Koulutusohjelmasi työelämäjakso

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Ohje on tarkoitettu sekä vanhoissa koulutuksissa että uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville. 

Kaikkiin alempiin korkeakoulututkintoihin kuuluu työelämäjakso ja asiantuntijatehtäviin valmentavia osuuksia, joiden laajuus on yhteensä vähintään 10 op.

Jos ylempään korkeakoulututkintoon sisältyy kokopäivätoiminen työelämäjakso, se vastaa laajuudeltaan vähintään viittä opintopistettä yhtä täysipäiväistä kuukautta kohden . Alan luonteen vuoksi tästä voidaan perustellusta syystä poiketa. Kaikkiin ylempiin korkeakoulututkintoihin sisältyy työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua.

(Osio päivityksen alainen)

Opinnot ja ura - taidolla työelämään -kurssi

Urapalvelut järjestää Opinnot ja ura - kurssin noin kaksi kertaa lukuvuoden aikana, yleensä II- ja IV-periodissa.

Seuraava kurssi järjestetään keväällä 2018. Kurssi järjestetään verkkokurssina ajalla12.3. – 4.5.2018. Kurssi suoritetaan 4. periodin aikana, ja se etenee viikoittain uudella teemalla. Kurssi edellyttää osallistumista koko neljännen periodin ajan, periodin alusta alkaen.

Kohderyhmä: Avoin kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille, ensisijaisesti kandivaiheen opiskelijoille.

Laajuus: 1-2 opintopistettä, arvosteluasteikko hyväksytty/ hylätty.

Mikäli opiskelija haluaa hyväksyttää suorituksen osana tutkintoaan, on hänen neuvoteltava siitä erikseen omassa koulutusohjelmassaan. Urapalvelut ei myönnä opintopisteitä, vaan jakaa kurssin suorittaneille osallistumistodistuksen.

 Osaamistavoitteet:

  • Opiskelija oppii tunnistamaan tutkinnossa karttuvan osaamisen, omat kiinnostuksensa sekä vahvuutensa ja ilmaisemaan ne sanallisesti.
  • Opiskelija osaa etsiä tietoa erilaisista opinto- ja uravaihtoehdoista ja arvioida niitä suhteessa omiin tulevaisuuden tavoitteisiinsa ja itsetuntemukseensa.
  • Opiskelija oppii tunnistamaan ja arvioimaan omia tapojaan tehdä päätöksiä ja suunnitella tulevaisuutta.
  • Opiskelijalla on hyvät työnhakutaidot ja hän osaa toimia koulutuksen nivelvaiheissa.

Toteutus ja kurssikuvaus: Moodlessa sijaitseva verkkokurssiympäristö. Kurssi sisältää materiaalia, palautettavia yksilötehtäviä sekä ryhmäkeskusteluja seuraavista aiheista: urasuunnittelu, itsetuntemus, vaihtoehtojen tuntemus ja mahdollisuudet, päätöksenteko, verkostot, työnhaku ja muuttuva työelämä.

Kurssin järjestä ja lisätietojen antaja: Helsingin yliopiston urapalvelut, careerguidance@helsinki.fi