Opiskelijan digitaidot

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Opiskelijan digitaidot on kaikille Helsingin yliopiston alempaa korkeakoulututkintoa suorittaville perustutkinto-opiskelijoille pakollinen opintojakso. Yliopisto tarjoaa sinulle lukuisia opinnoissasi välttämättömiä digitaalisia palveluja ja työkaluja, joten opintojakson sisältöihin on koottu erityisesti opintojen alkuvaiheessa tarpeellista tietoa yliopiston digitaalisessa oppimisympäristössä selviytymiseen.

Tästä ohjeesta löydät opintojakson suorittamiseen tarvitsemasi linkit ja materiaalit. Jos sinulla on kysyttävää opintojaksoon liittyen, otathan yhteyttä sähköpostitse: digitaidot@helsinki.fi.

Kurssin suorittamisohjeet pähkinänkuoressa löydät tämän ohjeen luvusta ”Opintojakson suorittaminen”. Opintojakson materiaaleja löydät näiltä alustoilta:

 • Moodle – kurssin suoritusohjeet, lähtötasotestit ja näyttökokeen suorittaminen
 • Weboodi – tenttijaksolle ilmoittautuminen, muista ilmoittautua ennen näyttökokeen suorittamista Moodlessa!
 • Opiskelijan digitaidot –oppimateriaalisivusto – täältä löydät materiaalit kurssin sisältöjen itseopiskeluun ja lähtötasotesteihin sekä näyttökokeeseen valmistautumiseen

Opintojakson suorittaminen

Opiskelijan digitaidot –opintojakso suoritetaan itseopiskeluna ja verkkotentteinä. Voit suorittaa opintojakson täysin itsenäisesti vaikkapa omalla tietokoneellasi ja haluamanasi ajankohtana.

Parhaimman hyödyn opintojaksosta saat suorittamalla sen mahdollisimman pian opintojesi alussa. Kurssin orientaatio-osuutta suositellaankin suoritettavaksi heti ensimmäisen opiskeluvuoden ensimmäisen tai viimeistään toisen periodin aikana. Opintojakso on tarjolla kaikille opiskelijoille, mutta jos suoritat alempaa korkeakoulututkintoa, kuuluu se pakollisena tutkintosi yleisopintoihin.

Opintojakson suoritus on jaettu kahteen osaan:

 • Opiskelijan digitaidot: orientaatio (2 op)
 • Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot (1 op)

Suoritusohjeet pähkinänkuoressa (tarkat suoritusohjeet löydät kokonaisuudessaan Moodlesta, kts. listan kohta 1.):

 1. Etsi Moodlesta omalle koulutusohjelmallesi tarkoitettu Opiskelijan digitaidot: orientaatio -opintojakso tunnuksella, jonka löydät tämän ohjeen seuraavasta luvusta. Rekisteröidy Moodle-alueelle omalle koulutusohjelmallesi tarkoitetulla tunnuksella.
 2. Perehdy Moodlesta löytyviin oppimateriaaleihin ja suorita lähtötasotestit. Voit yrittää lähtötasotestien suorittamista niin monta kertaa, että saat niistä riittävästi pisteitä.
 3. Kun olet suorittanut kaikki lähtötasotestit hyväksytysti ja perehtynyt oppimateriaaleihin niin että tunnet olevasi riittävän valmistautunut näyttökokeeseen, ilmoittaudu kokeeseen WebOodissa. Löydät oikean opintojakson WebOodista samalla tunnuksella, jota käytit Moodle-kurssin etsimiseen. HUOM! Muista ilmoittautua WebOodissa ennen näyttökokeen suorittamista, sillä ilman ilmoittautumista suoritus ei rekisteröidy, vaikka olisit suorittanut kokeen hyväksytysti. Näyttökokeen koealueelle päästäksesi tarvitset salasanan, jonka saat vasta kun olet ilmoittautunut kokeeseen WebOodissa (katso tästä ohje siitä mistä löydät salasanan ilmoittauduttuasi WebOodissa).
 4. Kun olet suorittanut näyttökokeen: Mikäli suoritit näyttökokeen hyväksytysti, ja olet muistanut etukäteen ilmoittautua kokeeseen WebOodissa, sinulle rekisteröidään suoritus opintojaksosta. Seuraavaksi voit suorittaa osion Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot. Voit kuitenkin suorittaa sen vasta, kun suorituksesi orientoivasta osuudesta on rekisteröitynyt WebOodiin. Mikäli et läpäise näyttökoetta hyväksytysti: Voit yrittää näyttökokeen suorittamista vielä toisen kerran saman tenttijakson akana, siten että kokeiden välissä on kuitenkin vähintään viikko. Voit myös ilmoittautua näyttökokeeseen taas seuraavassa tenttijaksossa. Lisäohjeita Moodlessa.

Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot:

 • Seuraavasta luvusta löydät ne koulutusohjelmat, joissa suoritetaan syventävän osion sijaan jokin koulutusohjelman oma kurssi
 • Muiden koulutusohjelmien syventävät opintojaksot löydät Moodlesta kampuskohtaisilla tunnuksilla, jotka löydät myös seuraavasta luvusta. Suoritus toimii samalla periaatteella kuin orientoivan osion suoritus: suorita ensin lähtötasotesti hyväksytysti ja sitten näyttökoe. Muista ilmoittautua näyttökokeeseen WebOodissa ennen sen suorittamista Moodlessa.

Opintojaksosta järjestetään myös lähiopetusta Avoimen yliopiston kurssina lukukausittain. Tätä kurssia suositellaan erityisesti opiskelijoille, joilla on heikko tieto- ja viestintätekniikan osaamisen lähtötaso sekä tarve saada erityistä tukea Opiskelijan digitaidot -opintojakson opiskelussa.

Katso tarkempia tietoja WebOodista tunnisteella AYDIGI-500A Avoin yo: Opiskelijan digitaidot: orientaatio/Lähiopetusryhmä tukea tarvitseville.

Opintojakson kampuskohtaiset tunnisteet Weboodissa ja Moodlessa

Opiskelijan digitaidot –opintojakson sisältö vaihtelee hieman koulutusohjelmittain, joten opintojaksolla on kampuskohtaiset sivut WebOodissa ja Moodlessa. Ilmoittauduthan omalle koulutusohjelmallesi tarkoitetulle opintojaksolle.

Alla on lueteltu kampuskohtaiset tunnisteet ja nimet, joilla löydät omalle koulutusohjelmallesi tarkoitetun opintojakson sekä WebOodista että Moodlesta.

Keskustan koulutusohjelmat

DIGI-000A Opiskelijan digitaidot: orientaatio (Keskusta) 2 op
DIGI-000B Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot (Keskusta) 1 op

Kumpulan koulutusohjelmat

DIGI-100A Opiskelijan digitaidot: orientaatio (Kumpula) 2 op
DIGI-100B Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot (Kumpula) 1 op

Seuraavissa koulutusohjelmissa suoritetaan DIGI-100B:n sijaan koulutusohjelman oma kurssi:

 1. Matemaattisten tieteiden kandiohjelmassa: TKT50003 Tietokone työvälineenä tai MAT20004 Latex-kurssi
 2. Fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: MAT20004 Latex-kurssi
 3. Kemian kandiohjelmassa: KEK404 Kemistin digitaidot
 4. Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelmassa: MFK-408 Aineenopettajan digitaaliset työkalut I
 5. Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmassa: TKT50003 Tietokone työvälineenä -kurssi

Opintojakso ruotsiksi (kaikki koulutusohjelmat)

DIGI-400A Studentens digitalkompetens: orientering (Svenskspråkig) 2 op
DIGI-400B Studentens digitalkompetens: fördjupade studier (Svenskspråkig) 1 op

Viikin koulutusohjelmat

DIGI-200A Opiskelijan digitaidot: orientaatio (Viikki) 2 op
DIGI-200B Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot (Viikki) 1 op

Meilahden koulutusohjelmat

Kaikki koulutusohjelmat: DIGI-300A Opiskelijan digitaidot: orientaatio (Meilahti) 2 op
Lääketiede ja hammaslääketiede: DIGI-300B Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot – lääketiede (Meilahti) 1 op
Psykologia, logopedia ja translationaalinen lääketiede: DIGI-300C Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot (Meilahti) 1 op

Opintojakson korvaaminen

Opiskelijan digitaidot -opintojakson tai sen osien korvaaminen on mahdollista vain Helsingin yliopistossa tai Avoimessa yliopistossa suoritetulla TVT-ajokortilla  (3 op) tai opiskelijan digitaidot -opintojaksoilla. Korvaava opintosuoritus ei kuitenkaan voi olla kymmentä vuotta vanhempi mikäli opiskelet vuonna 2017 tai sen jälkeen käynnistyneessä koulutusohjelmassa. Lisätietoja saat sähköpostitse: digitaidot@helsinki.fi