Opiskelijan oikeusturva

Tutkintoja ja opintoja koskevien lakien, sääntöjen ja ohjeiden tarkoituksena on turvata opiskelijoille yhtenäinen ja tasapuolinen tiedonsaanti, kohtelu ja oikeusturva. 

Opiskelijoiden oikeusturvaa opintoihin liittyvissä asioissa käsitellään

 

Opintosuorituksiin liittyvät ongelmatilanteet

Jos sinua on mielestäsi kohdeltu epäoikeudenmukaisesti esimerkiksi tentin arvostelussa, voit toimia seuraavasti:

  1. Kysy lisätietoa tenttisuorituksesta ja sen arvosteluperusteista tentin arvostelleelta opettajalta. Sinulla on myös oikeus pyytää tenttivastauksesi nähtäväksi.
  2. Jos olet yhä tyytymätön saamaasi arvosteluun, voit pyytää siihen opettajalta oikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun sinulla on ollut mahdollisuus saada tentin tulos tietoosi.
  3. Jos olet tyytymätön opettajan tekemään päätökseen asiassa, voit valittaa edelleen 14 päivän kuluessa yliopiston oikeusturvalautakunnalle, joka käsittelee opintosuorituksia koskevat oikaisut.

Oikeusturvalautakunta

Oikeusturvalautakunnan tehtävänä on:

  • Käsitellä opintosuoritusten arvostelua ja hyväksilukemispäätöksiä sekä lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan arvostelua koskevat oikaisupyynnöt.
  • Seurata tutkinnonsuoritusoikeuden menettämistä koskevien oikaisupyyntöjen ratkaisuja tiedekunnissa opiskelijoiden yhdenmukaisen kohtelun varmistamiseksi.
  • Tehdä aloitteita opiskelijoiden oikeusturvan kehittämiseksi.
  • Antaa lausuntoja opiskelijoiden oikeusturvaa koskevissa kysymyksissä.
  • Käsitellä muita sellaisia opiskelijoiden oikeusturvaan liittyviä kysymyksiä, joiden käsittely ei yliopistolain tai johtosäännön nojalla ole yliopiston muiden hallintoelinten tehtävä.

Oikeusturvalautakunnalle osoitettu posti toimitetaan yliopiston kirjaamoon, Fabianinkatu 33 (postiosoite Kirjaamo ja arkisto, PL 3, 00014 Helsingin yliopisto) tai sähköpostilla osoitteeseen hy-arkki@helsinki.fi

Yhteyshenkilöt

Opiskelijoiden oikeusturva-asioista vastaavat opintoasiainpäälliköt. Opintoasiainpäälliköiden yhteystiedot löydät täältä.