Matemaattis-luonnontieteellisten alojen valinnaiset opinnot

Alla on lueteltu valinnaiset opintokokonaisuudet, joita voivat opiskella muutkin kuin koulutusohjelman omat opiskelijat. Lisätietoa kokonaisuuksista löydät WebOodista.

(Linkitykset koulutusohjelmittain tulossa, toistaiseksi voit etsiä tietoja käyttämällä opintokokonaisuuden tunnistetta tai nimeä hakusanana WebOodissa. Suosittelemme käyttämään tunnistetta, sillä nimet voivat muuttua.)

Tietoa mahdollisista rajoituksista oman tutkintosi valinnaisiin opintoihin löydät WebOodista koulutusohjelmasi opinto-oppaasta tai ohjeesta Tutkintoni rakenne ja laajuus.

Kandiohjelmien tarjoamat opinnot

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma

Opettajaopiskelijat, jotka suorittavat matematiikan/fysiikan/kemian toiseksi opetettavaksi aineekseen, suorittavat perus- ja aineopinnot matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman matematiikka/fysiikka/kemia toisena opetettavana aineena vaatimusten mukaan.

Geotieteiden kandiohjelma

Kemian kandiohjelma

Opettajaopiskelijat, jotka suorittavat matematiikan/fysiikan/kemian toiseksi opetettavaksi aineekseen, suorittavat perus- ja aineopinnot matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman matematiikka/fysiikka/kemia toisena opetettavana aineena vaatimusten mukaan.

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma

Opettajaopiskelijat, jotka suorittavat matematiikan/fysiikan/kemian toiseksi opetettavaksi aineekseen, suorittavat perus- ja aineopinnot matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman matematiikka/fysiikka/kemia toisena opetettavana aineena vaatimusten mukaan.

Maantieteen kandiohjelma

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma

Matematiikka toisena opetettavana aineena, 60 op

Matematiikan opinnot luokanopettajaopiskelijoille (opintokokonaisuudet tarjolla vain luokanopettajaopiskelijoille)

Fysiikka toisena opetettavana aineena

Kemia toisena opetettavana aineena

Lue lisää opinto-oppaasta.

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma

Maisteriohjelmien tarjoamat opinnot

Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysikaalisten tieteiden maisteriohjelma

Datatieteen maisteriohjelma

  • Datatieteen opintokokonaisuus (15/25 op)
  • Tekoälyn opintokokonaisuus (15 op)
  • Datatieteen ja tekoälyn opintokokonaisuus (25/35 op)
  • Koneoppimisen opintokokonaisuus muille koulutusohjelmille (15 op)
  • Datatieteen infrastruktuurien opintokokonaisuus muille koulutusohjelmille (15 op)

Ilmakehätieteiden maisteriohjelma

Life Science Informatics

Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma

Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma

Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma

Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma