Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Ohje on tarkoitettu sekä vanhoissa koulutuksissa että uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville tutkinto-opiskelijoille. Lukuvuoden 2020-2021 ilmoittautumistiedot päivitetään tälle sivulle huhtikuun puolivälissä.

Tutkinto-opiskelijana sinun on ilmoittauduttava joka lukuvuosi yliopistoon joko läsnäolevaksi tai poissaolevaksi. Tämä koskee sekä perustutkinto-opiskelijoita että tohtorikoulutettavia. Tohtorikoulutettavien ilmoittautumisohjeet löydät tästä ohjeesta

Jos olet ensimmäisen vuoden opiskelija, tee ilmoittautuminen saamasi hyväksymiskirjeen ohjeiden mukaisesti. Mikäli sinulla on jo voimassa oleva opinto-oikeus Helsingin yliopistossa ja saat nyt uuden opinto-oikeuden, toimi myös tällöin hyväksymiskirjeen ohjeiden mukaisesti. 

Mikäli olet saanut opinto-oikeuden jo viime vuonna, mutta olet ilmoittautunut poissaolevaksi ensimmäiselle lukuvuodelle (esimerkiksi varusmiespalveluksen tai muun lakisääteisen syyn vuoksi) katso ohjeet tämän artikkelin ensimmäisestä luvusta kohdasta ’Ilmoittautuminen henkilökohtaisesti’.

Ilmoittautuminen läsnäolevaksi lukuvuodelle 2019-2020

Voidaksesi suorittaa opintoja pitää sinun ilmoittautua läsnäolevaksi. Ilmoittautumisaika lukuvuodelle 2019–2020 on 1.5.–2.9.2019. Perustutkinto-opiskelijana sinun on läsnäolevaksi ilmoittautuessasi maksettava ylioppilaskunnan (HYY) jäsenmaksu, katso maksutiedot alempana. HYY:n jäsenmaksua ei makseta jokaisesta tutkinnonsuoritusoikeudesta erikseen. Vaikka sinulla olisi useampi perustutkinnonsuoritusoikeus Helsingin yliopistoon, sinun tulee maksaa HYY:n jäsenmaksu vain kerran.

Tohtorikoulutettaville ylioppilaskunnan jäsenmaksu on vapaaehtoinen, löydät tohtorikoulutettavan jäsenmaksun maksuohjeet täältä. Jos sinulla on tutkinnonsuoritusoikeus sekä perustutkintoon että tohtorikoulutukseen, on sinun maksettava perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksu.

Ilmoittautuminen Oilissa 

Automaattinen ilmoittautuminen Oilissa on mahdollista 1.5.–2.9.2019, mikäli sinulla on voimassa oleva yliopiston käyttäjätunnus. Tällöin sekä maksu että ilmoittautuminen rekisteröityvät reaaliaikaisesti. Pääset ilmoittautumaan tästä. Mikäli olet ollut edellisen lukuvuoden poissaolevana, aktivoidaan käyttäjätunnuksesi automaattisesti ilmoittautumisen mahdollistamiseksi. Käyttäjätunnuksesi on voimassa 2.9. asti. Mikäli sinulla ei ole vielä yliopiston käyttäjätunnusta, voit aktivoida tunnuksesi täältä.

Jos ilmoittaudut vain syyslukukaudeksi (1.8.–31.12.), sinulle kirjautuu automaattisesti poissaoloilmoittautuminen kevätlukukaudeksi (1.1.–31.7.).

Mikäli automaattinen ilmoittautuminen Oilissa ei kohdallasi syystä tai toisesta onnistu, voit ilmoittautua henkilökohtaisesti opiskelijaneuvontaan. Jäsenmaksun maksaminen ja automaattinen ilmoittautuminen Oilissa toimivat vain varsinaisena ilmoittautumisaikana. Muina aikoina sinun on ilmoittauduttava henkilökohtaisesti.

Ilmoittautuminen henkilökohtaisesti

Mikäli sinulla ei ole voimassa olevaa käyttäjätunnusta (koska olet esimerkiksi ollut ensimmäisen opiskeluvuotesi poissaolevana lakisääteisen syyn vuoksi) tai jostain muusta syystä automaattinen ilmoittautuminen ei onnistu, voit maksaa HYY:n jäsenmaksun pankkiin käyttäen yleistä viitenumeroa tai ulkomaalaisen pankin kautta, ja toimittaa maksukuitin opiskelijaneuvontaan. Kuitin voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen studentinfo@helsinki.fi. Kuitiksi kelpaa verkkopankista tulostettu kuitti, jossa näkyy arkistointitunnus. Sähköpostit, jotka ovat saapuneet viimeistään 2.9. klo 23.59, hyväksytään. Saat kuittauksen, kun sähköpostisi on käsitelty.

Missä tilanteissa ilmoittaudun läsnäolevaksi?

Ilmoittaudu läsnäolevaksi, mikäli aiot suorittaa opintoja lukuvuoden aikanaMuista ilmoittautua poissaolevaksi niille lukukausille, joille sinulle on lakisääteinen syy poissaoloon ja toimittaa opiskelijaneuvontaan todistus poissaolon perusteesta. Tällöin poissaolosi ei vähennä tutkinnonsuoritusaikaasi. Katso lisätietoja lakisääteisestä poissaolosta täältä. Voit ilmoittautua poissaolevaksi myös muusta kuin lakisääteisestä syystä, mutta se saattaa kuluttaa tutkinnonsuoritusaikaasi.

Mikäli rajauslain mukainen tutkinnonsuoritusaikasi on päättynyt, on sinun ennen ilmoittautumista anottava lisäaikaa tiedekunnaltasi.

Jos haluat ilmoittautua läsnäolevaksi maisteriopintoihisi kun olet valmistumassa kandidaatiksi mutta tutkintotodistuspyyntöäsi ei ole vielä käsitelty, voit ilmoittautua läsnäolevaksi kandidaatintutkintoosi. Läsnäoloilmoittautuminen tähän tapaan koskee myös maisterintutkintoasi, sillä maisterintutkinnon suoritusoikeutesi aktivoituu kun kandidaatintutkintosi on rekisteröity.

Jos lähdet vaihtoon tai suoritat JOO-opintoja jossain toisessa suomalaisessa korkeakoulussa, sinun on ilmoittauduttava läsnäolevaksi Helsingin yliopistoon.

Jos olet lääketieteen, hammaslääketieteen tai farmasian opiskelija ja toimit tilapäisesti laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä, sinun on ilmoittauduttava läsnäolevaksi. Valvira merkitsee sinut tällöin terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki). Jos ilmoittaudut poissaolevaksi, rekisterimerkintä poistetaan, jolloin et voi toimia terveydenhuollon tehtävissä.

Ilmoittautuminen kevätlukukaudelle 2020

Perustutkinto-opiskelijana voit käydä muuttamassa statuksesi läsnäolevaksi ja maksamassa HYY:n jäsenmaksun Oilissa. Ilmoittautuminen Oilissa on auki 1.11.2019–15.1.2020.

Vaihtoehtoisesti voit maksaa HYY:n jäsenmaksun yleistä viitenumeroa käyttäen ja toimittaa kuitin ilmoittautumisen rekisteröintiä varten opiskelijaneuvontaan. Maksuohjeet löydät kohdasta Ylioppilaskunnan jäsenmaksu lukuvuodelle 2019-2020. Kuitin voi myös lähettää sähköpostin liitteenä osoitteeseen studentinfo@helsinki.fi. Voit noutaa kevätlukukauden tarran opiskelijakorttiisi tammikuun alusta alkaen HYY:n palvelutoimistolta tai Kaisa-talon opiskelijaneuvonnasta.  

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu lukuvuodelle 2019-2020

Ilmoittautumisaika lukuvuodelle 2019-2020 on 1.5.–2.9.2019.

Lukuvuosi 2019-2020

Perustutkinto-opiskelija: 103,00 euroa

Syyslukukausi 2019

Perustutkinto-opiskelija: 53,50 euroa

Kevätlukukausi 2020

Perustutkinto-opiskelija: 49,50 euroa

Ti­li­nu­me­rot ja vii­te­nu­me­ro yli­op­pi­las­kun­nan jä­sen­mak­sua var­ten

Mikäli ilmoittaudut henkilökohtaisesti, voit maksaa HYY:n jäsenmaksun joko Nordean tai Danske Bankin tilille:

Saaja: Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY)
Nordean tilinumero: FI80 1573 3000 0324 57
Danske Bankin tilinumero: FI80 8000 1500 0668 82

Yleinen viitenumero on 28 04990. Jos maksat jäsenmaksun käyttäen yleistä viitenumeroa, toimita maksukuitti opiskelijaneuvontaan ilmoittautumisen rekisteröintiä varten 2.9. mennessä.

Mak­su ul­ko­maa­lai­sen pan­kin kaut­ta

Saaja: Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY)
Tilinumero (Nordea Bank Ltd.): FI80 1573 3000 0324 57
SWIFT: NDEAFIHH

Jos maksat jäsenmaksun ulkomaalaisen pankin kautta, ilmoittautuminen ei kirjaudu automaattisesti. Toimita maksukuitti opiskelijaneuvontaan viimeistään 2.9.2019 ilmoittautumisen rekisteröintiä varten.

Ilmoittautuminen poissaolevaksi lukuvuodelle 2019-2020

Myös poissaoloilmoitus on tehtävä ilmoittautumisaikana 1.5.–2.9. Voit ilmoittautua poissaolevaksi Oilissa, jos olet perustutkinto-opiskelija ja sinulla on voimassa oleva yliopiston käyttäjätunnus.

Voit ilmoittautua poissaolevaksi myös opiskelijaneuvonnassa joko sähköpostitse osoitteeseen studentinfo@helsinki.fi tai henkilökohtaisesti. Muista ilmoittaa viestissäsi joko opiskelijanumerosi tai syntymäaikasi. Sähköpostit, jotka ovat saapuneet viimeistään 2.9. klo 23.59, hyväksytään, ja saat kuittauksen, kun sähköposti on käsitelty.

Muista ilmoittautua poissaolevaksi niille lukukausille, joille sinulle on lakisääteinen syy poissaoloon ja toimittaa opiskelijaneuvontaan todistus poissaolon perusteesta. Tällöin poissaolosi ei vähennä tutkinnonsuoritusaikaasi. Katso lisätietoja lakisääteisestä poissaolosta täältä.

Poissaoloilmoittautumisen voit muuttaa läsnäoloksi milloin tahansa lukuvuoden aikana. Jos olet ollut useampia vuosia poissaolevana, sinun on kuitenkin hyvä tarkistaa ensin opinto-oikeutesi tila opiskelijaneuvonnasta.

Ilmoittautumisen peruminen

Voit perua ilmoittautumisesi ottamalla yhteyttä opiskelijaneuvontaan. Syyslukukauden tai koko lukuvuoden ilmoittautumisen voit perua olemalla yhteydessä opiskelijaneuvontaan viimeistään 2.9. Kevätlukukauden ilmoittautuminen on peruutettava viimeistään 15.1.

Voit lunastaa maksamasi jäsenmaksun takaisin Ylioppilaskunnan jäsenpalveluista 30.9./31.1. mennessä.

Voit muuttaa poissaoloilmoittautumisen läsnäoloksi koska tahansa lukuvuoden aikana maksamalla ylioppilaskunnan jäsenmaksun ja toimittamalla siitä kuitin opiskelijaneuvontaan. Läsnäoloilmoittautumista ei kuitenkaan voi muuttaa poissaoloksi, ellet tee sitä ennen ilmoittautumisajan päättymistä 2.9.

Unohtuiko ilmoittautuminen?

Jos et ilmoittaudu joko läsnäolevaksi tai poissaolevaksi ilmoittautumisaikana (1.5.–2.9.), menetät tutkinnonsuoritusoikeutesi. Tutkinnonsuoritusoikeuden uudelleenaktivoinnin menettelytapa riippuu siitä, milloin haet aktivointia. Huomioi, että lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyönti kuluttaa myös tutkinnonsuoritusaikaa.

Pa­laa­mi­nen unoh­dus­lu­ku­vuo­den ai­ka­na

Jos ilmoittautumisen laiminlyötyäsi haluat palauttaa tutkinnonsuoritusoikeutesi ja ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi saman lukuvuoden aikana 31.7. mennessä, ei sinun tarvitse hakea opinto-oikeuden palautusta tiedekunnalta. Riittää, että maksat uudelleenkirjoittautumismaksun ja läsnäolevaksi ilmoittautuessasi lisäksi ylioppilaskunnan jäsenmaksun, ja toimitat maksuista kuitit opiskelijaneuvontaan studentinfo@helsinki.fi.

Uudelleenkirjoittautumismaksu

Uudelleenkirjoittautumismaksu on 35 euroa. Maksun voit maksaa Helsingin yliopiston tilille:

Saaja: Helsingin yliopisto
IBAN: FI58 5000 0120 3778 32
SWIFT (BIC): OKOYFIHH
Viite: 99113034
Pankin osoite: OP pankki, Gebhardinaukio 1, FI-00510 Helsinki, Finland

Uudelleenkirjoittautumismaksu koskee niitä perustutkinto- ja tohtoriopiskelijoita, jotka ovat laiminlyöneet lukuvuosi-ilmoittautumisen. Jos olet erillisopiskelija eli koulutuksesi ei johda tutkintoon (esim. lääketieteellisen ammatillinen jatkokoulutus, opettajan pedagogiset opinnot), sinun ei tarvitse maksaa uudelleenkirjoittautumismaksua. Lisätietoa voit kysyä opiskelijaneuvonnasta studentinfo@helsinki.fi.

Huom! Jos rajauslain mukainen tutkinnonsuoritusaikasi päättyy 31.7.2019 ja olet siihen asti läsnäoleva tai poissaoleva sekä olet anonut/saanut tiedekunnaltasi lisäaikaa, sinun ei tarvitse maksaa uudelleenkirjoittautumismaksua, vaikka ilmoittautuisit ilmoittautumisajan jälkeen.

Pa­laa­mi­nen myö­hem­min

Jos et maksa uudelleenkirjoittautumismaksua ja ilmoittaudu saman lukuvuoden aikana 31.7. mennessä vaan vasta unohdusta seuraavana lukuvuotena, sinun on ensin haettava tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamista tiedekunnalta. Kun olet saanut tiedekunnalta päätöksen opinto-oikeuden palauttamisesta, toimita kopio päätöksestä sekä kuitit uudelleenkirjoittautumismaksusta ja ylioppilaskunnan jäsenmaksusta opiskelijaneuvontaan.

Students liable to pay for tuition

Students who are liable to pay for tuition are automatically registered as attending once they have paid their tuition fees. The tuition fee includes the compulsory Student Union (HYY) membership fee. Please read more in the Tuition fees instructions.