Norway (NO) University of Bergen (NO)
Linköping University (SE) Mykolas Romeris University (LT) University of Oslo (NO)
Stockholm University (SE) Vilnius University (LT) University of Copenhagen (DK)
Södertörn University (SE) Vytautas Magnus University (LT) Aarhus University (DK)
Lund University (SE) Riga Stradins University (LV) University of the Faroe Islands (FO)
Umeå University (SE) University of Latvia (LV)  

 

NordUd - Suomen kieli ja kielitiede

Developing the quality of education at Scandinavian departments, departments of Finnish and departments of linguistics in the Nordic countries and the Baltic States.

HUOM! Ei pitkiä opiskelijavaihtoja!

Partneriyliopistot
Stockholm University (SE) University of Copenhagen (DK) University of Oslo (NO)
Tartu University (EE) University of Iceland (IS) Vytautas Magnus University (LT)
University of Bergen (NO) University of Latvia (LV) Vilnus University (LT)

 

Nordliks - Pohjoismaiset kielet ja kirjallisuus

Partneriyliopistot
Greenland University (GL) University of the Faroe Islands (FO) Aalborg University (DK)
Norwegian University of Science and Technology (NO) Uppsala University (SE) Aarhus University (DK)
University of the Arctic (Tromso) (NO) Växjö University (SE) University of Copenhagen (DK)
University of Oslo (NO) Örebro University (SE) University of Southern Denmark (DK)
University of Agder (NO) Göteborg university (SE) Roskilde University (DK)
University of Bergen (NO) Stockholm University (SE) University of Iceland (IS)
Tartu University (EE) Umeå University (SE)  

Kasvatustieteellisen tiedekunnan Nordplus-verkostot

Opettajankoulutuslaitos

Nordplus Network for Teacher Education (NNTE)

Educational sciences, pedagogy and didactics

Partneriyliopistot
Göteborg university (SE) Kaunas Vytautas Magnus University (LT) University College South Denmark (DK)
Stockholm University (SE) Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (NO) Via University College Silkeborg, College of Education (DK)
Uppsala University (SE) Riga Teacher Training and Educational Management Academy (LV) University College Lillebælt (DK)
University of Iceland (IS) University of Latvia (LV) University of Faroe Islands (FO)
University of Akureyri (IS) Talinn University (EE)  

 

NordFo nettverket - Nordic Forum for research and Development in Craft and Design

Partneriyliopistot
Kolding School of Design (DK) Sámi University College (NO) Aalto University (FI)
Metropolitan University College (DK) Telemark University College (NO) University of Eastern Finland (FI)
Tallinn University (EE) The Arctic University of Norway (NO) University of Jyväskylä (FI)
University of the Faroe Island (FO) University of Stavanger (NO) University of Lapland (FI)
Iceland Academy of the Arts (IS) Volda University College (NO) University of Turku (FI)
University of Iceland (IS) Konstfack (SE) Åbo Akademi University (FI)
Riga Teacher Training and Educational Management Academy (LT) Linköping University (SE)  
Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (NO) Umeå University (SE)  

 

Nordplus Network Nordisk Kulturnettverk

Ei pitkäkestoista opiskelijaliikkuvuutta!

Partneriyliopistot
Malmö University (SE) University of Iceland (IS)
Telemark University College (NO) University College South (DK)

Valtiotieteellisen tiedekunnan Nordplus-verkostot

Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos

NORDPLUS Network in Philosophy - Käytännöllinen filosofia

Verkosto avoinna sekä humanistisen tiedekunnan ja valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoille.

Partneriyliopistot
University of Iceland (IS) University of Gothenburg (SE) Tallinn University (EE)
Bifrost University (IS) Uppsala University (SE) University of Tartu (EE)
University of Akureyri (IS) The Arctic University of Norway (NO) University of Bergen (NO)
Linköping University (SE) Mykolas Romeris University (LT) University of Oslo (NO)
Stockholm University (SE) Vilnius University (LT) University of Copenhagen (DK)
Södertörn University (SE) Vytautas Magnus University (LT) Aarhus University (DK)
Lund University (SE) Riga Stradins University (LV) University of the Faroe Islands (FO)
Umeå University (SE) University of Latvia (LV)  

 

Nordplusnetværk i statskundskab - Yleinen valtio-oppi

Huom! Hakijalla tulee ollan 120 op, jotta hän voi saada verkoston myöntämän apurahan. Poikkeuksena Aarhus University joka hyväksyy ainostaan maisterin tason opiskelijoita.

Partneriyliopistot
Lund University, Department of Political Science (SE) University of Iceland (IS) Aarhus University (DK)
University of Gothenburg (SE) University of Bergen (NO) University of the Faroe Islands (FO)
University of Stockholm (SE) University of Tromsø (NO) University of Iceland (IS)
Umeå University (SE) University of Copenhagen (DK)  
University of Uppsala (SE) University of Southern Denmark (DK)  

 

Sosiaalitieteiden laitos

Media and Communication studies - Viestintä

Partneriyliopistot
Greenland University (GL) University of Bergen (NO) University of Copenhagen (DK)
Göteborg University (SE) University of Oslo (NO) Roskilde University (DK)
Stockholm University (SE) Volda University College (NO) University of Southern Denmark (DK)
Norwegian University of Science and Technology (NO) Aalborg University (DK)  
University of Agder (NO) Aarhus University (DK)  

 

Kundskabsproduktion i socialt arbejde - Sosiaalityö

Partneriyliopistot
Linköping University (SE) NTNU / Sør-Trøndelag University College (NO) Via University College (DK)
Linnaeus University (SE) University of Agder (NO) Aalborg University (DK)
Malmö University (SE) University of Stavanger (NO) University of Iceland (IS)

 

Sosiaalipsykolgian verkosto

 • Opiskelijavaihdot ja hallinto: AnneSophie Hokkanen (studentexchange@helsinki.fi)
 • Akateeminen yhteyshenkilö: Nelli Hankonen
 • Kooridnaattori: University of Helsinki (FI)
Partneriyliopistot
University of Gothenburg (SE) University of Bergen (NO)
 

Baltic-Nordic Network on Education in Survey Statistics / 2017

Ei opiskelijavaihtoja!

Partneriyliopistot
Stockholm University (SE) University of Latvia (LV) Vilnius GediminasTechnical University (LT-VGTU)
University of Latvia (LV) University of Tartu (EE) Örebro University (SE)