Mentorointi

Mentorointi on erinomainen tapa kasvattaa itsetuntemustaan, verkostojaan ja tietämystään työelämästä. Useat eri toimijat tarjoavat sinulle mahdollisuutta osallistua.

Mitä mentorointi on?

Mentorointi on menetelmänä hyvin yksinkertainen ja perustuu mentoroitavan eli aktorin ja mentorin väliseen vuorovaikutukseen. Aktorin kysymykset, kiinnostuksen kohteet ja tavoitteet määrittävät mentoroinnin sisällön. Mentorointikeskustelut perustuvat luottamuksellisuuteen, sitoutumiseen ja avoimuuteen. Mentoroinnissa on keskeistä tavoitteiden asettaminen ja niihin pyrkiminen. 

Mentoroinnista voi olla hyötyä sinulle, jos pohdit tulevia uravaihtoehtoja tai tarvitset tukea oman asiantuntijaidentiteettisi selkiyttämiseen. Mentoroinnissa voidaan käsitellä esim. omien vahvuuksien, kehittämis- ja osaamisalueiden tunnistamista ja sanoittamista, erilaisia uravaihtoehtoja ja työelämän tuntemusta, urasuunnittelua ja päätöksentekoa sekä työnhakutaitoja.

Mentorointi sopii paitsi valmistumisvaiheeseen, myös aiempaan opintovaiheeseen, jos edellä mainitut asiat pohdituttavat tai olet epävarma tulevaisuudestasi.

Ent­ry­Point: cross-cul­tu­ral men­to­ring pro­gram­me (apply now)

Become a Mentee and get a foot in the door of professional life!

Are you looking for an opportunity to gain new insights into global business culture and expand your professional networks? Helsinki Region Chamber of Commerce invites you to a cross-cultural mentoring programme, EntryPoint 2018. Apply now here  no later than 7th January, 2018.

 • Who: International and Finnish degree students (Bachelor, Master or PhD) or recent graduates from Finnish higher education institutions (excluding exchange students)
 • What: EntryPoint 2018, a cross-cultural mentoring partnership connecting talents and professionals with international mindset (organized by Helsinki Region Chamber of Commerce)
 • When: February 2018 – June 2018 (5 months)
 • How: Apply now here no later than 7th January 2018
 • Why: Expanding your professional networks, learning more about Finnish labor market and global business culture, improving your employability… Read more about The ABCD of EntryPoint Mentoring Programme.

Helsingin yliopiston ryhmämentorointiohjelma

Ryhmämentoroinnissa alumnit (Helsingin yliopistosta valmistuneet) mentoroivat pientä (2-4) opiskelijan ryhmää. Ohjelma on avoin kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille.  Ryhmässä opiskelijat pääsevät ammentamaan sekä mentorin osaamisesta, ymmärryksestä ja kokemuksesta että vertaisryhmän antamasta laajemmasta perspektiivistä ja tuesta.

Ohjelmaan haetaan syksyisin. Ohjelma käynnistyy yhteisellä tilaisuudella marraskuussa, ja ryhmät kokoontuvat noin kerran kuussa huhtikuun loppuun saakka. Ohjelman päätöstilaisuus on huhti-toukokuussa.

Palautteen perusteella opiskelijat ovat saaneet mentoroinnista esimerkiksi:

 • tukea ja neuvoja, itseluottamusta ja uskoa omiin kykyihin
 • itsetuntemusta, kykyä tunnistaa omat vahvuudet ja viestiä niistä muille
 • tietoa erilaisista uravaihtoehdoista ja vahvistusta omaan asiantuntijaidentiteettiin
 • selkeyttä omiin urasuunnitemiin
 • rohkeutta tehdä päätöksiä ja uskoa omiin unelmiin
 • käytännön eväitä työnhakuun sekä verkostoja.

Katso myös:

Ohjelma on pyörinyt vuodesta 2012, ja siihen on tähän mennessä osallistunut noin 480 opiskelijaa yhdeksästä eri tiedekunnasta. Ohjelmaa koordinoi Helsingin yliopiston urapalvelut yhteistyössä Helsingin yliopiston alumnien ja alumniyhdistyksen kanssa.

Muut mentorointia järjestävät tahot

Suomen Mentorit ry:n mentoriohjelma:

Ohjelmaan järjestetään haku kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Voit hakea ohjelmaan, jos olet:

1) valmistumassa puolen vuoden sisällä korkeakoulusta tai

2) valmistunut korkeakoulusta enintään kaksi vuotta sitten

3) hakemassa ensimmäistä vakituista työpaikkaa ja kiinnostunut itsesi kehittämisestä

4) vailla mentoria

5) enintään 32-vuotias.

Suomen Mentorit ry:n verkkosivuilta ja facebookista löydät tarkempaa tietoa. 

Ainejärjestöt:

Mentorointia Helsingin yliopistossa järjestävät myös osa ainejärjestöistä ja jotkut osakunnat. Voit kysyä mentoroinnista oman ainejärjestösi työelämävastaavalta, kaikki järjestöt löydät HYY:n sivuilta.

Ammattijärjestöt:

Jos kuulut ammattiliittoon, voit kysyä mentoroinnista myös omasta liitostasi, liitot löydät Akavan sivuilta.

Hanki mentori itse

Voit pyytää mentoriksi myös itsenäisesti sellaista henkilöä, joka työskentelee sinua kiinnostavalla alalla. Jos omassa verkostossasi ei ole sopivaa henkilöä, voit käyttää esimerkiksi LinkedIn alumnihakua, jonka tekemiseen ohjeet löydät kohdasta Työnhaku -> Vaihtoehtojen tuntemus.

Jos hankit mentorin itsenäisesti, kannattaa tutustua mentoroinnin työkirjaan.

Voit myös olla yhteydessä urapalveluihin mentorointiin liittyvissä asioissa.