Hae harjoitteluun ulkomaille

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Lähes kaikkiin tutkintoihin on mahdollista sisällyttää työharjoittelujakso, jonka voit suorittaa myös ulkomailla. Kansainvälistä harjoittelua varten voit hakea joko Erasmus-harjoittelutukea, kansainvälisen harjoittelun apurahaa tai yliopiston harjoittelutukea.

Tästä löydät ohjeita mm. kansainvälisen harjoittelupaikan löytämiseen, Erasmus-harjoittelusta ja rahoituksesta.

Kuka voi lähteä?

Jotta voit lähteä opintoihin liittyvään harjoitteluun ulkomaille

 • sinun on oltava harjoittelun aikana Helsingin yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija. Erasmus-työharjoitteluun Eurooppaan voi myös lähteä välittömästi maisteriksi valmistumisen jälkeen
 • sinun on ensin etsittävä itsellesi harjoittelupaikka
 • sinun on sovittava harjoittelun ajoittamisesta ja sisällyttämisestä tutkintoosi oman koulutusohjelmasi/oppiaineesi/laitoksesi/tiedekuntasi harjoitteluyhdyshenkilön kanssa. Työharjoittelusta ei tarvitse välttämättä saada opintopisteitä, mutta siitä on vähintään saatava merkintä Diploma Supplementiin eli tutkintotodistuksen liitteeseen.

Harjoittelupaikan löytäminen

Yleensä opiskelijat etsivät sopivan työharjoittelupaikan itse. Voit käydä keskustelemassa oman yksikkösi harjoitteluvastaavan kanssa ja kysyä mahdollisia vinkkejä oman koulutusohjelmasi/oppiaineesi yleisistä tai hyväksi havaituista harjoittelupaikoista. Urapalvelut antaa neuvontaa oikeanlaisen harjoittelupaikan valitsemisessa, harjoitteluun osallistumisesta ja siihen valmistautumisesta. Työharjoittelun ajoittamisesta ja sisällyttämisestä tutkintoosi voit olla yhteydessä oman koulutusohjelmasi/oppiaineesi/laitoksesi/tiedekuntasi harjoitteluyhdyshenkilöön.

Sopivaa harjoittelupaikkaa etsiessä voi hyödyntää eri maiden työpaikkatietokantoja. Pelkkiin avoimiin harjoittelupaikkatarjouksiin ei kuitenkaan kannata keskittyä, sillä usein paras vaihtoehto löytyy, kun otat suoraan yhteyttä kiinnostaviin työnantajiin. Harjoittelupaikkatarjouksia on melko vähän julkisessa haussa, mutta moni työnantaja on kiinnostunut vastaanottamaan motivoituneen ja osaavan harjoittelijan, kun sopiva henkilö osuu kohdalle.

Urapalvelut auttaa ansioluettelon ja työhakemuksen laatimisessa. Hyvään alkuun pääsee tutustumalla urapalvelujen työnhakuvinkkeihin sekä harjoitteluportaaliin RekryNetistä.

Harjoittelupaikka voi löytyä myös jonkun toisen organisaation kautta:

Liikkuvuuspalveluilta saat neuvontaa vain Erasmus-työharjoitteluapurahan ja kansainvälisen harjoittelun matka-apurahan hakemiseen. Hakiessasi harjoitteluun muuta kautta, voit kääntyä urapalveluiden puoleen sähköpostiosoitteella traineeships@helsinki.fi.

Ulkomaan harjoittelun rahoitus

Voit hakea työharjoitteluusi joko Erasmus-työharjoittelun apurahaa tai kansainvälisen harjoittelun matka-apurahaa. Nämä kaksi apurahaa poissulkevat toisensa eikä kummankaan lisäksi voi saada muuta rahoitusta Opetushallitukselta tai Helsingin yliopistolta. Harjoittelusta voi kuitenkin saada palkkaa työnantajalta.

Molempien apurahojen haku on jatkuva ja apurahahakemus tehdään Mobility Online -järjestelmässä. Hae apurahaa kun harjoittelupaikkasi on varmistunut ja harjoittelun sisällyttämisestä tutkintoon on sovittu yksikössäsi.  Lue tarkat hakuohjeet alta.

Voit hakea ulkomaan harjoitteluusi yhtä seuraavista apurahoista:

1. Erasmus-työharjoittelun apuraha

Lukuvuonna 2017-2018 (1.6.2017-30.09.2018)

Ryhmä 1: 480 €/kk

Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Norja, Ranska, Ruotsi, Tanska

Ryhmä 2: 420 €/kk

Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Islanti, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Makedonia, Malta, Portugali, Puola, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Turkki, Unkari, Viro

 

Lukuvuonna 2018-2019 (1.6.2018-30.9.2019)

Ryhmä 1: 540 € / kk

Irlanti, Iso-Britannia, Islanti, Itävalta, Luxemburg, Norja, Ruotsi, Tanska

Ryhmä 2: 480 € / kk

Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Makedonia, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Turkki, Unkari, Viro

 

Täysi kalenterikuukausi lasketaan mistä tahansa kuukauden päivästä seuraavan kuukauden samaa päivää edeltävään päivään. Esimerkiksi 3.10.-2.11. Ylijääneiltä päiviltä lasketaan päiväkohtainen apuraha, joka on esim. 480 € / 30 pvä = 16 € tai 540 € / 30 pvä = 18 €. Erasmus-ohjelmaa rahoittaa Euroopan kommissio.

Harjoittelun ajankohdasta sovittaessa työnantajan kanssa on hyvä ottaa huomioon, että vaihdon minimikesto on kaksi kokonaista kalenterikuukautta. Harjoittelu kannattaa sopia alkamaan ja päättymään arkipäivään, jos viikonloppuna ei työskennellä.

Erasmus-työharjoittelun todellinen kesto tarkistetaan vaihtojakson päätyttyä työtodistuksesta. Jos kesto on suunniteltua lyhyempi, apurahan ylimääräinen osa peritään takaisin vaihdon päätyttyä. Jos harjoittelun kesto jää alle minimikeston, peritään koko apuraha takaisin.

Harjoittelun pidentämisestä tulee ilmoittaa liikkuvuuspalveluille kuukautta ennen alkuperäisen jakson päättymistä. Silloin tulee solmia uusi harjoittelusopimus. Lisäapurahaa pidentyneestä harjoittelusta ei makseta takautuvasti harjoittelun jo päätyttyä.

Apurahaa voi hakea harjoittelun jo alettua, mutta sitä ei myönnetä enää kun harjoittelu on päättynyt.

Erasmus-työharjoitteluun voi lähteä EU- tai ETA-maahan sekä Turkkiin yritykseen, yksityiseen tai julkiseen organisaatioon, mutta ei kuitenkaan EU-organisaatioon, EU-ohjelmia hallinnoiviin organisaatioihin tai lähettävän maan/opiskelijan kotimaan diplomaattiseen edustustoon ulkomailla.

Tarkempia tietoja Erasmus-työharjoittelusta löydät alta.

 

2. Kansainvälisen harjoittelun matka-apuraha

Eurooppaan 300 € (Erasmuksen sijasta, sis. Venäjä) ja Euroopan ulkopuolelle 900 €.

Lue lisää kansainvälisen harjoittelun matka-apurahan hakemisesta kappaleesta Miten kansainvälisen harjoittelun matka-apurahaa haetaan?

 

Palkasta ja opintotuesta

Työnantajat voivat maksaa palkkaa tai tarjota asunnon tai muita etuja. Palkka tai muut etuudet eivät vaikuta apurahan saamiseen.

Jos saat riittävästi opintopisteitä (5 op/kk), voit hakea myös opintotukea harjoittelusi ajaksi. Saat opintotukihakemuksen liitteeksi tarvittavan todistuksen (Traineeship Certificate) liikkuvuuspalveluiden harjoitteluyhdyshenkilöltä kun harjoittelutukihakemuksesi on hyväksytty.

 

Oletko työsuhteessa Helsingin yliopistoon?

Mikäli vaihtoapuraha myönnetään opiskelijalle, jolla on työsuhde Helsingin yliopistoon, apuraha maksetaan ensimmäisenä mahdollisena työsuhteen päättymisen jälkeisenä maksupäivänä.

 • Helsingin yliopistossa työsuhteessa olevalle ei voida maksaa samanaikaisesti palkkaa ja apurahaa verotuksellisista syistä. Tällaisessa tilanteessa verottaja voi tulkita apurahan palkkatuloksi, josta voidaan pidättää veroa jälkikäteen. Lähtökohtaisesti apurahasta ei makseta veroa.
 • Apurahan saadaksesi sinun pitää hakea työstävapautusta yksiköstä, jossa työskentelet tai todistaa, että työsuhteesi päättyy maksupäivään mennessä. Työstävapautusta haetaan työntekijän SAP HR-portaalista. Lisäksi sinun pitää ilmoittaa työsuhteesi päättymispäivä (esim. työtodistus) vaihtokoordinaattorille, jotta tieto voidaan ohjata eteenpäin palvelukeskukseen.

Erasmus-harjoittelu

Erasmus-harjoitteluksi hyväksytään 2-12 kokonaista kuukautta kestävä työharjoittelu, joka kuuluu opintoihin joko pakollisena tai vapaaehtoisena osana. Työtunteja tulee olla vähintään 30 viikossa.

Harjoittelijat saavat Erasmus-apurahan, joka kattaa osan harjoittelun kustannuksista. Erillisiä hakuaikoja ei ole, vaan apurahahaku on jatkuva. Apurahan hakuohjeet näet kappaleesta Miten kansainvälisen harjoittelun matka-apurahaa haetaan? ja päiväkohtaiset apurahasummat kappaleesta Ulkomaan harjoittelun rahoitus.

Erasmus-työharjoitteluun voi lähteä EU- tai ETA-maahan tai Turkkiin. Harjoittelupaikkana voi olla yritys tai yksityinen tai julkinen organisaatio, mutta harjoittelupaikaksi eivät sovi

Muut opiskelijan kotimaata edustavat organisaatiot ulkomailla (esim. kulttuuri- ja tiedeinstituutit, alueelliset edustustot, koulut, vientikeskukset) ovat hyväksyttäviä harjoittelupaikkoja. Siinä tapauksessa on varmistettava, että Erasmus-harjoittelun monikulttuurinen ulottuvuus toteutuu.

Euroopan neuvosto (Council of Europe) on EU:sta irrallaan oleva poliittinen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö ja täten Erasmus-kelpoinen työharjoittelupaikka. Sen sijaan Eurooppa-neuvosto (European Council) on EU:n ylin poliittinen elin, joten ei Erasmus-kelpoinen harjoittelupaikka.

Harjoittelun voi tehdä myös korkeakoulussa, esim. erillislaitoksessa; sairaalassa, laboratoriossa ja kirjastossa. Tällaisessa tapauksessa opiskelijan lähettävä yksikkö tarvittaessa yhdessä liikkuvuuspalveluiden kanssa tulkitsee, onko kyseessä opiskelu- vai harjoittelujakso ja näin ollen kumpaa apurahaa opiskelijalle maksetaan.

Huom! Sveitsi ei osallistu Erasmus-ohjelmaan, eikä sinne voi hakea Erasmus-työharjoitteluun muualle kuin sveitsiläisiin korkeakouluihin. Jos suunnittelet harjoittelua sveitsiläisessä korkeakoulussa, otathan yhteyttä osoitteeseen studentexchange@helsinki.fi.

Helsingin yliopiston hakuehdot Erasmus-työharjoitteluun

Erasmus-työharjoitteluapuraha voidaan myöntää Helsingin yliopiston perus- tai jatkotutkinto-opiskelijalle

 • jolla on takanaan vähintään yhden lukuvuoden korkeakouluopinnot ennen harjoittelun alkua
 • jonka harjoittelun kesto mahtuu kyseisen tutkintotason 12 kk kiintiöön
 • jonka opinto-oikeus on voimassa harjoittelun päättymiseen saakka
 • joka ei saa kyseiseen harjoitteluun muuta rahoitusta Helsingin yliopistolta tai Opetushallitukselta.

Erasmus+ -ohjelman yhteisissä maisteriohjelmissa apurahalla opiskelevat opiskelijat eivät voi saada samanaikaisesti Erasmus-opiskelijaliikkuvuuden tai -harjoittelun apurahoja.

Helsingin yliopistosta tutkinnostaan valmistuvalle opiskelijalle

 • joka hakee harjoittelutukea ennen valmistumispäiväänsä
 • jolla on harjoittelun keston verran kuukausia jäljellä maisterivaiheen 12 kk kiintiöstä
 • jonka harjoittelu päättyy viimeistään 12 kk päästä valmistumispäivästä

Muista ilmoittaa siitä, että harjoittelusi tapahtuu valmistumisen jälkeen Mobility Online -hakulomakkeella. Anna myös lomakkeelle sähköpostiosoite, joka on voimassa myös valmistumisen ja harjoittelun päätyttyä. Harjoittelun jälkeen opiskelijan pitää toimittaa työtodistus liikkuvuuspalveluihin. Opintoja ei lasketa enää hyväksi tutkintoon, mutta halutessasi voit pyytää liikkuvuuspalveluilta merkintää Euroopan komission EuroPass-portaaliin harjoittelusi suorittamisesta.

Vastavalmistuneen ei tarvitse saada harjoittelusta opintopisteitä, mutta Learning Agreementiin pyydetään kuitenkin, että laitokselta/tiedekunnasta todistetaan, että harjoittelu liittyy omaan alaan. Jos sinulla on jatko-opinto-oikeus ja haet maisteriksi valmistumisen jälkeen Erasmus-työharjoitteluun, syö harjoittelu tohtorivaiheen 12 kuukauden kiintiötä.

Harjoittelun aikana ei voi valmistua maisteriksi, vaan valmistumista edeltävää ja jälkeistä harjoittelua käsitellään kahtena eri liikkuvuusjaksona ja niihin tulee tehdä omat hakemuksensa.

Erasmus-työharjoittelun hakuohjeet

1. Harjoittelun päivämäärät

Erasmus-työharjoittelun apuraha on päiväkohtainen. Jos sinun ei ole tarkoitus työskennellä viikonloppuisin, sovi harjoitteluaika alkamaan ja päättymään arkipäivänä. Harjoittelun päivämäärät tarkistetaan harjoittelun jälkeen työtodistuksesta. Muista myös, ettei harjoittelun kesto saa alittaa minimikestoa eli kahta täyttä kalenterikuukautta.

Harjoittelujakson tulee päättyä viimeistään 30.9. jolloin ohjelmassa alkaa aina uusi lukuvuosi. Kuitenkin jos harjoittelu alkaa 1.6. jälkeen, se voi päättyä 30.9. jälkeen, koska silloin rahoitus tulee alkavan lukuvuoden budjetista.

2. Tietojen kerääminen työnantajasta

Tarvitset Erasmus-työharjoittelun apurahahakemuksen täyttämiseen tietoja harjoittelupaikastasi. Kerää tarvittavat tiedot tietojenkeruulomakkeella ennen kuin täytät rekisteröitymislomakkeen Mobility Onlinen hakuportaalissa. Rekisteröitymisen jälkeen et voi itse muokata rekisteröitymislomakkeen tietoja. Työnantajasi tarvitsee myös listan koodeista kuvaamaan työpaikkaa, jotka löydät apupaperista.

Voit tallentaa nämä dokumentit itsellesi ja lähettää ne sähköpostin liitteenä työnantajallesi.

3. Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja ehdot:

4. Kirjaudu Mobility Onlineen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksillasi ja täytä hakulomake

 • Ohjeet Erasmus-työharjoitteluhakemuksen täyttämiseen Mobility Onlinessa (PDF)
 • Huom! "Semester" määräytyy harjoittelun alkamispäivämäärän mukaan.
 • Huom! "Responsible person" Helsingin yliopistossa voi olla esimerkiksi yksikkösi harjoitteluyhdyshenkilö tai jos sellaista ei ole, esim. koulutusohjelmasi koulutussuunnittelija. Se ei siis ole liikkuvuuspalveluiden edustaja. Huomioi, että myös työpaikalla tulee olla "responsible person", esim. mentorin esimies.
 • Jos olet perheellinen opiskelija, kerro siitä liikkuvuuspalveluille: studentexchange@helsinki.fi

5. Tulosta ja täytä yhdessä työnantajan ja koulutusohjelmasi/tiedekuntasi edustajan kanssa harjoittelusopimus (Learning Agreement for Traineeship).

Katso sähköiset alaviitteet, joista pääset tarvittaessa avaamaan linkit.

Skannatut allekirjoitukset kelpaavat.

6. Palauta seuraavat hakuliitteet sähköpostin liitteenä osoitteeseen studentexchange@helsinki.fi:

 • Learning Agreement for Traineeships täytettynä ja kolmen osapuolen allekirjoittamana. Palauta vain allekirjoitettuun paperiin saakka. Muut ovat sinulle tiedoksi. Säilytä alkuperäinen sopimus!
 • Epävirallinen opintosuoritusote. Tästä tarkistetaan opintojesi vaihe ja oikea kiintiö Erasmus-kuukausillesi.

7. Jos hakemuksessasi ei ole täydennettävää, tulet saamaan Mobility Online -järjestelmästä automaattisen hyväksymisviestin. Sinun pitää tämän jälkeen käydä hyväksymässä apurahaehdot sähköisesti Mobility Online -hakijatililläsi. Apurahaasi ei voida laittaa maksuun, ennen kuin olet hyväksynyt ehdot.

8. Hyväksymissähköpostin jälkeen saat kutsun Euroopan komission kielitaitotestiin (OLS). Lue lisää Erasmus-apurahaan kuuluvasta pakollisesta kielitaitotestistä.

Hakemuksen teko kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Allekirjoitusten saaminen ja vakuutusasioiden selvittäminen voi viedä yllättävän kauan aikaa. Apurahaa voi hakea harjoittelun jo alettua, mutta sitä ei makseta enää harjoittelun päätyttyä. Hakemuksen käsittelyyn ja apurahan maksatukseen kuluu vähintään kaksi kuukautta hakemuksen palauttamisesta.

Kielitaito

Työkieli harjoittelupaikassa

Työkieli ei ole välttämättä aina kohdemaan kieli. Kaikki työnantajat eivät edellytä kohdemaan kielen sujuvaa hallintaa, vaan apuna voidaan usein käyttää esimerkiksi englantia.

Pakollinen kielitestaus ennen ja jälkeen Erasmus-harjoittelun

Erasmus-työharjoittelussa työnantaja määrittelee riittävän kielitaitotason Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) mukaisesti. Ennen apurahan maksua, Erasmus-harjoittelijan tulee tehdä kielitesti. Testin tulos ei vaikuta harjoitteluapurahan myöntämiseen tai harjoittelupaikan hyväksyntään, vaan tulos toimii oman kielitaitosi arvioinnin työkaluna. Euroopan komissio tarjoaa Erasmus+ -vaihtoihin osallistuville korkeakouluopiskelijoille mahdollisuuden opiskella verkossa useimpia EU-kieliä.

Euroopan komissio testaa samalla näillä kielillä työskentelevien ja opiskelijoiden kielitaidon kehittymistä ulkomaan oleskelun aikana. Testiin osallistuminen on pakollista. Jos harjoittelupaikkasi työkieli on joku Eramus alueen kielistä, saat kutsun kielitestiin sähköpostitse.

Lue lisää OLS-kielitestistä ja sen jälkeisestä vapaaehtoisesta kielikurssista.

Vakuutukset

Harjoitteluapuraha voidaan komission sääntöjen mukaan maksaa vain, jos opiskelijalla on harjoittelun ajalle voimassa olevat terveys-, vastuu- ja tapaturmavakuutus. Terveysvakuutus hoituu Kelasta saatavalla eurooppalaisella sairaanhoitokortilla.

On suositeltavaa, että työnantaja tarjoaisi vastuuvakuutuksen, josta sinun pitäää neuvotella työnantajan kanssa. Sen tulee kattaa vähintään harjoittelijan aiheuttamat vahingot työpaikalla. Jos työnantaja ei tarjoa vastuuvakuutusta, sinun on hankittava sellainen itsenäisesti ja varmistaa työnantajaltasi, että se on tarpeeksi kattava. Vastuuvakuutusta voit tiedustella ammattiliitostasi tai vakuutusyhtiöstäsi matkavakuutuksen tai kotivakuutuksen lisäosaksi.

Helsingin yliopistossa tutkintoa suorittavilla opiskelijoilla (ei siis vastavalmistuneet) on voimassa tapaturmavakuutus, joka ei kuitenkaan korvaa matkoja harjoittelupaikkaan eikä työhön liittyviä matkoja työaikana.Työpaikan tarjoama tapaturmavakuutus on luultavasti kattavampi kuin yliopiston tarjoama suppea tapaturmavakuutus. Vastavalmistuneen harjoittelijan pitää huolehtia myös tapaturmavakuutuksesta itsenäisesti, jos työnantaja ei sitä tarjoa.

Suosittelemme vahvasti matkavakuutuksen ottamista, sillä Eurooppalainen sairaanhoitokortti ei korvaa esim. sairaalahelikopterin kuljetuksia Suomeen eikä yliopiston tapaturmavakuutus korvaa työajan ulkopuolella sattuneita tapaturmia tai esim. taskuvarkauksia.

Työharjoittelun pidentäminen

Erasmus-työharjoittelun pidentämistä täytyy hakea viimeistään kuukautta ennen alkuperäisen harjoitteluajan päättymistä. Pidennetyltä harjoitteluajalta voidaan maksaa Erasmus-apurahaa, kun sitä on haettu ajoissa.

Mikäli haluaisit jatkaa Erasmus-työharjoitteluasi harjoittelupaikassasi, ja tämä sopii työnantajallesi, toimi seuraavasti:

1. Kirjaudu Mobility Online -hakijatilillesi

2. Tulosta tililtäsi Notification of changes -muutoslomake ja kirjaa siihen uudet päivämäärät sekä mahdolliset muut muutokset alkuperäiseen Learning Agreementiin.

3. Hyväksytä muutokset työnantajallasi sekä liikkuvuuspalveluilla. Hyväksynnäksi kelpaa myös sähköpostikuittaus.

4. Toimita Notification of changes sähköpostin liitteenä osoitteeseen studentexchange@helsinki.fi.

Kansainvälisen työharjoittelun matka-apuraha (yleensä EU:n ulkopuolelle), ei ole sidottu harjoittelun kestoon. Harjoitteluaan pidentävän opiskelijan tulee saada kotilaitokseltaan hyväksyntä, ettei pidentynyt harjoittelu esim. viivästytä opintoja tarpeettomasti. Muistathan kertoa harjoittelun pitenemisestä liikkuvuuspalveluille, jotta sinua osataan muistuttaa oikeaan aikaan työtodistuksen palauttamisesta, mikä on matka-apurahan ehto.

Muuta rahoitusta työharjoitteluun

Jos et hae kumpaankaan ylläolevista apurahoista, tarkista myös seuraavat mahdollisuudet:

 • Yliopiston harjoittelutuki
 • Säätiöiden ja rahastojen apurahat, katso esim. AURORA-tietokanta
 • Useilla harjoitteluohjelmilla (esim. EDUFi-ohjelmalla) on omat apurahakäytänteensä. Opetushallituksen myöntämä apuraha sulkee pois kaikki Helsingin yliopiston rahoitusmuodot, mukaanlukien Erasmus-työharjoitteluapuraha ja kansainvälisen työharjoittelun matka-apuraha.

Liikkuvuuspalveluilta saat neuvontaa vain Erasmus-työharjoitteluapurahan ja kansainvälisen harjoittelun matka-apurahan hakemiseen. Hakiessasi harjoitteluun muuta kautta, voit kääntyä urapalveluiden puoleen sähköpostiosoitteella traineeships@helsinki.fi.

Miten kansainvälisen harjoittelun matka-apurahaa haetaan?

Kirjaudu Mobility Onlinen rekisteröitymislomakkeelle yliopiston käyttäjätunnuksellasi ja jätä hakemuksesi. Rekisteröitymisvaiheessa Mobility Online -järjestelmän hakulomakkeelle kirjoittamaasi sähköpostiosoitetta käytetään kaikessa viestinnässä hakemukseen liittyen ml. apurahaan liittyvät asiat. Seuraa siis antamaasi sähköpostia.

Ohjeet hakemuksen tekemiseen Mobility Onlinessa

Kansainvälisen harjoittelun matka-apurahahakemuksen tulee sisältää seuraavat asiakirjat:

 1. Täytetty hakemuslomake, johon kuuluu oppiaineen/laitoksen/tiedekunnan vahvistus siitä, että ko. paikassa suoritettu harjoittelu voidaan hyväksyä osaksi opintoja.
 2. Kopio työharjoittelusopimuksesta tai työnantajan kirjallinen vahvistus harjoittelupaikasta.
 3. Opintosuoritusote (epävirallinen riittää).

Hakemuksen voi palauttaa sähköpostitse osoitteeseen studentexchange@helsinki.fi.

Jos hakemuksessasi ei ole täydennettävää, tulet saamaan Mobility Online -järjestelmästä automaattisen hyväksymisviestin. Sinun pitää tämän jälkeen käydä hyväksymässä apurahaehdot sähköisesti Mobility Online -hakijatililläsi. Apurahaasi ei voida laittaa maksuun, ennen kuin olet hyväksynyt ehdot.

Eurooppaan 300 € (Erasmuksen sijasta, sis. Venäjä) ja Euroopan ulkopuolelle 900 €.

Voit hakea kansainvälisen harjoittelun matka-apurahaa, jos harjoittelupaikkasi on Erasmus-alueen ulkopuolella, tai jos harjoittelupaikkasi ei täytä Erasmus-harjoittelun ehtoja.

Harjoittelun minimikesto on kaksi täyttä kalenterikuukautta. Hae matka-apurahaa, kun harjoittelupaikkasi on varmistunut ja olet sopinut yksikössäsi harjoittelun sisällyttämisestä tutkintoosi.

Matka-apuraha voidaan myöntää, kun

 • olet Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelija
 • harjoittelujakso voidaan sisällyttää opintoihisi (pakollisena tai vapaaehtoisena)
 • olet tehnyt vähintään yhden lukuvuoden korkeakouluopinnot ennen harjoittelun alkua
 • sinulla on tutkinnonsuorittamisoikeutta jäljellä vähintään harjoittelun päättymiseen saakka
 • harjoittelu kestää vähintään kaksi kuukautta
 • et saa harjoitteluun muuta rahoitusta Helsingin yliopistolta (esim. laitoksen/tiedekunnan harjoittelutuki) tai toiselta korkeakoululta tai Opetushallitukselta
 • et ole aikaisemmin saanut liikkuvuuspalvelujen tai urapalvelujen myöntämää matka-apurahaa harjoittelua varten (aiempaan Erasmus-harjoitteluun tai vaihto-opintoihin saatu apuraha ei siis ole este)
 • matka-avustuksiin varattua rahaa on jäljellä
 • sitoudut
  1. ilmoittamaan mahdollisista muutoksista välittömästi osoitteeseen studentexchange@helsinki.fi.
  2. palauttamaan kuukauden kuluessa harjoittelusi päättymisestä kopion työtodistuksestasi osoitteeseen studentexchange@helsinki.fi.
  3. jättämään palautetta Mobility Online -hakijatilillesi työharjoittelun jälkeen. Osa vastauksista ilmestyy hakuportaaliin harjoittelua suunnittelevien Helsingin yliopiston opiskelijoiden nähtäväksi. Julkisissa vastauksissa ei kuitenkaan näytetä henkilötietojasi.

Apurahaa voi hakea ennen harjoittelua tai harjoittelun jo alettua, mutta sitä ei myönnetä takautuvasti harjoittelun päättymisen jälkeen. Matka-apuraha voidaan periä takaisin, jos opiskelija antaa väärää tietoa tai laiminlyö sitoumuksensa.

Voit tallentaa tästä apurahan ehdot itsellesi muistiin:

Harjoitteluun lähtijän muistilista

 • Erasmus-harjoittelijana sinun tulee osallistua online-kielitestiin. Testiin osallistuminen on pakollista kaikille Erasmus-harjoitteluapurahan saajille. Saat kutsun testiin. Kielitaito testataan myös harjoittelun jälkeen. Tulos ei vaikuta harjoittelupaikan saamiseen vaan se on omaksi hyödyksesi. Kielitestaus ei koske kv-matka-apurahan saajia.
 • Aseta harjoittelulle tavoitteet. Tavoitepeli on tässä oiva työkalu.
 • Selvitä tarvitsetko viisumia tai työlupaa työharjoittelukohteeseesi. Vastuu käytännön asioista – kuten matkajärjestelyistä, passista, viisumista, työluvista, vakuutuksista ja majoituksesta – on sinulla itselläsi. Jos saat harjoittelusta palkkaa, statuksesi on usein viranomaisten silmissä työntekijä eikä opiskelija.
 • Saat Traineeship Certificate -nimisen todistuksen sähköpostiisi. Jos haet opintotukea ulkomaille tai tukea kesäopintoihin, voit todistaa sillä että harjoittelu on hyväksytty tutkintoosi, ja että sinulle on maksettu apuraha. Voit tarvita todistusta myös oleskeluluvan hakemista varten.
 • Ilmoita Kelaan ja maistraattiin muutostasi ulkomaille. Muista myös ilmoittaa paluustasi!
 • Palkallisesta harjoittelusta on ilmoitettava Kelaan. Jos et pääse kohdemaan sosiaaliturvan piiriin, varmista että pysyt Suomen sosiaaliturvan piirissä. Jos työskentelet EU/ETA-maiden ulkopuolella ja saat vähäistä palkkaa (1154e/kk v. 2014), voit anoa pysymistä Suomen sosiaaliturvan piirissä. Lisätietoja saat Kelasta.
 • Ilmoittaudu läsnäolevaksi yliopistoon harjoittelusi ajaksi. Apurahan voi saada vain läsnäoleva Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija (paitsi vastavalmistuneiden Erasmus-harjoittelu).

Kotiinpaluu

Muistilista työharjoittelusta palaavalle

 • Pyydä harjoittelun päättyessä työnantajalta työtodistus. Yksikkösi voi edellyttää esimerkiksi raporttia harjoittelustasi, jotta saat siitä opintopisteitä.
 • Voit tarvittaessa käyttää tätä lomaketta mallina työtodistukselle.
 • Palauta kopio työtodistuksestasi viimeistään kuukauden kuluttua harjoittelusi päättymisestä osoitteeseen studentexchange@helsinki.fi.
 • Vastaa kuukauden kuluessa harjoittelujakson päättymisestä palautekyselyyn. Erasmus: Euroopan komission EU Survey -järjestelmässä, johon tulee kutsu automaattisesti sähköpostitse. Kansainvälisen työharjoittelun matka-apuraha: Mobility Online -hakemustilisi workflow-tilassa.
 • Anna palautetta työharjoittelustasi. Palautetta pääset antamaan Mobility Online -hakemustilisi (kirjautuminen yliopiston käyttäjätunnuksella) kohdassa Enter the feedback questionnaire.
 • Palautteesi on tärkeä tiedonlähde uusille lähtijöille ja yksiköille. Palautteen antaminen oli myös yksi apurahasi myöntämisen ehdoista.
 • HUOM! Osa vastauksista ilmestyy hakuportaaliin harjoittelua suunnittelevien Helsingin yliopiston opiskelijoiden nähtäväksi. Julkisissa vastauksissa ei kuitenkaan näytetä vastaajien henkilötietoja.
 • Jos olit Erasmus-harjoittelussa, sinun on jätettävä palautetta Erasmus-ohjelman oman EU Survey -palautekyselyn kautta. Vaihtosi päätyttyä tulet saamaan viestin suoraan Euroopan komissiolta, jossa sinua pyydetään jättämään palautetta. Viestissä on myös ohjeet portaalin käyttöön. Sinun ei tarvitse jättää palautetta Mobility Onlinessa.
 • Muista tallentaa vastauksiasi välillä, järjestelmässä on n. 30 minuutin aikakatkaisu.

Kansainvälisen osaamisen hyödyntäminen harjoittelun jälkeen

Kerran lukuvuodessa järjestetään yleensä Mitä opin vaihdosta –tilaisuus, jossa pohditaan mm. kuinka hyödyntää kv-kokemusta työelämässä ja miten tuoda osaamista paremmin esille työhakemuksissa tai CV:ssä.