Kielikeskuksen kieli- ja opetustarjonta

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Työelämä tarvitsee kielitaitoisia osaajia. Kielikeskuksessa voit opiskella itsellesi joustavasti hyvän ja monipuolisen kielitaidon. Kielikeskus vastaa tutkintoon vaadittavien vieraan ja toisen kotimaisen kielen opinnoista sekä äidinkielen viestintäopinnoista yhdessä tiedekunnan kanssa siltä osin, kun tiedekunnilla ei ole omaa äidinkielen opetusta. Tutkintoon kuuluvien vieraan ja toisen kotimaisen kielen sekä äidinkielen opintojen lisäksi sinun kannattaa hyödyntää myös muu tarjonta; opetusta on tarjolla yli kymmenessä eri kielessä.

Kieliopinnot on hyvä suunnitella jo opiskelun alkuvaiheessa. Kokonaan uuden kielen opiskelu kannattaa aloittaa heti ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, jotta voit saavuttaa opiskelua, työelämää ja kansainvälistymistä tukevan kielitaidon tason.

Tarjonta eri kielissä

Kielikeskuksen kursseille ja kokeisiin ilmoittaudutaan WebOodissa.

Opetusta on tarjolla seuraavissa kielissä: arabia, englanti, espanja, italia, japani, kiina, korea, portugali, ranska, ruotsi, saksa, suomi toisena kotimaisena kielenä, tanska, venäjä, viro, äidinkieli (suomi) ja äidinkieli (ruotsi).  

Englannin, espanjan, italian, ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän kielessä on mahdollista suorittaa opintokokonaisuus tutkintosi vapaavalintaisiksi opinnoiksi.

Alustava opetusohjelma lukuvuodelle 2018-2019

Näet Kielikeskuksen alustavan opetusohjelman tulevalle lukuvuodelle täältä. Huomioi, että ohjelmaan saattaa tulla muutoksia. Lopullinen opetusohjelma julkaistaan WebOodissa.

Tutkintoon vaadittavat viestintä- ja kieliopinnot

Kaikkiin tutkintoihin kuuluu tietty määrä pakollisia viestintä- ja kielitaito-opintoja. Kandidaatin tutkintoon kuuluvista kieli- ja viestintäopinnoista voit lukea lisää täältä. Mikäli suoritat pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa ja olet suorittanut ulkomailla alemman korkeakoulututkintosi, johon ei ole sisältynyt tutkintoasetuksen edellyttämää kielitaitoa, sinun on osoitettava se ylemmässä korkeakoulututkinnossa. Lisätietoja löydät täältä.

Vieraan kielen opinnoissa tavoitteena on kyky oman alan kehityksen seuraamiseen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimiseen. Tutkintoon vaadittavat vieraan kielen opinnot voi suorittaa joko kurssilla ja/tai korvaavalla kokeella kaikissa Kielikeskuksen tarjoamissa kielissä japania ja koreaa lukuun ottamatta. Arabian, kiinan, portugalin, tanskan ja viron osalta opiskelijan tulee ensin varmistaa koulutusohjelmastaan, hyväksytäänkö nämä kielet tutkinnon vieraaksi kieleksi.

Suomi vieraana kielenä

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma järjestää kursseja Helsingin yliopistossa kirjoilla oleville vierailija- (visiting student), vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille. Tutustu kurssitarjontaan täällä.

Kaikille avoimet suomen kielen kurssit

Kielipalvelut järjestää kaikille avoimia maksullisia suomen kielen kursseja ympäri vuoden. Kursseille osallistuvan ei tarvitse olla kirjoilla Helsingin yliopistossa.