Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Ohje on tarkoitettu sekä vanhoissa koulutuksissa että uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville. 

Tutkinto-opiskelijana sinun on ilmoittauduttava joka lukuvuosi yliopistoon joko läsnäolevaksi tai poissaolevaksi. Tämä koskee sekä perustutkinto-opiskelijoita että tohtorikoulutettavia.

Jos olet ensimmäisen vuoden opiskelija, noudata saamasi hyväksymiskirjeen ohjeita ja siirry sitten lukemaan Uudelle opiskelijalle -teeman ohjeita. Mikäli sinulla on jo voimassa oleva opinto-oikeus Helsingin yliopistossa ja saat nyt uuden opinto-oikeuden, toimi myös tällöin uuden opiskelijan ohjeiden mukaisesti.

Tohtorikoulutettavien ilmoittautumisohjeet löytyvät Tohtorikoulutettavan ohjeet -teeman alta.

Samalla kun teet lukuvuosi-ilmoittautumisen, päivitä myös yhteystietosi ja pidä ne ajan tasalla.

Ilmoittautuminen läsnäolevaksi

Voidaksesi suorittaa opintoja pitää sinun ilmoittautua läsnäolevaksi. Ilmoittautumisaika lukuvuodelle 2018–2019 on 1.5.–31.8.2018. Perustutkinto-opiskelijana sinun on maksettava ylioppilaskunnan (HYY) jäsenmaksu. Jos sinulla on tutkinnonsuoritusoikeus sekä perustutkintoon että tohtorikoulutukseen, on sinun maksettava perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksu.

Mikäli rajauslain mukainen tutkinnonsuoritusaikasi on päättynyt, on sinun ennen ilmoittautumista anottava lisäaikaa tiedekunnaltasi.

Muista ilmoittautua poissaolevaksi niille lukukausille, joille sinulle on lakisääteinen syy poissaoloon. Tällöin poissaolosi ei vähennä tutkinnonsuoritusaikaasi.

Huomaa, että jos lähdet vaihtoon tai suoritat JOO-opintoja jossain toisessa suomalaisessa korkeakoulussa, sinun on ilmoittauduttava läsnäolevaksi Helsingin yliopistoon.

Jos olet lääketieteen, hammaslääketieteen tai farmasian opiskelija ja toimit tilapäisesti laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä, sinun on ilmoittauduttava läsnäolevaksi. Valvira merkitsee sinut tällöin terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki). Jos ilmoittaudut poissaolevaksi, rekisterimerkintä poistetaan, jolloin et voi toimia terveydenhuollon tehtävissä.

Automaattinen ilmoittautuminen

Automaattinen ilmoittautuminen on mahdollista 1.5.–31.8.2018, mikäli sinulla on voimassa oleva yliopiston käyttövaltuus. Tällöin sekä maksu että ilmoittautuminen rekisteröityvät reaaliaikaisesti. Mikäli olet ollut edellisen lukuvuoden poissaolevana, aktivoidaan käyttövaltuutesi automaattisesti ilmoittautumisen mahdollistamiseksi. Käyttövaltuutesi on voimassa 31.8.2018 asti. Mikäli sinulla ei ole vielä yliopiston käyttäjätunnusta, voit aktivoida tunnuksesi täältä.

Ilmoittaudu Oilissa. Huomaa, että jos olet ehtinyt ilmoittautua jo WebOodin kautta, älä ilmoittaudu enää Oilissa. HYY:n jäsenmaksu menee sinulta muuten kahteen kertaan.

Jos ilmoittaudut vain syyslukukaudeksi (1.8.–31.12.), sinulle kirjautuu automaattisesti poissaoloilmoittautuminen kevätlukukaudeksi (1.1.–31.7.).

Henkilökohtainen ilmoittautuminen

Jos maksat HYY:n jäsenmaksun pankkiin käyttäen yleistä viitenumeroa tai ulkomaalaisen pankin kautta, sinun on ilmoittauduttava henkilökohtaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun on toimitettava maksukuitti opiskelijaneuvontaan. Voit lähettää kuitin sähköpostin liitteenä. Kuitiksi kelpaa verkkopankista tulostettu kuitti, jossa näkyy arkistointitunnus. Sähköpostit, jotka ovat saapuneet viimeistään 31.8.2018 klo 23.59, hyväksytään. Saat kuittauksen, kun sähköpostisi on käsitelty.

Ilmoittautuminen poissaolevaksi

Myös poissaoloilmoitus on tehtävä ilmoittautumisaikana 1.5.–31.8.2018. Voit ilmoittautua poissaolevaksi Oilissa, jos olet perustutkinto-opiskelija ja sinulla on voimassa oleva yliopiston käyttövaltuus.

Voit ilmoittautua poissaolevaksi myös opiskelijaneuvonnassa joko sähköpostitse tai henkilökohtaisesti. Muista ilmoittaa viestissäsi joko opiskelijanumerosi tai syntymäaikasi. Sähköpostit, jotka ovat saapuneet viimeistään 31.8.2018 klo 23.59, hyväksytään, ja saat kuittauksen, kun sähköposti on käsitelty.

Poissaoloilmoittautumisen voit muuttaa läsnäoloksi milloin tahansa lukuvuoden aikana. Jos olet ollut useampia vuosia poissaolevana, sinun on kuitenkin hyvä tarkistaa ensin opinto-oikeutesi tila opiskelijaneuvonnasta. Jäsenmaksun maksaminen ja automaattinen ilmoittautuminen toimii vain varsinaisena ilmoittautumisaikana. Muina aikoina sinun on käytettävä yleistä viitenumeroa maksaessasi jäsenmaksua ja toimitettava kuitti maksusta opiskelijaneuvontaan ilmoittautumisen rekisteröintiä varten. Voit lähettää kuitin myös sähköpostin liitteenä.

Ilmoittautuminen kevätlukukaudelle

Jos olet ilmoittautunut poissaolevaksi koko lukuvuodeksi tai läsnäolevaksi pelkästään syyslukukaudeksi ja haluat nyt ilmoittautua kevätlukukaudelle läsnäolevaksi, seuraa alla olevia ohjeita.

Kevätlukukautta varten ei ole määritelty erityistä ilmoittautumisaikaa, mutta se on tehtävä ennen kuin aloitat opinnot.

Jos olet ilmoittautunut vain syyslukukaudelle ja valmistut syyslukukauden aikana, et voi enää valmistumisen jälkeen ilmoittautua tulevalle kevätlukukaudelle.

Perustutkinto-opiskelijana voit käydä muuttamassa statuksesi läsnäolevaksi ja maksamassa HYY:n jäsenmaksun Oilissa. Oili on vuodenvaihteessa auki 1.11.2018–15.1.2019. Jos olet ollut syyslukukauden poissaolevana, sinun pitää ensin aktivoida käyttäjätunnuksesi. Vaihtoehtoisesti voit myös maksaa HYY:n jäsenmaksun yleistä viitenumeroa käyttäen ja toimittaa kuitin ilmoittautumisen rekisteröintiä varten opiskelijaneuvontaan. Voit lähettää kuitin myös sähköpostin liitteenä.

Tammikuun alusta alkaen voit noutaa HYY:n palvelutoimistolta kevätlukukauden tarran opiskelijakorttiisi.

Jos et ilmoittautunut ollenkaan ajalla 1.5.–31.8. tai ilmoittautuminen on jäänyt tekemättä jo aiempana lukuvuotena, katso ohjeet kohdasta Unohtuiko ilmoittautuminen?

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu

Lukuvuosi 2018–2019

Perustutkinto-opiskelija: 100,00 euroa

Syyslukukausi 2018

Perustutkinto-opiskelija: 52,00 euroa

Kevätlukukausi 2019

Perustutkinto-opiskelija: 48,00 euroa

Ti­li­nu­me­rot ja vii­te­nu­me­ro yli­op­pi­las­kun­nan jä­sen­mak­sua var­ten

Tilinumerot ovat:

  • Nordea FI80 1573 3000 0324 57
  • Danske Bank FI80 8000 1500 0668 82

Yleinen viitenumero on 28 04990. Jos maksat jäsenmaksun käyttäen yleistä viitenumeroa, toimita maksukuitti opiskelijaneuvontaan ilmoittautumisen rekisteröintiä varten 31.8. mennessä.

Mak­su ul­ko­maa­lai­sen pan­kin kaut­ta

Tilinumero (Nordea Bank Ltd.) on FI 80 1573 3000 0324 57 ja SWIFT on NDEAFIHH.

Jos maksat jäsenmaksun ulkomaalaisen pankin kautta, ilmoittautuminen ei kirjaudu automaattisesti. Toimita maksukuitti opiskelijaneuvontaan viimeistään 31.8.2018 ilmoittautumisen rekisteröintiä varten.

Ilmoittautumisen peruminen

Voit perua ilmoittautumisesi ottamalla yhteyttä opiskelijaneuvontaan.

Syyslukukauden tai koko lukuvuoden ilmoittautumisen voit perua olemalla yhteydessä opiskelijaneuvontaan viimeistään 31.8. Kevätlukukauden ilmoittautuminen on peruutettava viimeistään 15.1.

Voit lunastaa maksamasi jäsenmaksun takaisin Ylioppilaskunnan jäsenpalveluista 30.9./31.1. mennessä.

Lukuvuositarra ja opiskelijakalenteri

Kun olet ilmoittautunut läsnäolevaksi, voit hakea uuden lukuvuositarran ja opiskelijakalenterin. Tarroja ja kalentereita jaetaan Hyyn palvelutoimistossa sekä Kumpulan, Viikin ja Meilahden (vain tarrat, ei kalentereita) kampuksella seuraavasti:

HYYn palvelutoimisto:
Mannerheimintie 5 B, 2. kerros

  • Ma 10–16
  • Ti–Pe 10–15

Kumpula, Physicum 2.kerros, Gustaf Hällströmin katu 2a

  • ma 12–15
  • to 10–13

Viikki, Infokeskus Korona, 3. kerros, huone 343A, Viikinkaari 11

  • ma 12-15

Meilahti, Biomedicum 1, kolmas kerros (30.9.2018 saakka)

  • ma–ti 12–15
  • ke–to 10–13

Tarranjakopisteiltä ja HYY:ltä voit saada tarran vain Frankin kautta tilattuun HYYn opiskelijakorttiin, et esimerkiksi ISIC:in kautta tilattuun korttiin tai muiden ylioppilaskuntien opiskelijakortteihin.

Huomaathan, että jos asiamies noutaa lukuvuositarran, on hänen esitettävä valtakirja. Mastercard-maksuominaisuudella varustettuun opiskelijakorttiin voi saada tarran vain noutamalla sen henkilökohtaisesti.

Unohtuiko ilmoittautuminen?

Jos et ilmoittaudu joko läsnäolevaksi tai poissaolevaksi ilmoittautumisaikana (1.5.–31.8.), menetät tutkinnonsuoritusoikeutesi. Huomioi, että lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyönti kuluttaa myös tutkinnonsuoritusaikaa.

Jos rajauslain mukainen tutkinnonsuoritusaikasi päättyy 31.7.2018 ja olet siihen asti läsnäoleva tai poissaoleva sekä olet anonut/saanut tiedekunnaltasi lisäaikaa, sinun ei tarvitse maksaa uudelleenkirjoittautumismaksua, vaikka ilmoittautuisit ilmoittautumisajan jälkeen.

Tutkinnonsuoritusoikeuden uudelleenaktivoinnin menettelytapa riippuu siitä, milloin haet aktivointia.

Pa­laa­mi­nen unoh­dus­lu­ku­vuo­den ai­ka­na

Jos ilmoittautumisen laiminlyötyäsi haluat palauttaa tutkinnonsuoritusoikeutesi ja ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi saman lukuvuoden aikana 31.7. mennessä, ei sinun tarvitse hakea opinto-oikeuden palautusta tiedekunnalta. Riittää, että maksat uudelleenkirjoittautumismaksun ja läsnäolevaksi ilmoittautuessasi lisäksi ylioppilaskunnan jäsenmaksun. Katso lisätietoa kohdista Maksut ja ilmoittautuminen ja Uudelleenkirjoittautumismaksu.

Pa­laa­mi­nen myö­hem­min

Jos haet tutkinnonsuoritusoikeuden palautusta ja ilmoittaudut vasta unohdusta seuraavana lukuvuotena tai myöhemmin, sinun on ensin haettava tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamista tiedekunnalta. Katso hakuohjeet täältä.

Mak­sut ja il­moit­tau­tu­mi­nen

Sinun on maksettava sekä uudelleenkirjoittautumismaksu (maksutiedot alla) että HYY:n jäsenmaksu.

Tämän jälkeen sinun on toimitettava kuitit uudelleenkirjoittautumismaksusta ja HYY:n jäsenmaksusta opiskelijaneuvontaan. Kuittina käy verkkopankista tulostettu kuitti, jossa näkyy arkistointitunnus. Mikäli sinulla on myös tiedekunnan palautuspäätös, muista toimittaa myös tämä. Huomaa, että uudelleenkirjoittautumismaksu on tutkinnonsuoritusoikeuskohtainen.

Uudelleenkirjoittautumismaksu

Uudelleenkirjoittautumismaksu on 35 euroa. Maksun voit maksaa Helsingin yliopiston tilille:
NORDEA FI23 1660 3000 0777 20, viitenumero on 0253 62312.

Jos maksat uudelleenkirjoittautumismaksun ulkomailta, maksutiedot ovat seuraavat:
Tilinumero on IBAN FI23 1660 3000 0777 20 ja SWIFT on NDEAFIHH.

Students liable to pay for tuition

Students who are liable to pay for tuition are automatically registered as attending once they have paid their tuition fees. The tuition fee includes the compulsory Student Union (HYY) membership fee. Please read more in the Tuition fees instructions.