Opintojen rahoittaminen

Suurin osa opiskelijoista nostaa opintotukea opintojensa rahoittamiseksi. Tarkkaa tietoa opintotuesta löydät Kelan verkkosivuilta, kohdasta Opiskelijat. Sivuilta löydät tietoa myös muista Kelan opintoetuuksista, kuten ateriatuesta.

Yliopistolla on myös tarjolla useita rahastoja, joista voit hakea lisärahoitusta opintoihisi.

Suurin osa yliopisto-opiskelijoista myös työskentelee opintojensa ohella osa-aikaisesti. Osa-aikainen työskentely tukee parhaassa tapauksessa opintojasi ja kasvattaa työelämätaitoja, mutta sinun kannattaa suhteuttaa työnteko omaan opiskeluusi niin, ettei liiallinen työnteko häiritse oppimista.

Aikuiskoulutustuki on Koulutusrahaston myöntämä tuki, jota voit saada osallistuessasi aikuisopiskelijana omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen. Lisätietoja tuesta sekä myöntöehdot löydät Koulutusrahaston verkkosivuilta.