Humanististen koulutusohjelmien valinnaiset opinnot

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Alla on lueteltu humanistisen tiedekunnan valinnaiset opintokokonaisuudet, joita voivat opiskella muutkin kuin koulutusohjelman omat opiskelijat. Kandidaatin- ja maisterintutkintoon käyvät opinnot -luvussa on lueteltu opinnot, jotka voivat olla joko kandi- tai maisteritasoisia, mutta joita voi sisällyttää kumpaan tutkintoon vain. Vain maisterintutkintoon käyvät opinnot -luvussa on lueteltu opinnot, jotka ovat maisteritasoisia ja joita voi sisällyttää vain maisterintutkintoon. Opintokokonaisuudet on jaoteltu koulutusohjelmittain (kandiohjelmat ja maisteriohjelmat) ja opintosuunnittain.

Yleistä valinnaisista opinnoista

Humanistisen tiedekunnan valinnaiset opinnot ovat joko kaikille avoimia, eli vapaita, tai rajoituksenalaisia. Rajoituksenalaisiin opintoihin tulee saada opinto-oikeus ennen opintojen aloittamista, joko erillisen valinnaisten opintojen kokeen tai muun haun kautta. Linkkejä lisätietoihin löydät kunkin rajoituksenalaisen opintokokonaisuuden kohdalta.

Osalle opintokokonaisuuksista on määritelty edeltäviä opintoja. Pääsääntöisesti ennen aineopintojen suorittamista tulee olla tehtynä perusopinnot ja ennen syventäviä opintoja perus- ja aineopinnot. Yksittäisiä opintojaksoja voi usein kuitenkin suorittaa, vaikka edeltävä opintokokonaisuus olisi vielä kesken. Kokonaisuusmerkintää haettaessa kaikkien edeltävien opintojen on oltava suoritettuna. Osa kokonaisuuksista on monitieteisiä kokonaisuuksia, joissa opintojen tasoa ei ole määritelty perus- aine- tai syventäviksi opinnoiksi. Tällaisillakin kokonaisuuksilla saattaa olla edeltävä kokonaisuus, joka suositellaan suoritettavaksi ensin. Lisätietoja löydät WebOodin opinto-oppaiden opintokokonaisuuksien kuvauksista.

Lisätietoa kokonaisuuksien sisällöistä löydät WebOodin opinto-oppaasta Humanististen koulutusohjelmien valinnaiset opinnot. Tietoa mahdollisista rajoituksista oman tutkintosi valinnaisiin opintoihin löydät WebOodista koulutusohjelmasi opinto-oppaasta tai ohjeesta Tutkintoni rakenne ja laajuus.

 • Syksyllä 2019 järjestetyn "Valintoja ja Optioita! Valinnaisten opintojen info" -tilaisuuden diaesityksen löydät täältä.

Kandidaatin- ja maisterintutkintoon käyvät opinnot

Filosofian kandiohjelma

Valinnaiset opinnot opintosuunnittain

Filosofia
 • Filosofia, perusopinnot (FILK-100), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
 • Filosofia, aineopinnot muille opintosuunnille (FILK-500), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
 • Filosofia, opintokokonaisuus muille opintosuunnille (FILK-510), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
Filosofia (ruotsinkielinen)
 • Filosofia (opetus ruotsiksi), perusopinnot (FILK-S100), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
 • Filosofia (opetus ruotsiksi), opintokokonaisuus muille opintosuunnille (FILK-S500), 15 op. Vapaa kokonaisuus.

Muut valinnaiset opinnot

Elämänkatsomustieto
 • Elämänkatsomustieto, perusopinnot (FET-100), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
 • Elämänkatsomustieto, aineopinnot (FET-200), 30 op. Vapaa kokonaisuus.

 

Historian kandiohjelma

Valinnaiset opinnot opintosuunnittain

Historia

Muut valinnaiset opinnot

Keskiajan tutkimus
 • Keskiajan tutkimuksen perusteet (KESK-510), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
 • Keskiajan tutkimuksen erityiskysymyksiä (KESK-520), 15 op. Vapaa kokonaisuus.

 

Kielten kandiohjelma

Valinnaiset opinnot opintosuunnittain

Antiikin kreikka
 • Antiikin kreikan perusopinnot (KIK-AE100), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
 • Antiikin kreikan valinnaiset aineopinnot (KIK-AE500), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  Arabia
  • Arabian perusopinnot (KIK-AR100), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Arabian valinnaiset aineopinnot (KIK-AR500), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  Baski
  • Baskin perusopinnot (KIK-EU100), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  Englanti
  Espanja
  Eteläslaavilaiset kielet
  • Eteläslaavilaiset kielet, perusopinnot (KIK-SL100), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Eteläslaavilaiset kielet, valinnaiset aineopinnot (KIK-SL500), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  Galeco
  • Galicialaisen filologian perusopinnot (KIK-GL100), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  Heprea
  • Heprean perusopinnot (KIK-HE100), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Heprean valinnaiset aineopinnot (KIK-HE500), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  Hindi
  • Hindin perusopinnot (KIK-HI100), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Hindin valinnaiset aineopinnot (KIK-HI500), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  Hollanti
  • Hollannin kieli ja kulttuuri 1 (KIK-NL210), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Hollannin kieli ja kulttuuri 2 (KIK-NL220),15 op. Vapaa kokonaisuus.
  Italia
  Japani
  • Japanin perusopinnot (KIK-JA100), 30 op. Rajoituksenalainen kokonaisuus. Opintoihin haetaan valinnaisten opintojen kokeella.
  • Japanin valinnaiset aineopinnot (KIK-JA500), 30 op. Rajoituksenalainen kokonaisuus. Opintoihin haetaan valinnaisten opintojen kokeella.
  Katalaani
  • Katalaanin perusopinnot (KIK-CA100), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  Kiina
  • Kiinan perusopinnot (KIK-ZH100), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Kiinan valinnaiset aineopinnot (KIK-ZH500), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  Kommunikaatio ja kognitio
  • Kommunikaatio ja kognitio (KIK-KK100), 15/30 op. Vapaa kokonaisuus.
  Korea
  • Korean perusopinnot (KIK-KO100), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Korean valinnaiset aineopinnot (KIK-KO500), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  Latina
  • Latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden perusopinnot (KIK-LA100), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden valinnaiset aineopinnot (KIK-LA500), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  Latvia
  • Latvia, perusopinnot (KIK-LV100), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Latvia, valinnaiset aineopinnot (KIK-LV500), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  Liettua
  • Liettua, perusopinnot (KIK-LT100), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Liettua, valinnaiset aineopinnot (KIK-LT500), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  Lingvistiikka
  • Lingvistiikan valinnaiset perusopinnot (KIK-LG510), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Lingvistiikan valinnaiset aineopinnot (KIK-LG500), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  Muinaisen Lähi-idän kielet
  • Muinaisen Lähi-idän kielet (KIK-LI200), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
  Portugali
  Puola
  • Puola, perusopinnot KIK-PL100 (30 op). Vapaa kokonaisuus.
  • Puola, valinnaiset aineopinnot (KIK-PL500), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  Ranska
  Saksa
  Somali
  • Somalin perusopinnot (KIK-SO100), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Somalin valinnaiset aineopinnot (KIK-SO500), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  Swahili
  • Swahilin perusopinnot (KIK-SW100), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Swahilin valinnaiset aineopinnot (KIK-SW500), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  Tšekki
  • Tšekki, perusopinnot (KIK-CS100), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Tšekki, valinnaiset aineopinnot (KIK-CS500), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  Turkki
  • Turkki (KIK-TR100), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  Ukraina
  • Ukrainan perusopinnot (KIK-UK100), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  Venäjä
  • Venäjän kielen ja kirjallisuuden perusopinnot, venäjä vieraana kielenä (KIK-RV100), 30 op. Rajoituksenalainen kokonaisuus. Opintoihin haetaan valinnaisten opintojen kokeella.
  • Venäjän kielen ja kirjallisuuden valinnaiset aineopinnot, venäjä vieraana kielenä (KIK-RV500), 30 op. Rajoituksenalainen kokonaisuus. Opintoihin haetaan valinnaisten opintojen kokeella.
  • Venäjän kielen ja kirjallisuuden perusopinnot, venäjä äidinkielenä (KIK-RU100), 30 op. Rajoituksenalainen kokonaisuus. Opintoihin haetaan valinnaisten opintojen kokeella.
  • Venäjän kielen ja kirjallisuuden valinnaiset aineopinnot, venäjä äidinkielenä (KIK-RU500), 30 op. Rajoituksenalainen kokonaisuus. Opintoihin haetaan valinnaisten opintojen kokeella.

  Muut valinnaiset opinnot

  Muut kielet
  • Muiden kielten valinnainen opintokokonaisuus (KIK-M500), 30 op. Vapaa kokonaisuus.

   

  Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma

  Valinnaiset opinnot opintosuunnittain

  Kotimainen kirjallisuus
  • Kotimainen kirjallisuus, perusopinnot (KOK-K100), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Kotimainen kirjallisuus, valinnaiset aineopinnot (KOK-K500), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  Nordisk Litteratur
  • Nordisk litteratur, grundstudier (KOK-L100), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Nordisk litteratur I (KOK-L510), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Nordisk litteratur II (KOK-L520), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Nordisk litteratur, valfria ämnesstudier (KOK-L500), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  Nordiska språk (svenska som modersmål)
  • Nordiska språk, grundstudier (svenska som modersmål) (KOK-N100), 30 op. Rajoituksenalainen kokonaisuus. Opintoihin haetaan valinnaisten opintojen kokeella. Opinto-oikeuden voi tietyin perustein saada myös suoraan ilman koetta. Lisätietoa löydät sivulta Hakeminen humanistisen tiedekunnan valinnaisiin opintoihin.
  • Nordiska språk, valfria ämnesstudier (svenska som modersmål) (KOK-N500), 30 op. Rajoituksenalainen kokonaisuus. Opintoihin haetaan valinnaisten opintojen kokeella. Opinto-oikeuden voi tietyin perustein saada myös suoraan ilman koetta. Lisätietoa löydät sivulta Hakeminen humanistisen tiedekunnan valinnaisiin opintoihin.
  • Språkinlärning och svenska som modersmål i skolan (KOK-N510), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Inlärning och undervisning av svenska (KOK-N520), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Professionellt skrivande (KOK-N530),15 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Nordisk språkvetenskap (KOK-N540), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
  Nordiska språk (svenska som andra inhemska språk)
  • Nordiska språk (svenska som andra inhemska språk), grundstudier (KOK-P100), 30 op. Rajoituksenalainen kokonaisuus. Opintoihin haetaan valinnaisten opintojen kokeella. Opinto-oikeuden voi tietyin perustein saada myös suoraan ilman koetta. Lisätietoa löydät sivulta Hakeminen humanistisen tiedekunnan valinnaisiin opintoihin.
  • Nordiska språk (svenska som andra inhemska språk), valfria ämnesstudier (KOK-P500), 30 op. Rajoituksenalainen kokonaisuus. Opintoihin haetaan valinnaisten opintojen kokeella. Opinto-oikeuden voi tietyin perustein saada myös suoraan ilman koetta. Lisätietoa löydät sivulta Hakeminen humanistisen tiedekunnan valinnaisiin opintoihin.
  Romanikieli ja -kulttuuri
  • Romanikieli ja -kulttuuri, perusopinnot (ROM-100), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Romanikieli ja -kulttuuri, aineopinnot (ROM-200), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Romanikielen ja -kulttuurin perusteet, opintokokonaisuus (ROM-500), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Romanikieli, opintokokonaisuus (ROM-530), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Romanikulttuurit, opintokokonaisuus (ROM-520), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Romanit yhteiskunnassa, opintokokonaisuus (ROM-510 ),15 op. Vapaa kokonaisuus.
  Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit
  • Suomalais-ugrilainen kielentutkimus, perusopinnot (KOK-G100), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Suomalais-ugrilainen kielentutkimus, valinnaiset aineopinnot (KOK-G500), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Vertaileva kielentutkimus ja suomalais-ugrilaiset kielet, opintokokonaisuus (KOK-G510), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Historiallinen kielitiede ja suomen kielen tausta, opintokokonaisuus (KOK-G520), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Koillinen itämeri kielialueena, opintokokonaisuus (KOK-G530), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Saamen kieli ja kulttuuri, opintokokonaisuus (KOK-GS520), 15 op/30 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Saamentutkimus, valinnaiset perusopinnot (KOK-GS500), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Saamentutkimus, valinnaiset aineopinnot (KOK-GS510), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Unkarin kieli I, opintokokonaisuus (KOK-GU520), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Unkarin kieli II, opintokokonaisuus (KOK-GU530), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Keskieurooppalainen unkari, opintokokonaisuus (KOK-GU540), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Unkarin kieli ja kulttuuri, valinnaiset perusopinnot (KOK-GU500), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Unkarin kieli ja kulttuuri, valinnaiset aineopinnot (KOK-GU510), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Viron kieli ja kulttuuri, perusopinnot (KOK-V100), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Viron kieli ja kulttuuri, valinnaiset aineopinnot (KOK-V500), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Viron kieli, opintokokonaisuus (KOK-GV500), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Viron kulttuuri, opintokokonaisuus (KOK-GV510), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
  • Viron kieli ja kulttuuri, opintokokonaisuus (KOK-GV520), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
  Suomen kieli
  • Suomen kieli, perusopinnot (KOK-S100), 30 op. Rajoituksenalainen kokonaisuus. Opintoihin haetaan valinnaisten opintojen kokeella. Opinto-oikeuden voi tietyin perustein saada myös suoraan ilman koetta. Lisätietoa löydät sivulta Hakeminen humanistisen tiedekunnan valinnaisiin opintoihin.
  • Suomen kieli, valinnaiset aineopinnot (KOK-S500), 30 op. Rajoituksenalainen kokonaisuus. Opintoihin haetaan valinnaisten opintojen kokeella. Opinto-oikeuden voi tietyin perustein saada myös suoraan ilman koetta. Lisätietoa löydät sivulta Hakeminen humanistisen tiedekunnan valinnaisiin opintoihin.
  Suomen kieli ja kulttuuri
  • Johdatus Suomen kieleen ja kulttuuriin, opintokokonaisuus (KOK-F550), 15 op/30 op. Rajoituksenalainen kokonaisuus. Tarkoitettu vieraskielisille opiskelijoille, joilla on riittävä suomen kielen taito. Opiskelijoilta vaaditaan vähintään A1.2. tason kielitaitoa eli Suomi 1 -kurssin suoritusta tai vaadittavan kielitaidon osoittamista tasotestissä.
  • Suomen kieli ja kulttuuri, perusopinnot (KOK-F100), 30 op. Rajoituksenalainen kokonaisuus. Tarkoitettu vieraskielisille opiskelijoille, joilla on riittävä suomen kielen taito. Lisätietoa löydät täältä.
  • Suomen kieli ja kulttuuri, valinnaiset aineopinnot (KOK-F500), 30 op. Rajoituksenalainen kokonaisuus. Tarkoitettu vieraskielisille opiskelijoille, joilla on riittävä suomen kielen taito. Lisätietoa löydät täältä.

   

  Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma

  Valinnaiset opinnot opintosuunnittain

   Aasian tutkimus
   • Aasian tutkimuksen opintokokonaisuus (KUKA-AA500), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
   Afrikan ja Lähi-idän tutkimus
   • Islam, perusopinnot, aineenopettajakoulutus (KUKA-AF100), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
   • Islamin opettajan valinnaiset aineopinnot (KUKA-AF560), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
   • Israelin ja juutalaisuuden tutkimuksen opintokokonaisuus (KUKA-AF501), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
   • Johdanto Afrikan tutkimukseen (KUKA-AF503), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
   • Lähi-Idän ja islamin tutkimuksen opintokokonaisuus (KUKA-AF500), 15 op/30 op. Vapaa kokonaisuus.
   • Maailman uskontojen opintokokonaisuus (KUKA-AF502), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
   Alue- ja kulttuurintutkimus
   • Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus I (KUKA-IK500), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
   • Latinalaisen Amerikan tutkimuksen opintokokonaisuus I ( KUKA-AL500), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
   • Pohjois-Amerikan tutkimuksen opintokokonaisuus I (KUKA-AM500), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
   • Pohjois-Amerikan tutkimuksen opintokokonaisuus II (KUKA-AM504), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
   Arkeologia
   • Arkeologian opintokokonaisuus (KUKA-AR500), 15 op/30 op. Vapaa kokonaisuus.
   Folkloristiikka
   • Folkloristiikan opintokokonaisuus (KUKA-FO500), 15 op/30 op. Vapaa kokonaisuus.
   Kansatiede
   • Kansatieteen opintokokonaisuus (KUKA-KA500), 15 op/30 op. Vapaa kokonaisuus.
   Taidehistoria
   • Taidehistorian opintokokonaisuus (KUKA-TA500), 15 op/30 op. Vapaa kokonaisuus.
   Uskontotiede
   • Uskontotieteen opintokonaisuus (KUKA-US500), 15 op/30 op. Vapaa kokonaisuus.

   Muut valinnaiset opinnot

    • Kulttuurien tutkimuksen opintokokonaisuus (KUKA-510), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
    Antiikin kulttuuri
    • Antiikin kulttuurin opintokokonaisuus (KUKA-AN500), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
     

     Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma

     Valinnaiset opinnot opintosuunnittain

     Elokuva- ja televisiotutkimus
     • Elokuva- ja televisiotutkimuksen perusopinnot (TTK-EL100), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
     • Elokuva- ja televisiotutkimuksen aineopinnot muille opintosuunnille (TTK-EL500), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
     • Elokuva- ja televisiotutkimus (TTK-EL510), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
     Estetiikka
     • Estetiikan perusopinnot (TTK-ES100), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
     • Estetiikan aineopinnot muille opintosuunnille (TTK-ES500), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
     • Estetiikka (TTK-ES510), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
     Musiikkitiede
     • Musiikkitieteen perusopinnot (TTK-MU100), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
     • Musiikkitieteen aineopinnot muille opintosuunnille (TTK-MU500), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
     • Musiikkitiede (TTK-MU510), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
     Teatteritiede
     • Teatteritieteen perusopinnot (TTK-TE100), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
     • Teatteritieteen aineopinnot muille opintosuunnille (TTK-TE500), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
     • Teatteritiede (TTK-TE510), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
     Yleinen kirjallisuustiede
     • Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot (TTK-YL100), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
     • Yleisen kirjallisuustieteen aineopinnot muille opintosuunnille (TTK-YL500), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
     • Yleinen kirjallisuustiede (TTK-YL510), 15 op. Vapaa kokonaisuus.

     Muut valinnaiset opinnot

     • Taiteiden tutkimus I (TTK-500), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
     • Taiteiden tutkimus I (TTK-510), 15 op. Vapaa kokonaisuus.

      

     Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma

     Valinnaiset opinnot opintosuunnittain

     Aasian tutkimus
     • China Studies Module A (ALKU-C500), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
     • China Studies Module B (ALKU-C510), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
     • India Module A (ALKU-IN500), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
     • India Module B (ALKU-IN510), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
     • Nyky-Aasian opintokokonaisuus (ALKU-AA530), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
     Afrikan tutkimus ja Lähi-idän tutkimus
     • Afrikkaan liittyvä kulttuurien tutkimus (ALKU-AF534), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
     • Erikoistuminen Afrikan tutkimukseen (ALKU-AF535), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
     • Lähi-idän ja islamin tutkimuksen opintokokonaisuus 2A (ALKU-AF530), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
     • Lähi-idän ja islamin tutkimuksen opintokokonaisuus 2B (ALKU-AF531), 30 op. Vapaa kokonaisuus.
     • Israelin ja juutalaisuuden tutkimuksen opintokokonaisuus 2A (ALKU-AF532), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
     • Israelin ja juutalaisuuden tutkimuksen opintokokonaisuus 2B (ALKU-AF533),  30 op. Vapaa kokonaisuus.
     Euroopan kulttuurien tutkimus
     • Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus II (ALKU-IK530), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
     Latinalaisen Amerikan tutkimus
     • Latinalaisen Amerikan tutkimuksen opintokokonaisuus 2 (ALKU-L530), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
     Pohjois-Amerikan tutkimus
     • Pohjois-Amerikan tutkimuksen opintokokonaisuus III (ALKU-P530), 15 op. Vapaa kokonaisuus

      

     Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien maisteriohjelma

     Valinnaiset opinnot opintosuunnittain

      Diversiteettilingvistiikka
      • Diversity Linguistics specialization (LDA-D500), 30 op. Vapaa opintokokonaisuus.
      Fonetiikka
      • Phonetics, (LDA-P500) 30 op. Vapaa opintokokonaisuus.
        Kieliteknologia
        • Essentials in Language Technology (LDA-TA500), 15 op. Vapaa opintokokonaisuus.
        • Comprehensive Specialisation in Language Technology (LDA-TB500), 30 op. Vapaa opintokokonaisuus.
        Yleinen kielitiede
        • General Linguistics specialization (LDA-G500), 30 op. Vapaa opintokokonaisuus.

        Muut valinnaiset opinnot

        Digitaaliset ihmistieteet
        • Digital Humanities (LDA-H500), 30 op. Vapaa opintokokonaisuus.
        Kognitiotiede
        • Cognitive Science (LDA-C500), 30 op. Vapaa opintokokonaisuus.
        Tieteelliset tutkimusmenetelmät humanistisissa tieteissä
        • Scientific Methods for humanities (LDA-M500), 15 op/30 op. Vapaa opintokokonaisuus.

         

        Kielten maisteriohjelma

        Valinnaiset opinnot opintosuunnittain

         Afrikan ja Lähi-idän kielet
         • Muinaisen Lähi-idän kulttuuriopintoja (KIM-LI510), 15 op. Vapaa opintokokonaisuus.
         • Muinaisen Lähi-idän kielet (KIM-LI530), 15 op. Vapaa opintokokonaisuus.

          

         Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma

         • Kirjallisuudentutkimuksen teoria ja metodit, opintokokonaisuus (KIR-310), 15 op. Vapaa opintokokonaisuus.
         • Kirjallisuuden lajit, periodit ja tyylit, opintokokonaisuus (KIR-340), 15 op. Vapaa opintokokonaisuus.

          

         Kulttuuriperinnön maisteriohjelma

         • Kulttuuriperinnön tutkimus (KUMA-KP500), 30 op. Vapaa opintokokonaisuus.
         • Museologian valinnainen opintokokonaisuus (KUMA-MU500), 15 op/30 op. Vapaa opintokokonaisuus.

          

         Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma

         • Käännöstiede ja kääntäminen (TRA-500), 15 op. Vapaa opintokokonaisuus.
         • Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimus (TRA-510), 15 op/30 op. Vapaa opintokokonaisuus.

          

         Magisterprogrammet i kultur och kommunikation

          

         Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma

         Valinnaiset opinnot opintosuunnittain

         Pohjoismaiset kielet
         • Pohjoismainen kielitiede (NOR-S310), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
         • Tekstit ja viestintä (NOR-S320), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
         • Keskusteluanalyysi ja vuorovaikutuksen lingvistiikka (NOR-S330), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
         Pohjoismainen kirjallisuus
         • Pohjoismainen kirjallisuustiede (NOR-L310), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
         • Pohjoismaiseen kirjallisuuteen syventyminen (NOR-L320), 15 op. Vapaa kokonaisuus.

         Muut valinnaiset opinnot

         Pohjoismaiset naapurikielet
         • Pohjoismaiset naapurikielet (NOR-S340), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
         • Norja ja norjan kieli (NOR-S350), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
         • Islanti ja islannin kieli (NOR-S370), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
         • Tanska ja tanskan kieli (NOR-S360), 15 op. Vapaa kokonaisuus.

          

         Master's Programme in Russian Studies

         • Global Processes in Russia (RUS-500), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
         • Venäjän tutkimuksen valinnaiset opinnot (RUS-510), 15 op. Vapaa kokonaisuus. Koostuu kanditason kursseista.

          

         Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma

         • Sukupuolentutkimus I, opintokokonaisuus (SPT-500), 15 - 30 op. Vapaa kokonaisuus. Koostuu kanditason kursseista.

         Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma

         Valinnaiset opinnot opintosuunnittain

         Viron kieli ja kulttuuri
         • Viro vieraana kielenä, opintokokonaisuus (SUKU-V500), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
         • Viron sosiolingvistiikka, opintokokonaisuus (SUKU-V510), 15 op. Vapaa kokonaisuus.
         • Viron-Suomen kulttuurisuhteet, opintokokonaisuus (SUKU-V520), 15 op. Vapaa kokonaisuus.

         Muut valinnaiset opinnot

         Alkuperäiskansatutkimus
         • Alkuperäiskansatutkimus, opintokokonaisuus (IND-500), 15 op/30 op. Vapaa kokonaisuus.
         Kieli, multimodaalisuus ja vuorovaikutus
         • Kieli, multimodaalisuus ja vuorovaikutus, opintokokonaisuus (VUO-500), 15 op/30 op. Vapaa kokonaisuus.
         Nimistötutkimus
         • Nimistöntutkimus, opintokokonaisuus (NIMI-500), 15 op/30 op. Vapaa kokonaisuus.
         Tietokirjallisuus
         • Tietokirjallisuus, opintokokonaisuus (TIE-500), 15 op/30 op. Vapaa kokonaisuus.

         Vain maisterintutkintoon käyvät opinnot

          Kielten maisteriohjelma

          Luettelo kursseista, jotka ovat avoimia kaikille kiinnostuneille kielten maisteriohjelman ja muiden koulutusohjelmien opiskelijoille (uudessa ja vanhassa tutkintojärjestelmässä)

          Valinnaiset opinnot opintosuunnittain

          Aasian kielet
          • Japani, syventävät opinnot muille opintosuunnille (KIM-JA500), 60 op. Vapaa kokonaisuus. Paikat kursseilla jaetaan etusijajärjestyksen perusteella. Lisätietoja opintojaksojen kuvauksissa.
          • Kiina, syventävät opinnot muille opintosuunnille (KIM-ZH500), 60 op. Vapaa kokonaisuus. Paikat kursseilla jaetaan etusijajärjestyksen perusteella. Lisätietoja opintojaksojen kuvauksissa.
          • Korea, syventävät opinnot muille opintosuunnille (KIM-KO500), 60 op. Vapaa kokonaisuus.
          Afrikan ja Lähi-idän kielet
          • Afrikan ja Lähi-idän kielten syventävät opinnot muille opintosuunnille (KIM-AL500), 60 op. Vapaa kokonaisuus.
          Antiikin kielet ja kirjallisuus
          • Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, syventävät opinnot muille opintosuunnille (KIM-LA500), 60 op. Vapaa kokonaisuus.
          • Kreikan kieli ja kirjallisuus, syventävät opinnot muille opintosuunnille (KIM-AE500), 60 op. Vapaa kokonaisuus.
          Iberoromaaninen filologia
          • Espanjalainen filologia, syventävät opinnot muille opintosuunnille (KIM-ES500), 60 op. Rajoituksenalainen kokonaisuus. Ennen syventäviä opintoja tulee suorittaa perus- ja aineopinnot, joihin opinto-oikeus haetaan valinnaisten opintojen kokeella.
          Italialainen filologia
          • Italialainen filologia, syventävät opinnot muille opintosuunnille (KIM-IT500), 60 op. Rajoituksenalainen kokonaisuus. Ennen syventäviä opintoja tulee suorittaa perus- ja aineopinnot, joihin opinto-oikeus haetaan valinnaisten opintojen kokeella.
          Ranskan kieli ja ranskankielinen kulttuuri
          • Ranskan kieli ja ranskankielinen kulttuuri, syventävät opinnot muille opintosuunnille (KIM-FR500), 60 op. Rajoituksenalainen kokonaisuus. Ennen syventäviä opintoja tulee suorittaa perus- ja aineopinnot, joihin opinto-oikeus haetaan valinnaisten opintojen kokeella.
          Saksan kieli ja saksankielisten maiden kulttuuri
          • Saksan kieli ja saksankielisten maiden kulttuuri, syventävät opinnot muille opintosuunnille (KIM-DE500), 60 op. Rajoituksenalainen kokonaisuus.Ennen syventäviä opintoja tulee suorittaa perus- ja aineopinnot, joihin opinto-oikeus haetaan valinnaisten opintojen kokeella.
          Venäjän kieli ja kirjallisuus
          • Venäjän kieli ja kirjallisuus, syventävät opinnot muille opintosuunnille (KIM-RU500), 60 op. Rajoituksenalainen kokonaisuus. Ennen syventäviä opintoja tulee suorittaa perus- ja aineopinnot, joihin opinto-oikeus haetaan valinnaisten opintojen kokeella.

           

          Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma

          • Kirjallisuudentutkimus, valinnaiset syventävät opinnot (KIR-301), 60 op. Vapaa opintokokonaisuus.

           

          Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma

          • Pohjoismaiset kielet ja pohjoismainen kirjallisuus, valinnaiset syventävät opinnot (NOR-301), 60 op. Vapaa kokonaisuus. Ennen kokonaisuuden suorittamista tulee olla suoritettuna 60 opintopistettä pohjoismaisia kieliä tai pohjoismaista kirjallisuutta.

           

          Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma

          • Sukupuolentutkimus II, opintokokonaisuus (SPT-M500). 15 op. Vapaa kokonaisuus. Ennen kokonaisuuden suorittamista pitää olla suoritettuna Sukupuolentutkimus I, opintokokonaisuus (SPT-500) tai muita aiempia sukupuolentutkimuksen opintoja.

           

          Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma

          Valinnaiset opinnot opintosuunnittain

          Suomen kieli
          • Suomen kieli, valinnaiset syventävät opinnot (SUKU-S500), 60 op. Rajoituksenalainen kokonaisuus. Ennen syventäviä opintoja tulee suorittaa perus- ja aineopinnot. Opintoihin haetaan valinnaisten opintojen kokeella. Opinto-oikeuden voi tietyin perustein saada myös suoraan ilman koetta. Lisätietoa löydät sivulta Hakeminen humanistisen tiedekunnan valinnaisiin opintoihin.
          Suomen kieli ja kulttuuri
          • Suomen kieli ja kulttuuri, valinnaiset syventävät opinnot (SUKU-F500), 60 op. Rajoituksenalainen kokonaisuus. Ennen syventäviä opintoja tulee suorittaa perus- ja aineopinnot. Tarkoitettu vieraskielisille Helsingin yliopiston opiskelijoille, joilla on riittävä suomen kielen taito. Lisätietoa löydät sivulta Hakeminen humanistisen tiedekunnan valinnaisiin opintoihin.
          Suomalais-ugrilainen kielentutkimus
          • Suomalais-ugrilainen kielentutkimus, valinnaiset syventävät opinnot (SUKU-G500), 60 op. Vapaa kokonaisuus. Ennen kokonaisuuden suorittamista tulee suorittaa perus- ja aineopinnot.
          Unkarin kieli ja kulttuuri
          • Unkarin kieli ja kulttuuri, opintokokonaisuus (SUKU-U580), 15 op/30 op. Vapaa kokonaisuus. Ennen kokonaisuuden suorittamista tulee suorittaa suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien perus- ja aineopinnot, erikoistumisalana Unkarin kieli ja kulttuuri.
          • Unkarin kieli ja kulttuuri, valinnaiset syventävät opinnot (SUKU-GU500), 60 op. Vapaa kokonaisuus. Ennen kokonaisuuden suorittamista tulee suorittaa perus- ja aineopinnot.
          Viron kieli ja kulttuuri
          • Viron kieli ja kulttuuri, valinnaiset syventävät opinnot (SUKU-GV500), 60 op. Vapaa kokonaisuus. Ennen kokonaisuuden suorittamista tulee suorittaa perus- ja aineopinnot.