Opinto-oikeuden hakeminen

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Opinto-oikeuden hakemiseen liittyvät ohjeet ja lomakkeet löytyvät tiedekunnan ulkoisilta verkkosivuilta:

Myös erikoisalan vaihtamisesta on lisätietoa tiedekunnan sivuilla.

Opinto-oikeuden hakeminen vuonna 2019 (el ja ehl)

Ilmoittautumismenettely päättyy 31.12.2018

Ilmoittautumiseen perustuva haku opinto-oikeuden saamiseksi päättyy 31.12.2018 erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa tiedekuntien päätöksellä kaikilla erikoisaloilla (mukaan lukien yleislääketiede ja työterveyshuolto).

Yleislääketieteen ja työterveyshuollon alojen valintamenettelyä muokataan parhaillaan alojen erityispiirteisiin soveltuvaksi. Tiedekunnat tiedottavat erikseen näiden erikoisalojen valintamenettelyn muutoksista, kun päätökset on tehty.

Erikoistuva, joka on saanut opinto-oikeutensa ilmoittautumismenettelyn kautta, eikä aio vaihtaa alaa tai yliopistoa:
Opinnot jatkuvat ilman erillisiä toimenpiteitä tai muutoksia.

Erikoistuva, jolla on aiempi opinto-oikeus, ja joka haluaa vaihtaa alaa ja/tai yliopistoa:
Uutta opinto-oikeutta voi hakea ilmoittautumismenettelyn kautta 31.12.2018 asti tiedekuntien hakumenettelyjen puitteissa. Sen jälkeen alan tai yliopiston vaihtaminen tapahtuu osallistumalla valintamenettelyyn. Tällöin opiskelija luopuu aiemmasta opinto-oikeudestaan, kuten tähänkin asti. Opiskelijalla voi kerrallaan olla vain yksi erikoistumiseen liittyvä opinto-oikeus, vain yhdessä yliopistossa.

 

Opinto-oikeuden hakeminen vuonna 2019

1.1.2019 alkaen opinto-oikeutta haetaan osallistumalla valintamenettelyyn.

Valintamenettelyn tarkoitus on varmistaa hakijan soveltuvuus ja motivaatio alalle sekä ohjata erikoislääkärien ja –hammaslääkärien kouluttautumista maantieteellisesti ja erikoisaloittain siten, että se vastaisi terveydenhuollon tarpeita.

Uusi opiskelijavalintamenettely ei viivästytä erikoislääkäriksi kouluttautumista. Laillistuksen jälkeen yliopiston hyväksymässä koulutuspaikassa suoritetut palvelut huomioidaan valintamenettelyn alkupisteytyksessä ja niitä voidaan hyväksyä alan vastuuhenkilön päätöksellä osaksi erikoistumiskoulutusta, mikäli ne ovat opetussuunnitelman mukaisia. Tämä koskee myös valintamenettelyyn sisältyvää koejaksoa.