Käytännön ohjeita

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Ammatillista jatkokoulutusta suorittavien tulee ilmoittautua joko läsnä olevaksi tai poissaolevaksi jokaisena lukuvuonna. Lukuvuosittainen Ilmoittautumisaika on 1.5.-2.9.2019.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen on viety rekisteriin automaattisesti opinto-oikeuden myöntämisen yhteydessä niiden osalta, jotka ovat jo aiemmin olleet Helsingin yliopistossa kirjoilla mutta eivät ole vielä läsnä olevia (edellyttäen, ettei rekisterissä ole voimassaolevia perustutkinnon opinto-oikeuksia, jotka vaativat ylioppilaskunnan jäsenyyden).

Jatkossa tulee tehdä vuosittainen läsnä-/poissaoloilmoittautuminen WebOodissa. Jos se ei onnistu, voit lähettää ilmoituksen läsnäolon tekemiseksi sähköpostitse tiedekuntaan (meilahti-specialist@helsinki.fi) Muista ilmoittaa nimesi, opiskelijanumerosi/ henkilötunnuksesi ja erikoisala sekä mahdollisesti muuttuneet yhteystietosi.

Lukuvuosittaisen läsnäoloilmoituksen tekeminen on tärkeää, jotta yliopiston käyttäjätunnus pysyy voimassa.

Käyttäjätunnukset

Ammatillista jatkokoulutusta suorittava opiskelija saa Helsingin yliopiston käyttäjätunnukset. Käyttäjätunnuksen aktivointi verkossa vaatii pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sähköisen henkilökortin ja lukijalaitteen. Ohjeet tunnusten hankkimiseksi löytyvät Helpdeskin sivuilta.

Tunnusten saamiseksi opiskelijan tulee olla läsnäolevana opiskelijana Helsingin yliopistossa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että opinto-oikeus on voimassa ja opiskelija on tehnyt vuosittaisen läsnäoloilmoittautumisen.

Yhteys- ja henkilötietojen päivittäminen

Yhteystietojen muuttaminen

Voit itse muuttaa yhteystietosi WebOodissa tai vaihtoehtoisesti ilmoittaa muutoksesta opiskelijaneuvonnan palvelupisteisiin. Muista myös ilmoittaa yhteystietojesi muuttumisesta yliopiston kirjastoon, joilla on käytössä omat asiakasrekisterit.

Nimenmuutos

Nimenmuutoksesta ilmoitetaan aina opiskelijaneuvontaan. Nimenmuutosta varten on esitettävä passi, ajokortti, virallinen henkilökortti, virkatodistus, lääninhallituksen päätös tai muu luotettava selvitys muutoksesta (joko käymällä opintoneuvonnan pisteessä, tai esim. lähettämällä kopio postitse tai sähköpostilla).

Hätäyhteystiedot Weboodissa

Sinulla on mahdollisuus ylläpitää hätäyhteystietojasi WebOodissa. Tietoja kerätään mahdollisia hätätilanteita varten, joissa on tarve saada yhteys opiskelijan lähiomaisiin.

Voit lisätä hätäyhteystiedot WebOodin yläpalkin Opiskelija roolilla kohtaan `Henkilötiedot´.

Alan vaihtaminen tai toisen erikoisalan koulutuksen suorittaminen (erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus)

Mikäli haluat vaihtaa erikoistumisalaa erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutuksessa, tulee sinun hakea opinto-oikeus uudelleen valitsemallesi erikoisalalle uuden hakumenettelyn kautta. Samassa yhteydessä tulee kirjallisesti luopua aikaisemmin myönnetystä opinto-oikeudesta käyttämällä hakemuksen liitteenä olevaa luopumislomaketta.

Jos olet jo yhden erikoislääkärikoulutuksen suorittanut, voit sen jälkeen hakea opinto-oikeuden jollekin toiselle erikoisalalle ja hyväksyttää mahd. samoja palveluja soveltuvin osin uudelleen (kts. koulutusohjelman vaatimukset).

Todistusjäljennökset ja -käännökset

Tiedekunta ei anna todistuksista käännöksiä. Maksullisia jäljennöksiä voi tilata. Lisätietoja