Opintotukea kesäopiskeluun

Kun olet päättänyt opiskella kesällä päätoimisesti, voit hakea myös kesäopintotukea. Kesäajan opetustarjonnan selvittyä laadi itsellesi opintosuunnitelma ja varmista, että kesäopinnoista kertyy riittävästi suorituksia opintotuen saamiseksi.

Kesäopinnoiksi katsotaan ajalla 1.6.–15.9. suoritetut, tutkintoon kuuluvat opinnot (mukaan lukien kandidaatin ja maisterintutkielmien sekä ylempien opinnäytetöiden tekeminen).

Myös vaihto-opiskelun ja opintoihin sisältyvän harjoittelun ajaksi opintotukea voidaan myöntää kesäkuukausille, jos kuukaudessa on vähintään 18 opiskelu- tai harjoitteluaikaan kuuluvaa kalenteripäivää.

Miten haen kesäopintotukea?

Kesäopintotukea haet Kelan muutosilmoituksella, jonka teet helpoiten Kelan sähköisessä asiointipalvelussa. Vaihtoehtoisesti voit tarvittaessa täyttää opintotuen muutosilmoituslomakkeen.

Mitä pitää huomioida, jos nostan kesäopintotukea?

  • Sinun on suoritettava myös kesällä vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti. Kesän opintojen edistyminen tarkastetaan lukuvuosittaisessa opintojen edistymisen seurannassa.
  • Huomaathan kesätuen suhteen, että sinun on suoritettava vähintään 20 opintopistettä, vaikka nostaisit opintotukea koko lukuvuoden (1.8.–31.7.) aikana vain 1–3 kuukaudelta. Jos siis nostat tukea vain kesällä, on opintoja suoritettava vähintään 20 opintopistettä.
  • Jos kesäsuunnitelmasi muuttuvat, etkä aiokaan opiskella päätoimisesti, sinun täytyy joko perua tai palauttaa kesäopintotuki.

Voit lähettää tarvittaessa lisäkysymyksiä opintotukilautakuntaan osoitteeseen opintotuki@helsinki.fi.

Huomaathan, että opintotukilautakunta toimii 31.12.2017 saakka, jonka jälkeen kaikki opintotukiasiat käsitellään Kelassa.