Opintojen keskeyttäminen työttömyyden vuoksi

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Opiskelijana sinulla on oikeus työttömyysetuuteen, kun olet todistettavasti päättänyt opintosi yliopistossa. Lähtökohtaisesti tämä tarkoittaa, että olet suorittanut tutkinnon tai luopunut opinto-oikeudestasi.

Työnhakijaa ei katsota päätoimiseksi opiskelijaksi, jos opinnot voi osoittaa sivutoimisiksi riittävällä opintojen aikaisella työssäololla tai yritystoiminnan harjoittamisella.

Opin­to­jen päät­ty­mi­nen

Ellei muuhun arvioon ole aihetta, olet todistettavasti päättänyt opintosi, jos:

  • olet valmistunut opinnoistasi
  • olet luopunut opinto-oikeudestasi yliopistossa
  • olet menettänyt opinto-oikeutesi tai se on peruutettu
  • opintosi ovat olleet keskeytyneenä vähintään vuoden: eli sinulla ei ole opintosuorituksia viimeisimmän vuoden ajalta etkä ole osallistunut opetukseen. Keskeytymisen syyllä ei ole merkitystä eikä myöskään sillä, oletko ilmoittautunut läsnä- vai poissaolevaksi

Opiskelijaneuvonnasta voit tarvittaessa saada opiskelutodistuksia ja opintosuoritusotteita, jos tarvitset näitä dokumentteja asioinnissa TE-toimistojen kanssa. Suoritusotteisiin sovelletaan normaaleja maksu- ja toimitusehtoja. Lisätietoja saat TE-toimistoista.