Kandidaatin tutkintoon kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Ellei muuta ole mainittu, ohjeet on tarkoitettu sekä vanhoissa koulutuksissa että uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville.

Kaikkiin tutkintoihin kuuluu tietty määrä pakollisia viestintä- ja kielitaito-opintoja. Nämä opinnot suoritetaan alemmassa korkeakoulututkinnossa, ja niiden laajuus on vähintään 10 op. Huomioi tämä, kun teet henkilökohtaista opintosuunnitelmaasi.

Opintojen suorittaminen

Opintojen suorittamiseen vaikuttaa koulusivistyskielesi. Tietoa koulusivistyskielestä löydät ohjeesta Mikä on koulusivistyskieleni?

Mikäli koulusivistyskielesi on suomi tai ruotsi, suoritat kieliopintoja 10 op seuraavasti:

  • äidinkieli (suomi/ruotsi) 3 op
  • toinen kotimainen kieli (ruotsi/suomi) 3 op
  • vieras kieli 4 op* (lähtötaitotaso englannissa CEFR B2, muissa kielissä CEFR B1)

Kaikissa kielissä osoitat sekä suullisen että kirjallisen taidon. Lisätietoa opinnoista löydät omasta opinto-oppaastasi WebOodista.

*Poikkeus vanhoissa koulutuksissa opiskeleville: Joissain tiedekunnissa vanhamuotoiseen tutkintoon riittää vieraan kielen laajuudeksi 3 op. Tarkista tutkintovaatimuksesi omasta opinto-oppaastasi WebOodista. Mahdolliset muut vanhoihin koulutuksiin kuuluvat pakolliset kieliopinnot (kuten toinen vieras kieli) sinun tulee suorittaa vanhojen tutkintovaatimusten mukaan.

Suorittaminen

  • Kieliopinnot voi suorittaa joko kurssilla ja/tai korvaavalla kokeella Kielikeskuksessa tai aiemmin hankitun osaamisen perusteella.
  • Joidenkin koulutusohjelmien äidinkielen opintoja järjestää oma tiedekunta: suomi, ruotsi.
  • Jos kandiohjelmassasi on rajoituksia sen suhteen, minkä kielen voit valita tutkintosi ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi, näet tiedon koulutusohjelmasi opinto-oppaasta WebOodista.

Muissa tapauksissa

  • Mikäli olet saanut koulusivistyksesi muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai saanut koulusivistyksesi ulkomailla, teet kieliopintoja seuraavasti: äidinkielen ja toisen kotimaisen kielen sijasta opiskelet vastaavan laajuisesti (3 + 3 op) suomen ja ruotsin opintoja sinulle sopivalla kielitaidon tasolla sekä opiskelet 4 op vierasta kieltä (CEFR-lähtötaitotaso: englanti B2, muut kielet B1). Poikkeus vanhoissa koulutuksissa opiskeleville: varmista sinua koskevat määräykset oman tiedekuntasi opiskelijapalveluista.  
  • Mikäli olet saanut lukiossa vapautuksen toisesta kotimaisesta kielestä tai et ole suorittanut toista kotimaista kieltä International Baccalaureate -, European Baccalaureate - tai Reifeprüfung-tutkinnossa, sinun ei tarvitse suorittaa ruotsia/suomea toisen kotimaisen kielen taitotasolla (B1), vaan voit opiskella 3 op ruotsia/suomea(finska) sinulle sopivalla kielitaidon tasolla. Huom! Jos olet suorittanut peruskoulun jälkeen lukion sijaan ammatillisen perustutkinnon, katso sinua koskevat ohjeet Mikä on koulusivistyskieleni? -ohjeesta 
  • Mikäli olet suorittanut peruskoulun tai lukion tai muun toisen asteen koulutuksen Ahvenanmaan maakunnassa toimivassa oppilaitoksessa, saat hakemuksesta vapautuksen suomen kielen taidon osoittamisesta toisena kotimaisena kielenä. Tee vapaamuotoinen hakemus, johon liität kopion todistuksesta. Palauta hakemus Kielikeskuksen opiskelijaneuvontaan.

Huomaathan, että kun et suorita toista kotimaista kieltä taitotasolla B1, et saa siitä myöskään merkintää tutkintotodistukseen. Voit halutessasi suorittaa toisen kotimaisen kielen opinnot tutkintoosi. Yliopistolla järjestetään myös alkeista alkavaa opetusta ruotsissa ja suomessa.

Kielitaitovaatimuksista vapauttaminen

Vain erityisistä syistä voit saada vapautuksen toisen kotimaisen kielen tai vieraan kielen kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan. Päätös merkitään tutkintotodistukseen.

Jos opiskelet uudessa koulutusohjelmassa, tee perusteltu vapaamuotoinen hakemus, johon liität tarvittavat todistukset, ja palauta hakemus Kielikeskuksen opiskelijaneuvontaan.

Jos opiskelet vanhassa koulutuksessa, toimi tiedekuntasi määräysten mukaan. Lisätietoa saat tiedekuntasi Flamma-sivuilta tai tiedekuntasi opiskelijapalvelupisteeltä.

Opintojen korvaaminen

Kandidaatin tutkintoon kuuluvien kieli- ja viestintäopintojen korvaamisesta aiemmilla opinnoillasi tai muulla osaamisellasi löydät tietoa täältä.