Kasvatustieteellisen tiedekunnan valinnaiset opinnot

Alla on lueteltu valinnaiset opintokokonaisuudet, joita voivat opiskella muutkin kuin koulutusohjelman omat opiskelijat. Lisätietoa kokonaisuuksista löydät WebOodista.

Huom! Ohjeiden ja WebOodin välistä yhteyttä rakennetaan. Jos päädyt valinnaisen opintokokonaisuuden linkistä WebOodiin sivulle, jonka alalaidassa lukee "ei opetusta WebOodissa" ja "ei tenttejä WebOodissa", etsi sama opintokokonaisuus WebOodin opinto-oppaasta nähdäksesi todellisen tilanteen.

Kasvatustieteellisen tiedekunnan valinnaisista opinnoista pidetään infotilaisuus to 22.3.2018 klo 16.00 alkaen. Paikkana Siltavuorenpenger 10, Aurora, Auditorio 230. Info on suunnattu erityisesti kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoille.

Tiedekunnan tarjoamat opinnot

Erityispedagogiikka

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoilla on vapaa opiskeluoikeus valinnaisina opintoina suoritettaviin erityispedagogiikan perusopintoihin (25 op) sekä aineopintoihin (35 op). Opinnot toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston avoimen yliopiston kanssa. Valinnaisten opintojen järjestämisestä päätetään vuosittain. Erityispedagogiikan valinnaisiin opintoihin opiskelijat valitaan valintaperusteiden mukaisesti. Valintaperusteet vahvistetaan vuosittain ja haku valinnaisiin opintoihin on keväisin. Seuraava haku on 1.-30.4.2018.

Kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede)

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoilla on vapaa opiskeluoikeus valinnaisina opintoina suoritettaviin kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perus- ja aineopintoihin. Tarkempia tietoja kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opintokokonaisuuksien suorittamisesta sekä hakemisesta löydät alta:

Kotitaloustiede

Toistaiseksi vain Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoilla, joiden tutkinto tulee sisältämään opettajan pedagogiset opinnot 60 op (opinto-oikeus oltava hakuhetkellä), on oikeus hakea valinnaisina opintoina suoritettaviin kotitaloustieteen perus- ja aineopintoihin 60 op tai kotitaloustieteen syventäviin opintoihin 60 op. Valinnaisten opintojen järjestämisestä päätetään vuosittain. Kotitaloustieteen valinnaisiin opintoihin opiskelijat valitaan valintaperusteiden mukaisesti. Valintaperusteet vahvistetaan vuosittain ja haku valinnaisiin opintoihin on keväisin. Opinnot on ajoitettu kahdelle lukuvuodelle. Katso opintopolku tästä.

Huom! Lukuvuodelle 2018-2019 ei valita uusia kotitaloustieteen valinnaisia opintoja suorittavia opiskelijoita.

Käsityötiede

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoilla on oikeus hakea valinnaisina opintoina suoritettaviin käsityötieteen opintoihin. Hakea voi perus- (25 op) ja aineopintojen (35 op) kokonaisuuteen, yhteensä 60 op. Valinnaisten opintojen järjestämisestä päätetään vuosittain. Käsityötieteen valinnaisiin opintoihin opiskelijat valitaan valintaperusteiden mukaisesti. Valintaperusteet vahvistetaan vuosittain ja haku valinnaisiin opintoihin on keväisin. Seuraava haku on 1.-30.4.2018. Opinnot on ajoitettu kahdelle lukuvuodelle. Katso opintopolku tästä.

Tieteenalaa tukevat opintokokonaisuudet

Kasvatustieteellisen tiedekunnan tieteenalaa tukeviin valinnaisiin opintoihin ovat etusijalla kasvatustieteellisessä tiedekunnassa opettajankoulutuksen opintosuunnissa opiskelevat tutkinto-opiskelijat. Opintotarjonta sekä valintaperusteet vahvistetaan vuosittain ja haku opintoihin on keväisin. Seuraava haku on 1.-30.4.2018. Haku tapahtuu e-lomakkeella, joka julkaistaan tällä sivulla ennen hakuajan alkamista.

Alustava lukuvuoden 2018-2019 opintotarjonta (muutokset mahdollisia):

 • Esi ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op
 • Kuvataiteen didaktiikan perusopintokokonaisuus 25 op
 • Liikunta pedagogiikan perusopintokokonaisuus 25 op
 • Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopinnot 25 op
 • Musiikin didaktiikan perusopinnot 25 op
 • Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, perusopinnot 25 op
 • Teknologiakasvatus, aineopinnot 30 op (Huom! vain Teknologiakasvatuksen perusopinnot suorittaneille)
 • Äidinkieli ja kirjallisuus, perusopinnot 25 op

Lisäksi yhteistyössä muiden tiedekuntien kanssa järjestetään seuraavat opinnot:

 • Elämänkatsomustieto 30 op
 • Johtamisen temaattinen opintokokonaisuus
 • Matematiikka 25 op ja 35 op
 • Mediakasvatus 25 op
 • Monitieteinen ympäristöopintokokonaisuus
 • Uskonnon valinnaiset opinnot

Luokanopettajaopiskelijoille suunnattuihin yhteiskuntatieteiden opintoihin (25 op) ei ole enää erillistä hakua, vaan opintoihin voi ilmoittautua WebOodissa ilmoittautumisaikojen aikana. Opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

 • ECOK-S110 TA1 Taloustieteen perusteet (5 op)
 • PVK-P140 Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa (5 op)
 • SOSK-5031 Lapset ja nuoret yhteiskunnassa (5 op)
 • AYSOSK-105 Avoin yo: Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä (5 op) TAI AYSOSK-104 Avoin yo: Sosiaaliset maailmat (5 op)
 • YKP- 242 Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen historia (5 op)

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op)

Opintoihin voivat hakea Helsingin yliopiston koulutusohjelmien opiskelijat, joiden tutkintoon sisältyy peruskoulun aineenopettajan kelpoisuus. Opinnot antavat luokanopettajan kelpoisuuden. Opintoihin voi hakeutua myös tutkinnon suorittamisen jälkeen. Lisätietoja hakukelpoisuudesta ja opiskelijavalinnasta löydät täältä.

Valinnaiset kasvatustieteelliset opinnot Kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoille

Kasvatustieteiden kandiohjelman yhteisten valinnaisten opintojen tarjonta löytyy Weboodista. Opintojaksojen järjestämisestä päätetään lukuvuosittain. Opintojaksoille voivat osallistua vain kasvatustieteiden kandiohjelman opiskelijat.