Lyhyt- ja kesäkurssit ulkomailla

Onko useamman kuukauden vaihto sinulle liian pitkä aika, mutta haluaisit silti lähteä ulkomaille opiskelemaan? Haluatko edistää opintojasi kesän aikana ja saada samalla kansainvälistä kokemusta? Lyhytkurssit tarjoavat sinulle mahdollisuuden kansainvälistymiseen lyhyemmässä ajassa.

Nyt on mahdollista hakea apurahaa lyhytkurssille osallistumiseen ulkomailla. Itsenäisesti hankitulle lyhytkurssijaksolle on mahdollista hakea 500 euron apurahaa hyväksymistodistusta vastaan. Haku on jatkuva ja hakemus tehdään sähköisesti Mobility Onlinessa. Apurahaa voi hakea, jos et saa vaihtoon muuta korkeakoulun myöntämää apurahaa, esimerkiksi Nordplus-apurahaa.

Lisäksi liikkuvuuspalvelut järjestää helmikuussa haun muutamaan kohteeseen, joiden kanssa on etukäteen sovittu opiskelijoiden liikkuvuudesta. Näihin kohteisiin valitaan ennalta sovittu määrä opiskelijoita, ja valinnassa käytetään soveltaen liikkuvuuspalveluiden yleisiä valintakriteereitä. Helmikuun haun kohteista on yleistä tietoa tästä ohjeesta, mutta kesän 2018 tiedot päivitetään hakuilmoitukseen helmikuussa 2018.

Mikä on lyhytkurssi?

Lyhytkurssilla tarkoitetaan kurssimuotoista opetusta, joka järjestetään ulkomaisessa yliopistossa. Kurssin tulee olla laadultaan korkeatasoinen ja tukea opintojasi Helsingin yliopistossa. Kurssien kestot vaihtelevat 1 viikon ja 3 kuukauden välillä.

Jos olet itse hankkinut paikan lyhytkurssille, sinun tulee maksaa mahdollinen kurssimaksu sekä muut matkustus- ja asumiskustannukset.

Helsingin yliopisto myöntää apurahan lyhytkurssille osallistumista varten. Apurahaa voivat hakea kandi-, maisteri- ja tohtorivaiheen opiskelijat, ja sitä varten järjestetään jatkuva haku lukuvuoden aikana (1.9.–31.5.). Apurahojen summat voit tarkistaa täältä. Apurahaa haetaan Mobility Online- järjestelmän kautta. Jos olet oikeutettu Kelan opintotukeen, voit hakea tukea myös lyhytkurssille osallistumiseen, kunhan Kelan kriteerit täyttyvät.

Huomioithan, että apurahoja on rajoitettu määrä. Jos kaikki apurahat on myönnetty ennen lukuvuoden loppua, haku päättyy. Haun päättymisestä ilmoitetaan tällöin tässä ohjeessa sekä siitä ilmoitetaan suoraan hakemuksen jo mahdollisesti jättäneille opiskelijoille sähköpostitse.

Liikkuvuuspalvelut järjestää sopimusyliopistojen kesällä tapahtuvaan opetukseen (kesäkurssit, Summer School) apurahahaun helmikuussa. Haun alkamisesta ilmoitetaan hakuilmoituksella, josta löydät tarkemmat tekniset ohjeet sekä tiedot hakukohteista. Joidenkin sopimuskesäkoulujen kanssa on esimerkiksi sovittu huojennuksia kurssimaksuista. Sopimusyliopistojen kesäkursseja on esitelty lyhyesti alla.

 

Miten löydän itselleni sopivan lyhytkurssin?

Helpoin tapa lähteä liikkeelle selailla partneriyliopistojemme kotisivuja ja kurssitarjontaa. Monet yliopistot järjestävät kansainvälistä kesäopetusta (nimeltään esim. Summer School, Summer Academy), mutta voi olla mahdollista liittyä kurssille myös lukukauden aikana. Huomaa kuitenkin, että korkeakouluilla on eri käytänteitä sellaisten opiskelijoiden hyväksymiseksi kursseille, jota viipyvät lyhyemmän aikaa kuin lukukauden.

Saat hakea itsenäisesti minkä tahansa ulkomaisen korkeakoulun kurssille, kunhan korkeakoulu on korkeatasoinen (mielellään Helsingin yliopiston partneri), opetus on yliopistotasoista (kandi-, maisteri- tai jatko-opintovaiheen) ja saat hyväksiluettua kurssisuorituksen täysmääräisenä tutkintoosi Helsingin yliopistossa.

Lyhytkursseja on listattu esimerkiksi seuraavilla sivustoilla:

Tämän ohjeen alaosassa on kerrottu yleisesti sopimusyliopistojemme tarjoamista mahdollisuuksista. Kurssit järjestetään kesällä, joten kutsumme niitä kesäkursseiksi. Näille kursseille osallistumiseen järjestetään haku helmikuussa.

Miten haen?

Apurahahaku itsenäisesti hankittuun lyhytkurssille osallistumiseen on jatkuva. Apurahaa haetaan kun tieto kurssille pääsemisestä on tullut. Apurahahakemuksen voi toki aloittaa ennen hyväksymistietoa, mutta se laitetaan maksuun vasta kun on varmaa, että pääset kyseiselle kurssille.

Liikkuvuuspalvelut järjestää muutamaan sopimusyliopistoon osallistumiseen haun helmikuussa. Tästä hausta julkaistaan erillinen hakuilmoitus, josta näkee haettavissa olevat paikat ja tarkat hakuohjeet. Helmikuun aikana saa hakea apurahaa myös itsenäisesti hankitulle lyhytkurssille.

 

Näin haet apurahaa kurssille, johon olet hakenut omatoimisesti:

1) Rekisteröidy hakijaksi Mobility Online -portaalissa. (Internet Explorer toimii parhaiten portaalin kanssa)

 • Valitse ohjelmista Freemover short courses
 • Kirjaudu sisään yliopiston AD-tunnuksillasi
 • Tarkista vielä, että hakemuksen program kohdassa lukee Freemover short courses
 • Täytä puuttuvat tiedot ja paina Send application

2) Saat sähköpostiin linkin, jota kautta pääset tekemään hakemuksen loppuun. Kirjaudu hakemuksellesi uudelleen saamasi sähköpostissa olevan linkin kautta.

3) Tarkista antamasi tiedot kohdasta "Download Application Form".

 • Jos aiot korvata lyhytkurssilla jonkin tietyn pakollisen kurssin tutkinnostasi, varmista kurssin korvaavuus jo suunnitteluvaiheessa tiedekuntasi hyväksilukuohjeiden mukaisesti. Ohjeet löydät Kotiinpaluu-ohjeen kohdasta "Hyväksiluku". Jos suunnittelet kurssin hyväksiluvun valinnaisiin opintoihin, ei allekirjoitusta tarvita.

4) Valmistele seuraavat liitteet ja lataa ne hakemuksellesi kohdasta "Upload application documents"

Perustelukirje

 • Perustelukirjeen voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
 • Pituus max 1 sivu (200 sanaa)
 • Lataa perustelukirje Mobility Online -järjestelmään, doc tai docx -liitetiedostona
 • Perustele miksi olet hakenut juuri kyseiselle kurssille ja mitä uutta tämä tuo lisää opintoihisi.
 • Kerro, mihin osaan opintojasi aiot sisällyttää kurssin.
 • Lisätietoa perustelukirjeestä löydät tästä kohdasta "Hakemuksen liitteet".

Helsingin yliopiston epävirallinen opintosuoritusote

 • Saat Oodista epävirallisen suoritusotteen. Tallenna se omalle tietokoneellesi ja sitten voit ladata sen hakemustilillesi

Kopio vastaanottavan yliopiston hyväksymistodistuksesta

 • Kun saat hyväksymistiedon kurssille pääsystä (esimerkiksi sähköpostitse), lataa se hakemustilillesi.

5) Kun nämä liitteet on ladattu, klikkaa "All documents uploaded".

Hakemuksesi jää tämän jälkeen käsiteltäväksi liikkuvuuspalveluihin.

 

Kysymyksiisi vastaa:

Heidi Säävuori, liikkuvuuspalvelut, studentexchange@helsinki.fi 

Kesäkurssit Intiassa ja Kiinassa

Helsingin yliopisto on mukana pohjoismaisessa yhteistyössä Intiassa ja Kiinassa, ja saa valita muutaman opiskelijan vuosittain paikallisten Nordic Centereiden järjestämille kesäkursseille.

Noin kolme viikkoa kestävät englanninkieliset maksulliset kurssit Intiassa ja Kiinassa järjestetään kesä-elokuussa vuosittain ja niihin haetaan liikkuvuuspalveluiden järjestämässä haussa helmikuussa. Kurssitarjonta vaihtelee eri kesinä. Helmikuun hakuilmoituksesta näet tarkemmin, mitä ja minkähintaisia kursseja on tällä kertaa haussa. Mukana on sekä kandi- että maisterivaiheen kursseja.

Opiskelija maksaa sekä kurssimaksun että viisumi-, matka-, vakuutus-, ja asumiskulut itse. Helsingin yliopisto maksaa valituille opiskelijoille apurahan. Lisätietoja summista löydät täältä.

Kurssiohjelmat ja -kuvaukset ovat nähtävillä Nordic Center in Indian ja Nordic Centre in Shanghain nettisivuilla lähempänä helmikuussa alkavaa Helsingin yliopiston hakua.

Intian kesäkurssit olivat viime kesänä nimeltään “Contemporary India”, “Approaching the environment in India” ja “Human rights in India: an introduction”. Kurssien laajuus oli 7,5–10 ECTS.

Kiinan kesäkurssien nimet olivat ”Chinese politics and society” ja ”Doing bussiness in China” ja laajuus 5 ECTS.

Kesäkurssit eurooppalaisissa sopimusyliopistoissa

Helsingin yliopistolla on sopimus opiskelijoiden lähettämisestä kesäkouluun seuraavien partnereiden kanssa:

 

King's College London Englannissa

Aarhus University Tanskassa

Linnaeus University Ruotsissa

 

Kurssille haetaan ensin liikkuvuuspalveluiden järjestämässä haussa helmikuussa. Jos sinut valitaan apurahansaajaksi, haet itsenäisesti partnerikorkeakoulun kesäkouluun heidän hakuaikojensa ja -ohjeidensa mukaisesti. Valitut opiskelijat ovat vapautettu näiden kesäkoulujen kurssimaksusta ja saavat mukaansa apurahan.

Kaikkien tiedekuntien kandidaatti- ja maisterivaiheen opiskelijat voivat hakea apurahaa.

UNICA-opiskelijakonferenssi

UNICA-opiskelijakonferenssi järjestetään joka toinen vuosi (parillisina vuosina). Konferenssin ajankohta ja hakuaika vaihtelevat, joten seuraa liikkuvuuspalveluiden tiedotteita. UNICA-konferenssin sivuilta löydät lisätietoa konferenssista kun haku alkaa.

Konferenssin teemat vaihtuvat, mutta ne liittyvät Eurooppaan. Konferenssit sisältävät luentoja, paneelikeskusteluja ja ryhmätöitä. Ennen konferenssia tulee myös tehdä kirjallinen ennakkotehtävä.

Helsingin yliopisto voi ehdottaa konferenssiin osallistujaksi 8–10 opiskelijaa konferenssin teemaan liittyviltä aloilta. Konferenssiin osallistujaksi haetaan liikkuvuuspalveluiden järjestämässä haussa helmikuussa niinä vuosina kun konferenssi järjestetään.

Voit hakea osallistujaksi, jos sinulla on hakuhetkellä vähintään kahden vuoden menestykselliset opinnot takanasi. Myös maisterivaiheessa olevat opiskelijat ja jatko-opiskelijat voivat hakea konferenssiin.

Helsingin yliopisto maksaa konferenssin osallistujalle 250 euron apurahan. Osallistuja vastaa itse matkajärjestelyistä ja -kuluista. Konferenssin järjestäjät maksavat osallistujien asumiskustannukset ja mahdolliset matkakulut konferenssipaikkakunnalla. Konferenssin järjestäjällä on oikeus päättää vuosittain, mitä kuluja korvataan.