Jatkaminen maisteriohjelmaan

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Ohje on tarkoitettu vain uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville.

Valitsethan oman kandiohjelmasi yltä alasvetovalikosta, jotta saat maisterioptiosi näkyviin.

Maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, jonka voi Helsingin yliopistossa suorittaa 60 maisteriohjelmassa. Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnot sekä proviisori ovat myös ylempiä korkeakoulututkintoja. Yksiportaisiin lisensiaatin tutkintoihin voi hakea vain opiskelijavalinnan kautta.

Kandiohjelmasta valmistumisen jälkeen voit jatkaa sellaiseen maisteriohjelmaan, johon sinulla on optio-oikeus. Voit myös hakea kansainvälisiin maisteriohjelmiin, joista löydät lisätietoa täältä. Kv-ohjelmiin haku on vuosittain joulukuussa.

Suora maisterioptio

Jokaisella opiskelijalla, jolle on opiskelijavalinnan yhteydessä myönnetty ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus, on vähintään yksi suora maisterioptio, johon opiskelija voi jatkaa ilman erillistä ilmoittautumismenettelyä.

Poikkeuksena tästä ovat bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan ja maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kandiohjelmat, joista kaikista ilmoittaudutaan yhteen tai useampaan optiomaisteriohjelmaan.

Jos opintosuunta valitaan jo kandiohjelmassa, on suora maisterioptio yleensä vastaava maisteriohjelman opintosuunta. Jos haluat jatkaa opintoja kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen suorassa maisterioptiossasi, ei sinulta vaadita toimenpiteitä. Vahvistat maisterioptiosi valmistuessasi kandidaatiksi.

Muut maisterioptiot

Joissakin tapauksissa sinun on mahdollista hakeutua johonkin toiseen maisteriohjelmaan tai opintosuuntaan kuin mikä on suora maisterioptiosi. Tämä riippuu kandiohjelmastasi sekä suorittamistasi opinnoista. Joihinkin maisterioptioihin voi jatkaa suoraan ilman erillistä ilmoittautumismenettelyä, mikäli etukäteen määritellyt kriteerit kandidaatin tutkinnossa suoritetuista opinnoista toteutuu. Tällöin optio-oikeus vahvistetaan kandidaatiksi valmistuessa.

Sinulla voi olla myös mahdollisuus hakea oikeutta jatkaa joihinkin maisteriohjelmiin ja opintosuuntiin erillisellä ilmoittautumismenettelyllä. Tällaisiin maisterioptioihin voit hakeutua kandidaatin tutkinnon suorittamisen aikana, yleensä opintojen loppuvaiheessa.  Löydät koulutusohjelmaasi koskevat maisterioptiot sekä niihin liittyvät kriteerit tämän sivun alaosasta, jos olet kirjautunut sisään. 

Optio-maisteriohjelmiin, joihin on erillinen ilmoittautumismenettely, on kaksi ilmoittautumisaikaa: syksyisin 1.10.–31.10. ja keväisin 1.4.–30.4.. Eri maisteriohjelmiin ilmoittaudutaan eri aikoina, joten varmista etukäteen, kumpaa ilmoittautumisaikaa käytetään siinä maisteriohjelmassa, johon olet kiinnostunut ilmoittautumaan. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti. Koulutusohjelmakohtaiset ohjeet ja ilmoittautumislomakkeet käynnissä olevaan ilmoittautumismenettelyyn löydät tältä sivulta valitsemalla oman kandiohjelmasi sivun yläosan koulutusohjelma-valikosta.

Voit ilmoittautua optio-maisteriohjelmaan, johon on erillinen ilmoittautumismenettely, sen jälkeen, kun olet suorittanut vaadittujen kriteerien mukaiset opinnot. Voit ilmoittautua optio-maisteriohjelmaan tai sen opintosuuntaan enintään kaksi kertaa opintojesi aikana. Koulutusohjelma, johon ilmoittaudut, tarkistaa kriteerien täyttymisen ja tarvittaessa asettaa ilmoittautuneet paremmuusjärjestykseen. Ilmoittautumisen tulokset ilmoitetaan viimeistään kuukausi ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Ilmoittautumisen tulokseen ei voi hakea muutosta.

Tieto sinulle myönnetyistä optio-oikeudesta merkitään opintorekisteriin. Kun valmistut kandiohjelmasta, vahvistat, missä optio-oikeutesi mukaisessa maisteriohjelmassa jatkat opintojasi. Jos sinulle on suoran maisterioption lisäksi myönnetty muita optio-oikeuksia, päättyvät muut optiot ja voimaan astuu valitsemasi optio-oikeus. Voit aloittaa maisteriopinnot välittömästi kandidaatiksi valmistumisen jälkeen. Et voi ilmoittaa jatkavasi sellaisessa maisteriohjelmassa, johon sinulle ei ole myönnetty optio-oikeutta. Ajoita kandidaatiksi valmistuminen siis sellaiseen hetkeen, jolloin olet saanut tiedon sinulle myönnetystä optio-oikeudesta. 

Ilmoittautuminen maisteriohjelmiin

Ilmoittautumismenettelyn mukaiset maisteriohjelmat

Tiettyihin maisteriohjelmiin tai niiden opintosuuntiin – joihin tiedekuntien päätöksissä on mainittu olevan ilmoittautumismenettely – on erillinen ilmoittautumisaika. Näihin ohjelmiin on kaksi ilmoittautumisaikaa: syksyisin 1.10.–31.10. ja keväisin 1.4.–30.4. Eri maisteriohjelmiin hakeudutaan eri aikoina, joten varmista etukäteen, kumpaa ilmoittautumisaikaa käytetään siinä maisteriohjelmassa, johon olet kiinnostunut ilmoittautumaan.

Syksyllä 2019 ilmoittautumismenettelyssä mukana olevat optio-maisteriohjelmat:

Päätökset maisteriohjelmapaikoista ilmoitetaan marraskuun loppuun mennessä.

Muut maisteriohjelmat

Muihin kandiohjelman mahdollisiin optio-maisteriohjelmiin ei ole ilmoittautumisaikaa, vaan voit ilmoittaa kandin tutkintotodistuspyynnön jättäessäsi, missä optio-oikeudessa haluat jatkaa. Suorissa maisterioptioissa voit jatkaa ilman toimenpiteitä.

Osa optio-maisteriohjelmista vaati edeltäviä opintoja ja voit kandidaatintutkinnon jälkeen jatkaa näissä, kunhan olet suorittanut option edellytyksenä olevat opinnot vaatimusten mukaisesti.

Kansainväliset maisteriohjelmat

Helsingin yliopistossa on myös useita kansainvälisiä maisteriohjelmia joihin haetaan vuosittain joulukuussa. Osa kansainvälisistä maisteriohjelmista kuuluu optio-maisteriohjelmiin joihin on erillinen ilmoittautumisaika. Löydät lisätietoa kansainvälisistä maisteriohjelmista täältä.

Maisteriohjelmien opintosuunnat

Osassa maisteriohjelmia on vaihtoehtoisia opintosuuntia, joissa tutkinnon voi suorittaa. Koulutusohjelmasta riippuen opintosuuntiin hakeudutaan eri vaiheissa maisterin tutkintoa. Näet sinua koskevat opintosuuntaan hakeutumista koskevat ohjeet kirjautumalla sisään tai valitsemalla oikean koulutusohjelman sivun yläosasta. Eri opintosuunnissa suoritettavien tutkintojen sisällöt eroavat toisistaan vaihtelevissa määrin.