Mikä on koulusivistyskieleni?

Koulusivistyskieliä ovat suomi ja ruotsi. Jos koulusivistyskielesi on joku muu, katsotaan koulusivistyskielesi olevan ”muu kuin suomi tai ruotsi”.

Näin koulusivistyskielesi määritellään

Jos olet opiskellut suomalaisessa peruskoulussa ja/tai lukiossa suomea tai ruotsia äidinkielenä:

  • Koulusivistyskielesi on se kieli, jolla olet suorittanut äidinkielen oppimäärän peruskoulussa ja/tai lukiossa. Koulusivistyskielesi todetaan siis peruskoulun tai lukion päättötodistuksesta.
  • Ylioppilastutkinto tai siihen rinnastettava kansainvälinen tutkinto (IB, EB, Reifeprüfung) ei vaikuta koulusivistyskieleesi.
  • Jos olet suorittanut peruskoulun jälkeen lukion sijaan ammatillisen perustutkinnon tai olet suorittanut toisen asteen opintosi ulkomailla, koulusivistyskielesi määräytyy sen mukaan, millä kielellä olet suorittanut äidinkielen oppimäärän peruskoulussa.
  • Jos et ole suorittanut lukiossa äidinkielenä suomea tai ruotsia (olet käynyt esimerkiksi IB-lukion), mutta olet suorittanut peruskoulussa äidinkielen oppimäärän suomeksi tai ruotsiksi, koulusivistyskielesi määräytyy peruskoulussa suorittamasi äidinkielen oppimäärän mukaan.
  • Jos olet suorittanut peruskoulussa äidinkielen oppimäärän suomessa, mutta lukiossa ruotsissa tai toisin päin, voit valita, kumpaa käytät koulusivistyskielenäsi. Kieltä ei voi vaihdella opintojen sisällä: sinun tulee suorittaa äidinkielen opintosi, toisen kotimaisen kielen opintosi ja kypsyysnäytteesi saman koulusivistyskielen mukaan.

Jos olet opiskellut suomalaisessa peruskoulussa tai lukiossa suomea tai ruotsia toisena kielenä:

  • Suorittamasi peruskoulun tai lukion oppimäärä oppiaineessa ”äidinkieli ja kirjallisuus, suomi/ruotsi toisena kielenä” ei määrittele koulusivistyskieltäsi.
  • Koulusivistyskielesi on suomi tai ruotsi, jos olet suorittanut ylioppilastutkintoon sisältyen kokeen suomi/ruotsi toisena kielenä vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur.
  • Jos olet suorittanut ylioppilastutkintoon sisältyen kokeen suomi/ruotsi toisena kielenä arvosanalla magna cum laude approbatur tai alemmalla, koulusivistyskielesi ei ole suomi tai ruotsi.

Jos olet käynyt koulusi (peruskoulun ja lukion) muussa kuin suomalaisessa koulussa, esimerkiksi ulkomailla tai IB-lukiossa:

  • Jos sinulla ei ole Suomessa suoritetun peruskoulun tai lukion päättötodistusta, koulusivistyskielesi ei ole suomi tai ruotsi.

Mihin koulusivistyskieleni vaikuttaa?

KANDIDAATIN TUTKINNOSSA

Koulusivistyskielesi vaikuttaa siihen, miten ja missä kielissä suoritat äidinkielen ja toisen kotimaisen kielen opinnot  ja kypsyysnäytteen tutkinnossasi.

MAISTERIN TUTKINNOSSA

Jos suoritat pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa ja koulusivistyskielesi on suomi tai ruotsi, mutta olet suorittanut alemman korkeakoulututkintosi ulkomailla, sinun on osoitettava kielitaitosi tutkinnossasi. Koulusivistyskielesi vaikuttaa siihen, miten ja missä kielissä suoritat vaaditut kieliopinnot.