Orientaatio ja tuutorointi (ELTDK)

Eläinlääketieteen kandiohjelma

Hei uusi opiskelija, lämpimät onnittelut opiskelupaikasta! Tervetuloa eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan aloittamaan monipuoliset ja mielenkiintoiset opinnot. Eläinlääketieteen kandiohjelma ja eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma tarjoavat sekä eläinlääkärin ammattiin johtavan tutkinnon että monipuolisen lääketieteellis-biologisen peruskoulutuksen.

Tälle sivulle on koottu hyödyllistä tietoa ja linkkejä, joiden avulla pääset mahdollisimman sujuvasti alkuun opinnoissasi.

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan opinnot alkavat elokuun loppupuolella viikon kestävällä opiskeluun valmentavalla opetuksella. Jakson ohjelman ensimmäisen viikon aikatauluineen saat pdf-tiedostona tästä.

Opiskelijatuutorointi

Uudet opiskelijat jaetaan tuutoriryhmiin. Opiskelijatuutori opastaa sinut yliopistomaailmaan ja auttaa sinua pääsemään sujuvasti alkuun opinnoissasi. Tuutoroinnin kautta tutustut uusiin opiskelukavereihisi ja saat käytännön neuvoja opintojen aloittamisen avuksi. Tuutorit järjestävät ohjelmaa koko orientoivan viikon ajan ja se kannattaa varata vapaaksi, jotta pääset mukaan tuutorien järjestämiin tapaamisiin.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja ennakkotehtävä

Eläinlääketieteen kandiohjelmaan sisältyy opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), johon liittyy ennakkotehtävä. Ennakkotehtävään vastaamisessa tarvitset mm. alla olevaa opasta. Palautathan ennakkotehtävän mieluiten jo ennen opintojen alkua. Lisätietoa ennen opintojen alkua saat uusille opiskelijoille lähetettävästä kirjeestä.

Kielikeskuksen infokirje kieliopinnoista

Eläinlääketieteen opiskelijalle tärkeitä järjestöjä

Opintojaksot, joille ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tulee ilmoittautua