Opintotukea kesäopiskeluun

Kun olet päättänyt opiskella kesällä päätoimisesti, voit hakea myös kesäopintotukea. Kesäajan opetustarjonnan selvittyä laadi itsellesi opintosuunnitelma ja varmista, että kesäopinnoista kertyy riittävästi suorituksia opintotuen saamiseksi.

Kesäajaksi lasketaan yleensä kesä-, heinä- ja elokuu. Voit saada tukea tutkintoon kuuluviin opintoihin: esimerkiksi luentoihin, tentteihin, työharjoitteluun ja opinnäytetyön tekemiseen.

Lisätietoja Kelan sivuilta.

Miten haen kesäopintotukea?

Kesäopintotukea haet Kelan muutosilmoituksella, jonka teet helpoiten Kelan sähköisessä asiointipalvelussa. Vaihtoehtoisesti voit tarvittaessa täyttää opintotuen muutosilmoituslomakkeen.