Koulutusohjelmasi yhteyshenkilöt

Koulutusohjelmasi henkilökunta auttaa sinua esimerkiksi henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS), opintojen sisältöihin ja opintokokonaisuuksien rekisteröintiin liittyvissä asioissa.

Kokonaisuuksien hyväksyjät

Löydät tiedot opintokokonaisuuksien hyväksyjistä ohjeesta Rekisteröi opintokokonaisuutesi.

Jos haet koontia jollekin muulle kuin oman koulutusohjelmasi kokonaisuudelle, muista valita valikosta kyseinen koulutusohjelma nähdäksesi oikeat tiedot.

Hops-ohjaajat / Opettajatuutorit

Löydät hops-ohjaajasi tai opettajatuutorisi ohjeesta Henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops).