Harjoittelun palkkaus ja rahoitus

Tästä ohjeesta löydät tietoa harjoittelijan palkkauksesta ja eri rahoitusmahdollisuuksista harjoittelulle.

Harjoittelijan palkka

Harjoitteluajan palkkauksesta neuvottelet työnantajan kanssa. Harjoittelijan palkkataso on yleensä normaalin työsuhteen palkkausta matalampi, koska työnantajan odotetaan käyttävän aikaa harjoittelijan ohjaukseen.

Yliopiston suositus harjoittelijan vähimmäispalkaksi on Kelan vuotuisen työssäoloehdon vähimmäispalkan mukainen palkka (1187€/kk vuonna 2017). Harjoittelijalle voi maksaa myös tätä vähimmäissuositusta korkeampaa palkkaa. Palkattomien harjoittelujen tekemistä ei suositella.

 

Työnantajan kokonaan rahoittama harjoittelu

Suositeltava tapa suorittaa opintoihin kuuluva työharjoittelu on harjoitella sellaisessa työpaikassa, joka maksaa harjoittelijan palkan kokonaisuudessaan itse. Tällöin harjoitteluun ei tarvitse hakea tukea yliopistolta eikä harjoittelusta myöskään tarvitse tehdä yliopiston ja työnantajan välistä harjoittelusopimusta.

Jos työnantaja ei pysty maksamaan harjoittelijan palkkaa kokonaisuudessaan, vaan vaatii ulkopuolista tukea harjoittelijan palkkakulujen kattamiseksi, voit hakea harjoittelulle rahallista tukea yliopistolta. Lue lisää yliopiston yleisestä harjoittelutuesta alta ja ulkomailla tehtävän harjoittelun tukimuodoista tästä ohjeesta

Yliopiston harjoittelutuki

Yliopiston harjoittelutuki on yksi tapa saada tukea tutkintoon kuuluvan harjoittelun suorittamiseen. Selvitä ensin, rahoittaako työnantajasi harjoittelijan palkkauksesta aiheutuvat kustannukset kokonaan itse. Mikäli työnantaja vaatii yliopiston tukea harjoittelijan palkkakustannusten kattamisen tueksi, voit hakea yliopiston harjoittelutukea.

Helsingin yliopiston myöntämän harjoittelutuen voi kukin opiskelija saada enintään kerran opintojensa aikana. Tuki on tarkoitettu auttamaan harjoittelupaikan löytämisessä niitä opiskelijoita, jotka eivät ole vielä tehneet työharjoittelua. Voit siis hakea yliopiston harjoittelutukea, jos sinulla on tutkintoosi kuuluva harjoittelun opintojakso vielä suorittamatta etkä ole aikaisemmin hyödyntänyt Helsingin yliopiston harjoittelutukea.

Keskitetty harjoittelutukijärjestelmä ei koske ammatillisten alojen kliinisiä harjoitteluja eli lääketieteellistä tiedekuntaa, kasvatustieteellisen tiedekunnan opetusharjoittelua, teologisen tiedekunnan A1-linjan kirkollista harjoittelua eikä farmasian tiedekunnan apteekkiharjoitteluja, joissa on omat käytännöt. Keskitetty harjoittelutukijärjestelmä ei koske myöskään opettajan pedagogisiin opintoihin sisältyvää harjoittelua. Eläinlääketieteellisen tiedekunnan osalta harjoittelutukijärjestelmä ei koske pakollista tutkintoon kuuluvaa harjoittelua tai kliinistä työskentelyä.

Harjoittelutukisumma on 1800 euroa/opiskelija harjoittelua kohden. Yliopiston tukeman harjoittelun tulee kestää vähintään kaksi tai kolme kuukautta riippuen koulutusohjelmasi määrittämistä vaatimuksista. Tukea ei makseta suoraan opiskelijalle, vaan tuella katetaan osa kuluista, joita työnantajalle aiheutuu harjoittelijan palkkaamisesta. Yliopiston tukemassa harjoittelussa työnantajan tulee maksaa opiskelijalle vähintään Kelan määrittämän minimipalkan mukaista kuukausipalkkaa jokaiselta harjoittelukuukaudelta (vuonna 2017 1187 €/kk). Harjoittelun päätyttyä työnantaja laskuttaa harjoittelutuen yliopistolta ennen harjoittelua tehdyn sopimuksen mukaisesti. 

Huomioithan, että yliopiston harjoittelutuella ei voi rahoittaa Helsingin yliopiston sisällä tehtävää harjoittelujaksoa. 

Vuoden 2017 harjoitteluihin myönnettävät tuet on jo jaettu. Tarkemmat ohjeet ja hakukelpoisuusehdot koskien vuoden 2018 harjoittelutuen hakua päivitetään tälle sivulle mahdollisimman pian.

Muita tukia harjoittelun rahoittamiseen

Oletko lähdössä harjoitteluun Suomen ulkopuolelle? Ulkomailla tehtävään harjoitteluun voit hakea Erasmus-apurahaa tai kansainvälisen harjoittelun matka-apurahaa. Niistä löydät lisätietoa tästä ohjeesta.

Korkeakouluopiskelijat ja vastavalmistuneet voivat hakea Opetushallituksen (ent. CIMO) kautta ulkomaille työharjoitteluun. Paikkoihin valittu saa Opetushallituksen myöntämän harjoitteluapurahan. Tutustu Opetushallituksen tarjoamiin kansainvälisen harjoittelun mahdollisuuksiin.

Huomioithan, että voit saada samaan harjoitteluun vain yhtä rahoitusta kerrallaan Helsingin yliopistosta. Samanaikaisesti ei voi myöskään saada rahoitusta OPH:n (entinen CIMO) kautta.

Aurora-tietokannasta voit etsiä lisää mahdollisia rahoitustapoja harjoittelulle.

Voit nostaa opintoihisi kuuluvan harjoittelun aikana opintotukea tietyin ehdoin ja rajoituksin. Tutustu tarkempiin ohjeisiin Kelan opintotukisivulla.