Haluatko vaihtoon? - Ohjeita suunnittelun tueksi

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Helsingin yliopistosta lähtee vuosittain noin 1000 opiskelijaa maailmalle vaihto-opiskelijaksi. Ole yksi heistä! Vaihto-opiskelun ajankohtaa ja vaihtokohteen valintaa on hyvä alkaa miettiä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa opintoja. Vaihtoon voit lähteä Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana ja jokaisen on mahdollista löytää itselleen sopiva vaihtokohde. Se, minne ja milloin kannattaa hakea vaihtoon, riippuu monesta tekijästä. Tämä ohje tarjoaa sinulle läpileikkauksen huomioitavista asioista ja auttaa sinua vaihtosi suunnittelussa.

Kuka voi lähteä?

Jotta voit lähteä vaihtoon:

  • sinun on oltava Helsingin yliopiston läsnäoleva tutkinto-opiskelija
  • sinulla on oltava suoritettuna vähintään 30 opintopistettä yliopisto-opintoja vaihtoon hakiessasi
  • vaihtoyliopistossa suoritettavat opinnot on voitava hyväksilukea ja mahduttaa täysimääräisinä Helsingin yliopiston tutkintoosi.

Lue lisää hakukelpoisuudesta ja valintakriteereistä täältä.

Suurin osa vaihtopaikoista on kandidaatti- tai maisterivaiheen opiskelijoille. Jatko-opiskelijat voivat hakea vaihtoon mutta vaihtoyliopistoja on vähemmän. Jos olet jo ollut vaihdossa, lue lisää tämän ohjeen kohdasta Uudelleen vaihtoon.

Eri vaihto-ohjelmilla voi edellä mainittujen lisäksi olla omia erityisehtoja. Joihinkin vaihtoyliopistoihin hyväksytään esimerkiksi pelkästään kandidaattivaiheen opiskelijoita. Yksittäinen yliopisto voi myös edellyttää useamman vuoden opintoja ennen vaihtoa. Tarkista mahdolliset muut ehdot aina jokaisen vaihto-ohjelman ja -kohteen kohdalta osalta erikseen.

Vaihdon ajankohta ja vaihdossa suoritettavat opinnot

Opiskelijavaihdon ajankohta on hyvä miettiä tarkkaan, joten aloita vaihdon suunnittelu hyvissä ajoin. Tarkista koulutusohjelmastasi, milloin vaihtoon lähteminen sopii opintoihisi parhaiten. Oman koulutusohjelmasi ohjeet henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan löydät täältä.

Vaihto-opiskelu on osa tutkintoasi. Vaihdossa suorittamiesi opintojen on mahduttava tutkintoosi Helsingin yliopistossa. Suunnittele etukäteen, mitä tutkintosi opintoja voit suorittaa vaihtosi aikana. Vaihto-opiskelun ei ole tarkoitus laajentaa tutkintoasi kohtuuttomasti tai hidastaa valmistumistasi.

Voit tehdä vaihdossa myös maisterin tutkintoon sisältyvää tutkielmaa, esimerkiksi kerätä tai analysoida aineistoa kunhan olet sopinut asiasta etukäteen ohjaajasi ja vaihtokorkeakoulun kanssa. Vaihdosta palattuasi toimita liikkuvuuspalveluihin tutkielman ohjaajasi kirjoittama todistus gradun etenemisestä vaihdon aikana.

Jos olet opintojesi loppuvaiheessa oleva opiskelija, sinun kannattaa vaihto-opiskelun sijaan harkita työharjoittelua ulkomailla. Harjoittelua varten voit hakea muun muassa Erasmus-harjoittelutukea. Lisää tietoa työharjoittelusta ulkomailla löydät täältä.

EU-alueen ulkopuolisista vaihtokohteista haaveilevan on hyvä alkaa suunnitella vaihtoon lähtemistä vähintään vuotta ennen toivottua vaihtoaikaa, mieluiten jo aikaisemmin. Jos taas tavoittelet vaihtoa Eurooppaan, suunnittelu kannattaa aloittaa vähintään lukukautta aikaisemmin. Lue lisää hakuajoista

Ota selvää vaihtoyliopistosi lukukausista ja niiden sijoittumisesta lukuvuodelle, jotta pystyt suunnittelemaan opintojesi etenemistä myös ennen ja jälkeen vaihdon. Esimerkiksi Saksan kesälukukausi ajoittuu suurelta osin kesälomalle.

Vaihtoajan on oltava yli 3 kuukautta ja alle 12 kuukautta. Koko vaihtoajan täytyy sijoittua samalle lukuvuodelle. Jos vaihtoyliopistosi lukukausi on alle 3 kuukautta, laskemme sen riittäväksi vaihtoajaksi (esimerkiksi Iso-Britannia). Nordplus -ohjelman kautta voit lähteä vaihtoon lyhemmäksi aikaa (esimerkiksi kuukaudeksi). Ulkomaiset yliopistot järjestävät myös kesä- ja lyhytkursseja, jotka sopivat erityisesti niille opiskelijoille, jotka eivät voi lähteä vaihtoon koko lukukaudeksi, mutta haluavat kansainvälistä kokemusta.

Vaihtokohteen valinta

Vaihtokohteen valinta riippuu monesta eri tekijästä. Oma motivaatiosi ja kiinnostuksesi vaihtomaahan ja sen kulttuuriin on tärkeää. Lisäksi opintomenestyksesi ja kielitaitosi saattavat avata tai sulkea pois tiettyjä maita tai vaihtomahdollisuuksia. Yliopistojen lukukaudet sijoittuvat eri puolilla maailmaa eri ajankohtiin. Ota lukukausisykli ja hakuajat huomioon vaihtoa suunnitellessasi. 

Vaihtomaan lisäksi on tärkeää tutustua myös yliopistoihin. Eri yliopistoissa on tarjolla erilaisia opintoja ja kaikissa vaihtoyliopistoissa et voi välttämättä opiskella omaa alaasi. Osassa vaihtokohteista on myös rajattu, minkä tasoisia (kandidaatti, maisteri tai tohtori) kursseja voit valita. Opintotarjonnan rajoituksista löytyy tietoa Erasmus, Nordplus ja Nordlys-kohteiden osalta Mobility Online –portaalista ja kaukomaiden osalta vaihtokohteiden kuvauksista. Tutustu myös itse vaihtoyliopistojen opintotarjontaan niiden omilla verkkosivuilla, jotta löydät sinulle sopivan yliopiston. Huomioithan, että opintotarjonta ja sen rajoitukset saattavat muuttua vuosittain.

Valitessasi vaihtokohdetta, ota huomioon myös kulut (kuten matkakustannukset, mahdolliset viisumikulut ja vakuutusmaksut), apurahan suuruus ja kohdemaan hintataso.

Lue lisää Helsingin yliopiston partneriyliopistoista ja mahdollisista vaihtokohteista täältä

Mikäli et löydä sinulle sopivaa vaihtokohdetta Helsingin yliopiston vaihto-ohjelmien kautta, voit lähteä myös itsenäisesti vaihtoon ja hakea niin sanottua Free mover tai Visiting student -statusta sinua kiinnostavasta yliopistosta. Huomio kuitenkin, että tällöin voit joutua maksamaan itse vaihtoyliopiston lukukausimaksut. Itsenäisesti vaihtonsa järjestävä opiskelija voi hakea Helsingin yliopistolta Free mover -apurahaa. Lisää tietoa itsenäisestä vaihdon järjestämisestä löydät täältä.

Vaihtosanastoa suunnittelun tueksi

Vaihtosopimus

Helsingin yliopiston opiskelijavaihto perustuu toisten yliopistojen kanssa solmittuihin vaihtosopimuksiin. Sopimuksissa on määritetty, kuinka monta opiskelijaa voi lähteä, kuinka moneksi kuukaudeksi, mitä oppiainetta ja millä kielellä opiskelijat voivat opiskella sekä minkä opintotason kursseja vaihdossa voi suorittaa. Joidenkin vaihtoyliopistojen kanssa on lisäksi sovittu erityisistä kriteereistä liittyen esimerkiksi opiskelijalta vaadittavaan opintomenestykseen.

Vaihtosopimuksen laajuus

kertoo minkä alan opiskelijoille vaihtopaikat on tarkoitettu.

  1. Yksikkökohtaiset vaihtosopimukset (Erasmus, Nordplus, Swiss-European Mobility Programme, Faculty and Unit Bilateral Agreements): Vaihtosopimus koskee yksittäisiä tiedekuntia tai koulutusohjelmia. Etusija yksikkökohtaisten vaihtosopimusten paikkoihin on kyseisen sopimuksen koulutusohjelman opiskelijoilla / vanhan tutkintosäännön mukaan opiskelevilla pääaineopiskelijoilla, mutta myös muut opiskelijat / sivuaineopiskelijat voivat hakea näihin (poikkeuksena Nordplus, jonka yksikkökohtaisia paikkoja voivat hakea ainoastaan koulutusohjelmien opiskelijat / pääaineopiskelijat). Euroopassa Erasmus-alueella kaikki vaihtosopimukset ovat yksikkökohtaisia, poikkeuksena Nordlys-verkosto pohjoismaihin.
  2. Yliopistonlaajuiset vaihtosopimukset (University Bilateral Agreements, ISEP, AEN, MAUI, North2North, Nordlys-verkosto): Vaihtosopimus koskee koko yliopistoa eli vaihtopaikka on avoinna kaikkien tiedekuntien opiskelijoille.

Kiinnitä vaihtosopimuksen laajuuteen huomiota koska se vaikuttaa siihen, mitä alaa pystyt opiskelemaan vaihdon aikana. Yksikkökohtaiset vaihtokohteet on tarkoitettu ensisijaisesti sopimukseen kirjatun alan opiskeluun vaihtoyliopistossa. Yliopistonlaajuisten sopimusten kautta voit lähteä opiskelemaan oman koulutusohjelmasi / pääaineesi alan lisäksi myös valinnaisia opintoja / sivuainetta. Kun valitset vaihtokohdetta, huomioi että myös vaihtoyliopistoilla on omia rajoituksia. Esimerkiksi oikeustieteelliset ja eläinlääketieteelliset tiedekunnat eivät hyväksy muiden alojen opiskelijoita vaihtoon.

Erasmus+ SMS

Erasmus+ (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) on Euroopan Unionin vaihto-ohjelma. Erasmus-ohjelmaan kuuluu opiskelijavaihdon lisäksi myös esimerkiksi korkeakoulujen opetus- ja henkilökuntavaihtoa. SMS-koodi viittaakin nimenomaan ohjelman opiskelija-vaihtoon.

CEFR -kielitaitotaso  

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) on Euroopassa yleisesti käytetty kielitaitotasoasteikko.

ECTS -opintopisteet 

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) on eri maiden erilaisten opintomitoitusten vertailemista varten käytetty mittausjärjestelmä. Helsingin yliopistossa yksi opintopiste vastaa yhtä ECTS pistettä. Varsinkin Euroopassa useat yliopistot käyttävät ECTS pisteiden kanssa suoraan verrannollisia opintopistemitoituksia. Vaihdossa ollessasi sinun pitää suorittaa vähintään 5 ECTS pistettä kuukaudessa.

Euroopan ulkopuolisissa maissa opintopisteitä ei yleensä ilmoiteta ECTS pisteinä. Näet kunkin Euroopan ulkopuolisen yliopiston kuvauksen kohdalta, kuinka monta kurssia tai paikallista opintopistettä sinun pitää vaihtosi aikana vähintään suorittaa.

Kielitaito

Suomalaiset korkeakouluopiskelijat pärjäävät kielitaidollaan usein hienosti maailmalla, joten vaihtoon lähtemistä ei kannata arkailla kielen takia! Vaihdossa voit kehittää ja ylläpitää kielitaitoasi, mutta myös oppia uusia kieliä. Selvitä vaihtokohteesi vaatima kielitaito jo hyvissä ajoin ennen vaihtohakua. Näin sinulle jää myös tarvittaessa aikaa kohentaa kielitaitoasi vaaditulle tasolle. Kieliopinnot ovat tärkeä osa vaihtosi suunnittelua ja siihen valmistautumista. Kannustamme sinua aloittamaan kieliopinnot hyvissä ajoin jo ensimmäisenä opiskeluvuotenasi, tai suorittamaan kaikki mahdolliset kurssit jo ennen kuin haet tai lähdet vaihtoon!

Englanniksi voit opiskella englantia virallisesti puhuvissa maissa, mutta myös useat muut vaihtoyliopistomme tarjoavat englanninkielisiä opiskelumahdollisuuksia. Jos osaat muita kieliä englannin lisäksi, sinulla on valittavanasi useampi vaihtoyliopisto sekä laajempi opintotarjonta. Paikallisen kielen hallitseminen on suositeltavaa sillä tällöin selviät paremmin sekä opinnoistasi että arjestasi vaihtokohteessa.

Tarkista Vaihtokohteet maailmalla-ohjeesta tai sinua kiinnostavien vaihtoyliopistojen omilta kotisivuilta, millä kielellä voit opiskella vaihdossa. Huomioithan, että osa englanninkielisistä opiskelumahdollisuuksista englantia puhumattomissa maissa saattavat olla rajallisia. Kielitaitoasi arvioidessasi on myös hyvä muistaa, että opiskelutavat eroavat suuresti eri maissa.  Esimerkkeinä mainittakoon esimerkiksi suulliset tentit (Italia) ja pitkät esseet (Espanja), jotka suoritetaan maan kielellä.

Lue lisää kielitaitovaatimuksista ja kielitaidon todistamisesta täältä.

Esteettömyys ja opiskelijavaihto

Vaihtoa suunnitellessasi sinun on hyvä ottaa huomioon mahdolliset erityistarpeesi liittyen oppimisympäristöösi. Lisätukea tarvitsevan opiskelijan on mahdollista hakea esteettömyystukea.

Tietoa yliopistojen esteettömyyden tasosta löydät yliopistojen omilta kotisivuilta. Joidenkin eurooppalaisten yliopistojen esteettömyystietoja löytyy myös ESN:än (Erasmus Student Network) MappED -palvelusta.

Tutustu CIMO:n ohjeisiin esteettömyydestä ja kansainvälisestä opiskelijavaihdosta: Esteettömyys ja opiskelijavaihto. Lue lisää Opetushallituksen sivuilta.

Vaihto-opiskelun rahoitus

Opiskelijavaihtoon lähtevä voi saada liikkuvuusapurahaa sekä opintotukea (opintorahaa, opintolainaa sekä asumislisää) ulkomaille. Lue lisää liikkuvuusapurahoista ja muusta mahdollisesta rahoituksesta täältä.

Jos lähdet vaihtoon jonkin Helsingin yliopiston vaihto-ohjelman kautta, sinun ei yleensä tarvitse maksaa vaihtoyliopiston lukukausimaksua. Yleensä joudut kuitenkin itse kustantamaan esimerkiksi asumisen, opiskelumateriaalin, mahdolliset kielitestit ja viisumimaksut.

Uudelleen vaihtoon

Jos olet ollut jo opiskelijavaihdossa ja haluat hakea uudestaan, mahdollisuutesi riippuvat siitä minkä vaihto-ohjelman kautta haet vaihtoon. Useimmissa vaihto-ohjelmissa ovat etusijalla opiskelijat, jotka eivät ole vielä olleet vaihdossa. Lue lisää valintaperusteista täältä

Erasmus-ohjelmassa kannustetaan lähtemään opiskelijavaihtoon useamman kerran. Erasmus-vaihtoa ja -harjoittelua voi olla enintään yhteensä 12 kuukautta kullakin tutkintotasolla (kandidaatti-, maisteri- ja jatko-opinnot). Esimerkiksi maisterivaiheen vaihtoon voi hakea jo ennen kandidaatiksi valmistumista, kunhan vaihtojakso toteutuu suoritettaessa maisterivaiheen opintoja. Yhden syklin koulutusohjelmissa, kuten lääketieteessä, Erasmus-vaihtoa voi olla korkeintaan 24 kuukautta. 

Kansainvälisen osaamisen kehittäminen

Vaihto-opiskelun aikana voit kehittää paljon muutakin kuin vain kielitaitoasi. Tutustu "Mitä opin vaihdossa" -tapahtuman diaesityksiin.

Kokemuksia opiskelijavaihdosta

Tutustu vaihdossa olleiden opiskelijoihin blogeihin ja vaihtokertomuksiin täältä.

Voit myös lukea aikaisempien vuosien vaihto-opiskelijoiden palautteita Mobility Online -portaalista. Klikkaa Questionnaires -linkkiä sivun oikeassa yläreunassa, minkä jälkeen voit rajata palautteita omilla hakuehdoillasi esimerkiksi maittain.

Vaihtoa suunnittelevan tehtävälista

  1. Ota selvää, mihin ajankohtaan vaihto on hyvä sijoittaa koulutusohjelmassasi ja suunnittele milloin ja kuinka pitkäksi aikaa haluat lähteä vaihtoon.
  2. Ota selvää, millaisia opintoja koulutusohjelmassasi kannattaa vaihdossa suorittaa. Mitä opintoja sinä voisit vaihdossa suorittaa?
  3. Tutustu Helsingin yliopiston vaihtokohteisiin ja niiden opintotarjontaan ja valitse omiin tarpeisiisi ja kielitaitoosi sopiva vaihtokohde.
  4. Tarkista milloin valitsemaasi vaihtokohteeseen on hakuaika.
  5. Vaihtoon hakemisessa on yleensä kaksi vaihetta. Ensin haet vaihtoon Helsingin yliopiston vaihtohaussa hakuaikana. Jos tulet valituksi, sinun pitää vielä itsenäisesti hakea vaihtoyliopistoosi. Lue tarkkaan hakuohjeet ja hakuilmoitus. Poikkeuksen tästä muodostavat Free mover, AEN, MAUI, ISEP ja North2North-vaihdot, joissa prosessi on hieman erilainen.

Tule vaihtoinfoon kuulemaan lisää opiskelijavaihdosta tai ole yhteydessä liikkuvuuspalveluiden asiantuntijoihin.