Opiskelu työttömyysetuudella

Jätitkö opintosi kesken työn takia, mutta jäitkin työttömäksi ja työllistyminen on sittemmin ollut hankalaa? Voisitko työllistyä paremmin kandina tai maisterina? Haluaisitko suorittaa tutkinnon tai sen osia, mutta et tiedä miten rahoittaisit opintosi? Tiesitkö, että voit suorittaa opintoja myös työttömyysetuuden turvin?

Mitä työttömyysetuudella voi opiskella?

Etuus on harkinnanvarainen, ja sen myöntämisestä päättää Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto). Tukea ei myönnetä mihin tahansa opintoihin: TE-toimisto katsoo, että opintojen on oltava työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaisia, ammatillisia valmiuksia edistäviä ja työllistymismahdollisuuksia lisääviä. TE-toimisto toteaa ja hyväksyy koulutustarpeen ja tekee päätöksen tuen kohdistamisesta opiskeluun.

Miten etuutta haetaan?

Etuutta on haettava TE-toimistolta ennen tuettavien opintojen aloittamista. TE-toimiston verkkosivuilla on listattuina yksityiskohtaiset ja ajankohtaiset hakuehdot, tietoa tuesta sekä tarvittavat lomakkeet.

Mitä tarvitset opiskelijaneuvonnasta?

Tiedekuntasi opiskelijapalvelupisteessä vahvistetaan ja täytetään TE-toimiston lomakkeeseen tutkinnosta puuttuvat opinnot ja lasketaan opiskeluun kuluvat kuukaudet tutkinnon loppuun saattamiseen asti (5 op/kk). Opiskelijaneuvonnasta saat myös virallisen opintosuoritusotteen hakemuksesi liitteeksi.