Millä tavoin opintoja suoritetaan?

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Opiskelu ja omien opintojen suunnittelu yliopistossa on itsenäistä. Opintojen suoritustapoja on monia ja tietyn kurssin ja/tai opintojakson mahdolliset suoritustavat on ilmoitettu Kurssisivuilla. Tässä ohjeessa avataan yleisimpiä opintojen suoritustapoja.

Huom! Ohjetta täydennetään.

Luentokurssit

Yleinen tapa suorittaa kurssi on osallistua luennoille ja luentokurssin päätteeksi järjestettävään loppukuulusteluun tai -tenttiin. Luentokurssit voivat olla esimerkiksi suurelle opiskelijajoukolle suunnattuja massaluentoja tai pienryhmätyöskentelyä.

Tenttiminen

Joissakin koulutusohjelmissa osa opinnoista suoritetaan täysin itsenäisesti tenttimällä. 

Yleisiä tenttejä koskevat ohjeet löydät täältä

Muita suoritustapoja

Muita yleisiä opintojaksojen suoritustapoja voivat olla esimerkiksi esseet, seminaarit ja harjoitustyöt. Essee on tietystä aiheesta kirjallisuuden perusteella laadittu kirjoitelma, ja heti opintojen alusta asti sinun on tärkeää opetella myös tieteellisen kirjoittamisen käytäntöjä.

Seminaareissa harjoitellaan ohjatusti ja käytännössä tutkimustyön tekemistä, lähdemateriaalin käyttöä, tieteellistä kirjoittamista sekä tieteellistä keskustelua ja argumentointia. Seminaareissa kukin osallistuja valmistelee ja esittelee seminaarityönsä.

Joihinkin opintoihin kuuluu harjoitustöitä, jolla tarkoitetaan opitun soveltamista käytännössä. Harjoitustyöt voivat olla esimerkiksi laboratoriotyöskentelyä.