Oikeustieteellisen tiedekunnan valinnaiset opinnot

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Alla on kerrottu tiedekunnan valinnaisista opinnoista, joita voivat opiskella muutkin kuin koulutusohjelman ja tiedekunnan omat opiskelijat. Lisätietoa kokonaisuuksista löydät WebOodista.

Tietoa mahdollisista rajoituksista oman tutkintosi valinnaisiin opintoihin löydät WebOodista koulutusohjelmasi opinto-oppaasta tai ohjeesta Tutkintoni rakenne ja laajuus.

Sivuaineopintojen suoritusoikeus

Opintojaksojen suoritusoikeus sivuaineopiskelijoille oikeustieteellisessä tiedekunnassa 31.7.2019 saakka:

Helsingin yliopiston muun tiedekunnan opiskelija voi hakea opinto-oikeutta oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin koulutusohjelmien opetussuunnitelmiin sisältyviin enintään kuuteen aineopintojaksoon.

Lähtökohtaisesti valinnaisten aineopintojaksojen suorittamisen edellytyksenä on ao. oppiaineen pakollisten aineopintojen suorittaminen. Valinnaisia opintojaksoja voi suorittaa sivuaineopintoina yhdessä oppiaineessa. Kansainvälisen oikeuden oppiaineessa myönnetään lukuvuonna 2018-2019 opintokokonaisuuksien osalta opinto-oikeuksia lähtökohtaisesti 15 op laajuiseen opintokokonaisuuteen OIK-IL515.

Tiedot kullekin opintojaksolle vaadittavista taustatiedoista ja taidoista löytyvät tiedekunnan koulutusohjelmien opinto-oppaista WebOodissa. Koulutusohjelmien yleis-, kieli- ja perusopintoihin tai käytännön taitojen kursseille ei myönnetä lainkaan opinto-oikeuksia.

Voidakseen hakea sivuaineopinto-oikeutta opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään 60 op oman pääaineensa tai tiedekuntansa opintoja. Hakemuksen liitteenä tulee olla opiskelijan pääaineen professorin lausunto opintojen liittymisestä tutkintoon tai vastaava selvitys hakemuksen perusteista sekä opintosuoritusote.

Hakemuslomake

Hakemusten käsittelyyn varataan 4-6 viikon käsittelyaika, hakemuksia ei käsitellä heinäkuussa. 

 

Opintojaksojen suoritusoikeus sivuaineopiskelijoille oikeustieteellisessä tiedekunnassa 1.8.2019 alkaen:

Löydät tarkempia tietoja asiasta tältä sivulta elokuun puolivälin paikkeilla.