Palaaminen opintoihin tauon jälkeen

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Jos olet laiminlyönyt lukuvuosi-ilmoittautumisesi ja haet tutkinnonsuoritusoikeuden palautusta vasta unohdusta seuraavana lukuvuotena tai myöhemmin, sinun on haettava tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamista tiedekunnalta.

(Jos ilmoittautumisen laiminlyötyäsi haluat palauttaa tutkinnonsuoritusoikeutesi ja ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi saman lukuvuoden aikana 31.7. mennessä, katso ohjeet täältä kohdasta Unohtuiko ilmoittautuminen.)

Hakemus tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamisesta osoitetaan sille tiedekunnalle, jossa sinulla oli oikeus suorittaa tutkinto. Jos sinulla on ollut samanaikaisesti useita tutkinnon suoritusoikeuksia, voit jättää hakemuksen niihin tiedekuntiin, joissa haluat jatkaa opintojasi.

Kun tiedekunta palauttaa tutkinnonsuoritusoikeutesi, katso maksu- ja ilmoittautumisohjeet täältä.

Huom! Hae opinto-oikeuden palautusta vain, jos rajauslain mukainen opintoaikasi ei ole vielä päättynyt tai et ole rajauslain piirissä (2004 tai aiemmin aloittaneet). Jos rajauslainmukainen opintoaikasi on päättynyt, löydät ohjeet täältä.

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Humanistinen tiedekunta

Hakemus tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamiseksi (HuK-tutkinto)

Hakemus tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamiseksi (FM-tutkinto)

Hakemuksen käsittelyssä konsultoidaan tarvittaessa tieteenalaasi. Sinun saatetaan edellyttää osallistuvan henkilökohtaiseen opintojen ohjaukseen ennen opintosuunnitelman hyväksymistä. Hakemuksen tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamisesta hyväksyy tai hylkää tiedekunnan dekaani.

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Ilmoittautumisen laiminlyöneet ja opinto-oikeutensa menettäneet kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijat hakevat tutkinnon suoritusoikeuden palauttamista täyttämällä ”Hakemus opinto-oikeuden palauttamiseksi” -lomakkeen ja liittämällä siihen opintosuunnitelman sekä opiskelijarekisteriotteen tai muun selvityksen suoritetuista opinnoista.

Tämä hakemus koskee ainoastaan menetetyn opinto-oikeuden palauttamista, ei uusien opinto-oikeuksien myöntämistä. Toisin sanoen hakijalla on täytynyt olla opinto-oikeus, jonka palauttamista hän nyt hakee.

Hakemuksen palautus liitteineen:

  • Perustutkinto-opiskelijat: Siltavuoren opiskelijapalveluihin (PL 9, 00014 Helsingin yliopisto tai käyntiosoite Siltavuorenpenger 5 A, K1-kerros). Lisätietoja siltavuori-student@helsinki.fi.
  • Jatko-opiskelijat: Siltavuoren opiskelijapalveluihin PL 9 (Siltavuorenpenger 5 A), 00014 Helsingin yliopisto. Lisätietoja edu-research@helsinki.fi.

 

Hakemus tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamiseksi

Lääketieteellinen tiedekunta

Ilmoittautumisen laiminlyöneet ja opinto-oikeutensa menettäneet lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat hakevat tutkinnon suoritusoikeuden palauttamista täyttämällä ”Hakemus opinto-oikeuden palauttamiseksi” -lomakkeen.

Tämä hakemus koskee ainoastaan menetetyn opinto-oikeuden palauttamista, ei uusien opinto-oikeuksien myöntämistä. Toisin sanoen hakijalla on täytynyt olla opinto-oikeus, jonka palauttamista hän nyt hakee.

Hakemuksen palautus:

Hakemus tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamiseksi

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Hakemus tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamiseksi

Hakemus ja sen liitteeksi tuleva koulutusohjelman puolesta hyväksytty opintosuunnitelma palautetaan Kumpulan opiskelijapalveluihin tiedekunnan käsiteltäväksi. Opiskelija, jonka hakemuksen tiedekunnan dekaani on hyväksynyt, voi ilmoittautua, maksettuaan ensin uudelleenkirjoittautumismaksun ja perustutkinto-opiskelijana myös ylioppilaskunnan jäsenmaksun.

Hakemuksen palautus liitteineen (perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat):

Kumpulan opiskelijapalvelut, Physicum, 2. kerros, Gustaf Hällströminkatu 2, PL 64, 00014 Helsingin yliopisto, kumpula-student@helsinki.fi

Svenska social- och kommunalhögskolan

Valtiotieteellinen tiedekunta