Lisäkoulutusohjelmat

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Lisäkoulutusjärjestelmän tavoitteena on turvata terveyspalvelu-järjestelmän (työnantajan) tarpeista lähtevän erikoisalojen erityisosaaminen. Joillakin erikoisaloilla tarpeet kohdistuvat vain yliopistosairaaloihin ja joillakin erikoisaloilla on kyse laajemmasta kuin yliopistosairaalan tarvitsemasta erityis-osaamisesta. Lisäkoulutuksen voi aloittaa erikoislääkärikoulutuksen suorittamisen jälkeen. Koulutukseen kuuluu alan käytännön palvelu, teoreettinen kurssimuotoinen koulutus (väh. 60 tuntia) ja kuulustelu.

Lisää tietoa koulutusohjelmista ja tarvittavat lomakkeet löydät näiltä verkkosivuilta. Mikäli sinulla ei ole yliopiston käyttäjätunnuksia, katso ohjeet niiden hakemiseksi Helpdeskin sivuilta.

Meilahden Opiskelijapalveluiden sähköpostiosoite on: meilahti-specialist@helsinki.fi

Yhteystiedot

Todistuksen hakeminen lomake

 

Koulutusohjelmat

Lisäkoulutusohjelmien suorittamisen periaatteet 

HUOM! Päivitetyt vastuuhenkilö- ja kuulustelijatiedot löytyvät vastuuhenkilöt -kohdasta.

Lisäkoulutusohjelmien opinto-oppaita koskevat muutokset ja täsmennykset (09/2019):

Seuraavat opinto-oppaissa mainitut tiedot ovat muuttuneet:

  • Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen vähimmäisvaatimus on 60 tuntia ja koskee kaikkia aktiivisia lisäkoulutusohjelmia (TDKN 17.3.2015)
  • Valtakunnallisen erikoistumiskuulustelun ilmoittautumiskäytännöt ovat muuttuneet. Ajankohtainen tieto löytyy valtakunnalliselta erikoislääkärikuulustelun sivulta.

 

Monelle erikoisalalle yhteinen:

Anestesiologia ja tehohoito

Kirurgian erikoisalat

Kliininen kemia

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

Lastentaudit

Naistentaudit ja synnytykset 

Ks. myös eriliset kuulusteluohjeet

Ortopedia ja traumatologia

Patologia

Psykiatria 

Ks. kuvauksesta muut soveltuvat erikoisalat

Radiologia 

Ks. myös erilliset ohjeet

Silmätaudit

Sisätautien erikoisalat

Työterveyshuolto

Vastuuhenkilöt

Koulutusohjelma   Vastuuhenkilö Kuulustelija
1 Anestesiologia ja tehohoito    
  Ensihoitolääketiede Markku Kuisma
markku.kuisma (at) hus.fi
Dos. Markku Kuisma markku.kuisma (at) hus.fi
  Lasten anestesiologia ja tehohoitolääketiede Dos. Tomi Taivainen
tomi.taivainen (at) hus.fi
Dos. Tomi Taivainen
tomi.taivainen (at) hus.fi
  Neuroanestesiologia ja tehohoito Prof. Tarja Randell tarja.randell (at) hus.fi
 
Prof. Tarja Randell
tarja.randell (at) hus. fi
Prof. Seppo Alahuhta
seppo.alahuhta (at) oulu.fi
  Obstetrinen anestesiologia Prof. Klaus Olkkola  
  Sydänanestesia Dos. Raili Suojaranta
raili.suojaranta (at) hus.fi
Dos. Raili Suojaranta
raili.suojaranta (at) hus.fi
  Tehohoitolääketiede Dos. Ville Pettilä
ville.pettila (at) hus.fi
Dos. Ville Pettilä
ville.pettila (at) hus.fi
  Verensiirtolääketiede dos. Tomi Niemi (at) hus.fi  
2 Kirurgian erikoisalat    
  Tehohoitolääketiede Dos. Ville Pettilä
ville.pettila (at) hus.fi
Dos. Ville Pettilä
ville.pettila (at) hus.fi
3 Kliinisen kemian erikoisalat    
  Laboratoriohematologia Prof. Timo Kouri timo.kouri (at) hus.fi

Irma Matinlauri irma.matinlauri (at) hus.fi

Dos. Lotta Joutsi-Korhonen lotta.joutsi-korhonen (at) hus.fi

Irma Matinlauri irma.matinlauri (at) hus.fi

Dos. Sanna Siitonen sanna.siitonen (at) hus.fi

  Verensiirtolääketiede Prof. Timo Kouri timo.kouri (at) hus.fi

Dos. Sanna Siitonen sanna.siitonen (at) hus.fi

 

Dos. Sanna Siitonen
sanna.siitonen (at) hus.fi

Dos. Martti Syrjälä
martti.syrjala (at) veripalvelu.fi

4 Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen erikoisalat    
  Molekyyli- ja fuusiokuvantaminen
(yhteinen radiologian kanssa)
Dos. Antti Loimaala
antti.loimaala (at) hus.fi
Prof. Esko Vanninen
esko.vanninen (at) uef.fi
Dos. Riitta Parkkola
riitta.parkkola (at) utu.fi
5 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit    
  Audiologia Prof. Anne Pitkäranta anne.pitkaranta (at) hus.fi Erna Kentala erna.kentala (at) hus.fi
  Otologia prof. Antti Mäkitie
antti.makitie (at) hus.fi
Dos. Timo Hirvonen

timo.hirvonen (at) hus.fi

  Pään ja kaulan alueen kirurgia Prof. Antti Mäkitie
antti.makitie (at) hus.fi
Dos. Leif Bäck leif.back (at) helsinki.fi
  Rinoallergologia ja -kirurgia Prof. Antti Mäkitie
antti.makitie (at) hus.fi
Dos. Paula Virkkula paula.virkkula (at) helsinki.fi
6 Lastentaudit    
  Lasten allergologia Prof. Mika Mäkelä
mika.makela (at) hus.fi
Prof. Mika Mäkelä
mika.makela (at) hus.fi
  Lasten endokrinologia Dos. Päivi Miettinen paivi.miettinen (at) helsinki.fi tai paivi.miettinen (at) hus.fi Dos. Päivi Miettinen paivi.miettinen (at) helsinki.fi tai paivi.miettinen (at) hus.fi
  Lasten gastroenterologia Prof. Kaija-Leena Kolho
kaija-leena.kolho (at) helsinki.fi

Dos. Laura Merras-Salmio laura.merras-salmio (at) helsinki.fi tai hus.fi

Prof. Kaija-Leena Kolho
kaija-leena.kolho (at) helsinki.fi
  Lastenhematologia ja -onkologia Prof. Kim Vettenranta
kim.vettenranta (at) hus.fi

Dos. Mervi Taskinen mervi.taskinen (at)hus.fi

 

Prof. Kim Vettenranta
kim.vettenranta (at) hus.fi

Dos. Mervi Taskinen mervi.taskinen (at) hus.fi

  Lasten keuhkosairaudet dos.Turkka Kirjavainen

(at)hus.fi

dos. Turkka Kirjavainen (a)hus.fi
  Lasten infektiosairaudet Prof. Harri Saxén
harri.saxen (at) hus.fi
Prof. Harri Saxén
harri.saxen (at) hus.fi
  Lasten kardiologia Dos. Eero Jokinen
eero.jokinen (at) hus.fi

Dos. Jaana Pihkala jaana.pihkala (at) hus.fi

Dos. Eero Jokinen
eero.jokinen (at) hus.fi

Dos. Jaana Pihkala jaana.pihkala (at) hus.fi

  Lastennefrologia Dos. Timo Jahnukainen

timo.jahnukainen@hus.fi

Dos. Timo Jahnukainen

timo.jahnukainen@hus.fi

  Lastenreumatologia Dos. Kristiina Aalto kristiina.aalto (at) hus.fi

 

Dos. Kristiina Aalto kristiina.aalto (at) hus.fi
  Neonatologia Prof. Sture Andersson
sture.andersson (at) hus.fi
Prof. Sture Andersson
sture.andersson (at) hus.fi
  Sosiaalipediatria Prof. Kaija-Leena Kolho

kaija-leena.kolho@helsinki.fi

Prof. Kaija-Leena Kolho

kaija-leena.kolho@helsinki.fi

  Tehohoitolääketiede Dos. Ville Pettilä
ville.pettila (at) hus.fi
Dos. Ville Pettilä
ville.pettila (at) hus.fi
7 Naistentaudit ja synnytykset    
  Gynekologinen onkologia Dos. Mikko Loukovaara mikko.loukovaara (at) hus.fi Dos. Mikko Loukovaara mikko.loukovaara (at) hus.fi
  Lisääntymislääketiede Dos. Hanna Savolainen-Peltonen (at) hus.fi Dos. Hanna Savolainen-Peltonen

Dos. Mervi Halttunen-Nieminen

(at) hus.fi

  Perinatologia Dos. Vedran Stefanovic
vedran.stefanovic (at) hus.fi
Dos. Vedran Stefanovic
vedran.stefanovic (at) hus.fi
  Urogynekologia Dos. Tomi Mikkola
tomi.mikkola (at) hus.fi
Dos. Tomi Mikkola tomi.mikkola (at) hus.fi
8 Ortopedia ja traumatologia    
  Traumakirurgia Prof. Teppo Järvinen teppo.jarvinen@helsinki.fi Prof. Teppo Järvinen
teppo.jarvinen@helsinki.fi
9 Patologia    
  Neuropatologia Dos. Anders Paetau
anders.paetau (at) helsinki.fi
Dos. Anders Paetau
anders.paetau (at) helsinki.fi
10 Psykiatria    
  Vanhuspsykiatria Prof. Hannu Koponen
hannu.j.koponen (at) hus.fi
Prof. Hannu Koponen
hannu.j.koponen (at) hus.fi
11 Radiologia    
  Abdominaaliradiologia Dos. Pekka Tervahartiala
pekka.tervahartiala (at) hus.fi
Dos. Pekka Tervahartiala
pekka.tervahartiala (at) hus.fi
  Akuuttiradiologia Dos. Sanna Toiviainen-Salo
sanna.toiviainen-salo (at) hus.fi
Dos. Sanna Toiviainen-Salo
sanna.toiviainen-salo (at) hus.fi
  Lastenradiologia Dos. Kirsi Lauerma
kirsi.lauerma (at) hus.fi
Dos. Kirsi Lauerma
kirsi.lauerma (at) hus.fi
  Neuroradiologia Dos. Marko Kangasniemi
marko.kangasniemi (at) hus.fi
Dos. Marko Kangasniemi
marko.kangasniemi (at) hus.fi
  Toimenpideradiologia Dos. Marko Kangasniemi
marko.kangasniemi (at) hus.fi
Dos. Marko Kangasniemi
marko.kangasniemi (at) hus.fi
  Tuki- ja liikuntaelinradiologia Dos. Mika Koivikko
mika.koivikko (at) hus.fi
Dos. Mika Koivikko
mika.koivikko (at) hus.fi
  Molekyyli- ja fuusiokuvantaminen (yhteinen kliin.fysiologian ja isotooppilääk. kanssa) Dos. Antti Loimaala
antti.loimaala (at) hus.fi
Prof. Esko Vanninen
esko.vanninen (at) uef.fi
Dos. Riitta Parkkola
riitta.parkkola (at) utu.fi
  Thoraxradiologia Dos. Nina Lundbom
nina.lundbom (at) hus.fi
Dos. Nina Lundbom
nina.lundbom (at) hus.fi
12 Silmätaudit    
  Neuro-oftalmologia LT Terho Latvala

terho.latvala@hus.fi

LT Terho Latvala terho.latvala@hus.fi
Dos. Ville Saarela ville.saarela@oulu.fi
13 Sisätautien erikoisalat    
  Tehohoitolääketiede Dos. Ville Pettilä
ville.pettila (at) hus.fi
Dos. Ville Pettilä
ville.pettila (at) hus.fi
14 Traumakirurgia    
  Traumakirurgia Dos. Lauri Handolin
lauri.handolin (at) hus.fi
Dos. Lauri Handolin
lauri.handolin (at) hus.fi
15 Työterveyshuolto    
  Työlääketiede Prof. Kari Reijula
kari.reijula (at) ttl.fi
Prof. Kari Reijula
kari.reijula (at) ttl.fi

Tiedekunnassa lisäkoulutusohjelmaan rekisteröidään erikoislääkäri, jolle koulutuksen vastuuhenkilö on tehnyt koulutussuunnitelman. Rekisteröitymistä varten on täytettävä lomake, ja sen liitteenä oleva opiskelijan perustietolomake.

Oh­jeet

Varaa valmiiksi tarvittavat liitteet sähköisessä muodossa:

  1. EL-todistus, mikäli EL-koulutus on tehty muualla kuin Helsingin yliopistossa
  2. Lisäkoulutusohjelman ja erikoisalan vastuuhenkilön puolto (tulosta valmis lomakepohja hakemukselta)

Täytä hakemus huolella. Voit täydentää ja muokata hakemustasi hakuajan loppumiseen asti. Hakuajan loppumisen jälkeen et voi enää jättää hakemusta. 

HUOM! On erityisen tärkeää, ettet jätä hakemusta "luonnos"-tilaan, vaan tallennat ja jätät sen käsittelyyn. Luonnoksiksi jääneitä hakemuksia ei käsitellä.

Kun hakemuksesi on käsitelty ja opinto-oikeus myönnetty, saat sähköpostiisi vahvistuksen ja lisätietoa koulutuksen aloittamiseksi ja muita käytännön ohjeita. Jos et halua tätä sähköpostia, valitse lomakkeelta kohta ”en halua sähköpostitse tietoa päätöksestä”.

Opinto-oikeuspäätöksen saat kuitenkin postitse kotiin noin viikon kuluessa. Työantaja tarvitsee opinto-oikeuspäätöksen EVO-korvauksen saamista varten.  Säilytä tämä päätös itselläsi, sillä et voi saada sen kuin kerran.

Mikäli hakemustasi pitää täydentää, tai sitä ei voida hyväksyä, sinuun ollaan yhteydessä.

  • Lomake (avoinna vain ilmoittautumisajan)

Kun koulutus on suoritettu loppuun, Lääketieteellinen tiedekunta myöntää todistuksen, josta ilmenee valtakunnallisesti hyväksytyt lisäkoulutusohjelman vaatimukset ja toteutuminen. Todistuksen saamista varten lisäkoulutuksen suorittajan tulee täyttää todistushakemuslomake.

Lisätiedot: meilahti-specialist@helsinki.fi, puh.  02941 26200: ma 12-15 ja to 9-11.

Kuulustelu

Erikoislääkärien lisäkoulutukseen liittyy kuulustelu, jonka voi suorittaa milloin tahansa. Kuulustelu voidaan järjestää valtakunnallisen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri-kuulustelun yhteydessä, joka järjestetään kolme kertaa vuodessa. Kuulustelua ei kuitenkaan ole pakko suorittaa silloin.

Kuulustelun suorittaminen erikoislääkärikuulustelun yhteydessä

Kuulusteluvaatimukset
Kuulusteluvaatimukset ovat voimassa toistaiseksi. Niihin voidaan tehdä päivityksiä aina tarvittaessa tai samassa yhteydessä kun päivitetään erikoistumistutkintojen tutkintovaatimuksia. Koulutus- ja kuulusteluvaatimusten päivittämisestä päättää tiedekuntaneuvosto.

Lisätietoja 
meilahti-specialist@helsinki.fi