Kasvatustieteellisen tiedekunnan valinnaiset opinnot

Alla on lueteltu valinnaiset opintokokonaisuudet, joita voivat opiskella muutkin kuin koulutusohjelman omat opiskelijat. Lisätietoa kokonaisuuksista löydät WebOodista.

Tiedekunnan tarjoamat opinnot

Erityispedagogiikan opinnot muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoilla on vapaa opiskeluoikeus valinnaisina opintoina suoritettaviin erityispedagogiikan perusopintoihin (25 op) sekä aineopintoihin (35 op). Opinnot toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston avoimen yliopiston kanssa. Valinnaisten opintojen järjestämisestä päätetään vuosittain. Erityispedagogiikan valinnaisiin opintoihin opiskelijat valitaan valintaperusteiden mukaisesti. Valintaperusteet vahvistetaan vuosittain ja haku valinnaisiin opintoihin on keväisin.

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoilla on vapaa opiskeluoikeus valinnaisina opintoina suoritettaviin kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perus- ja aineopintoihin. Tarkempia tietoja kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opintokokonaisuuksien suorittamisesta sekä hakemisesta löydät alta:

Kotitaloustieteen valinnaiset opinnot

Toistaiseksi vain Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoilla, joiden tutkinto tulee sisältämään opettajan pedagogiset opinnot 60 op (opinto-oikeus oltava hakuhetkellä), on oikeus hakea valinnaisina opintoina suoritettaviin kotitaloustieteen perus- ja aineopintoihin 60 op tai kotitaloustieteen syventäviin opintoihin 60 op. Valinnaisten opintojen järjestämisestä päätetään vuosittain. Kotitaloustieteen valinnaisiin opintoihin opiskelijat valitaan valintaperusteiden mukaisesti. Valintaperusteet vahvistetaan vuosittain ja haku valinnaisiin opintoihin on keväisin. Opinnot on ajoitettu kahdelle lukuvuodelle. Katso opintopolku tästä.

Käsityötieteen opinnot muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoilla on oikeus hakea valinnaisina opintoina suoritettaviin käsityötieteen opintoihin. Hakea voi perusopintoihin (25 op) tai perus- (25 op) ja aineopintoihin (35 op), yhteensä 60 op. Valinnaisten opintojen järjestämisestä päätetään vuosittain. Käsityötieteen valinnaisiin opintoihin opiskelijat valitaan valintaperusteiden mukaisesti. Valintaperusteet vahvistetaan vuosittain ja haku valinnaisiin opintoihin on keväisin. Opinnot on ajoitettu kahdelle lukuvuodelle. Katso opintopolku tästä.

Kasvatustieteellisen tiedekunnan valinnaiset tieteenalaa tukevat opintokokonaisuudet

Kasvatustieteellisen tiedekunnan tieteenalaa tukeviin valinnaisiin opintoihin ovat etusijalla kasvatustieteellisessä tiedekunnassa opettajankoulutuksen opintosuunnissa opiskelevat tutkinto-opiskelijat. Opintotarjonta sekä valintaperusteet vahvistetaan vuosittain ja haku opintoihin on keväisin. Seuraavan lukuvuoden opintotarjonnasta tiedotetaan helmi-maaliskuussa.

Lukuvuonna 2017–2018 järjestetään seuraavat opintokokonaisuudet:

 • Draamakasvatus 25 op
 • Esi ja alkuopetus 25 op ja 35 op
 • Kuvataiteen didaktiikan perusopintokokonaisuus 25 op
 • Liikunta pedagogiikan perusopintokokonaisuus 25 op
 • Monikulttuurisuuskasvatus 25 op
 • Musiikin didaktiikan perusopintokokonaisuus 25 op
 • Teknologiakasvatus 30 op
 • Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 25 op
 • Äidinkieli ja kirjallisuus 25 op

Lisäksi yhteistyössä muiden tiedekuntien kanssa järjestetään yhteistyössä seuraavat opinnot:

 • Elämänkatsomustieto 30 op
 • Matematiikka 25 op ja 35 op
 • Mediakasvatus 25 op
 • Monitieteinen ympäristöopintokokonaisuus
 • Yhteiskuntatieteiden valinnaiset opinnot
 • Uskonnon valinnaiset opinnot

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op)

Opintoihin voivat hakea Helsingin yliopiston koulutusohjelmien opiskelijat, joiden tutkintoon sisältyy peruskoulun aineenopettajan kelpoisuus. Opinnot antavat luokanopettajan kelpoisuuden. Opintoihin voi hakeutua myös tutkinnon suorittamisen jälkeen. Lisätietoja hakukelpoisuudesta ja opiskelijavalinnasta löydät täältä.