Lisäkoulutusohjelmat

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Lisäkoulutusjärjestelmän tavoitteena on turvata terveyspalvelu-järjestelmän (työnantajan) tarpeista lähtevän erikoisalojen erityisosaaminen. Joillakin erikoisaloilla tarpeet kohdistuvat vain yliopistosairaaloihin ja joillakin erikoisaloilla on kyse laajemmasta kuin yliopistosairaalan tarvitsemasta erityis-osaamisesta. Lisäkoulutuksen voi aloittaa erikoislääkärikoulutuksen suorittamisen jälkeen. Koulutukseen kuuluu alan käytännön palvelu, teoreettinen kurssimuotoinen koulutus ja kuulustelu.

Lisää tietoa koulutusohjelmista ja tarvittavat lomakkeet löydät näiltä www-sivuilta. Mikäli sinulla ei ole yliopiston käyttäjätunnuksia, katso ohjeet niiden hakemiseksi Helpdeskin sivuilta.

Meilahden Opiskelijapalveluiden sähköpostiosoite on: meilahti-student(at)helsinki.fi

Kaikki muut palveluosoitteet on lakkautettu. 

Yhteystiedot

Todistuksen hakeminen lomake

Koulutusohjelmat

Lisäkoulutusohjelmien suorittamisen periaatteet 

HUOM! Päivitetyt vastuuhenkilö- ja kuulustelijatiedot löytyvät vastuuhenkilöt -kohdasta.

Monelle erikoisalalle yhteinen:

Tehohoitolääketiede (päivitetty, voimassa 1.8.2017 alkaen)

Anestesiologia ja tehohoito

Kirurgian erikoisalat

Kliininen kemia

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

Lastentaudit (* koulutusvaatimukset saatavilla koulutusohjelman vastuuhenkilöltä)

Naistentaudit ja synnytykset kts. myös eriliset kuulusteluohjeet

Ortopedia ja traumatologia

Patologia

Psykiatria kts. kuvauksesta muut soveltuvat erikoisalat

Radiologia kts. myös erilliset ohjeet

Silmätaudit

Sisätautien erikoisalat

Työterveyshuolto

Vastuuhenkilöt

Koulutusohjelma   Vastuuhenkilö Kuulustelija
1 Anestesiologia ja tehohoito    
  Ensihoitolääketiede Markku Kuisma
markku.kuisma (at) hus.fi
Dos. Markku Kuisma markku.kuisma (at) hus.fi
  Lasten anestesiologia ja tehohoitolääketiede Dos. Tomi Taivainen
tomi.taivainen (at) hus.fi
Dos. Tomi Taivainen
tomi.taivainen (at) hus.fi
  Neuroanestesiologia ja tehohoito Prof. Tarja Randell tarja.randell (at) hus.fi
 
Prof. Tarja Randell
tarja.randell (at) hus. fi
Prof. Seppo Alahuhta
seppo.alahuhta (at) oulu.fi
  Obstetrinen anestesiologia Dos. Jouni Ahonen
jouni.ahonen (at) hus.fi
 
  Sydänanestesia Dos. Raili Suojaranta
raili.suojaranta (at) hus.fi
Dos. Raili Suojaranta
raili.suojaranta (at) hus.fi
  Tehohoitolääketiede Dos. Ville Pettilä
ville.pettila (at) hus.fi
Dos. Ville Pettilä
ville.pettila (at) hus.fi
  Verensiirtolääketiede dos. Tomi Niemi (at) hus.fi  
2 Kirurgian erikoisalat    
  Tehohoitolääketiede Dos. Ville Pettilä
ville.pettila (at) hus.fi
Dos. Ville Pettilä
ville.pettila (at) hus.fi
3 Kliinisen kemian erikoisalat    
  Laboratoriohematologia Prof. Timo Kouri timo.kouri (at) hus.fi

Irma Matinlauri irma.matinlauri (at) hus.fi

Dos. Lotta Joutsi-Korhonen lotta.joutsi-korhonen (at) hus.fi

Irma Matinlauri irma.matinlauri (at) hus.fi

Dos. Sanna Siitonen sanna.siitonen (at) hus.fi

  Verensiirtolääketiede Prof. Timo Kouri timo.kouri (at) hus.fi

Dos. Sanna Siitonen sanna.siitonen (at) hus.fi

 

Dos. Sanna Siitonen
sanna.siitonen (at) hus.fi

Dos. Martti Syrjälä
martti.syrjala (at) veripalvelu.fi

4 Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen erikoisalat    
  Molekyyli- ja fuusiokuvantaminen
(yhteinen radiologian kanssa)
Dos. Antti Loimaala
antti.loimaala (at) hus.fi
Prof. Esko Vanninen
esko.vanninen (at) uef.fi
Dos. Riitta Parkkola
riitta.parkkola (at) utu.fi
5 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit    
  Audiologia Prof. Antti Mäkitie antti.makitie (at) hus.fi Dos. Antti Aarnisalo antti.aarnisalo (at) hus.fi
  Otologia prof. Antti Mäkitie
antti.makitie (at) hus.fi
Dos. Timo Hirvonen

timo.hirvonen (at) hus.fi

  Pään ja kaulan alueen kirurgia Prof. Antti Mäkitie
antti.makitie (at) hus.fi
Dos. Leif Bäck leif.back (at) helsinki.fi
  Rinoallergologia ja -kirurgia Prof. Antti Mäkitie
antti.makitie (at) hus.fi
Dos. Paula Virkkula paula.virkkula (at) helsinki.fi
6 Lastentaudit    
  Lasten allergologia Prof. Mika Mäkelä
mika.makela (at) hus.fi
Prof. Mika Mäkelä
mika.makela (at) hus.fi
  Lasten endokrinologia Prof. Mikael Knip
mikael.knip (at) hus.fi

Dos. Päivi Miettinen paivi.miettinen (at) helsinki.fi tai paivi.miettinen (at) hus.fi

Prof. Mikael Knip
mikael.knip (at) hus.fi

Dos. Päivi Miettinen paivi.miettinen (at) helsinki.fi tai paivi.miettinen (at) hus.fi

  Lasten gastroenterologia Prof. Kaija-Leena Kolho
kaija-leena.kolho (at) helsinki.fi

Dos. Laura Merras-Salmio laura.merras-salmio (at) helsinki.fi tai hus.fi

Prof. Kaija-Leena Kolho
kaija-leena.kolho (at) helsinki.fi
  Lastenhematologia ja -onkologia Prof. Kim Vettenranta
kim.vettenranta (at) hus.fi

Dos. Mervi Taskinen mervi.taskinen (at)hus.fi

 

Prof. Kim Vettenranta
kim.vettenranta (at) hus.fi

Dos. Mervi Taskinen mervi.taskinen (at) hus.fi

  Lasten keuhkosairaudet dos.Turkka Kirjavainen

(at)hus.fi

dos. Turkka Kirjavainen (a)hus.fi
  Lasten infektiosairaudet Prof. Harri Saxén
harri.saxen (at) hus.fi
Prof. Harri Saxén
harri.saxen (at) hus.fi
  Lasten kardiologia Dos. Eero Jokinen
eero.jokinen (at) hus.fi

Dos. Jaana Pihkala jaana.pihkala (at) hus.fi

Dos. Eero Jokinen
eero.jokinen (at) hus.fi

Dos. Jaana Pihkala jaana.pihkala (at) hus.fi

  Lastennefrologia Prof. Hannu Jalanko
hannu.jalanko (at) hus.fi

Dos. Timo Jahnukainen timo.jahnukainen (at) hus.fi

Prof. Hannu Jalanko
hannu.jalanko (at) hus.fi
  Lastenreumatologia Dos. Kristiina Aalto kristiina.aalto (at) hus.fi

 

Dos. Kristiina Aalto kristiina.aalto (at) hus.fi
  Neonatologia Prof. Sture Andersson
sture.andersson (at) hus.fi
Prof. Sture Andersson
sture.andersson (at) hus.fi
  Sosiaalipediatria Prof. Mikael Knip
mikael.knip (at) hus.fi
Dos. Satu Kivitie-Kallio
satu.kivitie-kallio (hus).fi
Dos. Pirjo Anttila
pirjo.anttila (at) tyks.fi
  Tehohoitolääketiede Dos. Ville Pettilä
ville.pettila (at) hus.fi
Dos. Ville Pettilä
ville.pettila (at) hus.fi
7 Naistentaudit ja synnytykset    
  Gynekologinen onkologia Dos. Mikko Loukovaara mikko.loukovaara (at) hus.fi Dos. Mikko Loukovaara mikko.loukovaara (at) hus.fi
  Lisääntymislääketiede Prof. Aila Tiitinen
aila.tiitinen (at) hus.fi
Prof. Juha Tapanainen
juha.tapainen (at) hus.fi
  Perinatologia Dos. Vedran Stefanovic
vedran.stefanovic (at) hus.fi
Dos. Vedran Stefanovic
vedran.stefanovic (at) hus.fi
  Urogynekologia Dos. Tomi Mikkola
tomi.mikkola (at) hus.fi
Dos. Tomi Mikkola tomi.mikkola (at) hus.fi
8 Ortopedia ja traumatologia    
  Traumakirurgia Prof. Ilkka Kiviranta
ilkka.kiviranta (at) hus.fi
Prof. Ilkka Kiviranta
ilkka.kiviranta (at) hus.fi
9 Patologia    
  Neuropatologia Dos. Anders Paetau
anders.paetau (at) helsinki.fi
Dos. Anders Paetau
anders.paetau (at) helsinki.fi
10 Psykiatria    
  Vanhuspsykiatria Prof. Hannu Koponen
hannu.j.koponen (at) hus.fi
Prof. Hannu Koponen
hannu.j.koponen (at) hus.fi
11 Radiologia    
  Abdominaaliradiologia Dos. Pekka Tervahartiala
pekka.tervahartiala (at) hus.fi
Dos. Pekka Tervahartiala
pekka.tervahartiala (at) hus.fi
  Akuuttiradiologia Dos. Sanna Toiviainen-Salo
sanna.toiviainen-salo (at) hus.fi
Dos. Sanna Toiviainen-Salo
sanna.toiviainen-salo (at) hus.fi
  Lastenradiologia Dos. Kirsi Lauerma
kirsi.lauerma (at) hus.fi
Dos. Kirsi Lauerma
kirsi.lauerma (at) hus.fi
  Neuroradiologia Dos. Marko Kangasniemi
marko.kangasniemi (at) hus.fi
Dos. Marko Kangasniemi
marko.kangasniemi (at) hus.fi
  Toimenpideradiologia Dos. Marko Kangasniemi
marko.kangasniemi (at) hus.fi
Dos. Marko Kangasniemi
marko.kangasniemi (at) hus.fi
  Tuki- ja liikuntaelinradiologia Dos. Mika Koivikko
mika.koivikko (at) hus.fi
Dos. Mika Koivikko
mika.koivikko (at) hus.fi
  Molekyyli- ja fuusiokuvantaminen (yhteinen kliin.fysiologian ja isotooppilääk. kanssa) Dos. Antti Loimaala
antti.loimaala (at) hus.fi
Prof. Esko Vanninen
esko.vanninen (at) uef.fi
Dos. Riitta Parkkola
riitta.parkkola (at) utu.fi
  Thoraxradiologia Dos. Nina Lundbom
nina.lundbom (at) hus.fi
Dos. Nina Lundbom
nina.lundbom (at) hus.fi
12 Silmätaudit    
  Neuro-oftalmologia Dos. Kirsi Setälä
kirsi.setala (at) hus.fi
Dos. Kirsi Setälä
kirsi.setala (at) hus.fi
LL. Klaus Nerdrum
klaus.nerdrum (at) uef.fi
13 Sisätautien erikoisalat    
  Tehohoitolääketiede Dos. Ville Pettilä
ville.pettila (at) hus.fi
Dos. Ville Pettilä
ville.pettila (at) hus.fi
14 Traumakirurgia    
  Traumakirurgia Dos. Lauri Handolin
lauri.handolin (at) hus.fi
Dos. Lauri Handolin
lauri.handolin (at) hus.fi
15 Työterveyshuolto    
  Työlääketiede Prof. Kari Reijula
kari.reijula (at) ttl.fi
Prof. Kari Reijula
kari.reijula (at) ttl.fi

Kuulustelu

Erikoislääkärien lisäkoulutukseen liittyy kuulustelu, jonka voi suorittaa milloin tahansa. Kuulustelu voidaan järjestää valtakunnallisen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri-kuulustelun yhteydessä, joka järjestetään kolme kertaa vuodessa. Kuulustelua ei kuitenkaan ole pakko suorittaa silloin.

Kuulustelun suorittaminen erikoislääkärikuulustelun yhteydessä

Jos lisäkoulutuskuulustelu tehdään valtakunnallisen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelun yhteydessä, tulee kuulusteluun tulijan ilmoittautua viimeistään viisi viikkoa ennen kuulustelupäivää omaan tiedekuntaan kuulustelusta vastaavalle henkilölle, joka huolehtii kuulustelijoista ja käytännön järjestelyistä.

Helsingin yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat sähköpostilla meilahti-student (at) helsinki.fi (mikäli kuulustelu tehdään erikoislääkäritentin yhteydessä, muuten ilmoittautuminen suoraan lisäkoulutusohjelman vastuuhenkilölle).

Lisätietoja valtakunnallisen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelun ajankohdista, kuulustelupaikoista ja käytännön ohjeista. Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelulla ja lisäkoulutusohjelmien kuulusteluilla ei ole muuta yhteistä kuin kuulustelusali. 

Kuulusteluvaatimukset
Kuulusteluvaatimukset ovat voimassa toistaiseksi. Niihin voidaan tehdä päivityksiä aina tarvittaessa tai samassa yhteydessä kun päivitetään erikoistumistutkintojen tutkintovaatimuksia. Koulutus- ja kuulusteluvaatimusten päivittämisestä päättää tiedekuntaneuvosto.

Lisätietoja 
meilahti-student (at) helsinki.fi