Kaksikielinen kandidaatin tutkinto

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Ohje on tarkoitettu vain uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville. Mikäli opiskelet vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti, katso ohjeita teemasta Vanhoissa koulutuksissa opiskelevat.

Kiinnostaisiko sinua suorittaa kaksikielinen kandidaatin tutkinto (tvåspråkig examen - Tvex) suomeksi ja ruotsiksi? KaTu-opinnot antavat pätevyyden toimia kahdella kielellä ja kielellisen pätevyyden virallisen kielitestin myötä. Hyvää ruotsin kielen taitoa ei vaadita ohjelman alussa, sillä kielitaitosi karttuu opintojen edetessä. Tästä ohjeesta löydät tietoa kaksikielistä opinnoista sekä niihin kuuluvasta kielituesta.

Koulutusohjelmat

Kaksikielisen kandidaatin tutkinnon voi suorittaa seuraavissa koulutusohjelmissa ja opintosuunnissa:

 • Biologian kandiohjelma
 • Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma
 • Kemian kandiohjelma
 • Maataloustieteiden kandiohjelma (vain opintosuunnassa maatalousekonomia)
 • Molekyylibiotieteiden kandiohjelma
 • Oikeusnotaarin koulutusohjelma (Vaasa ja Helsinki)
 • Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma (vain opintosuunnassa maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomia)
 • Ympäristötieteiden kandiohjelma

Jos opiskelet jossakin yllämainituista koulutusohjelmista, voit ilmoittautua suorittamaan kaksikielistä tutkintoa toisen opiskeluvuotesi syyslukukauden loppuun mennessä (31.12.). Ohjelmaan ilmoittautuminen ei ole sitova, vaan voit siirtyä missä tahansa opintojesi vaiheessa suorittamaan yksikielistä tutkintoa.

Kaksikielisen tutkinnon suorittamisesta kiinnostuneiden kannattaa mahdollisen e-lomakkeella ilmoittautumisen lisäksi aina myös ottaa yhteys koulutusohjelman KaTu-yhteyshenkilöön.

KaTu-infot

Koulutusohjelma
Infotilaisuuden aika ja paikka
Biologian kandiohjelma
 • 28.8.2019 klo 13.00–14.00
 • Sali 2041, Biokeskus 2, Viikinkaari 5
Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma
 • 27.8.2019 klo 9.00–12.00
 • D101, Physicum, Gustaf Hällströmin katu 2
 • Koulutusohjelman yleisinfo, sisältää lyhyen KaTu-tietoiskun
Kemian kandiohjelma
 • 26.8.2019 klo. 10.15–12.00
 • A110, Chemicum, A.I. Virtasen aukio 1
 • Koulutusohjelman yleisinfo, sisältää lyhyen KaTu-tietoiskun
Maataloustieteiden kandiohjelma, Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma
 • 28.8.2019 klo 12-13
 • Sali 110, Metsätieteiden talo, Latokartanonkaari 7
Molekyylibiotieteiden kandiohjelma
 • 28.8.2019 klo 13.00–14.00
 • Sali 2041, Biokeskus 2, Viikinkaari 5
Oikeusnotaarin koulutusohjelma (Helsinki)
 • 30.8. 2019 klo 9-10.30
 • PII, Porthania, Yliopistonkatu 3
Oikeusnotaarin koulutusohjelma (Vaasa)
 • 28.8.2018 klo. 13.00
 • Tammipihan auditorio, oikeustieteellisen koulutuksen Vaasan yksikkö, Pitkäkatu 28-30, Vaasa
Ympäristötieteiden kandiohjelma
 • 29.8.2019 klo 10.00–12.00
 • Oppimiskeskus 1401, Biokeskus 1, Viikinkaari 9     

Opinnot

Kaksikielisen tutkinnon opinnot, jotka suoritetaan toisella tutkintokielellä (ei tutkinnon pääkielellä), voi koostaa seuraavista:

Opintoja suoritetaan molemmilla tutkintokielillä vähintään 60 op (esim. 60 op suomeksi ja 60 op ruotsiksi) tutkinnon vähimmäislaajuudesta (180 op). Opinnot, jotka suoritetaan toisella tutkintokielellä (ei tutkinnon pääkieli) suoritetaan siten, että opetuskieli ja opintosuorituksen kieli on pääsääntöisesti sama.

Ethän unohda, että ruotsinkielistä opetusta järjestetään kaikilla kampuksilla! Lisätietoa ruotsinkielisestä opetustarjonnasta löydät täältä.

Kielituki

Jos suoritat kaksikielistä tutkintoa, sinulle tarjotaan myös kielitukea.

Kielitaidon hallinnassa tavoitteena ei ole äidinkielen taso vaan toimiva työkieli ja ammattikielen monipuolinen hallinta. Kielitaito (kuunteleminen, puhuminen, lukeminen ja kirjoittaminen) arvioidaan eurooppalaisen viitekehyksen CEFR:n taitotasoasteikolla, jossa tavoitetaso on C1. Tasolla C1 tarkoitetaan ammatillisen pätevyystason tai edistyneen tason kielen hallintaa.

Kaksikieliseen kandidaatin tutkintoon sisältyy opintojen lopussa hyväksytysti suoritettu CEFR:n C1-tason kielitesti, jossa testataan opiskelijan kirjallinen ja suullinen taito sekä luetun ja kuullun ymmärtäminen toisessa kotimaisessa kielessä. Kirjallinen taito osoitetaan portfoliolla, jonka kirjoittamiseen on aikaa neljä viikkoa.

Luetun ja kuullun ymmärtäminen sekä suullinen taito arvioidaan keskustelutilaisuudessa portfolion palauttamisen jälkeen.  Lisätietoja kielitestistä saat oman tiedekuntasi kielitukiopettajalta.

Lue lisätietoja kieliopinnoista.

Yksilöllinen tuki

 • Saat palautetta ja yksilöllistä ohjausta Kielikeskuksen opettajalta.

Kielitukikurssit

 • Johdanto kaksikielisiin opintoihin/Inledning till tvåspråkiga studier 2 op (pakollinen)
 • Käytännön kieliharjoituksia/Praktiska språkfärdigheter i tvåspråkiga studier 1–2 op
 • Akateeminen kirjoittaminen suomeksi/Akademiskt skrivande i svenska 2–3 op

Lisätietoa kielituesta saat oman ohjelmasi kielitukiopettajalta:

Ruotsin kielen tuki suomenkielisille opiskelijoille:

Suomen kielen tuki ruotsinkielisille opiskelijoille: