Mentorointi

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Mentorointi on erinomainen tapa kasvattaa itsetuntemusta, verkostoja ja tietämystä työelämästä. Useat eri toimijat tarjoavat sinulle mahdollisuutta osallistua.

Mitä mentorointi on?

Mentorointi on menetelmänä hyvin yksinkertainen ja perustuu mentoroitavan eli aktorin ja mentorin väliseen vuorovaikutukseen. Aktorin kysymykset, kiinnostuksen kohteet ja tavoitteet määrittävät mentoroinnin sisällön. Mentorointikeskustelut perustuvat luottamuksellisuuteen, sitoutumiseen ja avoimuuteen. Mentoroinnissa on keskeistä tavoitteiden asettaminen ja niihin pyrkiminen. 

Mentoroinnista voi olla hyötyä sinulle, jos pohdit tulevia uravaihtoehtoja tai tarvitset tukea oman asiantuntijaidentiteettisi selkiyttämiseen. Mentoroinnissa voidaan käsitellä esim. omien vahvuuksien, kehittämis- ja osaamisalueiden tunnistamista ja sanoittamista, erilaisia uravaihtoehtoja ja työelämän tuntemusta, urasuunnittelua ja päätöksentekoa sekä työnhakutaitoja.

Mentorointi sopii paitsi valmistumisvaiheeseen, myös aiempaan opintovaiheeseen, jos edellä mainitut asiat pohdituttavat tai olet epävarma tulevaisuudestasi.

Helsingin yliopiston ryhmämentorointiohjelma

Ryhmämentoroinnissa alumnit (Helsingin yliopistosta valmistuneet) mentoroivat pientä (2-4) opiskelijan ryhmää. Ohjelma on avoin kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille.  Ryhmässä opiskelijat pääsevät ammentamaan sekä mentorin osaamisesta, ymmärryksestä ja kokemuksesta että vertaisryhmän antamasta laajemmasta perspektiivistä ja tuesta.

Ohjelmaan haetaan syksyisin. Ohjelma käynnistyy yhteisellä tilaisuudella marraskuussa, ja ryhmät kokoontuvat noin kerran kuussa huhtikuun loppuun saakka. Ohjelman päätöstilaisuus on huhti-toukokuussa.

Palautteen perusteella opiskelijat ovat saaneet mentoroinnista esimerkiksi:

  • tukea ja neuvoja, itseluottamusta ja uskoa omiin kykyihin
  • itsetuntemusta, kykyä tunnistaa omat vahvuudet ja viestiä niistä muille
  • tietoa erilaisista uravaihtoehdoista ja vahvistusta omaan asiantuntijaidentiteettiin
  • selkeyttä omiin urasuunnitemiin
  • rohkeutta tehdä päätöksiä ja uskoa omiin unelmiin
  • käytännön eväitä työnhakuun sekä verkostoja.

Katso myös:

Ohjelma on pyörinyt vuodesta 2012, ja siihen on tähän mennessä osallistunut noin 480 opiskelijaa yhdeksästä eri tiedekunnasta. Ohjelmaa koordinoi Helsingin yliopiston urapalvelut yhteistyössä Helsingin yliopiston alumnitiimin kanssa.

EntryPoint Mentoring Programme with Startups and Scaleups

EntryPoint is a cross-cultural mentoring partnership aimed at improving the integration of highly-educated immigrants since 2016, organized by Helsinki Region Chamber of Commerce.

Become a Mentee and make the most of it!

Are you looking for an opportunity to get a foot in the door of professional life and expand your professional networks in Finland? Join us to a cross-cultural mentoring programme, EntryPoint with Startups and Scaleups where you get to meet and network with professionals from startup field. Application period will remain open until 14th September 2018.

Who: International talents interested in startups and fast-growing companies
What: Cross-cultural mentoring partnership connecting talents and professionals with
international mindset
When: October 2018 – January 2019 (3 months)
How: Apply now here no later than 14th September 2018
Why: Expanding your professional networks, learning more about Finnish labor market and business culture, improving your employabilty...

EntryPoint has a proven track-record over last 2.5 years in Helsinki Metropolitan area with 226 participants from 45 different ethnical backgrounds. Our 113 mentors are from a widerange of professions including various business fields (i.e. KONE, Nokia, Wärtsilä), academia
and public sector (i.e. TEM, MinEdu). EntryPoint is acknowledged as Good Practice International and highly appreciated by previous participants with high level of satisfaction.

For further discussion
Please contact Shania Shin, Mentoring Programme Officer
via shania.shin@chamber.fi or 040 922 1023

Read more and apply now!

Muut mentorointia järjestävät tahot

Suomen Mentorit ry:n mentoriohjelma:

Ohjelmaan järjestetään haku kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Voit hakea ohjelmaan, jos olet:

1) valmistumassa puolen vuoden sisällä korkeakoulusta tai

2) valmistunut korkeakoulusta enintään kaksi vuotta sitten

3) hakemassa ensimmäistä vakituista työpaikkaa ja kiinnostunut itsesi kehittämisestä

4) vailla mentoria

5) enintään 32-vuotias.

Suomen Mentorit ry:n verkkosivuilta ja Facebookista löydät tarkempaa tietoa. 

Ainejärjestöt:

Mentorointia Helsingin yliopistossa järjestävät myös osa ainejärjestöistä ja jotkut osakunnat. Voit kysyä mentoroinnista oman ainejärjestösi työelämävastaavalta, kaikki järjestöt löydät HYY:n verkkosivuilta.

Ammattijärjestöt:

Jos kuulut ammattiliittoon, voit kysyä mentoroinnista myös omasta liitostasi. Liitot löydät Akavan verkkosivuilta.

Hanki mentori itse

Voit pyytää mentoriksi myös itsenäisesti sellaista henkilöä, joka työskentelee sinua kiinnostavalla alalla. Jos omassa verkostossasi ei ole sopivaa henkilöä, voit käyttää esimerkiksi LinkedIn alumnihakua. Hakuohjeet löydät ohjeesta Työnhaku.

Jos hankit mentorin itsenäisesti, kannattaa tutustua mentoroinnin työkirjaan.

Voit myös olla yhteydessä urapalveluihin mentorointiin liittyvissä asioissa.