Maatalous-metsätieteellisten koulutusohjelmien valinnaiset opinnot

Alla on lueteltu valinnaiset opintokokonaisuudet, joita voivat opiskella muutkin kuin koulutusohjelman omat opiskelijat. Lisätietoa kokonaisuuksista löydät WebOodista.

Tietoa mahdollisista rajoituksista oman tutkintosi valinnaisiin opintoihin löydät WebOodista koulutusohjelmasi opinto-oppaasta tai ohjeesta Tutkintoni rakenne ja laajuus.

Maisteriohjelmien tarjoamat opinnot

Elintarviketieteiden maisteriohjelma

Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma

Maataloustieteiden maisteriohjelma

Metsätieteiden maisteriohjelma

Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma

Opintokokonaisuus on tarjolla opiskelijoille, joilla on perustiedot molekyyli- ja solubiologiasta, perustiedot mikrobiologiasta ja molekulaarisen biologian tekniikoista, laboratorion perustaidot, kandidaatintutkinto molekyylibiotieteistä, biologiasta, ympäristötieteistä tai muusta lähitieteestä.