Hae harjoitteluun ulkomaille

Lähes kaikkiin tutkintoihin on mahdollista sisällyttää työharjoittelujakso, jonka voit suorittaa myös ulkomailla. Kansainvälistä harjoittelua varten voit hakea joko Erasmus-harjoittelutukea, kansainvälisen harjoittelun apurahaa tai yliopiston harjoittelutukea.

Täältä löydät ohjeita mm. kansainvälisen harjoittelupaikan löytämiseen, Erasmus-harjoittelusta ja rahoituksesta.

 

Kuka voi lähteä?

Jotta voit lähteä opintoihin liittyvään harjoitteluun ulkomaille...

 • sinun on oltava harjoittelun aikana Helsingin yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija. Erasmus-työharjoitteluun Eurooppaan voi myös lähteä välittömästi maisteriksi valmistumisen jälkeen.
 • sinun tulee ensin etsiä itsellesi harjoittelupaikka.
 • sinun on sovittava harjoittelun ajoittamisesta ja sisällyttämisestä tutkintoosi oman koulutusohjelmasi/oppiaineesi/laitoksesi/tiedekuntasi harjoitteluyhdyshenkilön kanssa. Työharjoittelusta ei tarvitse välttämättä saada opintopisteitä, mutta siitä on vähintään saatava merkintä Diploma Supplementiin eli tutkintotodistuksen liitteeseen.

Harjoittelupaikan löytäminen

Yleensä opiskelijat etsivät sopivan työharjoittelupaikan itse. Voit käydä keskustelemassa oman yksikkösi harjoitteluvastaavan kanssa kansainvälisestä harjoittelusta ja kysymässä mahdollisia vinkkejä oman koulutusohjelmasi/oppiaineesi yleisistä tai hyväksi havaituista harjoittelupaikoista. Myös urapalvelut antaa neuvontaa harjoitteluun osallistumisesta ja siihen valmistautumisesta. Työharjoittelun ajoittamisesta ja sisällyttämisestä tutkintoosi voit olla yhteydessä oman koulutusohjelmasi/oppiaineesi/laitoksesi/tiedekuntasi harjoitteluyhdyshenkilöön.

Sopivaa harjoittelupaikkaa etsiessä voi hyödyntää eri maiden työpaikkatietokantoja. Pelkkiin avoimiin harjoittelupaikkatarjouksiin ei kuitenkaan kannata keskittyä, koska usein paras harjoittelumahdollisuus löytyy, kun otat suoraan yhteyttä kiinnostaviin työnantajiin. Harjoittelupaikkatarjouksia on melko vähän julkisessa haussa, mutta moni työnantaja on kiinnostunut vastaanottamaan motivoituneen ja osaavan harjoittelijan, kun sopiva henkilö osuu kohdalle.

Urapalveluissa autetaan ansioluettelon ja työhakemuksen laatimisessa. Hyvään alkuun pääsee tutustumalla urapalvelujen työnhakuvinkkeihin.

Harjoittelupaikka voi löytyä myös jonkin toisen organisaation harjoitteluohjelman kautta. Lisätietoja eri harjoitteluohjelmista löytyy OPH:n sivuilta. Harjoittelupaikkoja ulkomailla voi etsiä RekryNetista. Voit halutessasi myös kirjautua Euroopan komission portaaliin, tehdä itselleen profiilin ja etsiä sopivia harjoittelupaikkoja. Opettamiseen liittyviä harjoittelupaikkoja Euroopassa voi etsiä EU:n komission School Education Gateway -portaalista

Ulkomaan harjoittelun rahoitus

Voit hakea työharjoitteluusi Liikkuvuuspalveluista joko Erasmus-työharjoittelun apurahaa tai kansainvälisen harjoittelun matka-apurahaa. Nämä kaksi apurahaa poissulkevat toisensa eikä kummankaan lisäksi voi saada muuta rahoitusta OPH:sta tai Helsingin yliopistosta. Harjoittelusta voi kuitenkin saada palkkaa työnantajalta.

Molempien apurahojen haku on jatkuva ja apurahahakemus tehdään Mobility Online -järjestelmässä. Hae apurahaa kun harjoittelupaikkasi on varmistunut ja harjoittelun sisällyttämisestä tutkintoon on sovittu yksikössäsi.  Lue tarkat hakuohjeet alta.

 

Voit hakea ulkomaan harjoitteluusi yhtä seuraavista apurahoista Liikkuvuuspalveluista:

 1. Erasmus-työharjoittelun apuraha

Lukuvuosi 2017–2018

Ryhmä 1: 480 € / kk

Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Norja, Ranska, Ruotsi, Tanska

Ryhmä 2: 420 € / kk

Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Islanti, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Makedonia, Malta, Portugali, Puola, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Turkki, Unkari, Viro

Täysi kalenterikuukausi lasketaan mistä tahansa kuukauden päivästä seuraavan kuukauden samaa päivää edeltävään päivään. Esimerkiksi 3.10. – 2.11. Ylijääneiltä päiviltä lasketaan päiväkohtainen apuraha, joka on 480 € / 30 pvä = 16 € tai 420 € / 30 pvä = 14 €.

Erasmus-ohjelmaa rahoittaa Euroopan unioni. Euroopan komission antamia reunaehtoja noudattaen ryhmän kaksi apurahojen laskennassa käytetään kahta desimaalia. Apurahasummia ei pyöristetä ylöspäin.

Harjoittelun ajankohdasta sovittaessa työnantajan kanssa on hyvä ottaa huomioon, että vaihdon minimikesto on 2 kokonaista kalenterikuukautta. Harjoittelu kannattaa sopia alkamaan ja päättymään arkipäivään, jos viikonloppuna ei työskennellä.

Erasmus-työharjoittelun todellinen kesto tarkistetaan vaihtojakson päätyttyä työtodistuksesta. Jos kesto on suunniteltua lyhyempi, apurahan ylimääräinen osa peritään takaisin vaihdon päätyttyä. Jos harjoittelun kesto jää alle minimikeston, peritään koko apuraha takaisin.

Harjoittelun pidentymisestä tulee ilmoittaa Liikkuvuuspalveluihin kuukautta ennen alkuperäisen jakson päättymistä. Silloin tulee solmia uusi harjoittelusopimus. Lisäapurahaa pidentyneestä harjoittelusta ei makseta takautuvasti harjoittelun jo päätyttyä.

Apurahaa voi hakea harjoittelun jo alettua, mutta sitä ei myönnetä enää kun harjoittelu on päättynyt.

Erasmus-työharjoitteluun voi lähteä EU- tai ETA-maahan sekä Turkkiin yritykseen, yksityiseen tai julkiseen organisaatioon, mutta ei kuitenkaan EU-organisaatioon, EU-ohjelmia hallinnoiviin organisaatioihin tai lähettävän maan / opiskelijan kotimaan diplomaattiseen edustustoon ulkomailla.

Tarkempia tietoja Erasmus-työharjoittelusta löydät alta.

 

2  Kansainvälisen harjoittelun matka-apuraha

Eurooppaan 300 € (Erasmuksen sijasta, sis. Venäjä) ja Euroopan ulkopuolelle 900 €.

Lue lisää kansainvälisen harjoittelun matka-apurahan hakemisesta ohjeessa ”Kansainvälisen matka-apurahan hakeminen”.

 

Palkasta ja opintotuesta

Työnantajat voivat maksaa palkkaa tai tarjota asunnon tai muita etuja. Palkka tai muut etuudet eivät vaikuta apurahan saamiseen.

Jos saat riittävästi opintopisteitä (5 op kuukaudessa), voit hakea myös Kelan opintotukea harjoittelusi ajaksi. Saat opintotukihakemuksen liitteeksi tarvittavan todistuksen (Traineeship Certificate) Liikkuvuuspalveluiden harjoitteluyhdyshenkilöltä kun harjoittelutukihakemuksesi on hyväksytty.

Oletko työsuhteessa Helsingin yliopistoon?

Mikäli vaihtoapuraha myönnetään opiskelijalle, jolla on työsuhde Helsingin yliopistoon, apuraha maksetaan ensimmäisenä mahdollisena työsuhteen päättymisen jälkeisenä maksupäivänä.

 • Helsingin yliopistossa työsuhteessa olevalle ei voida maksaa samanaikaisesti palkkaa ja apurahaa verotuksellisista syistä. Tällaisessa tilanteessa verottaja voi tulkita apurahan palkkatuloksi, josta voidaan pidättää veroa jälkikäteen. Lähtökohtaisesti apurahasta ei makseta veroa.
 • Apurahan saadaksesi sinun tulee hakea työstävapautusta yksiköstä, jossa työskentelet tai todistaa, että työsuhteesi päättyy maksupäivään mennessä.Työstävapautusta haetaan työntekijän SAP HR-portaalista. Lisäksi sinun tulee ilmoittaa työsuhteesi päättymispäivä (esim. työtodistus) vaihtokoordinaattorille, jotta tieto voidaan ohjata eteenpäin palvelukeskukseen.

Erasmus-harjoittelu

Erasmus-harjoitteluksi hyväksytään 2-12 kokonaista kuukautta kestävä työharjoittelu, joka kuuluu opintoihin joko pakollisena tai vapaaehtoisena osana. Työtunteja tulee olla vähintään 30 h viikossa.

Harjoittelijat saavat Erasmus-apurahan, joka kattaa osan harjoittelun kustannuksista. Erillisiä hakuaikoja ei ole, vaan apurahahaku on jatkuva. Apurahan hakuohjeet löydät ohjeesta ” ”Kansainvälisen matka-apurahan hakeminen” ja päiväkohtaiset apurahasummat ”Ulkomaan harjoittelun rahoitus”.

 

Erasmus-työharjoitteluun voi lähteä EU- tai ETA-maahan tai Turkkiin. Harjoittelupaikkana voi olla yritys tai yksityinen tai julkinen organisaatio, mutta harjoittelupaikaksi eivät sovi

 • EU-organisaatiot (myös erityistoimistot sivun alaosassa)
 • EU-ohjelmia hallinnoivat organisaatiot (maiden kansalliset Erasmus-toimistot) tai
 • Lähettävän maan tai opiskelijan kotimaan diplomaattiset edustustot ulkomailla (ks. myös Suomen edustustot kansainvälisissä järjestöissä ja tuomioistuimissa)

  Muut opiskelijan kotimaata edustavat organisaatiot ulkomailla (esim. kulttuuri- ja tiedeinstituutit, alueelliset edustustot, koulut, vientikeskukset) ovat hyväksyttäviä harjoittelupaikkoja. Siinä tapauksessa on varmistettava, että Erasmus-harjoittelun monikulttuurinen ulottuvuus toteutuu.
  Euroopan neuvosto (Council of Europe) on EU:sta irrallaan oleva poliittinen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö ja täten Erasmus-kelpoinen työharjoittelupaikka. Sen sijaan Eurooppa-neuvosto (European Council) on EU:n ylin poliittinen elin, joten ei Erasmus-kelpoinen harjoittelupaikka.
  Harjoittelun voi tehdä myös korkeakoulussa, esim. erillislaitoksessa; sairaalassa, laboratoriossa ja kirjastossa. Tällaisessa tapauksessa opiskelijan lähettävä yksikkö tarvittaessa yhdessä liikkuvuuspalveluiden kanssa tulkitsee, onko kyseessä opiskelu- vai harjoittelujakso ja näin ollen kumpaa apurahaa opiskelijalle maksetaan.

  Huom! Sveitsi ei osallistu Erasmus-ohjelmaan, eikä sinne voi hakea Erasmus-työharjoitteluun muualle kuin sveitsiläisiin korkeakouluihin. Jos suunnittelet harjoittelua sveitsiläisessä korkeakoulussa, otathan yhteyttä osoitteeseen studentexchange@helsinki.fi.
   
  Helsingin yliopiston hakuehdot Erasmus-työharjoitteluun
  Erasmus-työharjoitteluapuraha voidaan myöntää Helsingin yliopiston perus- tai jatkotutkinto-opiskelijalle

 • jolla on takanaan vähintään yhden lukuvuoden korkeakouluopinnot ennen harjoittelun alkua
 • jonka harjoittelun kesto mahtuu kyseisen tutkintotason 12 kk kiintiöön
 • jonka opinto-oikeus on voimassa harjoittelun päättymiseen saakka.
 • joka ei saa kyseiseen harjoitteluun muuta rahoitusta Helsingin yliopistosta tai OPH:sta
  Helsingin yliopistosta tutkinnostaan valmistuvalle opiskelijalle
 • joka hakee harjoittelutukea ennen valmistumispäiväänsä
 • jolla on harjoittelun keston verran kuukausia jäljellä maisterivaiheen 12 kk kiintiöstä
 • jonka harjoittelu päättyy viimeistään 12 kk päästä valmistumispäivästä
  Erasmus+ -ohjelman yhteisissä maisteriohjelmissa apurahalla opiskelevat opiskelijat eivät voi saada samanaikaisesti Erasmus-opiskelijaliikkuvuuden tai -harjoittelun apurahoja.
  Harjoittelun aikana ei voi valmistua maisteriksi, vaan valmistumista edeltävää ja jälkeistä harjoittelua käsitellään kahtena eri liikkuvuusjaksona ja niihin tulee tehdä omat hakemuksensa.

 

 1. Erasmus-työharjoittelun hakuohjeet

1.1 Harjoittelun päivämäärät

Erasmus-työharjoittelun apuraha on päiväkohtainen. Jos sinun ei ole tarkoitus työskennellä viikonloppuisin, sovi harjoitteluaika alkamaan ja päättymään arkipäivänä. Harjoittelun päivämäärät tarkistetaan harjoittelun jälkeen työtodistuksesta. Muista myös, ettei harjoittelun kesto saa alittaa minimikestoa 2 täyttä kalenterikuukautta.

1.2 Tietojen kerääminen työnantajasta

Tarvitset Erasmus-työharjoittelun apurahahakemuksen täyttämiseen tietoja harjoittelupaikastasi. Kerää tarvittavat tiedot tietojenkeruulomakkeella ennen kuin täytät rekisteröitymislomakkeen Mobility Onlinen hakuportaalissa. Rekisteröitymisen jälkeen et voi itse muokata rekisteröitymislomakkeen tietoja. Työnantajasi tarvitsee myös listan koodeista kuvaamaan työpaikkaa, jotka löydät apupaperista.

Tietojenkeruulomake (pdf)

Apupaperi koodien etsimiseen (pdf)

Voit tallentaa nämä dokumentit itsellesi ja lähettää ne sähköpostin liitteenä työnantajallesi.

 

1.3 Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja ehdot:

 

1.4 Kirjaudu Mobility Onlineen Helsingin yliopiston AD-tunnuksillasi ja täytä hakulomake

 • Ohjeet Erasmus-työharjoitteluhakemuksen täyttämiseen Mobility Onlinessa (pdf)
 • Huom! "Semester" määräytyy harjoittelun alkamispäivämäärän mukaan
 • Huom! "Responsible person" Helsingin yliopistossa voi olla esimerkiksi yksikkösi harjoitteluyhdyshenkilö tai jos sellaista ei ole, esim. koulutusohjelmasi koulutussuunnittelija. Se ei siis ole liikkuvuuspalveluiden edustaja. Huomioi, että myös työpaikalla tulee olla "responsible person", esim. mentorin esimies.

 

1.5 Tulosta ja täytä yhdessä työnantajan ja laitoksen edustajan kanssa harjoittelusopimus (Learning Agreement for Traineeship).

Tässä on alaviitteet sähköisesti, josta pääset tarvittaessa avaamaan linkit.

1.6. Palauta seuraavat hakuliitteet: Mikko Moilaselle sähköpostin liitteenä studentexchange@helsinki.fi:

 • Learning Agreement for Traineeships täytettynä ja kolmen osapuolen allekirjoittamana. Palauta vain allekirjoitettuun paperiin saakka. Muut ovat sinulle tiedoksi. Säilytä alkuperäinen sopimus!
 • Epävirallinen opintosuoritusote. Tästä tarkistetaan opintojesi vaihe ja oikea kiintiö Erasmus-kuukausillesi.

 

1.7. Jos hakemuksessasi ei ole täydennettävää, tulet saamaan Mobility Online järjestelmästä automaattisen hyväksymisviestin. Sinun tulee tämän jälkeen käydä hyväksymässä apurahaehdot sähköisesti Mobility Online -hakijatililläsi. Apurahaasi ei voida laittaa maksuun, ennen kuin ehdot on käyty hyväksymässä.

 

1.8. Hyväksymissähköpostin jälkeen saat kutsun Euroopan komission kielitaitotestiin (OLS). Lue täältä lisää tästä Erasmus-apurahaan kuuluvasta pakollisesta kielitaitotestistä.

Hakemuksen teko kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Allekirjoitusten saaminen ja vakuutusasioiden selvittäminen voi viedä yllättävän kauan aikaa. Apurahaa voi hakea harjoittelun jo alettua, mutta sitä ei makseta enää harjoittelun päätyttyä. Hakemuksen käsittelyyn ja apurahan maksatukseen kuluu vähintään 2 kuukautta palauttamisesta.

Kielitaito

Työkieli harjoittelupaikassa

Työkieli ei ole välttämättä aina kohdemaan kieli. Kaikki työnantajat eivät edellytä kohdemaan kielen sujuvaa hallintaa, vaan apuna voidaan usein käyttää esimerkiksi englantia.

Pakollinen kielitestaus ennen ja jälkeen Erasmus-harjoittelun

Erasmus-työharjoittelussa työnantaja määrittelee riittävän kielitaitotason Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) mukaisesti. Ennen apurahan maksua, Erasmus-harjoittelijan tulee tehdä kielitesti. Testin tulos ei vaikuta harjoitteluapurahan saamiseen tai harjoittelupaikan hyväksyntään, vaan tulos tulee oman kielitaitosi arvioinnin työkaluksi. Euroopan komissio tarjoaa Erasmus+ -vaihtoihin osallistuville korkeakouluopiskelijoille mahdollisuuden opiskella verkossa useimpia EU-kieliä.

Euroopan komissio testaa samalla näillä kielillä työskentelevien ja opiskelijoiden kielitaidon kehittymistä ulkomaan oleskelun aikana. Testiin osallistuminen on pakollista. Jos harjoittelupaikkasi työkieli on joku Eramus alueen kielistä, liikkuvuuspalvelut lähettää sinulle kutsun kielitestiin sähköpostitse.

Kielitestistä ja siihen liittyvästä mahdollisesta online-kielikurssista saat lisätietoa täältä.

Vakuutusasioista

Harjoitteluapuraha voidaan komission sääntöjen mukaan maksaa vain, jos opiskelijalla on harjoittelun ajalle voimassa olevat terveys-, vastuu- ja tapaturmavakuutus. Terveysvakuutus hoituu Kelasta saatavalla eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.

On suositeltavaa, että työnantaja tarjoaisi vastuuvakuutuksen, josta sinun tulee neuvotella työnantajan kanssa. Sen tulee kattaa vähintään harjoittelijan aiheuttamat vahingot työpaikalla. Jos työnantaja ei tarjoa vastuuvakuutusta, sinun tulee hankkia sellainen itsenäisesti ja varmista työnantajaltasi, että se on tarpeeksi kattava. Vastuuvakuutusta voi tiedustella ammattiliitosta tai vakuutusyhtiöstäsi matkavakuutuksen tai kotivakuutuksen lisäosaksi.

Helsingin yliopistossa tutkintoa tekevillä opiskelijoilla (ei siis vastavalmistuneet) on voimassa tapaturmavakuutus, joka ei kuitenkaan korvaa matkoja harjoittelupaikkaan eikä työhön liittyviä matkoja työaikana. Tässä on linkki Lähitapiolan vakuutusselostukseen (pdf). Työpaikan tarjoama tapaturmavakuutus on luultavasti kattavampi kuin yliopiston tarjoama suppea tapaturmavakuutus. Vastavalmistuneen harjoittelijan tulee huolehtia myös tapaturmavakuutuksesta itsenäisesti, jos työnantaja ei sitä tarjoa.

Suosittelemme vahvasti matkavakuutuksen ottamista, sillä Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei korvaa esim. sairaalahelikopterin kuljetuksia Suomeen eikä yliopiston tapaturmavakuutus korvaa työajan ulkopuolella sattuneita tapaturmia tai esim. taskuvarkauksia.

Työharjoittelun pidentäminen

Erasmus-työharjoittelun pidentämistä täytyy hakea viimeistään 1 kk ennen alkuperäisen harjoitteluajan päättymistä. Pidennetyltä harjoitteluajalta voidaan maksaa Erasmus-apurahaa, kun sitä on haettu ajoissa.

Mikäli haluaisit jatkaa Erasmus-työharjoitteluasi harjoittelupaikassasi, ja tämä sopii työnantajallesi, toimi seuraavasti:

1. Kirjaudu Mobility Online -hakijatilillesi

2. Tulosta tililtäsi Notification of changes -muutoslomake ja kirjaa siihen uudet päivämäärät sekä mahdolliset muut muutokset alkuperäiseen Learning Agreementiin.

3. Hyväksytä muutokset työnantajallasi sekä liikkuvuuspalveluissa. Hyväksynnäksi kelpaa myös sähköpostikuittaus.

4. Toimita Notification of changes sähköpostin liitteenä osoitteeseen studentexchange@helsinki.fi.

Kansainvälisen työharjoittelun matka-apuraha (yleensä EU:n ulkopuolelle), ei ole sidottu harjoittelun kestoon. Harjoitteluansa pidentävän opiskelijan tulee saada kotilaitokseltaan hyväksyntä, ettei pidentynyt harjoittelu esim. viivästytä opintoja tarpeettomasti. Muistathan kertoa harjoittelun pidentymisestä liikkuvuuspalveluihin, jotta osaamme muistuttaa sinua oikeaan aikaan työtodistuksen palauttamisesta, joka on matka-apurahan ehto.

Muulla tavoin harjoitteluun

Jos et hae kumpaankaan ylläolevista, tarkista myös seuraavat mahdollisuudet:

 • Yliopiston tukema harjoittelutuki.
 • Säätiöiden ja rahastojen apurahat, kts. esim. http://www.aurora-tietokanta.fi/
 • Useilla harjoitteluohjelmilla (esim. OPH:n eli entisen CIMO:n ohjelmilla) on omat apurahakäytänteensä. OPH:n myöntämä apuraha sulkee pois kaikki Helsingin yliopiston rahoitusmuodot.
  Liikkuvuuspalveluista saa neuvontaa vain Erasmus-työharjoitteluapurahan ja kansainvälisen harjoittelun matka-apurahan hakemiseen. Hakiessasi harjoitteluun muuta kautta, voit kääntyä urapalveluiden puoleen, traineeships@helsinki.fi.

Miten kansainvälisen harjoittelun matka-apuraha haetaan

Kirjaudu Mobility Onlinen rekisteröitymislomakkeelle yliopiston käyttäjätunnuksellasi ja jätä hakemuksesi. Rekisteröitymisvaiheessa Mobility Online -järjestelmän hakulomakkeelle kirjoittamasi sähköpostiosoite on se, jota käytetään kaikessa viestinnässä hakemukseen liittyen, ml. apurahaan liittyvissä asioissa. Seuraa siis antamaasi sähköpostiasi.

Ohjeet hakemuksen tekemiseen Mobility Onlinessa

Kansainvälisen harjoittelun matka-apurahahakemuksen tulee sisältää seuraavat asiakirjat:

 1. täytetty hakemuslomake, johon kuuluu oppiaineen/laitoksen/tiedekunnan vahvistus siitä, että ko. paikassa suoritettu harjoittelu voidaan hyväksyä osaksi opintoja
 2. kopio työharjoittelusopimuksesta tai työnantajan kirjallinen vahvistus harjoittelupaikasta
 3. opintosuoritusote (epävirallinen, sähköpostista tulostettu käy)

 

Hakemuksen voi palauttaa Mikko Moilaselle sähköpostitse osoitteeseen studentexchange@helsinki.fi.

Jos hakemuksessasi ei ole täydennettävää, tulet saamaan Mobility Online järjestelmästä automaattisen hyväksymisviestin. Sinun tulee tämän jälkeen käydä hyväksymässä apurahaehdot sähköisesti Mobility Online -hakijatililläsi. Apurahaasi ei voida laittaa maksuun, ennen kuin ehdot on käyty hyväksymässä.

Eurooppaan 300 € (Erasmuksen sijasta, sis. Venäjä) ja Euroopan ulkopuolelle 900 €.

Voit hakea kansainvälisen harjoittelun matka-apurahaa, jos harjoittelupaikkasi on Erasmus-alueen ulkopuolella, tai jos harjoittelupaikkasi ei täytä Erasmus-harjoittelun ehtoja.

Harjoittelun minimikesto on 2 täyttä kalenterikuukautta. Hae matka-apurahaa, kun harjoittelupaikkasi on varmistunut ja olet sopinut yksikössäsi harjoittelun sisällyttämisestä tutkintoosi.

 

Matka-apuraha voidaan myöntää, kun

 • olet Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelija
 • harjoittelujakso voidaan sisällyttää opintoihisi (pakollisena tai vapaaehtoisena)
 • olet tehnyt vähintään yhden lukuvuoden korkeakouluopinnot ennen harjoittelun alkua
 • sinulla on opinnonsuorittamisoikeutta jäljellä vähintään harjoittelun päättymiseen saakka.
 • harjoittelu kestää vähintään 2 kuukautta
 • harjoitteluun ei tule muuta rahoitusta Helsingin yliopistosta (esim. laitoksen/tiedekunnan harjoittelutuki) tai jostakin toisesta korkeakoulusta tai CIMO/OPH:sta
 • et ole aikaisemmin saanut kansainvälisen vaihdon palveluiden (nykyisin liikkuvuuspalvelut) tai urapalvelujen myöntämää matka-apurahaa harjoittelua varten (aiempaan Erasmus-harjoitteluun saatu apuraha tai vaihto-opintoihin aiemmin saatu apuraha ei siis ole este)
 • matka-avustuksiin varattua rahaa on jäljellä
 • sitoudut
  1. ilmoittamaan mahdollisista muutoksista välittömästi osoitteeseen studentexchange@helsinki.fi.
  2. palauttamaan 1 kk kuluessa harjoittelusi päättymisestä kopion työtodistuksestasi studentexchange@helsinki.fi.
  3. jättämään palautetta Mobility Online -hakijatilillesi työharjoittelun jälkeen. Osa vastauksista tulee näkyville hakuportaaliin, jotta harjoittelua suunnittelevat Helsingin yliopiston opiskelijat voivat hyödyntää niitä. Julkisissa vastauksissa ei kuitenkaan näy henkilötietojasi.

 

Apurahaa voi hakea ennen harjoittelua tai harjoittelun jo alettua, mutta sitä ei myönnetä takautuvasti harjoittelun päättymisen jälkeen. Matka-apuraha voidaan periä takaisin, jos opiskelija antaa väärää tietoa tai laiminlyö sitoumuksensa.

Voit ladata tästä apurahan ehdot itsellesi muistiin:

 

Apurahan ehdot

Harjoitteluun lähtijän muistilista

 • Erasmus-harjoittelijana sinun tulee osallistua online-kielitestiin. Testiin osallistuminen on pakollista kaikille Erasmus-harjoitteluapurahan saajille. Saat kutsun testiin liikkuvuuspalveluista. Kielitaito testataan myös harjoittelun jälkeen. Tulos ei vaikuta harjoittelupaikan saamiseen vaan se on omaksi hyödyksesi. Kielitestaus ei koske kv-matka-apurahan saajia.
 • Aseta harjoittelulle tavoitteet. Urapalvelujen tavoitepeli on tässä oiva työkalu.
 • Selvitä tarvitsetko viisumia tai työlupaa työharjoittelukohteeseesi. Vastuu käytännön asioista – kuten matkajärjestelyistä, passista, viisumista, työluvista, vakuutuksista ja majoituksesta – on sinulla itselläsi.
  • Jos saat harjoittelusta palkkaa, statuksesi on usein viranomaisten silmissä työntekijä eikä opiskelija.
 • Saat liikkuvuuspalveluista Traineeship Certificate -nimisen todistuksen sähköpostiisi. Jos haet Kelalta opintotukea ulkomaille tai tukea kesäopintoihin, voit todistaa sillä että harjoittelu on hyväksytty tutkintoosi, ja että sinulle on maksettu apuraha. Voit tarvita todistusta myös oleskeluluvan hakemiseen.
 • Ilmoita muutostasi ulkomaille Kelaan ja maistraattiin. Muista myös ilmoittaa paluustasi!
 • Palkallisesta harjoittelusta on ilmoitettava Kelaan. Jos et pääse kohdemaan sosiaaliturvan piiriin, varmista että pysyt Suomen sosiaaliturvan piirissä. Jos työskentelet EU / Eta-maiden ulkopuolella ja saat vähäistä palkkaa (v. 2014: 1154e/kk), voit hakea Suomen sosiaaliturvan piirissä pysymistä. Lisätietoja Kelasta.
 • Ilmoittaudu läsnäolevaksi yliopistoon harjoittelusi ajaksi. Apurahan voi saada vain läsnäoleva Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija (paitsi vastavalmistuneiden Erasmus-harjoittelu).

Kotiinpaluu

Muistilista työharjoittelusta palaavalle

 • Pyydä harjoittelun päättyessä työnantajalta työtodistus. Yksikkösi voi edellyttää esimerkiksi raporttia harjoittelustasi, jotta saat siitä opintopisteitä.
 • Voit tarvittaessa käyttää tätä lomaketta mallina työtodistukselle.
 • Palauta kopio työtodistuksestasi viimeistään 1 kk kuluttua harjoittelusi päättymisestä: studentexchange@helsinki.fi
 • Vastaa kuukauden kuluessa harjoittelujakson päättymisestä palautekyselyyn:
  • Erasmus: Euroopan komission EU Survey -järjestelmässä, jonne tulee kutsu automaattisesti sähköpostitse.
  • Kansainvälisen työharjoittelun matka-apuraha: Mobility Online -hakemustilisi workflow-tilassa.
   Anna palautetta työharjoittelustasi
   Kerro meille miten harjoittelusi sujui! Palautetta pääset antamaan Mobility Online -hakemustilisi (kirjautuminen yliopiston käyttäjätunnuksella) kohdassa Enter the feedback questionnaire.
 • Palautteesi on tärkeä tiedonlähde uusille lähtijöille ja yksiköille. Palautteen antaminen oli myös yksi apurahasi myöntämisen ehtoja.
 • HUOM! Osa vastauksista tulee näkyville hakuportaaliin, jotta harjoittelua suunnittelevat Helsingin yliopiston opiskelijat voivat hyödyntää niitä. Julkisissa vastauksissa ei kuitenkaan näy vastaajien henkilötietoja.
 • Jos olit Erasmus-harjoittelussa, sinun on jätettävä palautetta Erasmus-ohjelman oman EU Survey -palautekyselyn kautta. Vaihtosi päätyttyä tulet saamaan viestin suoraan Euroopan komissiolta, jossa sinua pyydetään jättämään palautetta. Viestissä on myös ohjeet portaalin käyttöön. Sinun ei tarvitse jättää palautetta Mobility Onlinessa.
 • Muista tallentaa vastauksiasi välillä, järjestelmässä on n. 30 minuutin aikakatkaisu.

Kansainvälisen osaamisen hyödyntäminen harjoittelun jälkeen

Liikkuvuuspalvelut järjestää yleensä kerran lukuvuodessa Mitä opin vaihdossa -tilaisuuden yhdessä urapalveluiden kanssa. Tilaisuudessa pohditaan mm. kuinka hyödyntää kv. kokemusta työelämässä ja miten tuoda osaamista paremmin esille työhakemuksissa tai CV:ssä.