Opettajan pedagogiset opinnot valinnaisina opintoina

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) yhdessä maisterintutkinnon kanssa tuottavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin (perusopetus, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, kansan-, kansalais- ja työväenopistot).

Koulutus järjestetään kasvatustieteellisessä tiedekunnassa yhteistyössä yliopiston harjoittelukoulujen, bio- ja ympäristötieteellisen, humanistisen, matemaattis-luonnontieteellisen, teologisen, lääketieteellisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan sekä Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Taiteen laitoksen kanssa.

Opintoihin hakeutuminen

Tieteenalastasi riippuen voit hakeutua suorittamaan joko perus- ja lukio-opetukseen tai aikuisopetukseen suuntautuvia opintoja. Molemmat tuottavat saman laaja-alaisen kelpoisuuden. Perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opinnot on mahdollista suorittaa myös ruotsiksi tai englanniksi. 

Koulutukseen valitaan vuosittain noin 500 uutta opiskelijaa. Lisätietoa hakemisesta löydät täältä

Opintojen rakenne ja sisältö

Opinnot on jaoteltu perusopintoihin (25 op) ja aineopintoihin (35 op). Opinnot sisältävät ainedidaktiikkaa, kasvatustieteellisiä opintojaksoja ja kaksi ohjattua harjoittelujaksoa. Harjoittelupaikoista saat lisätietoa hyväksymiskirjeen yhteydessä ja infoissa. Opintojen sijoittumisesta tutkintoosi saat lisätietoa oman tiedekuntasi opiskelijaneuvonnasta.

Mikäli sinut on valittu opettajan pedagogisiin opintoihin keväällä 2017 tai aiemmin ja olet aloittamassa opinnot syksyllä 2017, löydät lisätietoa alkavista opinnoistasi täältä.

Ilmoittautuminen ja opintojen ajankohta

Opintoihin ilmoittaudutaan WebOodissa kesä-elokuussa. Huomaa, että harjoitteluihin voi olla poikkeava ilmoittautumisaika. Opinnot alkavat syksyllä elokuun viimeisellä viikolla. Opetusta on myös väli- ja intensiiviviikoilla. Opinnot on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana.

Tutkinto-opiskelijana uusissa koulutusohjelmissa voit suorittaa opettajan pedagogiset opinnot valinnaisina opintoina vasta maisterivaiheessa eli suoritettuasi ensin alemman korkeakoulututkinnon. Opinto-oikeutta pedagogisiin opintoihin voit kuitenkin hakea jo aiemmin. Vanhoissa koulutusohjelmissa opiskelevat tutkinto-opiskelijat sijoittavat usein perusopinnot (25 op) kandidaatin ja aineopinnot (35 op) maisterin tutkintoon. Tietoa opintojen sijoittamisesta tutkintoosi saat omasta tiedekunnastasi.

Erillisopiskelijan opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista suorittaa lukuvuoden aikana. Opinto-oikeus myönnetään kahdeksi vuodeksi.

Opintojen suorittaminen valmistumisen jälkeen

Voit hakeutua suorittamaan opettajan pedagogisia opintoja myös valmistumisen jälkeen. Lisätietoa löydät ohjeesta Pätevöityminen aineenopettajaksi valmistumisen jälkeen.

Tästä löydät infojen materiaalit:

Info uusille opiskelijoille 14.6.2017

Opiskelun arki ja käytännöt (Perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opinnot)