Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Ohje on tarkoitettu sekä vanhoissa koulutuksissa että uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville. 

Tutkinto-opiskelijana sinun on ilmoittauduttava joka lukuvuosi yliopistoon joko läsnäolevaksi tai poissaolevaksi. Tämä koskee sekä perustutkinto-opiskelijoita että tohtorikoulutettavia.

Jos olet ensimmäisen vuoden opiskelija, noudata saamasi hyväksymiskirjeen ohjeita ja siirry sitten lukemaan Uudelle opiskelijalle -teeman ohjeita. Mikäli sinulla on jo voimassa oleva opinto-oikeus Helsingin yliopistossa ja saat nyt uuden opinto-oikeuden, toimi myös tällöin uuden opiskelijan ohjeiden mukaisesti.

Mikäli olet saanut opinto-oikeuden jo viime vuonna, mutta olet ilmoittautunut poissaolevaksi ensimmäiselle lukuvuodelle (esimerkiksi varusmiespalveluksen tai muun lakisääteisen syyn vuoksi) katso ohjeet tämän artikkelin luvusta 'Ylioppilaskunnan jäsenmaksu lukuvuodelle 2019-2020'. 

Tohtorikoulutettavien ilmoittautumisohjeet löytyvät Tohtorikoulutettavan ohjeet -teeman alta.

Samalla kun teet lukuvuosi-ilmoittautumisen, päivitä myös yhteystietosi ja pidä ne ajan tasalla.

Ilmoittautuminen läsnäolevaksi lukuvuodelle 2019-2020

Voidaksesi suorittaa opintoja pitää sinun ilmoittautua läsnäolevaksi. Ilmoittautumisaika lukuvuodelle 2019-2020 on 1.5.–2.9.2019. Perustutkinto-opiskelijana sinun on maksettava ylioppilaskunnan (HYY) jäsenmaksu, katso maksutiedot alempana. Jos sinulla on tutkinnonsuoritusoikeus sekä perustutkintoon että tohtorikoulutukseen, on sinun maksettava perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksu.

Mikäli rajauslain mukainen tutkinnonsuoritusaikasi on päättynyt, on sinun ennen ilmoittautumista anottava lisäaikaa tiedekunnaltasi.

Muista ilmoittautua poissaolevaksi niille lukukausille, joille sinulle on lakisääteinen syy poissaoloon. Tällöin poissaolosi ei vähennä tutkinnonsuoritusaikaasi.

Huomaa, että jos lähdet vaihtoon tai suoritat JOO-opintoja jossain toisessa suomalaisessa korkeakoulussa, sinun on ilmoittauduttava läsnäolevaksi Helsingin yliopistoon.

Jos olet lääketieteen, hammaslääketieteen tai farmasian opiskelija ja toimit tilapäisesti laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä, sinun on ilmoittauduttava läsnäolevaksi. Valvira merkitsee sinut tällöin terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki). Jos ilmoittaudut poissaolevaksi, rekisterimerkintä poistetaan, jolloin et voi toimia terveydenhuollon tehtävissä.

Automaattinen ilmoittautuminen

Automaattinen ilmoittautuminen on mahdollista 1.5.–2.9.2019, mikäli sinulla on voimassa oleva yliopiston käyttövaltuus. Tällöin sekä maksu että ilmoittautuminen rekisteröityvät reaaliaikaisesti. Ilmoittautuminen tehdään Oilissa. Mikäli olet ollut edellisen lukuvuoden poissaolevana, aktivoidaan käyttövaltuutesi automaattisesti ilmoittautumisen mahdollistamiseksi. Käyttövaltuutesi on voimassa 2.9. asti. Mikäli sinulla ei ole vielä yliopiston käyttäjätunnusta, voit aktivoida tunnuksesi täältä.

Jos ilmoittaudut vain syyslukukaudeksi (1.8.–31.12.), sinulle kirjautuu automaattisesti poissaoloilmoittautuminen kevätlukukaudeksi (1.1.–31.7.).

Mikäli automaattinen ilmoittautuminen ei kohdallasi syystä tai toisesta onnistu, katso ohjeet kohdasta 'Ylioppilaskunnan jäsenmaksu lukuvuodelle 2019-2020'. 

Ilmoittautuminen poissaolevaksi lukuvuodelle 2019-2020

Myös poissaoloilmoitus on tehtävä ilmoittautumisaikana 1.5.–2.9. Voit ilmoittautua poissaolevaksi Oilissa, jos olet perustutkinto-opiskelija ja sinulla on voimassa oleva yliopiston käyttövaltuus.

Voit ilmoittautua poissaolevaksi myös opiskelijaneuvonnassa joko sähköpostitse osoitteeseen studentinfo@helsinki.fi tai henkilökohtaisesti. Muista ilmoittaa viestissäsi joko opiskelijanumerosi tai syntymäaikasi. Sähköpostit, jotka ovat saapuneet viimeistään 2.9. klo 23.59, hyväksytään, ja saat kuittauksen, kun sähköposti on käsitelty.

Poissaoloilmoittautumisen voit muuttaa läsnäoloksi milloin tahansa lukuvuoden aikana. Jos olet ollut useampia vuosia poissaolevana, sinun on kuitenkin hyvä tarkistaa ensin opinto-oikeutesi tila opiskelijaneuvonnasta. Jäsenmaksun maksaminen ja automaattinen ilmoittautuminen toimii vain varsinaisena ilmoittautumisaikana. Muina aikoina sinun on käytettävä yleistä viitenumeroa maksaessasi jäsenmaksua ja toimitettava kuitti maksusta opiskelijaneuvontaan ilmoittautumisen rekisteröintiä varten. Voit lähettää kuitin myös sähköpostin liitteenä.

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu lukuvuodelle 2019-2020

Ilmoittautumisaika lukuvuodelle 2019-2020 on 1.5.–2.9.2019.

Lukuvuosi 2019-2020

Perustutkinto-opiskelija: 103,00 euroa

Syyslukukausi 2019

Perustutkinto-opiskelija: 53,50 euroa

Kevätlukukausi 2020

Perustutkinto-opiskelija: 49,50 euroa

Ilmoittautuminen henkilökohtaisesti

Mikäli sinulla ei ole voimassa olevaa käyttövaltuutta (koska olet esimerkiksi ollut ensimmäisen opiskeluvuotesi poissaolevana lakisääteisen syyn vuoksi) tai jostain muusta syystä automaattinen ilmoittautuminen ei onnistu, voit maksaa HYY:n jäsenmaksun pankkiin käyttäen yleistä viitenumeroa tai ulkomaalaisen pankin kautta, ja toimittaa maksukuitin opiskelijaneuvontaan. Voit lähettää kuitin sähköpostin liitteenä osoitteeseen studentinfo@helsinki.fi. Kuitiksi kelpaa verkkopankista tulostettu kuitti, jossa näkyy arkistointitunnus. Sähköpostit, jotka ovat saapuneet viimeistään 2.9. klo 23.59, hyväksytään. Saat kuittauksen, kun sähköpostisi on käsitelty.

Ti­li­nu­me­rot ja vii­te­nu­me­ro yli­op­pi­las­kun­nan jä­sen­mak­sua var­ten

Tilinumerot ovat:

  • Nordea FI80 1573 3000 0324 57
  • Danske Bank FI80 8000 1500 0668 82

Yleinen viitenumero on 28 04990. Jos maksat jäsenmaksun käyttäen yleistä viitenumeroa, toimita maksukuitti opiskelijaneuvontaan ilmoittautumisen rekisteröintiä varten 2.9. mennessä.

Mak­su ul­ko­maa­lai­sen pan­kin kaut­ta

Tilinumero (Nordea Bank Ltd.) on FI 80 1573 3000 0324 57 ja SWIFT on NDEAFIHH.

Jos maksat jäsenmaksun ulkomaalaisen pankin kautta, ilmoittautuminen ei kirjaudu automaattisesti. Toimita maksukuitti opiskelijaneuvontaan viimeistään 2.9.2019 ilmoittautumisen rekisteröintiä varten.

Ilmoittautumisen peruminen

Voit perua ilmoittautumisesi ottamalla yhteyttä opiskelijaneuvontaan.

Syyslukukauden tai koko lukuvuoden ilmoittautumisen voit perua olemalla yhteydessä opiskelijaneuvontaan viimeistään 2.9. Kevätlukukauden ilmoittautuminen on peruutettava viimeistään 15.1.

Voit lunastaa maksamasi jäsenmaksun takaisin Ylioppilaskunnan jäsenpalveluista 30.9./31.1. mennessä.

Unohtuiko ilmoittautuminen?

Jos et ilmoittaudu joko läsnäolevaksi tai poissaolevaksi ilmoittautumisaikana (1.5.–2.9.), menetät tutkinnonsuoritusoikeutesi. Huomioi, että lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyönti kuluttaa myös tutkinnonsuoritusaikaa.

Jos rajauslain mukainen tutkinnonsuoritusaikasi päättyy 31.7.2019 ja olet siihen asti läsnäoleva tai poissaoleva sekä olet anonut/saanut tiedekunnaltasi lisäaikaa, sinun ei tarvitse maksaa uudelleenkirjoittautumismaksua, vaikka ilmoittautuisit ilmoittautumisajan jälkeen.

Tutkinnonsuoritusoikeuden uudelleenaktivoinnin menettelytapa riippuu siitä, milloin haet aktivointia.

Pa­laa­mi­nen unoh­dus­lu­ku­vuo­den ai­ka­na

Jos ilmoittautumisen laiminlyötyäsi haluat palauttaa tutkinnonsuoritusoikeutesi ja ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi saman lukuvuoden aikana 31.7. mennessä, ei sinun tarvitse hakea opinto-oikeuden palautusta tiedekunnalta. Riittää, että maksat uudelleenkirjoittautumismaksun ja läsnäolevaksi ilmoittautuessasi lisäksi ylioppilaskunnan jäsenmaksun. Katso lisätietoa kohdista Maksut ja ilmoittautuminen ja Uudelleenkirjoittautumismaksu.

Pa­laa­mi­nen myö­hem­min

Jos haet tutkinnonsuoritusoikeuden palautusta ja ilmoittaudut vasta unohdusta seuraavana lukuvuotena tai myöhemmin, sinun on ensin haettava tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamista tiedekunnalta. Katso hakuohjeet täältä.

Mak­sut ja il­moit­tau­tu­mi­nen

Sinun on maksettava sekä uudelleenkirjoittautumismaksu että HYY:n jäsenmaksu.

Tämän jälkeen sinun on toimitettava kuitit uudelleenkirjoittautumismaksusta ja HYY:n jäsenmaksusta opiskelijaneuvontaan. Kuittina käy verkkopankista tulostettu kuitti, jossa näkyy arkistointitunnus. Mikäli sinulla on myös tiedekunnan palautuspäätös, muista toimittaa myös tämä. Huomaa, että uudelleenkirjoittautumismaksu on tutkinnonsuoritusoikeuskohtainen.

Uudelleenkirjoittautumismaksu

Uudelleenkirjoittautumismaksu on 35 euroa. Maksun voit maksaa Helsingin yliopiston tilille:

Saaja: Helsingin yliopisto
IBAN: FI58 5000 0120 3778 32
SWIFT (BIC): OKOYFIHH

Viite: 99113034
Pankin osoite: OP pankki, Gebhardinaukio 1, FI-00510 Helsinki, Finland

Students liable to pay for tuition

Students who are liable to pay for tuition are automatically registered as attending once they have paid their tuition fees. The tuition fee includes the compulsory Student Union (HYY) membership fee. Please read more in the Tuition fees instructions.