Opintojen edistymisen seuranta opintotuessa

Voidaksesi saada opintotukea sinun on edistyttävä opinnoissasi. Opintotukea nostavien opiskelijoiden opintojen edistyminen selvitetään vuosittain. Kela suorittaa edeltävän lukuvuoden edistymisen seurannan aina lokakuussa.

Mikäli sinulla on kysyttävää opintojen edistymisen seurannasta, voit lähettää sähköpostia opintotukilautakunnan osoitteeseen opintotuki@helsinki.fi. Lisätietoa löydät myös Kelan verkkosivuilta.

Kuinka paljon minun on suoritettava opintoja voidakseni nostaa opintotukea?

Jos nostat opintotukea, sinun on suoritettava vähintään 20 opintopistettä lukuvuodessa (1.8.–31.7.) riippumatta nostettavien opintotukikuukausien määrästä. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka nostaisit opintotukea vain 1–3 kuukaudelta, on koko lukuvuoden opintopistekertymäsi oltava vähintään 20.

Yhtä tukikuukautta kohti sinulla on oltava opintosuorituksia keskimäärin vähintään:

 • 5 opintopistettä seurantalukuvuoden ajalta tai
 • 5 opintopistettä koko opiskeluajalta seurantalukuvuoden päättymiseen asti.

Opintotuki voidaan periä takaisin, jos opintosuorituksia on seurantalukuvuodelta alle 1,0 pistettä tukikuukautta kohden ja kun opintoja ei ole ollut tarkoituskaan suorittaa.

Opintotuen edistymisen seurannan selvityspyyntö

Jos olet nostanut opintotukea, mutta opintosi eivät ole edistyneet vaaditusti lukuvuoden aikana (1.8.–31.7.), saat lokakuun alussa selvityspyyntökirjeen. Selvityspyynnön tarkoituksena on antaa sinulle mahdollisuus hyväksytysti perustella opintojesi viivästyminen.

Hyväksyttäviä syitä opintojen hidastumiselle ovat esimerkiksi oma tai lähiomaisen sairaus, vaikea elämäntilanne tai muu painava syy.

Miten toimin, jos saan selvityspyynnön opintojeni edistymisestä?

 • Vastaa selvityspyyntöön määräajassa.
 • Tarkista, että kaikki suorituksesi ovat opintosuoritusrekisterissä.
 • Jos opintosuoritusotteeltasi puuttuu suorituksia, pyydä rekisteröinnistä vastaavaa tahoa rekisteröimään puuttuva tieto selvityspyynnössä mainittuun päivämäärään mennessä.
 • Liitä selvitykseesi lääkärintodistus tai muu viranomaistodistus, jos vetoat sairauteen tai muuhun painavaan syyhyn.

Opintotuen katkaisu

Jos et vastaa selvityspyyntöön määräajassa tai jos selvittämäsi syyt eivät ole hyväksyttäviä, opintotukesi lakkautetaan selvityspyynnössä ilmoitetusta ajankohdasta lähtien.

Jos opintotukeni lakkautetaan, voidaanko sitä myöntää uudelleen?

Sinulle voidaan myöntää opintotukea uudelleen, kun olet tuen lakkauttamisen jälkeen

 • suorittanut vähintään 20 opintopistettä tai
 • kun sinulla on opintosuorituksia vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti koko opiskeluajaltasi.

Kun haet opintotukea uudelleen lakkautuksen jälkeen, sinun on tehtävä uusi opintotukihakemus. Helpoiten täytät hakemuksesi Kelan sähköisessä asiointipalvelussa. Jos olet suorittanut opintoja muualla kuin Helsingin yliopistossa, liitä hakemukseesi myös opintosuoritusote tai todistus suoritetuista opinnoista.

Huomioithan, että

 • opintotuki voidaan myöntää uudelleen sen kuukauden alusta, jonka aikana vaadittu 20 opintopistettä täyttyy
 • opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta lähtien.

Miten toimin, jos opintoni eivät edisty?

Jos opintosi eivät edisty vaaditusti, voit toimia seuraavasti:

 • älä nosta tukea kaikilta opiskelukuukausilta
 • peru opintotukesi etukäteen haluamiltasi kuukausilta
 • käänny opiskelijaneuvonnan puoleen.

Miten toimin, jos sairastun?

Jos sairastut etkä edisty opinnoissasi vaaditusti, voit perua opintotukesi ja hakea sairauspäivärahaa sekä yleistä asumistukea. Tällöin et käytä opintotukikuukausia turhaan, vaan voit hyödyntää ne sitten, kun olet taas opiskelukunnossa.

Lisätietoa sairauspäivärahasta ja sen hakemisesta sekä suhteesta opintotukeen löydät Kelan verkkosivuilta.