Opintotuen enimmäistukiajan pidentäminen

Tutkintosi enimmäistukiaika riippuu tutkinnon laajuudesta ja opintojen aloittamislukuvuodesta. Löydät lisätietoa tukiajasta täältä.

Jos olet käyttänyt loppuun opintotukesi enimmäisajan, mutta opintosi ovat tilapäisesti viivästyneet sairauden tai muun painavan syyn takia, sinulle voidaan harkinnanvaraisesti myöntää opintotuen pidennystä enintään yhdeksäksi kuukaudeksi. Tällöin tutkinnostasi saa puuttua enintään 75 opintopistettä.

Kuinka haen enimmäistukiajan pidennystä?

Haet opintotuen enimmäistukiajan pidennystä Kelan kautta opintotukihakemuksella tai opintotuen muutosilmoituksella. Kela pyytää lausuntoa opintotuen pidennyshakemuksista yliopiston opintotukilautakunnalta.

Hakemukseesi tarvitset seuraavat liitteet:

  • Lääkärintodistus tai vastaava. Selvitä myös vaikea elämäntilanne tai lähiomaisen sairaus viranomaistodistuksen avulla, jos mahdollista.
  • Tiedekuntasi vahvistama selvitys tutkinnostasi puuttuvien opintojen laajuudesta. Saat selvityksen oman tiedekuntasi opiskelijapalvelupisteestä.
  • Oma opintosuunnitelmasi. Jos haet lisätukea kesäajalle (kesä-, heinä- ja elokuu), ilmoita tämä suunnitelmassasi erikseen.
  • Jos teet maisterin tutkintoon kuuluvaa tutkielmaa, liitä hakemukseen ohjaajasi lausunto, josta ilmenee, koska tutkielman teko on aloitettu, keskeneräisen työn vaihe sekä arvio jäljellä olevasta työmäärästä opintopisteinä.

Mikäli sinulla on kysyttävää enimmäistukiajan pidentämisestä, voit lähettää sähköpostia opintotukilautakuntaan osoitteeseen opintotuki@helsinki.fi.

Huomaathan, että opintotukilautakunta toimii 31.12.2017 saakka, minkä jälkeen kaikki opintotukiasiat käsitellään Kelassa.