Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan valinnaiset opinnot

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Alla on lueteltu valinnaiset opintokokonaisuudet, joita voivat opiskella muutkin kuin koulutusohjelman omat opiskelijat. Lisätietoa kokonaisuuksista löydät WebOodista.

Tietoa mahdollisista rajoituksista oman tutkintosi valinnaisiin opintoihin löydät WebOodista koulutusohjelmasi opinto-oppaasta tai ohjeesta Tutkintoni rakenne ja laajuus.

Huom! Ohjeiden ja WebOodin välistä yhteyttä rakennetaan. Jos päädyt valinnaisen opintokokonaisuuden linkistä WebOodiin sivulle, jonka alalaidassa lukee "ei opetusta WebOodissa" ja "ei tenttejä WebOodissa", etsi sama opintokokonaisuus WebOodin opinto-oppaasta nähdäksesi todellisen tilanteen.

Kandiohjelmien tarjoamat opinnot

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma

Opettajaopiskelijat, jotka suorittavat matematiikan/fysiikan/kemian toiseksi opetettavaksi aineekseen, suorittavat perus- ja aineopinnot matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman matematiikka/fysiikka/kemia toisena opetettavana aineena vaatimusten mukaan.

Geotieteiden kandiohjelma

Kemian kandiohjelma

Opettajaopiskelijat, jotka suorittavat matematiikan/fysiikan/kemian toiseksi opetettavaksi aineekseen, suorittavat perus- ja aineopinnot matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman matematiikka/fysiikka/kemia toisena opetettavana aineena vaatimusten mukaan.

Maantieteen kandiohjelma

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma

Opettajaopiskelijat, jotka suorittavat matematiikan/fysiikan/kemian toiseksi opetettavaksi aineekseen, suorittavat perus- ja aineopinnot matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelman matematiikka/fysiikka/kemia toisena opetettavana aineena vaatimusten mukaan.

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma

Matematiikka toisena opetettavana aineena, 60 op

Matematiikan opinnot luokanopettajaopiskelijoille (opintokokonaisuudet tarjolla vain luokanopettajaopiskelijoille)

Fysiikka toisena opetettavana aineena

Kemia toisena opetettavana aineena

Lue lisää opinto-oppaasta.

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma

Maisteriohjelmien tarjoamat opinnot

Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysikaalisten tieteiden maisteriohjelma

Datatieteen maisteriohjelma

Ilmakehätieteiden maisteriohjelma

Life Science Informatics

Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma

Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma

Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma

Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma