Koulutusohjelmasi työelämäjakso

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Ohje on tarkoitettu sekä vanhoissa koulutuksissa että uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville. 

Kaikkiin alempiin korkeakoulututkintoihin kuuluu työelämäjakso ja asiantuntijatehtäviin valmentavia osuuksia, joiden laajuus on yhteensä vähintään 10 op.

Jos ylempään korkeakoulututkintoon sisältyy kokopäivätoiminen työelämäjakso, se vastaa laajuudeltaan vähintään viittä opintopistettä yhtä täysipäiväistä kuukautta kohden . Alan luonteen vuoksi tästä voidaan perustellusta syystä poiketa. Kaikkiin ylempiin korkeakoulututkintoihin sisältyy työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua.

(Osio päivityksen alainen)

Opinnot ja ura - taidolla työelämään -kurssi

Urapalvelut järjestää Opinnot ja ura - kurssin verkkokurssina.

Lukuvuonna 2018/2019 kurssi on suoritettavissa 31.5.2019 asti. 

Kohderyhmä: Avoin kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille, ensisijaisesti kandivaiheen opiskelijoille.

Laajuus: 2 opintopistettä, arvosteluasteikko hyväksytty/ hylätty.

Mikäli opiskelija haluaa hyväksyttää suorituksen osana tutkintoaan, on hänen neuvoteltava siitä erikseen omassa koulutusohjelmassaan. Urapalvelut ei myönnä opintopisteitä, vaan jakaa kurssin suorittaneille osallistumistodistuksen.

 Osaamistavoitteet:

  • Opiskelija oppii tunnistamaan tutkinnossa karttuvan osaamisen, omat kiinnostuksensa sekä vahvuutensa ja ilmaisemaan ne sanallisesti.
  • Opiskelija osaa etsiä tietoa erilaisista opinto- ja uravaihtoehdoista ja arvioida niitä suhteessa omiin tulevaisuuden tavoitteisiinsa ja itsetuntemukseensa.
  • Opiskelija oppii tunnistamaan ja arvioimaan omia tapojaan tehdä päätöksiä ja suunnitella tulevaisuutta.
  • Opiskelijalla on hyvät työnhakutaidot ja hän osaa toimia koulutuksen nivelvaiheissa.

Toteutus ja kurssikuvaus: Moodlessa sijaitseva verkkokurssiympäristö. Kurssi sisältää materiaalia ja palautettavia yksilötehtäviä seuraavista aiheista: urasuunnittelu, itsetuntemus, vaihtoehtojen tuntemus ja mahdollisuudet, päätöksenteko, verkostot, työnhaku ja muuttuva työelämä.

Kurssin järjestäjä ja lisätietojen antaja: Helsingin yliopiston urapalvelut, careerguidance@helsinki.fi