Opettajan pedagogiset opinnot

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) yhdessä maisterin tutkinnon kanssa tuottavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin (perusopetus, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, kansan-, kansalais- ja työväenopistot).

Koulutus järjestetään kasvatustieteellisessä tiedekunnassa yhteistyössä yliopiston harjoittelukoulujen, bio- ja ympäristötieteellisen, humanistisen, matemaattis-luonnontieteellisen, teologisen, lääketieteellisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan sekä Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun taiteen laitoksen kanssa.

Aineenopettajan kelpoisuus koostuu kolmesta osiosta:

 • Ylempi korkeakoulututkinto
 • Opetettavan aineen opinnot
 • Opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Opintoihin hakeutuminen

Tieteenalastasi riippuen voit hakeutua suorittamaan joko perus- ja lukio-opetukseen tai aikuisopetukseen suuntautuvia opintoja. Molemmat tuottavat saman laaja-alaisen kelpoisuuden. Perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opinnot on mahdollista suorittaa myös ruotsiksi tai englanniksi

Koulutukseen valitaan vuosittain noin 500 uutta opiskelijaa. Katso lisätietoa hakemisesta.

Huom! Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandi- ja maisteriohjelmiin valitut opiskelijat saavat koulutusohjelmaan valinnan yhteydessä opinto-oikeuden suomen-/ruotsinkielisiin perus- ja lukio-opetukseen suuntautuneisiin opettajan pedagogisiin opintoihin. Mikäli sinulla siis on opinto-oikeus matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandi- tai maisteriohjelmaan, sinun ei tarvitse hakea erikseen opinto-oikeutta suomen- tai ruotsinkielisiin opettajan pedagogisiin opintoihin.

Opintojen ajankohta tutkinnossasi

Tutkinto-opiskelijana uusissa koulutusohjelmissa voit suorittaa opettajan pedagogiset opinnot valinnaisina opintoina vasta maisterivaiheessa eli suoritettuasi ensin alemman korkeakoulututkinnon. Opinto-oikeutta pedagogisiin opintoihin voit kuitenkin hakea jo aiemmin. Vanhan tutkintorakenteen mukaan opiskelevat sijoittavat usein perusopinnot (25 op) kandidaatin ja aineopinnot (35 op) maisterin tutkintoon. Tietoa opintojen sijoittamisesta tutkintoosi saat omasta tiedekunnastasi.

Erillisopiskelijan opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista suorittaa lukuvuoden aikana. Opinto-oikeus myönnetään kahdeksi vuodeksi.

Lukuvuoden 2018–2019 opinnoista

Perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opiskelijat

 • Aloitusinfo ma 27.8.2018 klo 9.00–12.00, Porthanian sali I
 • Aineryhmäkohtaisia didaktiikan infoja järjestetään tiistaina 28.8.2018 (tarkemmat aikataulut ilmoitetaan myöhemmin)
 • Huom. Perusharjoitteluun (PED111) ilmoittaudutaan WebOodissa 16.7.–5.8.2018

 

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opiskelijat

 • Aloitusinfo ma 27.8.2018 klo 12.00–14.00, Minerva-tori
 • Harjoitteluinfo ti 27.8.2018 klo 9.00–11.00, Minerva-tori

Opintojen rakenne ja sisältö (aikuisopetus)

Opinnot on jaoteltu perusopintoihin (25 op) ja aineopintoihin (35 op). Opinnot sisältävät ainedidaktiikkaa, kasvatustieteellisiä opintojaksoja ja kaksi ohjattua harjoittelujaksoa. Harjoittelupaikoista saat lisätietoa hyväksymiskirjeen yhteydessä ja infoissa. Opintojen sijoittumisesta tutkintoosi saat lisätietoa oman tiedekuntasi opiskelijaneuvonnasta.

Opintojen rakenne (aikuisopetukseen suuntautuvat opinnot, huom. kasvatustieteilijät suorittavat vain tähdellä * merkityt opinnot 37 op)

Periodi 1 PED002 Oppimisen psykologia 5 op
PED0032 Opetuksen suunnittelu,
toteutus ja arviointi 5 op *
PED0061 Didaktiikka 2 op *
Harjoitteluiden suoritus oman ja
harjoittelupaikan aikataulun
mukaan:
PED211 Perusharjoittelu 7 op *
PED221 Syventävä harjoittelu 9 op
 
Periodi 2 PED211 Perusharjoittelu 3 op *:
· Etä- ja verkko-opetus 2 op
· reflektio 1 op
PED00321 Opetuksen suunnittelu,
toteutus ja arviointi:
Aikuisopetuksen didaktiikka, 5
op *
 
Periodi 3 PED001 Kasvatuksen
yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja
filosofiset perusteet 5 op
PED004 Oppimisen ja hyvinvoinnin
tuki 5 op *
PED007 Opetussuunnitelma ja
oppilaitoksen kehittäminen 5 op
PED0062 Opettaja työnsä tutkijana 8
op (jatkuu periodissa 4)
 
Periodi 4 PED221 Syventävä harjoittelu 10 op *:
· reflektio 1 op
 

Mikäli sinut on valittu opettajan pedagogisiin opintoihin keväällä 2017 tai aiemmin ja olet aloittamassa opinnot syksyllä 2017, katso lisätietoa alkavista opinnoistasi.

  Yleistä opinnoista

  • Opintoihin ilmoittaudutaan WebOodissa heinä–elokuussa. Huomaa, että harjoitteluihin voi olla poikkeava ilmoittautumisaika.
  • Opinnot alkavat syksyllä elokuun viimeisellä viikolla. Opetusta on myös väli- ja intensiiviviikoilla.
  • Opinnot on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana. Opinnot vaativat läsnäoloa, opiskelu on kokopäiväistä (ainakin harjoittelut) eikä poissaoloa voi korvata muulla työllä.
  • Opinnot suoritetaan siinä ryhmässä, johon opiskelija on ilmoittautunut / johon hänen ilmoittautumisensa on siirretty. Ensimmäinen luento on pakollinen ja ryhmissä on läsnäolopakko. Ryhmiä joudutaan tasaamaan ja yhdistetään, lopulliset ryhmäjaot selviävät usein vasta jakson alkaessa. Ilmoittautumisjärjestys ratkaisee ryhmään pääsyn.
  • Tentteihin ilmoittaudutaan erikseen WebOodissa ja lukuvuodessa taataan kaksi uusintamahdollisuutta.
  • Erityisjärjestelyt ym. kysymykset osoitteeseen siltavuori-student@helsinki.fi.
  • Opintoihin liittyvässä viestinnässä on käytettävä Helsingin yliopiston sähköpostia. Sähköpostit on mahdollista siirtää toiseen osoitteeseen.
  • Liity AO-opiskelijoiden viralliselle sähköpostilistalle lähettämällä viesti "subscribe edu-ao etunimi.sukunimi@helsinki.fi" osoitteeseen majordomo@helsinki.fi
  • Opintoneuvontaa antaa Siltavuoren opiskelijapalvelut.

  Harjoittelu

  • Opiskelija voi etsiä itse harjoittelupaikan, joka sovitaan HOPS-keskustelussa.
  • Ilmoittautuminen ympäri vuoden WebOodissa.
  • Harjoitteluissa vaaditaan 100 % läsnäoloa.

  Opintojen rakenne ja sisältö (perus- ja lukio-opetus)

  Opinnot on jaoteltu perusopintoihin (25 op) ja aineopintoihin (35 op). Opinnot sisältävät ainedidaktiikkaa, kasvatustieteellisiä opintojaksoja ja kaksi ohjattua harjoittelujaksoa. Harjoittelupaikoista saat lisätietoa hyväksymiskirjeen yhteydessä ja infoissa. Opintojen sijoittumisesta tutkintoosi saat lisätietoa oman tiedekuntasi opiskelijaneuvonnasta.

  Opintojen rakenne (perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opinnot)

  Periodi I PED002 Oppimisen psykologia 5 op
  PED0032 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi 5 + 5 op
  PED0061 Didaktiikka 2 op
  PED111 Perusharjoittelu 1 op:

  · Kouluun tutustuminen 1 op
  Periodi II PED111 Perusharjoittelu 9 op:
  · Ohjattu perusharjoittelu 8 op
  · Harjoittelu ainedidaktinen reflektio 1 op
  Periodi III PED001 Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op
  PED004 Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki 5 op
  PED007 Opetussuunnitelma ja oppilaitoksen kehittäminen 5 op
  PED0062 Opettaja työnsä tutkijana 8 op (jatkuu periodissa IV)
  Periodi IV PED121 Syventävä harjoittelu 10 op:
  · Ohjattu syventävä harjoittelu 9 op
  · Harjoittelun ainedidaktinen reflektio 1 op

   Yleistä opinnoista

   • Opintoihin ilmoittaudutaan WebOodissa heinä–elokuussa. Huomaa, että harjoitteluihin voi olla poikkeava ilmoittautumisaika.
   • Opinnot alkavat syksyllä elokuun viimeisellä viikolla. Opetusta on myös väli- ja intensiiviviikoilla.
   • Opinnot on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana. Opinnot vaativat läsnäoloa, opiskelu on kokopäiväistä (ainakin harjoittelut) eikä poissaoloa voi korvata muulla työllä.
   • Opinnot suoritetaan siinä ryhmässä, johon opiskelija on ilmoittautunut / johon hänen ilmoittautumisensa on siirretty. Ensimmäinen luento on pakollinen ja ryhmissä on läsnäolopakko. Ryhmiä joudutaan tasaamaan ja yhdistetään, lopulliset ryhmäjaot selviävät usein vasta jakson alkaessa. Ilmoittautumisjärjestys ratkaisee ryhmään pääsyn.
   • Tentteihin ilmoittaudutaan erikseen WebOodissa ja lukuvuodessa taataan kaksi uusintamahdollisuutta.
   • Erityisjärjestelyt ym. kysymykset osoitteeseen siltavuori-student@helsinki.fi.
   • Opintoihin liittyvässä viestinnässä on käytettävä Helsingin yliopiston sähköpostia. Sähköpostit on mahdollista siirtää toiseen osoitteeseen.
   • Liity AO-opiskelijoiden viralliselle sähköpostilistalle lähettämällä viesti "subscribe edu-ao etunimi.sukunimi@helsinki.fi" osoitteeseen majordomo@helsinki.fi.
   • Opintoneuvontaa antaa Siltavuoren opiskelijapalvelut.

   Harjoittelu

   • Harjoittelut suoritetaan pääsääntöisesti Helsingin yliopiston harjoittelukouluissa: Helsingin normaalilyseo ja Viikin normaalikoulu tai kenttäkouluissa.
   • Kenttäkouluverkostoon kuuluu kouluja, jotka sijaitsevat Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa.
   • Aineenhallintarajat tarkastetaan harjoitteluun ilmoittautuessa.
   • Opiskelijan on hankittava itselleen enintään kuukauden vanha rikostaustaote joka tulee esittää normaalikoulussa tai kasvatustieteellisessä tiedekunnassa ennen ensimmäisen harjoittelun alkamista.
   • Harjoittelun aikataulu laaditaan koulun puolesta – kasvatustieteellinen tiedekunta ei voi vaikuttaa aikatauluun (työ, lomamatka tms. ei oikeuta erillisjärjestelyihin harjoittelun suhteen).
   • Koulujakoon ei voi itse vaikuttaa, eikä koulua voi hankkia itse.
   • Harjoitteluissa vaaditaan 100 % läsnäoloa.
   • Jos joudut keskeyttämään harjoittelun, toimita siitä heti tieto harjoittelukoordinaattorille ja koulun ohjaajalle.

   Opetusharjoittelun aloittamisen edellytykset humanistisissa aineissa

   Osallistuaksesi opintoihin kuuluviin opetusharjoitteluihin sinulla pitää olla suoritettuna opettavan aineen perus- ja aineopinnot.

   Osallistuaksesi opetusharjoitteluun äidinkieli ja kirjallisuus opetettavana aineenasi sinulta vaaditaan opinnot molemmissa osa-alueissa:

   • Perus- ja aineopinnot  suomen tai ruotsin kielessä ja
   • Perus- ja aineopinnot kirjallisuusaineessa

   Opetusharjoittelun aloittamisen edellytykset matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa

   Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aineenopettajan koulutuksessa valmistutaan kahden aineen opettajaksi. Opettajan pedagogisiin opintoihin osallistuminen edellyttää, että opintoja on suoritettu riittävä määrä ensimmäisessä ja toisessa opetettavassa aineessa. Nämä aineenhallintarajat on määritelty erikseen opettajan pedagogisten opintojen perusopintojen ja aineopintojen osalta. Aineenhallintarajoista ei voida joustaa.

   Jos harjoitteluihin ilmoittautuneita, vaadittavat opintosuoritukset suorittaneita opiskelijoita on enemmän kuin heitä voidaan ottaa, valinta perustuu opintosuoritusten määrään.

   Vaadittavat opinnot pitää olla suoritettuina ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Mikäli vaadittavia opintoja on suoritettu muualla kuin Helsingin yliopistossa, tulee näiden opintojen olla hyväksiluetut ja viety rekisteriin ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Opintosuoritukset tarkistetaan matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kansliassa perusharjoittelun sekä syventävän ja soveltavan harjoittelun ilmoittautumisajan päättymispäivänä.

   PERUSHARJOITTELUUN SEKÄ OPETUKSEN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA ARVIOINTI –JAKSOLLE VAADITTAVAT OPINNOT

   Matematiikka ensimmäisenä opetettavana aineena

   Matematiikan perusopinnot 25 op tai vastaavat tiedot sekä 35 op matematiikan aineopintoja
   Raja-arvot (5 op) ja Differentiaalilaskenta (5 op) (tai Analyysi I) sekä
   Integraalilaskenta (5 op) ja Sarjat (5 op) (tai Analyysi II)

   Matematiikka toisena opetettavana aineena

   Matematiikan perusopinnot (25 op) tai vastaavat tiedot

   Fysiikka ensimmäisenä opetettavana aineena

   Fysiikan perusopinnot (25 op) tai vastaavat tiedot sekä fysiikan aineopintoja 35 op siten,
   että opinnot sisältävät vähintään 5 op aineopintotasoisia fysiikan laboratorio-opintoja

   Fysiikka toisena opetettavana aineena

   Fysiikan perusopinnot (25 op) tai vastaavat tiedot

   Kemia ensimmäisenä opetettavana aineena

   Kemian perusopinnot 25 op tai vastaavat tiedot sekä 35 op kemian aineopintoja

   Kemia toisena opetettavana aineena

   Kemian perusopinnot 25 op tai vastaavat tiedot

   Tietojenkäsittelytiede toisena opetettavana aineena

   25 op perusopintoja

   Maantiede ensimmäisenä opetettavana aineena

   Maantieteen perusopinnot 25 op ja maantieteen aineopintoja 25 op

   Maantiede toisena opetettavana aineena

   Maantieteen perusopinnot 25 op

   SYVENTÄVÄÄN HARJOITTELUUN SEKÄ OPETUKSEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN –JAKSOLLE SEKÄ VAADITTAVAT OPINNOT

   Matematiikka ensimmäisenä opetettavana aineena

   70 op matematiikan perus- ja aineopintoja sekä matematiikan opetuksen opintoja

   Matematiikka toisena opetettavana aineena

   Matematiikan perusopinnot 25 op tai vastaavat tiedot sekä 35 op matematiikan aineopintoja

   Fysiikka ensimmäisenä opetettavana aineena

   70 op fysiikan perus- ja aineopintoja sekä fysiikan opetuksen opintoja, jotka sisältävät vähintään 10 op aineopintotasoisia fysiikan laboratorio-opintoja
   Laboratorio-opintojen tulee sisältää ainakin toinen seuraavista opintojaksoista tai vastaavat tiedot:

   • Didaktisen fysiikan kokeellisuus I (5 op)
   • Didaktisen fysiikan kokeellisuus II (5 op)
   Fysiikka toisena opetettavana aineena

   Fysiikan perusopinnot (25 op) tai vastaavat tiedot sekä fysiikan aineopintoja 35 op
   Opintojen tulee sisältää vähintään 5 op aineopintotasoisia fysiikan laboratorio-opintoja

   Kemia ensimmäisenä opetettavana aineena

   70 op kemian perus- ja aineopintoja sekä kemian opetuksen opintoja, joiden tulee sisältää seuraavat opintojaksot tai vastaavat tiedot:

   • Kemian käsitteet ja ilmiöt opetuksessa (5 op)
   • Tutkimuksellinen kemian opetus (5 op)
   Kemia toisena opetettavana aineena

   Kemian perusopinnot 25 op tai vastaavat tiedot sekä 35 op kemian aineopintoja siten, että opintoihin sisältyy seuraava opintojakso tai vastaavat tiedot:

   • Tutkimuksellinen kemian opetus (5 op)
   Tietojenkäsittelytiede toisena opetettavana aineena

   25 op perusopintoja

   Maantiede ensimmäisenä opetettavana aineena

   Maantieteen perusopinnot (25 op) ja maantieteen aineopinnot, kurssipaketti 1 (35 op), yhteensä 60 op

   Maantiede toisena opetettavana aineena

   Maantieteen perusopinnot (25 op) ja maantieteen aineopinnot, kurssipaketti 1 (35 op), yhteensä 60 op

   Todistus opettajan pedagogisista opinnoista

   • Tutkinto-opiskelija ei saa erillistä todistusta opinnoista, vaan tulevaan maisterin tutkintotodistukseen tulee kelpoisuuden osoittava lause (vain erillinen opiskelija saa erillisen todistuksen opettajan pedagogisista opinnoista).
   • Voit osoittaa suorittaneesi opinnot virallisella opintosuoritusotteella, kunnes tutkintosi / todistuksesi valmistuu.

   Opintojen suorittaminen valmistumisen jälkeen

   Voit hakeutua suorittamaan opettajan pedagogisia opintoja myös valmistumisen jälkeen. Lisätietoa löydät ohjeesta Pätevöityminen aineenopettajaksi valmistumisen jälkeen.