Itsenäisesti ulkomaille (Free mover/Visiting student)

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Voit hakea opiskelemaan ulkomaille myös itsenäisesti jos et löydä Helsingin yliopiston vaihto-ohjelmista ja partneriyliopistoista mieluisaa vaihtokohdetta.  Sinun on tällöin mahdollista hakea niin sanottua free mover tai visiting student -statusta sinua kiinnostavasta yliopistosta.

Itsenäisesti opiskelijavaihtoon lähtevä on itse vastuussa vaihdon järjestelyistä. Voit hakea liikkuvuuspalveluista itsenäisesti vaihtoon hakeville tarkoitettua free mover apurahaa, jos täytät apurahan ehdot.

Löydät tästä ohjeesta millaisia asioita itsenäisesti ulkomaille opiskelemaan lähtevän pitää hoitaa ennen ulkomaille lähtöä. Ohjeita voivat käyttää täysin itsenäisesti lähtevien lisäksi myös ne opiskelijat, jotka lähtevät ulkomaille lyhyeksi aikaa opiskelemaan liikkuvuuspalveluiden koordinoimien vaihto-ohjelmien ulkopuolella. Esimerkiksi DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) -rahoituksella Saksaan tai MEXT-stipendillä Japaniin lähtevä opiskelija on Helsingin yliopiston näkökulmasta free mover.

Free moverin tehtävälista

Toimi näin:

 • Hae sinua kiinnostavaan yliopistoon sen hakuaikojen ja -ohjeiden mukaisesti. Free mover -hakuohjeet löydät kohdeyliopistosi kotisivuilta yleensä kohdasta free mover, visiting student, guest student tai non-degree student. Jos sinulla on kysymyksiä, ota yhteys suoraan siihen yliopistoon, jonne haluat hakea. Yleensä vastaava yksikkö on yliopiston kansainvälisistä asioista vastaava yksikkö tai valinnoista (admissions) vastaava yksikkö. 
 • Varmista jo hakuvaiheessa tutkintovaatimuksistasi, että ulkomailla suoritettavat opinnot sopivat osaksi tutkintoasi Helsingin yliopistossa. Tätä varten kannattaa tehdä alustava opintosuunnitelma (Learning Agreement) vaihdossa suoritettavia opintoja varten.
 • Jos olet oikeutettu free mover -apurahan hakemiseen, hae sitä vähintään 1,5 kuukautta ennen vaihtoon lähtemistä. Lisätietoa löydät alempaa tältä sivulta
 • Ilmoittaudu läsnäolevaksi Helsingin yliopistoon free mover -opiskelujaksosi ajaksi.
 • Tee Kelaan Opintotuen muutosilmoitus (Flamma)
  • Jos sinulle on myönnetty liikkuvuuspalveluista free mover -apuraha, sinulle lähetetään liikkuvuuspalveluista todistus free mover -apurahan myöntämisestä (Student Exchange Certificate).
  • Jos sinulle ei ole myönnetty liikkuvuuspalveluista free mover -apurahaa, voit kuitenkin pyytää liikkuvuuspalveluista Student exchange certificatea lähettämällä osoitteeseen studentexchange@helsinki.fi vaihtoyliopiston hyväksymiskirjeen kopion sekä opintosuunnitelman vaihdon ajaksi. 
 • Tutustu Kelan ohjeisiin ulkomaille muuttamisesta ja hanki Kelasta eurooppalainen sairaanhoitokortti, jos olet lähdössä EU-/ETA-alueelle tai Sveitsiin.
 • Tutustu Maistraatin ohjeisiin ulkomaille muuttamisesta
 • Ota selvää vakuutusturvastasi
 • Tutustu ulkoministeriön matkustustiedotteisiin ja ohjeisiin kriisitilanteista
 • Ilmoita Kelaan ulkomaille muuttamisesta

 

Free mover -apurahan summa ja kriteerit

Apurahan suuruus

Freemover-apuraha on tarkoitettu opiskelijoille, jotka hankkivat itse ulkomailta vaihto-opiskelupaikan.

Vaihtokohde Apurahan määrä
Eurooppa ja Venäjä 300€
muut maat 900€

Hakukriteerit

 • Olet opiskellut Helsingin yliopistossa vähintään vuoden ennen ulkomaanopiskelujaksoa.
 • Olet kandi- tai maisterivaiheen opiskelija.
 • Olet toimittanut hakemuksen liitteineen liikkuvuuspalveluihin viimeistään 1,5 kk ennen ulkomaanopiskelujakson alkua. Apurahaa ei myönnetä takautuvasti.
 • Opiskelu ulkomailla on tilapäistä ja opiskelu kestää vähintään 3 ja enintään 12 kuukautta.
 • Olet hankkinut opiskelupaikan omatoimisesti ulkomailta ja olet free mover –vaihdon aikana kirjoilla sekä kohdeyliopistossa että läsnäolevana Helsingin yliopistossa.
 • Kohdeyliopiston on oltava yleisesti tunnustettu ja hyväksytty yliopisto, joka antaa korkealaatuista yliopistotasoista opetusta. Liikkuvuuspalveluilla on oikeus olla myöntämättä apurahaa yliopistoihin, jotka eivät täytä näitä kriteereitä.
 • Ulkomailla suoritetut opinnot tulee voida lukea hyväksi Helsingin yliopiston tutkintoon täysimääräisenä ja ulkomailla suoritettujen opintojen tulee mahtua tutkintoosi. Vaihtokohteessa tulee suorittaa vähintään 5 opintopistettä kuukaudessa. Opiskelun tulee olla kurssimuotoista ja tapahtua vaihtokohteessa.
 • Et saa ulkomaan opintoja varten muuta vaihto-ohjelmiin liittyvää liikkuvuusapurahaa Erasmus-, Nordplus-, tai muista yliopiston vaihto-ohjelmista.
 • Apurahaa ei myönnetä sellaiselle opiskelijalle, joka jatkaa opiskeluaan kohdeyliopistossa varsinaisen opiskelijavaihdon jälkeen (joko välittömästi vaihdon jälkeen tai myöhemmin). Varsinaista opiskelijavaihtojaksoa ei siis voi pidentää tämän apurahan turvin.
 • Jos olet ollut aiemmin vaihdossa, liikkuvuuspalveluilla on oikeus olla tapauskohtaisesti olla myöntämättä apurahaa.
 • Apurahaa ei myönnetä harjoittelun tai pelkästään pakollisen kieliharjoittelun suorittamiseen.
 • Helsingin yliopistolla on oikeus periä takaisin apuraha, jos apurahan myöntämisen jälkeen todetaan hakijan antaneen väärää tai harhaanjohtavaa tietoa hakiessaan apurahaa.
 • Liikkuvuuspalveluilla on oikeus budjettisyistä tarvittaessa keskeyttää apurahan myöntäminen.
 • Free mover -apurahaa ei myönnetä kaupallisten organisaatioiden kautta ulkomaille lähteville.

 

Free mover -apurahan hakeminen ja liitteet

Erillistä hakuaikaa ei ole. Hakemuksia käsitellään jatkuvasti. Hakemus tulee tehdä ja liitteet tulee ladata Mobility Online -portaalissa viimeistään 1,5 kk ennen ulkomailla tapahtuvan ulkomaan opiskelujakson alkua. Takautuvasti apurahaa ei makseta.

Free mover hakemus tehdään Mobility Online –portaalissa ja siihen kuuluu pakollisia liitteitä, jotka ladataan Mobility Online -portaaliin (Upload documents -kohdasta). Liitteitä ovat Learning Agreement, perustelukirje, kopio vastaanottavan yliopiston hyväksymistodistuksesta ja Helsingin yliopiston epävirallinen suoritusote.

Näin haet:

1) Täytä Free mover-hakemus Mobility Online -portaalissa

 • Täytä sähköinen Mobility Online -hakemus

  • Tärkeää: Klikkaa ensin hakulomakkeen etusivun yläreunasta kohtaa ISEP, NORDLYS, NORTH2NORTH, ERASMUS (SMP), VISITING STUDENTS AND FREE MOVER APPLICATIONS
  • Valitse Freemover scholarship
  • Kirjaudu sisään yliopiston AD-tunnuksillasi
  • Tarkista vielä että Exchange program kohdassa lukee Freemover scholarship
  • Täytä puuttuvat tiedot ja paina Send application

2) Sähköinen lomake on kaksiosainen: ensin rekisteröidyt hakijaksi, sen jälkeen saat sähköpostiin linkin, jota kautta pääset tekemään hakemuksen loppuun

 • Molemmat osat hakemuksesta täytyy tehdä.

3) Vaihtoajaksi merkitse vastaanottavan yliopiston ilmoittama vaihtoaika

4)  Learning Agreement eli opintosuunnitelma tehdään Mobility Onlinessa.

 • Learning Agreementin avulla todistat, että vaihdon ajaksi suunnittelemasi opinnot ovat mielekäs ja hyödyllinen osa Helsingin yliopistossa suorittamaasi tutkintoa. Vaihdon aikana tehtävien opintojen tulee sisältyä HY:n tutkintoon, eivätkä kohtuuttomasti laajenna tutkinnon normaalia laajuutta.
 • Kirjoita Learning agreementiin kurssien nimet ja laajuudet.
 • Merkitse lomakkeelle mitä opintoja vaihdossa suoritettavat opinnot voisivat korvata.
 • Learning Agreementiin ei tarvitse hakea allekirjoitusta. Opinnot tarkistetaan liikkuvuuspalveluissa.
 • Tulosta Learning agreement (koneelle) ja lataa se hakemuksen liitteeksi (upload documents).
 • Lisätietoa Learning Agreementista löydät tästä kohdasta "Hakemuksen liitteet".
 • Jos aiot korvata jonkin tietyn pakollisen kurssin tutkinnostasi ulkomailla, varmista kurssin korvaavuus jo suunnitteluvaiheessa tiedekuntasi hyväksilukuohjeiden mukaisesti. Ohjeet löydät Kotiinpaluu-ohjeen kohdasta "Hyväksiluku"

5)  Kirjoita perustelukirje

 • Perustelukirjeen voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
 • Pituus max 1 sivu (200 sanaa)
 • Lataa perustelukirje Mobility Online -järjestelmään, doc tai docx -liitetiedostona (upload documents).
 • Perustele miksi vaihto-opinnot ja valitsemasi kurssit ovat tärkeitä opintojesi ja tutkintosi kannalta
 • Millaisen osan HY:ssa suorittamaasi tutkintoa vaihdon aikana suorittamasi opinnot muodostaisivat
 • Miksi haet vaihtoon juuri tässä vaiheessa opintojasi
 • Lisätietoa perustelukirjeestä löydät tästä kohdasta "Hakemuksen liitteet".

6)  Opintosuoritusote

 • Lataa Mobility Online -järjestelmään opintosuoritusotteesi. Saat Oodista epävirallisen suoritusotteen, tallenna se omalle tietokoneellesi ja sitten voit ladata sen Mobility Online -järjestelmään (upload documents)

7)  Kopio vastaanottavan yliopiston hyväksymistodistuksesta; lataa se Mobility Online -portaaliin(Upload documents -kohdasta).

 

Free mover -apurahan myöntäminen ja maksatus

Apurahan myöntäminen ja maksatus

 • Apuraha myönnetään ja maksetaan liikkuvuuspalveluista, kun opiskelija on täyttänyt toimittanut hakemuksen liitteineen hyvissä ajoin ja kun hakija täyttää hakukriteerit.
 • Apuraha pyritään maksamaan ennen vaihdon alkua ja se maksetaan vain suomalaiselle pankkitilille. Maksupäivä on aina kuukauden viimeinen päivä. Apurahakäsittely vie kuukauden, joten jos hakemus on palautettu täpärästi ennen vaihdon alkua, on todennäköistä, että maksupäivä siirtyy seuraavan kuukauden viimeiseen päivään.

Free mover -opiskelujaksolta palaaminen

Jos sinulle on myönnetty liikkuvuuspalveluissa free mover -apuraha

 • Pyydä ennen paluutasi vaihtoyliopistoltasi opintosuoritusote (transcript of records) ja toimita siitä kopio liikkuvuuspalveluihin
 • Hoida ulkomailla suorittamiesi opintojen hyväksilukeminen omassa tiedekunnassasi. Jos olet sopinut kurssien suorista korvaavuuksista oppiaineessasi, hoida myös hyväksiluku siellä.
 • Täytä Mobility Onlinessa palautelomake
 • Ilmoita Kelaan takaisin Suomeen muuttamisesta

Jos olet rahoittanut ulkomaan opintosi muulla tavoin kuin liikkuvuuspalveluiden myöntämällä free mover -apurahalla

 • Pyydä ennen paluutasi vaihtoyliopistostasi opintosuoritusote (transcript of records)
 • Hoida ulkomailla suorittamiesi opintojen hyväksilukeminen omassa tiedekunnassasi
 • Ilmoita Kelaan takaisin Suomeen muuttamisesta
 • Jos et ole saanut free mover -apurahaa, sinun ei tarvitse ilmoittaa paluustasi liikkuvuuspalveluihin