Maisterin tutkinnossa osoitettava kieliosaaminen

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Mikäli suoritat pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa, koulusivistyskielesi on suomi tai ruotsi ja olet suorittanut ulkomailla alemman korkeakoulututkintosi, sinun on osoitettava tutkintoasetuksen edellyttämä kielitaito ylemmässä korkeakoulututkinnossa.

Kielitaidon osoittamista ei edellytetä sinulta, mikäli olet saanut koulusivistyksesi muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai saanut koulusivistyksesi ulkomailla.

Tietoa koulusivistyskielestä löydät ohjeesta Mikä on koulusivistyskieleni?

Kielitaidon osoittaminen

Kielitaito osoitetaan seuraavasti:

  • äidinkieli: koulusivistyskielellä tehty kypsyysnäyte (0 op)
  • toisen kotimaisen kielen opinnot (3 op)
  • vieras kieli (4 op).

Osoittaminen/suorittaminen

  • Kieliopinnot voi suorittaa joko kurssilla ja/tai korvaavalla kokeella Kielikeskuksessa tai aiemmin hankitun osaamisen perusteella.
  • Joidenkin koulutusohjelmien äidinkielen opintoja järjestää oma tiedekunta: suomi, ruotsi
  • Jos kandiohjelmassasi on rajoituksia sen suhteen, minkä kielen voit valita tutkintosi vieraaksi kieleksi, näet tiedon koulutusohjelmasi opinto-oppaasta WebOodista.

Mikäli opiskelet englanninkielisessä tai monikielisessä maisteriohjelmassa englanninkielisessä opintosuunnassa, sinun ei tarvitse osoittaa vierasta kieltä erikseen. Tutkintotodistukseesi tulee tällöin merkintä vieras kieli: englanti.

Mikäli olet suorittanut peruskoulun tai lukion tai muun toisen asteen koulutuksen Ahvenanmaan maakunnassa toimivassa oppilaitoksessa, saat hakemuksesta vapautuksen suomen kielen taidon osoittamisesta toisena kotimaisena kielenä. Tee vapaamuotoinen hakemus, johon liität kopion todistuksesta. Palauta hakemus Metsätalon opiskelijapalveluihin.

Kielitaitovaatimuksista vapauttaminen

Vain erityisistä syistä voit saada vapautuksen toisen kotimaisen kielen tai vieraan kielen kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan. Päätös merkitään tutkintotodistukseen. Tee perusteltu vapaamuotoinen hakemus, johon liität kopion todistuksesta. Palauta hakemus Metsätalon opiskelijapalveluihin.