Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Tutkinto-opiskelijana sinun on ilmoittauduttava jokaisena lukuvuonna joko läsnäolevaksi tai poissaolevaksi, riippumatta siitä oletko perustutkinto-opiskelija vai tohtorikoulutettava. Jos sinulla on tutkinnonsuoritusoikeus sekä perustutkintoon että tohtorikoulutukseen, sinun on maksettava perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksu.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) jäsenmaksu on tohtorikoulutettaville vapaaehtoinen.

Ilmoittautuminen läsnäolevaksi

Jokaisen läsnäolevaksi ilmoittautuvan tohtorikoulutettavan on lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava, miten aktiivisesti hän aikoo opiskella tohtorin tutkintoa tulevana lukuvuonna sekä edellisen lukuvuoden osalta vastaava toteumatieto.

Tohtoriopintojen ja väitöskirjatyön aktiivisuus, eli pää- tai sivutoimisuus, perustuu tohtorikoulutettavan ja hänen ohjaajansa yhteiseen arvioon. Arvion tekemistä varten tohtorikoulutettavan on hyvä olla yhteydessä ohjaajaan hyvissä ajoin ennen lukuvuosi-ilmoittautumistaan.

Opiskelija joka on jatko-opintojen rekisteriseurannassa ei voi ilmoittautua läsnäolevaksi ennen kuin rekisteriseuranta on hoidettu kuntoon.

Ilmoittautumisaika lukuvuodelle 2017–2018 on 1.5.–31.8.2017.

Jos sinulla on voimassa oleva käyttövaltuus yliopiston verkkoon, voit ilmoittautua WebOodin kautta ja ilmoittaa tässä yhteydessä opintojesi aktiivisuusprosentin. Samalla joudut antamaan vakuutuksen siitä, että olet käynyt arviosta keskustelua ohjaajasi kanssa. Huom! Kaikkien lukuvuonna 2016–17 poissaolevaksi ilmoittautuneiden opiskelijoiden käyttövaltuudet aktivoitu automaattisesti lukuvuosi-ilmoittautumisen mahdollistamiseksi. Valtuudet ovat voimassa 31.8.2017 asti. Mikäli olet ollut lukuvuoden 2016–17 poissaolevana eikä sinulla vielä ole Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta, voit aktivoida tunnuksen täällä.

Mikäli et voi käyttää WebOodia ilmoittautumiseen, voit ilmoittautua läsnäolevaksi käyttämällä opiskelijarekisterin ylläpitämää e-lomaketta. Lomake on toiminnassa 1.5.–31.8.2017. Lomakkeella sinulta kysytään opintojesi aktiivisuusprosenttia ja joudut antamaan vakuutuksen siitä, että olet käynyt keskustelua arviosta ohjaajasi kanssa.

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu on vapaaehtoinen.

Jos haluat liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi koko lukuvuodeksi tai pelkästään syyslukukaudeksi, sinun on maksettava ylioppilaskunnan jäsenmaksu samalla kun teet läsnäoloilmoittautumisen. Jos ilmoittaudut WebOodin kautta, voit maksaa jäsenmaksun WebOodin ohjeiden mukaisesti verkkopankissa. Ilmoittautumisesi kirjautuu tällöin reaaliaikaisesti opiskelijarekisteriin. Jos ilmoittaudut e-lomakkeen kautta, liitä e-lomakkeeseen kopio maksukuitista. Lomakkeella voit ilmoittautua erikseen sekä syys- että kevätlukukaudeksi.

Jos olet ehtinyt ilmoittautua läsnäolevaksi ilman ylioppilaskunnan jäsenyyttä, mutta haluat liittyä HYY:n jäseneksi koko lukuvuodeksi tai syyslukukaudeksi, sinun on maksettava jäsenmaksu ja toimitettava kuitti opiskelijaneuvontaan.

Jäsenmaksut

2017–2018
Tohtorikoulutettava: 46,00 euroa

Syyslukukausi 2017
Tohtorikoulutettava: 24,50 euroa

Kevätlukukausi 2018
Tohtorikoulutettava: 21,50 euroa

Ti­li­nu­me­rot ja vii­te­nu­me­ro

Tilinumerot ovat:

  • Nordea FI80 1573 3000 0324 57
  • OP-Pohjola FI67 5000 0110 0286 43
  • Danske Bank FI80 8000 1500 0668 82
  • Aktia FI75 4055 1120 0469 52

Yleinen viitenumero on 28 04990. Jos maksat jäsenmaksun käyttäen yleistä viitenumeroa, sinun on toimitettava maksukuitti opiskelijaneuvontaan ilmoittautumisen rekisteröintiä varten.

Mak­su ul­ko­maa­lai­sen pan­kin kaut­ta

Tilinumero on Nordea Bank Ltd. FI 80 1573 3000 0324 57 ja BIC-koodi on NDEAFIHH.

Jos maksat jäsenmaksun ulkomaalaisen pankin kautta, sinun on toimitettava maksukuitti opiskelijaneuvontaan ilmoittautumisen rekisteröintiä varten.

Ilmoittautuminen poissaolevaksi

Myös poissaoloilmoitus on tehtävä ilmoittautumisaikana 1.5.–31.8.2017.

Voit ilmoittautua poissaolevaksi WebOodissa, jos sinulla on voimassa oleva käyttövaltuus yliopiston verkkoon tai opiskelijaneuvonnassa joko sähköpostitse tai henkilökohtaisesti – muista ilmoittaa viestissäsi joko opiskelijanumerosi tai syntymäaikasi. Sähköpostit, jotka ovat saapuneet viimeistään 31.8.2017 klo 23.59 hyväksytään ja saat kuittauksen, kun sähköposti on käsitelty.

Ilmoittautuminen kevätlukukaudelle

Jos olet ilmoittautunut poissaolevaksi koko lukuvuodeksi tai läsnäolevaksi pelkästään syyslukukaudeksi ja nyt haluat ilmoittautua läsnäolevaksi kevätlukukaudelle, voit ilmoittautua läsnäolevaksi käyttämällä opiskelijarekisterin ylläpitämää e-lomaketta.

Et voi ilmoittautua läsnäolevaksi mikäli olet jatko-opintojen rekisteriseurannassa.

Unohtuiko ilmoittautuminen?

Jos et ilmoittaudu joko läsnäolevaksi tai poissaolevaksi ilmoittautumisaikana (1.5.–31.8.) menetät tutkinnonsuoritusoikeutesi.

Jos ilmoittautumisen laiminlyötyäsi haluat palauttaa tutkinnonsuoritusoikeutesi ja ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi saman lukuvuoden aikana 31.7. mennessä, riittää, että maksat uudelleenkirjoittautumismaksun.

Jos haet tutkinnonsuoritusoikeuden palautusta ja ilmoittaudut vasta unohdusta seuraavana lukuvuotena tai myöhemmin, sinun on ensin haettava tutkinnonsuoritusoikeuden palautusta. Tutustu tiedekuntasi ohjeisiin ennen tutkinnonsuoritusoikeuden palautuksen hakemista. Kun tutkinnonsuoritusoikeutesi on palautettu, maksat tämän jälkeen uudelleenkirjoittautumismaksun.

Uudelleenkirjoittautumismaksu

Uudelleenkirjoittautumismaksu on 35 euroa. Maksun voit maksaa Helsingin yliopiston tilille:
NORDEA FI23 1660 3000 0777 20, viitenumero on 0253 62312.

Jos maksat uudelleenkirjoittautumismaksun ulkomailta, maksutiedot ovat seuraavat:
IBAN FI23 1660 3000 0777 20, Swift NDEAFIHH.

Mikäli haluat liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi, maksa lisäksi ylioppilaskunnan jäsenmaksu.

Tämän jälkeen sinun pitää toimittaa kuitit uudelleenkirjoittautumismaksusta ja ylioppilaskunnan jäsenmaksusta opiskelijaneuvontaan. Kuitteina käy verkkopankista tulostettu kuitti, jossa näkyy arkistointitunnus. Mikäli sinulla on myös tiedekunnan palautuspäätös, muista toimittaa myös tämä.