Maatalous-metsätieteellisten koulutusohjelmien valinnaiset opinnot

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Alla on lueteltu valinnaiset opintokokonaisuudet, joita voivat opiskella muutkin kuin koulutusohjelman omat opiskelijat. Lisätietoa kokonaisuuksista löydät WebOodista.

Tietoa mahdollisista rajoituksista oman tutkintosi valinnaisiin opintoihin löydät WebOodista koulutusohjelmasi opinto-oppaasta tai ohjeesta Tutkintoni rakenne ja laajuus.

Huom! Ohjeiden ja WebOodin välistä yhteyttä rakennetaan. Jos päädyt valinnaisen opintokokonaisuuden linkistä WebOodiin sivulle, jonka alalaidassa lukee "ei opetusta WebOodissa" ja "ei tenttejä WebOodissa", etsi sama opintokokonaisuus WebOodin opinto-oppaasta nähdäksesi todellisen tilanteen.

Kandiohjelmien tarjoamat opinnot

Elintarviketieteiden kandiohjelma

Maataloustieteiden kandiohjelma

Metsätieteiden kandiohjelma

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma

Maisteriohjelmien tarjoamat opinnot

Elintarviketieteiden maisteriohjelma

Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma

Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma

Ennen kokonaisuuteen kuuluville opintojaksoille osallistumista kannattaa varmistaa vastuuopettajalta opintojaksoille tarvittavat valmiudet ja edeltävät opinnot, jotta opintojaksoista voi suoriutua menestyksellisesti (maisterivaiheen opintoja).

Maataloustieteiden maisteriohjelma

Metsätieteiden maisteriohjelma

Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma

Opintokokonaisuus on tarjolla opiskelijoille, joilla on perustiedot molekyyli- ja solubiologiasta, perustiedot mikrobiologiasta ja molekulaarisen biologian tekniikoista, laboratorion perustaidot, kandidaatintutkinto molekyylibiotieteistä, biologiasta, ympäristötieteistä tai muusta lähitieteestä.